Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Στοιχεία Οικονομικών Συναλλαγών

 

 

Τα Νόμιμα παραστατικά για τη δικαιολόγηση δαπανών είναι τα Δελτία Αποστολής – Τιμολόγια με τα εξής στοιχεία:

 

Ειδικός Λογαριασμός  Κονδυλίων Έρευνας - Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

(Ονοματεπώνυμο Επιστημονικά Υπευθύνου & Κωδικός Έργου)

ΑΦΜ: 090163356 - Δ.Ο.Υ. (Α, Β) Ιωαννίνων

Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, ΤΚ 45110

Τηλέφωνο: 26510 07134, Φαξ: 26510 07040

 

 


 

Για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις (αγορές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) τα στοιχεία που απαιτούνται ειναι τα εξής:

 

University of Ioannina - Research Committee

VAT Number: EL 090163356

Panepistimioupoli, Ioannina, 45110, Greece

Tel. +302651007134, Fax. +302651007040

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner