Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Παρουσίαση Προγραμμάτων

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει βασικά στοιχεία των προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

DESIGN AND DEVELOPMENT OF NEW FORMULATIONS BASED ON NATURAL PRODUCTS AS ADDITIVES IN CONTACT LENSES, FOR THE TREATMENT OF MICROBIAL KERATITIS / MIS 5032798
82449
ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
06-09-2018
05-07-2022
378.432,00 €

Η χρήση των φακών επαφής αυξάνει τον κίνδυνο για ανάπτυξη μικροβιακών λοιμώξεων, όπως η βακτηριακή κερατίτιδα. Η βακτηριακή κερατίτιδα έχει ως κύριο αιτιολογικό παράγοντα Gram-θετικά βακτήρια. Για το λόγο αυτό είναι άμεση η ανάπτυξη νέων υλικών ικανών να την αντιμετωπίσουν.

Η πρόταση αποσκοπεί στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων αντιβακτηριακών υλικών ως πρόσθετα σε υδρογέλες από τις οποίες κατασκευάζονται μαλακοί φακοί επαφής και να χρησιμοποιηθούν στην αντιμετώπιση της βακτηριακής κερατίτιδας.

Ανάπτυξη νέων αντιβακτηριακών υλικών ως πρόσθετα σε υδρογέλες από τις οποίες κατασκευάζονται μαλακοί φακοί επαφής για την αντιμετώπιση της βακτηριακής κερατίτιδας.

DEVELOPMENT AND STUDY OF INNOVATIVE ENDOVASCULAR BALLOON SYSTEM FOR THE LOCAL ADMINISTRATION OF INNOVATIVE DRUG (CLEVER BALLOON) / MIS 5070931
82862
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
29-09-2020
28-09-2023
175.625,00 €

Το έργο ClEver Balloon στοχεύει στην ανάπτυξη ενός νέου ιατροτεχνολογικού προϊόντος για τη θεραπεία της αρτηριακής νόσου, ενός επικαλυμμένου με φάρμακο ενδοαγγειακού καθετήρα με μπαλόνι (Drug Coated Balloon, DCB). Το προϊόν θα επιτυγχάνει την αποτελεσματική τοπική χορήγηση του εβερόλιμους, ενός γνωστού αλλά καινοτόμου για τη συγκεκριμένη εφαρμογή φαρμάκου με τη χρήση ενός καινοτόμου «έξυπνου» συστήματος απελευθέρωσης φαρμάκου που κατοχυρώθηκε από τους εταίρους του έργου με δύο διεθνείς ευρεσιτεχνίες (πατέντες). Το έργο περιλαμβάνει ανάπτυξη πρωτοτύπων και μελέτες in vitro, in vivo και in silico ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου ιατροτεχνολογικού προϊόντος με φάρμακο που θα υπερβαίνει κατά πολύ την υπάρχουσα παγκοσμίως στάθμη της τεχνικής. Θα μελετηθεί in vitro η επίδραση του συνδυασμού των συστατικών του νέου προϊόντος (φάρμακο και σύστημα απελευθέρωσης) σε λεία μυϊκά κύτταρα και θα διερευνηθούν οι μοριακοί μηχανισμοί της δράσης τους. Η δράση του νέου DCB θα μελετηθεί επίσης in vivo σε πειραματικά μοντέλα ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και αποτελεσματικότητά του. Τα αποτελέσματα των in vivo μελετών θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη in silico πλατφόρμας με τρισδιάστατη αναπαράσταση του αρτηριακού τοιχώματος καθώς και τη μοντελοποίηση της συμπεριφοράς του μπαλονιού κατά την έκπτυξη και απελευθέρωση του φαρμάκου ώστε να μοντελοποιηθεί η απελευθέρωση του φαρμάκου με απώτερο σκοπό την πρόβλεψη της συμπεριφοράς του προϊόντος και την ελαχιστοποίηση στο μέλλον της ανάγκης για πειράματα σε ζώα, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες διεθνείς οδηγίες.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και μελέτη ενός καινοτόμου, ασφαλούς και αποτελεσματικού επικαλυμμένου με φάρμακο μπαλονιού που ξεπερνώντας την υπάρχουσα διεθνώς στάθμη της τεχνικής να μπορεί να αποτελέσει θεραπεία πρώτης επιλογής για συγκεκριμένες περιπτώσεις της αγγειακής νόσου και των επιπλοκών της.

Επικαλυμμένο με φάρμακο μπαλόνι, μοντέλα ανακατασκευής αρτηρίας και προσομοίωσής της έκπτυξης και διάχυσης φαρμάκου.

Interreg GR AL

PILGRIMAGE TOURS AND PILGRIMAGES TO GREECE AND ALBANIA [PROSFORA]
82332
ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
01-05-2018
31-12-2021
395.737,40€
Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Η πολύχρονη και ευδόκιμη συνεργασία που έχουμε με την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, καθώς και με τις αλβανικές εκπαιδευτικές αρχές οδήγησαν στην υποβολή και την έγκριση του συγκεκριμένου Προγράμματος, το οποίο, στην ουσία, έχει έναν διττό χαρακτήρα. Αφενός επιδιώκουμε την ανάδειξη των θρησκευτικών μνημείων στις Μητροπόλεις Αργυροκάστρου, Κορυτσάς και Ιωαννίνων και αφετέρου αποσκοπούμε στην τόνωση του θρησκευτικού τουρισμού ανάμεσα στις δύο γειτονικές και φίλες χώρες. Για την επίτευξη των στόχων αυτών επιλέξαμε με προσοχή και γνώση τους εταίρους του Προγράμματος που είναι εκτός από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που έχει τον ρόλο του συντονιστή, η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Αργυροκάστρου, η Μητρόπολη Ιωαννίνων, η Μητρόπολη Αργυροκάστρου και η Μητρόπολη Κορυτσάς. Στην όλη διαδικασία χρειάστηκε να συνεργαστούμε με τις τοπικές κοινωνίες των δύο χωρών, αναδεικνύοντας ευρύτερα πολιτιστικά μνημεία, αλλά και υποδομές φιλοξενίας και εστίασης. Παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού ανταποκριθήκαμε με επιτυχία σε όλα τα προβλεπόμενα του Προγράμματος. Το κυρίαρχο που απομένει είναι η βιωσιμότητα του Προγράμματος, την οποία θα επιδιώξουμε με κάθε δυνατό τρόπο.

Επισημάναμε ήδη ότι βασικός στόχος του  αναπτυξιακού Προγράμματος     Προσκυνηματικές Διαδρομές και Προσκυνήματα στην Ελλάδα και την Αλβανία, Ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς,  είναι η   ανάδειξη  σημαντικών Προσκυνηματικών σημείων και διαδρομών, που βρίσκονται στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Αλβανίας  και που   παρουσιάζουν μεγάλο ιστορικό και θρησκευτικό ενδιαφέρον. Κατά συνέπεια, μέσα από την παρουσίαση και ανάδειξη των τόπων λατρείας, στοχεύουμε στην ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού, στην παραπάνω  περιοχή, και κατ’ επέκταση, ευρύτερα,   στις δύο γειτονικές χώρες. Ασφαλώς, οι παρεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται  με την παράλληλη  αξιοποίηση  των δυνατοτήτων που μας παρέχουν οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Στο πλαίσιο του Έργου αναπτύχθηκε ειδική εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας σε περιβάλλον adroid και ios, παρέχοντας τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να ενημερωθεί, αλλά κυρίως να αναπτύξει το δίκτυο Προσκυνηματικών διαδρομών. Η εφαρμογή εμφανίζει όλες τις προτεινόμενες διαδρομές με τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος και τη σχετική τεκμηρίωσή τους, επιτρέπει την ανάπτυξη εναλλακτικών διαδρομών.

Με σκοπό την ψηφιοποίηση και τη διαδικτυακή  διάθεση συναφών πληροφοριών έγινε, στις περιοχές παρέμβασης,  καταγραφή, αξιολόγηση και επιστημονική τεκμηρίωση  των θρησκευτικών μνημείων που προσδιορίζονται από μεγάλη ιστορική και πολιτιστική αξία και σημασία.

Ήδη ιδρύσαμε τρία Κέντρα Ενημέρωσης και Προώθησης της Πολιτιστικής και Θρησκευτικής Κληρονομιάς, στα Ιωάννινα, στο Αργυρόκαστρο και στην Κορυτσά. Στα Κέντρα αυτά παρέχονται  πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό για τα σημαντικότερα θρησκευτικά μνημεία της περιοχής, για τις προτεινόμενες Προσκυνηματικές διαδρομές, καθώς και για τις τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής. Το σήμα ποιότητας διατίθεται σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις που εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον και πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια που τέθηκαν, -χωρίς να αποκλείεται να προστεθούν και άλλες-, ενώ  αποτελεί σημείο αναφοράς και εγγύησης για όλους τους τουρίστες που θα   συμμετέχουν στο δίκτυο Προσκυνηματικών διαδρομών.

Επίσης, αναλάβαμε μια σειρά από συμπληρωματικές δράσεις που συμβάλλουν καθοριστικά στην περαιτέρω ενίσχυση και μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της συνολικής παρέμβασης, ενώ η έρευνα για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου και η διασφάλιση της βιωσιμότητάς του αποτέλεσαν βασικές  προτεραιότητες. Η πολύγλωσση (ελληνικά, αλβανικά, αγγλικά)  πύλη, καθώς και η ειδική εφαρμογή για κινητές συσκευές,  παρέχουν στον κάθε  επισκέπτη  τη δυνατότητα πρόσβασης  σε ειδικά επεξεργασμένο υλικό  για την άντληση πληροφοριών θρησκευτικής, ιστορικής και αρχιτεκτονικής σημασίας. Η λειτουργία των τριών Κέντρων Ενημέρωσης  διαδραματίζει  έναν καθοριστικό ρόλο στην προβολή και ανάδειξη του δικτύου διαδρομών. Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και οι δράσεις που αναφέρονται στην προώθηση και προβολή του έργου και των αποτελεσμάτων του, με τη δημιουργία και διανομή υλικού, αλλά, κατεξοχήν, με την έκδοση του  τόμου στην ελληνική, αλβανική και αγγλική γλώσσα. Μάλιστα, ο μεγάλος αριθμός των αντιτύπων που διαθέτουμε  στην ελληνική γλώσσα επιτρέπει τη διάχυση της πληροφορίας και την προβολή του έργου σε ένα μεγάλο κοινό ενδιαφερομένων.

 Εκτός από τη γενικότερη προβολή του έργου και τη συνολική  αξιολόγησή του, βασικό μέλημα όλων είναι η εξασφάλιση της  βιωσιμότητας της συγκεκριμένης παρέμβασης. Μάλιστα, αυτή η βιωσιμότητα επιβάλλεται να επιτευχθεί αφενός με την περαιτέρω  διεθνή προβολή και διεύρυνση των δράσεων στον ίδιο τομέα που υπηρετεί το έργο και αφετέρου με  συνέργειες που θα αναπτυχθούν σε αντίστοιχους παρεμφερείς τομείς.

Στο πλαίσιο αυτό, βασική επιδίωξή μας είναι η συνεργασία μας με την Περιφέρεια Ηπείρου και η ηλεκτρονική παρουσίαση του Προγράμματος σε όλες τις ελληνικές και διεθνείς Εκθέσεις που διοργανώνουν τόσο η Περιφέρεια Ηπείρου όσο και άλλοι συναφείς φορείς.

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE COSMETIC PRODUCTS AND FOOD SUPPLEMENTS BASED ON NANOENCAPSULATION OF NATURAL BIOACTIVE COMPOUNDS
82432
Χαράλαμπος Σταμάτης
25-07-2018
24-07-2021
841,229.3

Το παρόν έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτόμων σκευασμάτων κοσμετολογίας και συμπληρωμάτων διατροφής με βάση φυσικές βιοδραστικές ενώσεις που διαθέτουν λιποδιαλυτική, αντιοξειδωτική και αντιγηραντική δράση. Τα σκευάσματα αυτά θα συνδυάζουν τη λιπολυτική δράση του δεοξυχολικού οξέος και την αντιοξειδωτική και αντιγηραντική δράση βιοδραστικών συστατικών προερχόμενων από εκχυλίσματα φύλλων ελιάς, όπως η υδροξυτυροσόλη και παράγωγά της, που θα προκύψουν με πράσινες διεργασίες εκχύλισης και βιομετατροπών. Τα σκευάσματα θα παρασκευαστούν με βάση τον νανοεγκλεισμό των βιοδραστικών ενώσεων σε φυσικές μήτρες ολιγοσακχαριτών ώστε να διευκολυνθεί η χορήγηση τους και να ενισχυθεί η δράση τους.

Στόχοι της πρότασης:

 • Ανάπτυξη «πράσινων» διεργασιών διαχωρισμού και ανάκτησης βιοδραστικών συστατικών από φύλλα ελιάς
 • Εφαρμογή φιλικών στο περιβάλλον βιοκαταλυτικών διεργασιών για την στοχευμένη τροποποίηση των συστατικών που εμπεριέχονται σε εκχυλίσματα φύλλων ελιάς προς την παρασκευή υδροξυτυροσόλης και βιοδραστικών παραγώγων της
 • Παρασκευή υβριδικών παραγώγων του δεοξυχολικού οξέος με υδροξυτυροσόλη ή και παράγωγα αυτής ώστε να συνδυαστεί η λιποδιαλυτική δράση του δεοξυχολικού με την αντιοξειδωτική και αντιγηραντική δράση της υδροξυτυροσόλης
 • Ανάπτυξη συστημάτων νανοεγκλεισμού των παραπάνω βιοδραστικών ενώσεων με στόχο την ανάπτυξη συμπληρωμάτων διατροφής και κοσμετολογικών σκευασμάτων για τοπική χρήση

Η υλοποίηση του Έργου οδηγεί στην ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων τελικών προϊόντων διατροφής και κοσμετολογίας, εμπλουτισμένων με γνήσιες φυσικές ουσίες της ελληνικής χλωρίδας και ωφελεί από κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής σκοπιάς όχι μόνο τα συμμετέχοντα ιδρύματα και την εταιρεία, αλλά και την χώρα μας.

 

Η υλοποίηση του Έργου θα ωφελήσει από κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής σκοπιάς όχι μόνο τα συμμετέχοντα ιδρύματα και την εταιρεία, αλλά και την χώρα μας. Η ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα θα αποκτήσει σημαντικά επιστημονικά οφέλη, μέσω της διεξαγωγής καινοτόμας έρευνας υψηλής κοινωνικής σημασίας και με ισχυρό πρακτικό και εμπορικό ενδιαφέρον. Εκτός αυτού, νέοι ερευνητές που θα συμμετάσχουν θα εκπαιδευτούν στις καινοτόμες διεργασίες και τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Έργου.

 

Όσον αφορά τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση καλλυντικών κρεμών και συμπληρωμάτων διατροφής, αρχικά θα ανοίξουν νέες αγορές (αγορά καινοτόμων σκευασμάτων αισθητικής δερματολογίας, αγορά συμπληρωμάτων διατροφής πλούσια σε αντιοξειδωτικά κ.λπ.) με βάση γνήσια ελληνικά προϊόντα, όπως η ελιά. Επιπλέον, η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας στη συμμετέχουσα βιομηχανία θα δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Η αξιοποίηση των παραπροϊόντων της ελαιουργίας θα έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο, καθώς μέσω νέων, εύκολα εφαρμόσιμων στη βιομηχανία και οικονομικά αποδοτικών διεργασιών, θα αναπτυχθεί μια σειρά προϊόντων από πρώτες ύλες που μέχρι στιγμής παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να αυξήσει σημαντικά το μερίδιό της στην αγορά σε διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο. Θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες απασχόλησής για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

 

Οικονομικά οφέλη για την εθνική οικονομία θα προκύψουν από την άμεση δυνατότητα εκμετάλλευσης της τεχνογνωσίας που θα παραχθεί στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος. Η αξιοποίησή των παραπροϊόντων της καλλιέργειας ελιάς θα οδηγήσει αφενός στη μείωση του όγκου των παραπροϊόντων και αφετέρου στην καλύτερή αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής ελαιόλαδου.

Pre-insulated multi-layered pipes for heating-cooling systems exhibiting high thermal insulation and dimensional stability
82706
Γεώργιος Παπαγεωργίου
19-09-2019
18-03-2023
39.178,6
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Τα φαινόμενα εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και η εμφάνιση ακραίων φαινομένων ψύχους κατά τους χειμερινούς μήνες έχουν ως αποτέλεσμα την ανάγκη εύρεσης καινοτόμων λύσεων θέρμανσης και ψύξης, ικανών να μεταφέρουν στο μέγιστο την παραγόμενη ενέργεια με τις μικρότερες δυνατές απώλειες και σε χαμηλό κόστος. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκαν νέα συστήματα, τα οποία αποτελούν ολοκληρωμένες εφαρμογές με αντλίες θερμότητας ή αερίου και ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Ο συνδυασμός αυτών καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, επιτυγχάνοντας τις κατάλληλες και επιθυμητές συνθήκες διαβίωσης. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία αυτών παίζει το δίκτυο σωληνώσεων μεταφοράς θερμού ή ψυχρού νερού. Εξαιτίας των εγγενών προβλημάτων των μεταλλικών σωλήνων, οι σύγχρονες κατασκευές στο σύνολό τους χρησιμοποιούν πλαστικούς σωλήνες είτε από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο είτε από συμπολυμερή προπυλενίου με αιθυλένιο (PP-R). Οι συγκεκριμένοι σωλήνες είναι οι πλέον κατάλληλοι εφόσον παρασκευάζονται σχετικά εύκολα και είναι σε θέση να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε κτιριακή κατασκευή.

Ο χρόνος ζωής τους εκτιμάται στα 50-70 χρόνια, περιορίζοντας έτσι τις επισκευές κτιρίων και την περιοδική αντικατάστασή τους εξαιτίας βλαβών. Ωστόσο, οι σωλήνες αυτοί παρουσιάζουν δύο σημαντικά μειονεκτήματα που είναι η μη αποτελεσματική μόνωση και η διαστατική τους σταθερότητα. Για την μόνωση των σωλήνων χρησιμοποιούνται σήμερα εξωτερικοί σωλήνες πολυουρεθάνης ή άλλα μονωτικά τα οποία όμως εξαιτίας της κακής πρόσφυσης αφήνουν κενά και δεν μπορούν να επιφέρουν αποτελεσματική μόνωση. Επιπλέον, όταν οι σωλήνες είναι σε εξωτερικά δίκτυα, τα μονωτικά αυτά υλικά φθείρονται με την πάροδο του χρόνου και απαιτείται η αντικατάστασή τους. Εκτός της ελλιπούς μόνωσης, οι πλαστικοί σωλήνες εμφανίζουν ένα επιπλέον πρόβλημα το οποίο συμβάλει στην εμφάνιση σημαντικών βλαβών των συστημάτων θέρμανσης κατά τη διάρκεια έντονου ψύχους. Εξαιτίας της μεταφοράς θερμού νερού υπό συνεχή εφαρμογή υδροστατικής πίεσης, εμφανίζονται φαινόμενα ερπυσμού, με αποτέλεσμα οι σωλήνες να διαστέλλονται και να αυξάνεται το μήκος τους. Το αντίθετο συμβαίνει όταν μεταφέρεται κρύο νερό για δροσισμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ρωγμών και τη ρήξη των σωληνώσεων με την πάροδο του χρόνου, ιδιαίτερα στο σημείο των συγκολλήσεων, μειώνοντας το χρόνο ζωής τους ή προκαλώντας την καταστροφή του δικτύου.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαστατικής σταθερότητας, εισήχθησαν στην αγορά πολυστρωματικοί σωλήνες PP-R οι οποίοι περιέχουν υαλοΐνες στο ενδιάμεσο στρώμα του σωλήνα. Ωστόσο, η προσθήκη των υαλοϊνών επιφέρει μείωση των μηχανικών ιδιοτήτων των σωλήνων και ειδικότερα της αντοχής στην υδραυλική πίεση, καθώς και στην εξωτερική μηχανική καταπόνηση ιδιαίτερα σε χαμηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να μειώνεται το προσδόκιμο ζωής αυτών. Επιπρόσθετα, κατά τη έρμανση-ψύξη των σωλήνων, εξαιτίας της κακής πρόσφυσης των υαλοϊνών με την πολυμερική μήτρα, δημιουργούνται κενά στην διεπιφάνεια με αποτέλεσμα αυτά να αποτελούν ένα σημείο επιπρόσθετης μηχανικής αστοχία των σωλήνων και εμφανίζονται ρωγματώσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα

Στόχο του έργου αποτελεί η παραγωγή νέων, καινοτόμων και υψηλής προστιθέμενης αξίας προμονωμένων πολυστρωματικών σωλήνων, με ελαχιστοποιημένες απώλειες ενέργειας και παρατεταμένο χρόνο ζωής εξαιτίας της υψηλής τους διαστατικής σταθερότητας και της μηχανικής τους αντοχής. Οι σωλήνες αυτοί θα παρασκευαστούν με την τεχνική της συν-εξώθησης τήγματος και θα χρησιμοποιηθούν από την ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε. για υδραυλικές εγκαταστάσεις και θα είναι κατάλληλοι για μεταφορά ζεστού νερού για θέρμανση και κρύου για ψύξη. Οι σύγχρονες κατασκευές συστημάτων θέρμανσης-ψύξης χρησιμοποιούνε κατά βάση πλαστικούς σωλήνες είτε από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο είτε από συμπολυμερή προπυλενίου με 4-7% αιθυλένιο (PPR), οι οποίο εμφανίζουν μεγάλο χρόνο ζωής (50-70 χρόνια) και παρασκευάζονται σχετικά εύκολα. Ωστόσο, οι σωλήνες αυτοί εμφανίζουν προβλήματα τα οποία σχετίζονται με έλλειψη αποτελεσματικής μόνωσης απέναντι στις ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας καθώς και με τα φαινόμενα ερπυσμού εξαετίας της συνεχόμενης εφαρμογής υδροστατικής πίεσης καθώς και τις επαναλαμβανόμενης συστολής-διαστολής. Τα φαινόμενα αυτά προκαλούν ανάπτυξη ρωγμών και ρήξη των σωληνώσεων με την πάροδο του χρόνου, ιδιαίτερα στο σημείο των συγκολλήσεων (χαλάρωση) με αποτέλεσμα να μειώνεται ο χρόνος ζωής τους ή να προκαλούν την καταστροφή του δικτύου. Έτσι, η καινοτομία του συγκεκριμένου έργου έγκειται στην αύξηση της διαστατικής σταθερότητας και βελτίωση της μόνωσης των σωληνώσεων το οποίο είναι εξαιρετικά επιθυμητό για τις εφαρμογές που προορίζονται. Επιπλέον, αναμένεται ότι οι νέοι σωλήνες θα εμφανίζουν βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες με αποτέλεσμα την αύξηση της αντοχής τους και κατ’ επέκταση του χρόνου ζωής.

Γενικοί στόχοι του έργου:

1. Παρασκευή και μελέτη σύνθετων υλικών τυχαίου πολυπροπυλενίου με ίνες ύαλου (PPR-GF).

2. Παραγωγή τριστρωματικών σωλήνων με υαλοΐνες στο ενδιάμεσο στρώμα (PPR/PPR-GF/PPR).

3. Παρασκευή και μελέτη σύνθετων υλικών PPR-GF με συμβατοποιητή PPR-g-MA.

4. Παραγωγή τριστρωματικών σωλήνων με υαλοΐνες και συμβατοποιητή PPR-g-MA στο ενδιάμεσο στρώμα PPR.

