Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
10-03-2022
28-03-2022
Συμμετοχή στο ΠΕ1: «Ποιότητα αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 1.1 «Ανάπτυξη μεθοδολογίας NGS για την ανάδειξη ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος και τυροκομικών προϊόντων»....

Quality Network on Sustainable Tourism PLUS (QNeST PLUS)
09-03-2022
24-03-2022
Υποστήριξη της ομάδας έργου για τη διοργάνωση του webinar  ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη λειτουργία της QNeST PLUS πλατφόρμας (διαμόρφωση περιεχομένου), υπεύθυνος/η για την επιμέλεια του περιεχομένου του εκπαιδευτικού υλικού που θα αναλύει την λειτουργία των εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου, επιμέλεια των κειμένων που αφορούν στα παραδοτέα του έργου από πλευράς Π.Ι προκειμένου να δημοσιευθούν και να κοινοποιηθούν στις ομάδες στόχους και το ευρύτερο κο...

PROXIMIOT - PROXIMITY MARKETING PLATFORM
09-03-2022
24-03-2022
Ανάπτυξη λογισμικού συλλογής, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων IοΤ του έργου Proximiot (μέρος της Ενότητας Εργασίας ΕΕ2: Ανάπτυξη υποσυστημάτων)....

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
09-03-2022
24-03-2022
Συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας ΠΕ3 (Εξακρίβωση της γνησιότητας των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών από απάτη και νοθεία) και ΠΕ4 (Εκτίμηση της καταλληλότητας της συσκευασίας τροφίμων), όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου....

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
09-03-2022
24-03-2022
Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας ΠΕ1 (Ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυών ασύρματων αισθητήρων νέας γενιάς για ιχνηλασιμότητα συσκευασμένων τροφίμων)....

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
09-03-2022
24-03-2022
Συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας ΠΕ2 (Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της τεχνολογίας για απομακρυσμένη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο συσκευασμένων προϊόντων αγροδιατροφής) και ΠΕ4 (Εκτίμηση της καταλληλότητας της συσκευασίας τροφίμων), όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου....

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
08-03-2022
23-03-2022
Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας ΠΕ1 (Ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυών ασύρματων αισθητήρων νέας γενιάς για ιχνηλασιμότητα συσκευασμένων τροφίμων), όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή του έργου....

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
08-03-2022
23-03-2022
Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας ΠΕ3 (Εξακρίβωση της γνησιότητας των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών από απάτη και νοθεία), όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή του έργου....

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
08-03-2022
23-03-2022
Συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας ΠΕ2 (Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της τεχνολογίας για απομακρυσμένη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο συσκευασμένων προϊόντων αγροδιατροφής) και ΠΕ4 (Εκτίμηση της καταλληλότητας της συσκευασίας τροφίμων), όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου....

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
08-03-2022
04-04-2022
Συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας ΠΕ2 (Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της τεχνολογίας για απομακρυσμένη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο συσκευασμένων προϊόντων αγροδιατροφής) και ΠΕ3 (Εξακρίβωση της γνησιότητας των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών από απάτη και νοθεία), όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου....

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
08-03-2022
23-03-2022
Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας ΠΕ1 (Ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυών ασύρματων αισθητήρων νέας γενιάς για ιχνηλασιμότητα συσκευασμένων τροφίμων), όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή του έργου....

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ
03-03-2022
18-03-2022
Διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας και μαθήματα πολιτισμού στο πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων – εκδρομών. ...

ΒΙΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ 3Δ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΣΤΟΥ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ (BioBon3D)
02-03-2022
17-03-2022
ΕΕ5 - Βιολογική αξιολόγηση των 3Δ ικριωμάτων in vivο....

Quality Network on Sustainable Tourism PLUS (QNeST PLUS)
01-03-2022
16-03-2022
Σχεδιασμός, ανάλυση απαιτήσεων, ανάπτυξη νέων ενοτήτων στην πλατφόρμα του QNeST PLUS. Λειτουργικές απαιτήσεις διεπαφής, συνεισφορά στον σχεδιασμό και δημιουργία σύγχρονης γραφικής διεπαφής για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην εφαρμογή. Οργάνωση της μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων & σχεδιασμός ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης (WPΤ1)....

Quality Network on Sustainable Tourism PLUS (QNeST PLUS)
01-03-2022
16-03-2022
Ο/η συνεργάτης θα υποστηρίξει την προγραμματιστική διαδικασία επικαιροποίησης και αναβάθμισης της QNeST πλατφόρμας, θα αναλάβει την συλλογή και επεξεργασία φωτογραφικού υλικού, θα εξασφαλίσει την τήρηση των προδιαγραφών για το υλικό που θα προστεθεί, ώστε να διασφαλιστούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας (WPΤ1)....

Quality Network on Sustainable Tourism PLUS (QNeST PLUS)
01-03-2022
16-03-2022
Οργάνωση και συντονισμός της προγραμματιστικής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού, καθοδήγηση στην σχεδίαση και δημιουργία πολυμεσικού υλικού, στην δημιουργία πολλαπλών εικόνων και μικρογραφιών με βάση τις  απαιτήσεις του περιβάλλοντος, βελτιστοποίηση εικόνων χρησιμοποιώντας προηγμένους αλγόριθμους που θα αλλάζουν το μέγεθός τους χωρίς αλλαγή στην ποιότητα. Επικοινωνία με εταίρους (WPΤ1)....

Quality Network on Sustainable Tourism PLUS (QNeST PLUS)
01-03-2022
16-03-2022
Υπεύθυνος/η για τον back-end προγραμματισμό της πλατφόρμας, την επικαιροποίηση και αναβάθμιση του λογισμικού, της QNeST πλατφόρμας μέσω της δημιουργίας πλατφόρμας docker (ανάπτυξης μικρουπηρεσιών) για την πιο αξιόπιστη και ταχύτερη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Υπεύθυνος για την προετοιμασία υλικού παρουσιάσεων των χαρακτηριστικών της πλατφόρμας. Συνεργασία και επικοινωνία με εταίρους (WPΤ1)....

Quality Network on Sustainable Tourism PLUS (QNeST PLUS)
01-03-2022
16-03-2022
Υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και ανάπτυξης του front-end της πλατφόρμας, ανάπτυξη εφαρμογών για την βελτίωση της πρόσβασης από κινητές συσκευές, οργάνωση, και ανασχεδιασμός της υπάρχουσας βάσης δεδομένων και επικαιροποίηση των υφιστάμενων δομών και διαδικασιών, προσθήκη εφαρμογών, προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική QNeST πλατφόρμα (WPΤ1)....

Quality Network on Sustainable Tourism PLUS (QNeST PLUS)
01-03-2022
16-03-2022
Συνεισφορά στην διαδικτυακή παρουσίαση της πλατφόρμας και τον σχεδιασμό της διεπαφής της, υποστήριξη της ομάδας σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού,  συνεισφορά στην δημιουργία εκπαιδευτικού οδηγού που θα διευκολύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) να χρησιμοποιούν τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες της QNeST πλατφόρμας, με στόχο την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών/χρηστών στην πλατφόρμα αλλά και την ενσωμάτωσή τους στο QNeST δίκτυο (WPΤ1)....

INSPIRED - ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΔΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ
28-02-2022
15-03-2022
Ανίχνευση και χαρακτηρισμός βιομοριακών αλληλεπιδράσεων με φασματοσκοπικές μεθόδους....

ΜΙΑ ΠΟΛΥ-ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΟΣΟ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (TO_AITION)
28-02-2022
15-03-2022
Πακέτο εργασίας «WP1, T1.1 Cloud infrastructure setup and maintenance». Πακέτο εργασίας «WP5, Τ2 Selection of biomarkers or combinations thereof for the diagnosis of isolated, comorbid or multimorbid disease manifestations, Τ5.3 Selection of biomarkers or combinations thereof for the prognosis and monitoring of isolated, comorbid or multimorbid disease, Τ5.4 Phenomewide association studies to analyse whether genetic factors predisposing to depression are also related to CVD and vice versa.»....

