Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
25-10-2022
04-11-2022
Οργάνωση της μεθοδολογίας σχεδιασμού, προγραμματισμού και ανάπτυξης τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων και οργάνωση της μεθοδολογίας σχεδιασμού, προγραμματισμού και υλοποίησης του ηχητικού περιβάλλοντος των εικονικών περιβαλλόντων (ΠΕ4). Σχεδιασμός ερευνητικής προσπάθειας, σχεδιασμός ερευνητικών εργασιών και υποβολή τους για δημοσίευσης, οργάνωση παραγωγής εκπαιδευτικών μαθημάτων και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων(ΠΕ5). ...

Χρήση συστημάτων διαχείρισης κτιρίων που αξιοποιούν τεχνολογίες ΙοΤ και Smart-Grid για την αποδοτική εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια
25-10-2022
04-11-2022
Συμμετοχή στη συγγραφή της έκθεσης συμπερασμάτων για τα έξυπνα κτήρια που θα υιοθετήσει η προτεινόμενη "Ελληνο-Αλβανική Πρωτοβουλία Μετάβασης στην Έξυπνη Ενέργεια", συμμετοχή σε συναντήσεις με τοπικούς φορείς....

Zr4+ MOFs με Εξαιρετική Ικανότητα Ρόφησης Τοξικών Ιόντων απο το Νερό
21-10-2022
31-10-2022
Μελέτες ρόφησης βαρέων μετάλλων με τη μέθοδο διαλείποντος έργου (ΕΕ3). Μελέτες ρόφησης βαρέων μετάλλων σε στήλη (ΕΕ4). Dissemination-exploitation of the results (ΕΕ5). ...

Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0 (Planet4)
21-10-2022
31-10-2022
Συμμετοχή στη συλλογή και σύνθεση του ηλεκτρονικού περιεχομένου για την ολοκλήρωση των διαδικτυακών εκπαιδευτικών μαθημάτων και στην υποστήριξη των δοκιμαστικών μαθημάτων (T 4.7) (ΠΕ5)....

Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0 (Planet4)
21-10-2022
31-10-2022
Συμμετοχή στη δημιουργία του σχεδίου δράσης για τη δομή και τον τρόπο υλοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συμμετοχή στην υλοποίηση και αξιολόγηση των πιλοτικών μαθημάτων και εργαστηρίων, υποστήριξη στην ανάλυση των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από τους συμμετέχοντες και καθορισμός των απαραίτητων βελτιώσεων που πρέπει να γίνουν στο εκπαιδευτικό πακέτο (Τ.5.1-Τ.5.4) (ΠΕ4)....

SMART TOUR - ΕΥΦΥΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
21-10-2022
31-10-2022
Antiquities Routes Enhanced Travel Experience (WP5 – D5.1.2) ...

ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
20-10-2022
31-10-2022
ΕΕ3 Υλικά με βάση το τσιμέντο: Αξιολόγηση ΘΗ συμπεριφοράς-λειτουργικότητας, μηχανικών ιδιοτήτων - Π3.3 Ανθεκτικότητα & ΘΗ απόδοση ΝΑΝΟ-ΙΣΤ υπό μηχανικές & περιβαλλοντικές καταπονήσεις Π3.4 Λειτουργικότητες & Προδιαγραφές αυτόνομης ΜΚΑ σε περιβάλλον λειτουργίας....

Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Υποέργο 1)
20-10-2022
31-10-2022
Ιστοσελίδα του Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας & Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Αποθετήριο Εκπαιδευτικού/Επιμορφωτικού υλικού και Διδακτικών Πρακτικών.                                                         ...

Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Υποέργο 1)
20-10-2022
31-10-2022
Το πρόσωπο που θα επιλεγεί καλείται να υποστηρίξει τεχνικά την προετοιμασία, εγκατάσταση και συντήρηση του υλικού και λογισμικού που απαιτείται για τη λειτουργία του Γραφείου, καθώς και κάθε πρόδρομη, σύγχρονη και μετέπειτα τεχνική και άλλη υποστηρικτική ενέργεια απαιτείται για την προετοιμασία, λήψη, επεξεργασία, παραγωγή και διάχυση του υλικού που πρόκειται να παραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή. Στα παραδοτέα του Έργου περιλαμβάνονται οι αρχικές, ενδιάμεσες και τελικές εκδόσεις έργων καταγραφής, επ...

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
20-10-2022
31-10-2022
Παραγωγή φυσικών βιοδραστικών ενώσεων και χαρακτηρισμός (EE1). Παραγωγή μεμβρανών εργαστηριακής κλίμακας και χαρακτηρισμός (ΕΕ3). Χαρακτηρισμός μεμβρανών πιλοτικής κλίμακας και διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης (ΕΕ5). ...

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
20-10-2022
31-10-2022
Χημικό και βιολειτουργικό προφίλ βελτιωμένων ελαιολάδων με πρόσθετα αρωματικά φυτά (ΠΕ 4)....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
20-10-2022
31-10-2022
Ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του λογισμικού των επιστημονικών υπολογισμών για το Τμήμα Μαθηματικών στα πλαίσια του έργου «ΔΙΩΝΗ» (ΠΕ 1.1)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
20-10-2022
31-10-2022
Η εφαρμογή στατιστικών μεθοδολογιών για την επεξεργασία και ανάλυση βιοιατρικών δεδομένων (ΠΕ4.1)....

WARS: ΜΝΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1945 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
20-10-2022
31-10-2022
Έρευνα τεκμηρίωσης για δημόσια μνημεία στην Ελλάδα, φωτογράφιση μνημείων, μελέτη βιβλιογραφίας και συγγραφή επιστημονικών άρθρων για τα δημόσια μνημεία μετά το 1945 στην Ελλάδα (ΠΕ 1-5)....

IN-MEMORY SPATIAL ANALYTICS MADE SCALABLE (MESA)
18-10-2022
31-10-2022
Design, development and evaluation of prefix-based spatial indices. (WP1)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
07-10-2022
17-10-2022
Μελέτη των μηχανισμών απόκρισης κατά τη γαμετογένεση και τα στάδια της προεμφυτευτικής ανάπτυξης (ΠΕ2.7)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
07-10-2022
17-10-2022
Ορισμός απαιτήσεων υλικών και λειτουργιών και μελέτη κοστολόγησης κύκλου ζωής (ΕΕ1).           - Π1.3: Μελέτη κοστολόγησης κύκλου ζωής Τροποποίηση και χαρακτηρισμός εποξικής μήτρας & παρασκευή ΥΣΥ (ΕΕ2): Π2.1 Τεχνική έκθεση επιλεγμένων νάνο-δομών και συνθηκών ανάμειξης - Π2.2: Αξιολόγηση και απόδοση ιδιοτήτων εποξικής μητρικής φάσης. Κατασκευαστικός σχεδιασμός δομής επίδειξης & αξιολόγηση των παρασκευασμένων ΥΣΥ & της πολυλειτουργικότητας (ΕΕ4):...

ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
07-10-2022
17-10-2022
Μοντελοποίηση ΘΗ συμπεριφοράς ΝΑΝΟ-ΙΣΤ σε πολλαπλές κλίμακες (ΕΕ4):           - Μοντέλο ΘΗ συμπεριφοράς για 2D και 3D γεωμετρίες ΝΑΝΟ-ΙΣΤ. Επέκταση διαδικασίας παραγωγής ΘΗ ΝΑΝΟ-ΙΣΤ με προσθήκη λεπτόκοκκων αδρανών (ΕΕ5):          - Π 5.1 ΝΑΝΟ-ΙΣΤ με ενσωμάτωση λεπτόκοκκων αδρανών παραχθέν σε πιλοτική κλίμακα και Χαρακτηρισμός Μηχανικών και Φυσικοχημικών Ιδιοτήτων.          - Π5.2 ΘΗ & ηλεκτρικές ιδιότητες,...

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
06-10-2022
17-10-2022
Κέντρο Έρευνας, Ποιοτικής Ανάλυσης Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Επικοινωνίας της Επιστήμης. Μελέτη Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομιάς (ΠΕ4)....