5. Παρασκευή και μελέτη νανοσύνθετων υλικών PPR με νανοπρόσθετα(nanoadditives).

6. Παραγωγή τριστρωματικών σωλήνων με νανοπρόσθετα στο ενδιάμεσο στρώμα (PPR/PPR-nanoadditives/PPR).

7. Ενίσχυση ακουστότητας PVC με χρήση πρόσθετων.

8. Παραγωγή σωλήνων PVC με πρόσθετα.

9. Παραγωγή ενιαίων πολυστρωματικών σωλήνων

Για να μπορέσουν οι εταιρίες να επιβιώσουν και να αντεπεξέλθουν στον σκληρό ανταγωνισμό θα πρέπει να επενδύσουν στην καινοτομία και στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Οι κατευθύνσεις αυτές φαίνονται κατ’ αρχήν ελκυστικές αλλά θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης. Για την ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε. αυτό εστιάζεται στην παραγωγή καινοτόμων πλαστικών σωλήνων με τη χρήση της νανοτεχνολογίας η οποία αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την παραγωγή προϊόντων υψηλής καινοτομίας και προστιθέμενης αξίας. Η παγκόσμια αγορά για τα προϊόντα πλαστικών υπολογίζεται αυτήν την περίοδο σε £19bn το χρόνο, με μια ετήσια αύξηση περίπου 5% (UBS Warburg LLC). Αυτή η τεράστια αγορά αναφέρεται σε έναν σχετικά μεγάλο αριθμό προϊόντων αναφορικά με τους πλαστικούς σωλήνες και η παραγωγή νέων και καινοτόμων προϊόντων είναι μια περιοχή όπου η νανοτεχνολογία έχει ήδη επιδράσει. Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία συν-εξώθησης πλαστικών σωλήνων με βελτιωμένες ιδιότητες, έχει προσελκύσει την προσοχή σε διάφορες εφαρμογές.

Συνοπτικά, η εταιρία ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε θα αποκτήσει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα και οφέλη από την παραγωγή των προτεινόμενων πολυστρωματικών σωλήνων:

α) Θα αναπτύξει παραπέρα την ερευνητική της δραστηριότητα συμβάλλοντας μ’ αυτό τον τρόπο στην ολοκληρωμένη και συστηματική απόκτηση γνώσεων, όσον αφορά την παραγωγή σχετικών προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας και ανάπτυξη δεσμών μεταξύ της εταιρίας με το επιστημονικό προσωπικό του πανεπιστημίου.

β) Παραγωγή πρωτότυπων, καινοτομικών και ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως αυτά περιγράφονται στις επιμέρους ενότητες εργασιών. Ας σημειωθεί ότι ανάλογα προϊόντα δεν έχουν αναφερθεί τόσο στη διεθνή βιβλιογραφία όσο και σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Εμπορική αξιοποίηση των προτεινόμενων προϊόντων

γ) Βελτίωση της θέσης της εταιρίας στον εσωτερικό και διεθνή ανταγωνισμό από την παραγωγή καινοτόμων και υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων, όπως είναι οι πολυστρωματικοί σωλήνες.

δ) Διείσδυση σε νέες αγορές αφού αντίστοιχα προϊόντα με τα προτεινόμενα νανοπρόσθετα θα παραχθούν για πρώτη φορά.

ε) Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων: Διαστατική σταθερότητα του εσωτερικού σωλήνα, αντοχή στην κρούση στις χαμηλές θερμοκρασίες, εξοικονόμηση ενέργειας 50-70%, μηδενική συντήρηση, χαμηλές γραμμικές διαστολές, Υψηλή ποιότητα του εξωτερικού περιβλήματος με UV προστασία, ακαυστότητα σε επίπεδα Β0 και κατασταλτικών καπνού.

ζ) Αύξηση της παραγωγικότητας για να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς στα προτεινόμενα προϊόντα υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

η) Απόκτηση και αξιοποίηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τα οποία θα κατοχυρώσουν τα καινοτόμα προϊόντα στην διεθνή αγορά και ανταγωνισμό.