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021 -2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
28-02-2022
21-03-2022
Διδασκαλία Μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022...

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
28-02-2022
15-03-2022
Διοικητική Υποστήριξη προγραμμάτων και δράσεων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ...

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
28-02-2022
15-03-2022
Διοικητική Υποστήριξη προγραμμάτων και δράσεων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων....

COMPARING EFFECTIVENESS OF SELF-MANAGEMENT INTERVENTIONS IN 4 HIGH PRIORITY CHRONIC DISEASES IN EUROPE — COMPAR-EU
25-02-2022
14-03-2022
Διενέργεια μετα–αναλύσεων δικτύου και ανάπτυξης μεθοδολογίας για μετα-αναλύσεις δικτύου (WP5)....

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΩΝ 2018-2019 ΕΩΣ 2021-2022
25-02-2022
14-03-2022
Τεχνική υποστήριξη πληροφορικών συστημάτων υλικού και λογισμικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης....

Γραφείο Διασύνδεσης Παν/μίου Ιωαννίνων
25-02-2022
14-03-2022
Συμβολή στην εκτέλεση των παραδοτέων: 3.1.Μεθοδολογία παρακολούθησης σταδιοδρομίας και απορρόφησης, 3.2.Μελέτη παρακολούθησης σταδιοδρομίας και απορρόφησης (φάση 1), 3.3. Μελέτη παρακολούθησης σταδιοδρομίας και απορρόφησης (φάση 2).  ...

Γραφείο Διασύνδεσης Παν/μίου Ιωαννίνων
25-02-2022
14-03-2022
Συμβολή στην εκτέλεση των παραδοτέων: 4.1.Κατάλογος υλοποιημένων ομαδικών εργαστηρίων ανά ακαδημαϊκό έτος, 4.2.Αναφορά υλοποίησης Προγράμματος Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 4.4.Αναφορά υπηρεσιών διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, 4.5. Ηλεκτρονικό υλικό εκπαιδευτικής και επαγγελματικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης (ηλεκτρονικό υλικό), 5.1. Δικτυακός τόπος υπηρεσιών σταδιοδρομίας Π.Ι. Γραφείου Διασύνδεσης (ΔΑΣΤΑ), 5.4.Ενημερωτικό υλικό προβολής και ενημέρωσης....

Quality Network on Sustainable Tourism PLUS (QNeST PLUS)
24-02-2022
11-03-2022
Υποστήριξη της ομάδας έργου στη διοργάνωση των δράσεων δημοσιότητας, στην αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων, υποστήριξη δράσεων διάχυσης, τεχνολογική υποστήριξη διοργάνωσης του webinar (διαδικτυακού σεμιναρίου) με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη λειτουργία της QNeST PLUS πλατφόρμας, τεχνολογική υποστήριξη στη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού που θα αναλύει την λειτουργία των εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου, συμβολή στη συρραφή των αποτελεσμάτων του...

Quality Network on Sustainable Tourism PLUS (QNeST PLUS)
24-02-2022
11-03-2022
Υπεύθυνος/η για το σχεδιασμό και οργάνωση των δράσεων επικοινωνίας και διάχυσης, επικοινωνία με τους άλλους communication managers, υπεύθυνος/η προβολής του έργου και υπεύθυνος για την διενέργεια του webinar (διαδικτυακού σεμιναρίου) με στόχο την επίδειξη της QNeST PLUS πλατφόρμας για την εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη χρήση της, υπεύθυνος/ η για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού που θα αναλύει την λειτουργία των εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου  ...

Quality Network on Sustainable Tourism PLUS (QNeST PLUS)
24-02-2022
11-03-2022
Υπεύθυνος/η οικονομικού έργου, οικονομοτεχνική οργάνωση, υποστήριξη, παρακολούθηση και διαχείριση έργου, επικοινωνία με επικεφαλής εταίρο και διαχειριστική αρχή, υπεύθυνος/η για την υποβολή progress report στην πλατφόρμα του έργου. Υπεύθυνος/η για την παρακολούθηση προϋπολογισμού, υποβολή τροποποιήσεων, προετοιμασία προσκλήσεων προσωπικού και γενικότερα για όλα τα οικονομικά/διαχειριστικά θέματα του έργου (WPΜ)....

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ ENERGO)
23-02-2022
10-03-2022
Αντικείμενο σύμβασης 1: Συμμετοχή στο ΠΕ1, Πολιτικές και επιχειρηματικές πρακτικές αξιοποίησης του εγχώριου δυναμικού στον ενεργειακό τομέα και μαθήματα για την Ελλάδα. Αντικείμενο σύμβασης 2: Συμμετοχή στο ΠΕ2, Διαχείριση του δημόσιου πλούτου από φυσικούς πόρους και η επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Αντικείμενο σύμβασης 3: Συμμετοχή στο ΠΕ3, Διάχυση γνώσεων, ανάπτυξη ικανοτήτων και υποστήριξη του διεπιστημονικού, τοπικού, εθνικού και διμερούς διαλόγου. Αντικείμενο σύμβασης 4: συμμετοχή στο...

Ερευνητική Υποδομή Αναλυτικής Ιατρικών Δεδομένων μεγάλου όγκου με στόχο την Ιατρική Ακριβείας
21-02-2022
08-03-2022
EE1 Ανάπτυξη της υποδομής νέφους και των μηχανισμών διαμοιρασμού και προσπέλασης των ιατρικών δεδομένων μεγάλου όγκου. EE2 Ανάπτυξη των υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας, χαρτογράφησης και μετέπειτα εναρμόνισης των ιατρικών δεδομένων. EE3 Ανάπτυξη των υπηρεσιών αναλυτικής δεδομένων. EE4 Πιλοτική εφαρμογή....

A multidisciplinary approach for the stratification of patients with carotid artery disease (TAXINOMISIS)
18-02-2022
07-03-2022
Πακέτο εργασίας «WP3, Task 3.1. Computational model of plaque progression, Task 3.3. Integration of models outcomes and delivery of the stratification tool»....

ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΒΑΘΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ RGB ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
17-02-2022
04-03-2022
Ανάπτυξη του λογισμικού. Γραφική διεπαφή του χρήστη. Επικοινωνία του τερματικού με τον εξυπηρετητή. Τελική έκδοση του λογισμικού των αλγορίθμων εντοπισμού ανθρώπων από βίντεο και αναγνώρισης φύλου και ηλικίας τους. Έλεγχος του λογισμικού σε πραγματικές συνθήκες. Αναφορά ελέγχου του λογισμικού σε πραγματικές συνθήκες. Αποσφαλμάτωση και παράδοση του τελικού λογισμικού. Δημοσίευση σε επιστημονικό συνέδριο ή/και περιοδικό....

Κέντρο Έρευνας, Ποιοτικής Ανάλυσης Yλικών Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Επικοινωνίας της Επιστήμης
17-02-2022
04-03-2022
Αλληλεπίδραση δεσμών laser με την ύλη....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η2 ΑΠΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ-C1
17-02-2022
04-03-2022
Synthesis of Substrate-Specific Molecular Catalysts. Synthesis of hybrid nanocatalysts. Physicochemical Characterization. Catalytic evaluation & optimization. Catalytic optimization for continuous operation. Dissemination of results. Project Management and Evaluation. ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η2 ΑΠΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ-C1
17-02-2022
04-03-2022
Synthesis of Substrate-Specific Molecular Catalysts. Synthesis of hybrid nanocatalysts. Physicochemical Characterization. Catalytic evaluation & optimization. Dissemination of results. ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η2 ΑΠΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ-C1
17-02-2022
04-03-2022
Synthesis of Substrate-Specific Molecular Catalysts. Synthesis of hybrid nanocatalysts. Physicochemical Characterization. Catalytic evaluation & optimization. Catalytic optimization for continuous operation. Dissemination of results. Project Management and Evaluation. ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η2 ΑΠΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ-C1
17-02-2022
04-03-2022
Synthesis of Substrate-Specific Molecular Catalysts. Synthesis of hybrid nanocatalysts. Physicochemical Characterization. Catalytic evaluation & optimization. Catalytic optimization for continuous operation. Dissemination of results. Project Management and Evaluation. ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
16-02-2022
03-03-2022
Ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του λογισμικού των επιστημονικών υπολογισμών για το Τμήμα Μαθηματικών στα πλαίσια του έργου «ΔΙΩΝΗ». Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ1.1....

ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ - PD_PAL
15-02-2022
02-03-2022
Πακέτο εργασίας «WP6, T6.2- Data Analysis and Reporting»....

ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ - PD_PAL
15-02-2022
02-03-2022
Πακέτο εργασίας «WP1, T1.1 – Coordination, Financial administration & Budget monitoring». Πακέτο εργασίας «WP5, T5.2- Indicators for palliative care». Πακέτο εργασίας «WP6, T6.1 - Clinical Trial, T6.2- Data Analysis and Reporting »....

VISIBLE LIGHT COMMUNICATIONS IN COMMUNICATIONS, MARKETING, TRANSPORT, LOGISTICS, CULTURAL AND TOURIST INDUSTRIES (VIOLIN)
15-02-2022
02-03-2022
Αναφορά εργασιών για την επιστημονική υποστήριξη και μεταφορά τεχνογνωσίας αναφορικά με το σύστημα ζεύξης ορατού φωτός. Υλοποίηση του οπτικού κυκλώματος ζεύξης ορατού φωτός με ψηφιακή πλατφόρμα. Αξιολόγηση και αναθεώρηση λειτουργίας του οπτικού συστήματος....

ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
11-02-2022
28-02-2022
Ανάπτυξη, Λειτουργία και Διαχείριση του ΚΕΕΠΗ. Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Πακέτων Εργασίας του έργου: ΠΕ5 - Εκπόνηση έρευνας, παραγωγή εκπαιδευτικών και πολιτισμικών προγραμμάτων και διάχυση αποτελεσμάτων....

ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
11-02-2022
28-02-2022
Ανάπτυξη, Λειτουργία και Διαχείριση του ΚΕΕΠΗ. Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Πακέτων Εργασίας του έργου: ΠΕ5 - Εκπόνηση έρευνας, παραγωγή εκπαιδευτικών και πολιτισμικών προγραμμάτων και διάχυση αποτελεσμάτων....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
11-02-2022
28-02-2022
ΠΕ 3 - Μελέτη αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς με μCT /Π3.2, Π3.3 . ...

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΣΤΙΧΟΔΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
10-02-2022
25-02-2022
Μοριακή ταξινόμηση επιλεγμένων, παραγωγικών, αρσενικών και θηλυκών μαστιχοδένδρων, καθιέρωση μοριακών δεικτών για την διάκριση μεταξύ αρσενικών και θηλυκών μαστιχοδένδρων και σποροφύτων τους. Κλωνική επιλογή μαστιχόδεντρων: γενετική ταυτοποίηση (ΕΕ7)....

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (ΕΞΕΡΕΥΕΝΝΕΚΠ)
10-02-2022
25-02-2022
Ανάπτυξη-διαμόρφωση επιστημονικού εκπαιδευτικού υλικού για την εξελικτική θεωρία, υποστήριξη λειτουργίας του Κόμβου LUCAS, παρουσίαση-υλοποίηση μαθημάτων σε εκπαιδευτικές μονάδες.  ....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
09-02-2022
24-02-2022
Ανάπτυξη αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης σε πολυπρακτορικά συστήματα. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του υποέργου 1, πακέτο εργασίας ΠΕ1.4. ...