06-10-2022
17-10-2022

Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
05-10-2022
17-10-2022
Δράσεις Ωρίμανσης – Επώασης και Συμβουλευτική (ΠΕ3). Συγκεκριμένα το αντικείμενο περιλαμβάνει τη λειτουργία σημείου επαφής επιχειρηματικότητας, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, ανάπτυξη δικτύου μεντόρων και δράσεις επιχειρηματικής αναζήτησης/διερεύνησης. Οργάνωση και υποστήριξη των εργασιών της δομής (ΠΕ4). Συγκεκριμένα το αντικείμενο περιλαμβάνει δράσεις δικτύωσης και συμμετοχή στη διοίκηση και διαχείριση έργου....

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ ENERGO)
05-10-2022
17-10-2022
Αντικείμενο σύμβασης 1: Συμμετοχή στο ΠΕ1, Πολιτικές και επιχειρηματικές πρακτικές αξιοποίησης του εγχώριου δυναμικού στον ενεργειακό τομέα και μαθήματα για την Ελλάδα. Αντικείμενο σύμβασης 2: Συμμετοχή στο ΠΕ2, Διαχείριση του δημόσιου πλούτου από φυσικούς πόρους και η επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Αντικείμενο σύμβασης 3: Συμμετοχή στο ΠΕ3, Διάχυση γνώσεων, ανάπτυξη ικανοτήτων και υποστήριξη του διεπιστημονικού, τοπικού, εθνικού και διμερούς διαλόγου. Αντικείμενο σύμβασης 4: Συμμετοχή στο...

ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΒΑΘΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ RGB ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
05-10-2022
17-10-2022
Ανάπτυξη του λογισμικού. Τελική έκδοση του λογισμικού των αλγορίθμων εντοπισμού ανθρώπων από βίντεο και αναγνώρισης φύλου και ηλικίας τους (ΠΕ6)....

i-Thea - Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων και Χώρων ως Επώνυμος Προορισμός
05-10-2022
17-10-2022
Τεχνικό προσωπικό το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία, επεξεργασία και την επιμέλεια του εκπαιδευτικού υλικού από αρχιτεκτονικής πλευράς και με άξονα τα οικιστικά σύνολα της περιοχής ενδιαφέροντος. (D.5.2.1.)...

i-Thea - Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων και Χώρων ως Επώνυμος Προορισμός
04-10-2022
14-10-2022
Τεχνικό προσωπικό το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη συλλογή, επεξεργασία και τελική παραγωγή δεδομένων υποστηρικτικών στην ανάπτυξη του επιστημονικού, παιδαγωγικού και λοιπού υλικού του προβλεπόμενου σχετικού σεμιναρίου στην περιοχή της Κόνιτσας.(D.5.2.1.)...

i-Thea - Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων και Χώρων ως Επώνυμος Προορισμός
04-10-2022
14-10-2022
Τεχνικό προσωπικό το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό και την επίβλεψη υλοποίησης του παραδοτέου ως προς το επιστημονικό του μέρος, την ποιότητα των υλικών και εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν και την αρχιτεκτονική εν γένει διάστασή του (D.5.2.1.)....

i-Thea - Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων και Χώρων ως Επώνυμος Προορισμός
04-10-2022
14-10-2022
Τεχνικό προσωπικό το οποίο θα είναι υπεύθυνο και διαθέσιμο για την παρακολούθηση, επιμέλεια και ποιοτική αξιολόγηση των τοπογραφικών, χαρτογραφικών και φωτογραμμετρικών δεδομένων και στοιχείων αποτύπωσης μνημείων της περιοχής της Κόνιτσας που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ανάπτυξη του παιδαγωγικού υλικού του σχετικού σεμιναρίου και την υλοποίησή του (D.5.2.1.)....

i-Thea - Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων και Χώρων ως Επώνυμος Προορισμός
04-10-2022
14-10-2022
Τεχνικό προσωπικό το οποίο θα είναι υπεύθυνο και διαθέσιμο για την τοπογραφική και χαρτογραφική τεκμηρίωση, συλλογή και επεξεργασία σχετικών δεδομένων και παραγωγή εποπτικού υλικού για την περιοχή αναφοράς (Κόνιτσα) για τις ανάγκες του σχετικού σεμιναρίου και του έργου. (D.5.2.1.)...

i-Thea - Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων και Χώρων ως Επώνυμος Προορισμός
04-10-2022
14-10-2022
Τεχνικό προσωπικό το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία, επεξεργασία και την επιμέλεια του εκπαιδευτικού υλικού από αρχιτεκτονικής πλευράς (D.5.2.1.)....

i-Thea - Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων και Χώρων ως Επώνυμος Προορισμός
03-10-2022
13-10-2022
Τεχνικό προσωπικό το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη συλλογή, επεξεργασία και τελική παραγωγή δεδομένων υποστηρικτικών στην ανάπτυξη του επιστημονικού, παιδαγωγικού και λοιπού υλικού του προβλεπόμενου σχετικού σεμιναρίου στην περιοχή της Κόνιτσας.(D.5.2.1.)...

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
03-10-2022
13-10-2022
Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου». Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής». Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων». Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις». Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής»....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
03-10-2022
13-10-2022
Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων γονιδιωματικής αλληλούχισης και διαφορικής έκφρασης γονιδίων σε κυτταρικές σειρές που φέρουν ειδικά σχεδιασμένες μεταλλάξεις με χρήση εξειδικευμένων λογισμικών. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στo πλαίσιo του πακέτου εργασίας ΠΕ1.1. ...

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
30-09-2022
10-10-2022
Συντονισμός & οργάνωση της ερευνητικής προσπάθειας, μεθοδολογική προσέγγιση στην αξιολόγηση πηγών, ανάλυση κειμένων καθοδήγηση στην ολοκλήρωση της τελικής τεχνικής αναφοράς (WP4)....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
30-09-2022
10-10-2022
Συμμετοχή στο πακέτο εργασίας ΠΕ4 με αντικείμενο τη συλλογή και ανάλυση δειγμάτων υγρής βιοψίας ασθενών με καρκίνο μαστού με αλληλούχιση επόμενης γενιάς....

ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΑΠO ΚΑΡΚΙΝΟ
29-09-2022
10-10-2022
Επιδημιολογικές Αναλύσεις....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
29-09-2022
10-10-2022
ΠΕ3 - Μελέτη αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς με μCT (Π 3.2. - Π3.3). ...

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
26-09-2022
06-10-2022
Συμμετοχή στον σχεδιασμό, προγραμματισμό και ανάπτυξη εφαρμογής φιλικής προς το χρήστη εφαρμογής (App) για κινητές συσκευές, η οποία θα παρέχει στους χρήστες μία σειρά από τουριστικές και άλλες υπηρεσίες πολιτιστικού περιεχομένου προκειμένου να προωθηθούν οι εφαρμογές του SMARTIMONY και η πολιτιστική εμπειρία σε ευρύ διεθνές κοινό (Task 5.1.4) (WP5)....

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
26-09-2022
06-10-2022
Υπεύθυνος για την οργάνωση, σχεδιασμό και υλοποίηση του ψηφιακού αποθετηρίου μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο θα προάγει στο ευρύ κοινό τις επιστημονικές, γνωστικές καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές αξίες των επιλεγμένων μνημείων της διασυνοριακής περιοχής. Επικοινωνία με εταίρους για την οργάνωση και συλλογή πολυμεσικού υλικού. (Task 3.1.4) (WP3)....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
23-09-2022
03-10-2022
Ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του λογισμικού των επιστημονικών υπολογισμών με σχετίζονται με την έρευνα του προσωπικού του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών που απασχολείται στο έργο «Διώνη». Το λογισμικό αφορά την χρήση παράλληλης επεξεργασίας για προσομοιώσεις πρώτων αρχών σε ατομικό και μοριακό επίπεδο (Μοριακή Δυναμική, Monte Carlo) καθώς και προσομοιώσεις συνεχούς επιπέδου για τον υπολογισμό ιδιοτήτων υλικών (ΠΕ 1.1)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
23-09-2022
03-10-2022
Π2.1 Τεχνική έκθεση επιλεγμένων νάνο-δομών και συνθηκών ανάμειξης - Π2.2: Αξιολόγηση και απόδοση ιδιοτήτων εποξικής μητρικής φάσης. ...

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
23-09-2022
03-10-2022
Συσχέτιση ωμικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας με φαινότυπους σχετικούς με την υγιή γήρανση (ΠΕ1 και ΠΕ3). ...

Η ΕΞΙΣΩΣΗ EULER ΚΑΙ Η ΗΜΙΓΕΩΣΤΡΟΦΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (ESGMO)
22-09-2022
03-10-2022
Μελέτη του προβλήματος και εκπόνηση πρωτότυπου ερευνητικού έργου σχετικά με τη γενίκευση και την πιο ακριβή ποσοτικοποίηση αποτελεσμάτων αναφορικά με τη σύγκλιση λύσεων της δυϊκής ημιγεωστροφικής εξίσωσης προς τις λύσεις της εξίσωσης Euler σε μορφή στροβιλισμού στη διδιάστατη περιοδική περίπτωση (ΠΕ1). Μελέτη του προβλήματος και εκπόνηση πρωτότυπου ερευνητικού έργου αναφορικά με τη σχέση της δυϊκής ημιγεωστροφικής εξίσωσης και της εξίσωσης Euler στην τριδιάστατη περίπτωση και την επίδρασή της...

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
22-09-2022
03-10-2022
ΠΕ3 - Μελέτη αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς με μCT (Π3.3). ...

Ecosystem for European Education Mobility as a Service: Model with Portal Demo (e-MEDIATOR)
22-09-2022
03-10-2022
Οργάνωση της μεθοδολογίας σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός εργαλείου πιστοποίησης των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας που πραγματοποιείται στην εκπαιδευτική πύλη. Επικοινωνία και συνεργασία με τους εταίρους (PR3)....

VirtuaLand: An Immersive Virtual Experience for Cultural and Natural Heritage Sites
22-09-2022
03-10-2022
Έλεγχος ποιότητας του συνολικού συστήματος υλοποίησης των σεναρίων (μέρος του Παραδοτέου D5.1.3: VR Scenarios Development)....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
19-09-2022
29-09-2022
Μεθοδολογική οργάνωση της ερευνητικής προσπάθειας, υποστήριξη βιβλιογραφικής έρευνας, αναζήτηση σε ξενόγλωσες πηγές (WP4)....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
19-09-2022
29-09-2022
Υποστήριξη της Επιστημονικής Έρευνας σχετικά με την ιστορία της εμβληματικής προσωπικότητάς της Ηπείρου, της Αγγελίνας Δούκαινας και συνεργασία με τον external expert για την προετοιμασία του θεατρικού έργου βασισμένο στην ιστορία της (WP4)....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
19-09-2022
29-09-2022
Βιβλιογραφική έρευνα, μελέτη σχετικά με την ιστορία της εμβληματικής προσωπικότητάς της Ηπείρου, της Αγγελίνας Δούκαινας, συγγραφή μελέτης και σχεδιασμός θεατρικού έργου. Καθοδήγηση και συνεργασία με τον external expert για την προετοιμασία του θεατρικού έργου βασισμένο στην ιστορία της  (WP4)....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
19-09-2022
29-09-2022
Συμμετοχή στη συγκέντρωση και επεξεργασία του επικοινωνιακού υλικού που θα περιλαμβάνεται στις προωθητικές δράσεις του έργου, συνεχής ενημέρωση των διαδικτυακών καναλιών ενημέρωσης, ΔΕΤ κτλ (WP2)....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
19-09-2022
29-09-2022
Συμμετοχή στο σχεδιασμό και έλεγχο του περιεχομένου των επιπρόσθετων προωθητικών δράσεων, επικαιροποίηση του ενημερωτικού υλικού στο website του έργου, επιμέλεια κειμένων και την αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων και των ΜΜΕ για την διάχυση του έργου (γραφείο τύπου, περιεχόμενο των ηλεκτρονικών newsletter κτλ) (WP2)....