Τα προτεινόμενα προϊόντα στο παρόν έργο αναμένεται να κινήσουν το ενδιαφέρον της αγοράς εξαιτίας της καλύτερης ποιότητας που θα έχουν σε σχέση με τα ήδη παραγόμενα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με παράλληλα οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας και της Ελληνική οικονομίας. Κατά συνέπεια με το προτεινόμενο έργο επέρχονται σημαντικά οφέλη τόσο για την κοινωνία με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά και την διάθεση προϊόντων υψηλότερης ποιότητας καθώς και την εθνική οικονομία με αύξηση των εξαγωγών.

Με το προτεινόμενο έργο δίνεται η δυνατότητα οι ερευνητικοί φορείς να διευρύνουν περισσότερο τις γνώσεις τους σε εφαρμογές της νανοτεχνολογίας σε νέα πεδία όπως είναι αυτό της γεωθερμίας χαμηλής ενέργειας με την παραγωγή σωλήνων υψηλών μηχανικών ιδιοτήτων αλλά και ενεργειακής απόδοσης. Ταυτόχρονα θα δοθεί τη δυνατότητα σε νέους ερευνητές να συνεχίσουν να απασχολούνται ερευνητικά στο Πανεπιστήμιο, να αποκτήσουν εμπειρία χρήσης και άλλων πειραματικών διατάξεων με αποτέλεσμα να αποκτήσουν πλεονεκτήματα στην αγορά εργασίας.

DEVELOPMENT OF NOVEL BIOFUNCTIONAL FOODS AND TOTAL QUALITY ENHANCEMENT OF TRADITIONAL DAIRY PRODUCTS BY SUITABLE MANAGEMENT OF THEIR MICROBIAL ECOLOGY-5031797
82434
ΚΟΥΚΚΟΥ ΑΝΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ
31-07-2018
30-01-2022
120000
Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη νέων βιολειτουργικών τροφίμων με βάση το γάλα και η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας παραδοσιακών προϊόντων γάλακτος με κατάλληλη διαχείριση της μικροβιακής τους οικολογίας. Προτείνεται η κατάλληλη διαμόρφωση μιας πολύ ανταγωνιστικής και ιδιαίτερα επιθυμητής επικρατούσας μικροβιακής χλωρίδας ‘ειδικής σύνθεσης’ στα υπό έρευνα τρόφιμα με την προσθήκη νέων αυτόχθονων ‘ελληνικών’ οξυγαλακτικών καλλιεργειών με ιδιαίτερες τεχνολογικές, βιοπροστατευτικές ή/και προβιοτικές ιδιότητες

 • Η βελτίωση της ολικής ποιότητας παραδοσιακών προϊόντων γάλακτος με επίτευξη κατά περίπτωση: αύξηση του χρόνου συντήρησης, βελτίωση οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, αύξηση της υγιεινής/ασφάλειας, τυποποίηση-σταθεροποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και του παραγόμενου τελικού προϊόντος και δραστική μείωση των επιστροφών.
 • Η ανάπτυξη νέων ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος με παραδοσιακό χαρακτήρα και σαφώς διακριτές, ‘ιδιότυπες’ οργανοληπτικές ιδιότητες που να υποστηρίζουν την καινοτομία παραγωγής, καθώς και την ‘ελληνικότητα’ και την αυθεντικότητα του προϊόντος και της εταιρείας ή/και της περιοχής παραγωγής του.
 • Η ανάπτυξη νέων βιολειτουργικών προϊόντων γάλακτος με επιθυμητά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, αυξημένου χρόνου ζωής και ασφάλειας και υψηλής προστιθέμενης αξίας λόγω κυριαρχίας μιας ‘ενεργής’ οξυγαλακτικής χλωρίδας με αποδεδειγμένη βιοπροστατευτική δράση in situ και προβιοτική ικανότητα in vitro

Πλήρης βιοχημικός και μοριακός χαρακτηρισμός οξυγαλακτικών στελεχών και μελέτη τεχνολογικών, αντιμικροβιακών και προβιοτικών ιδιοτήτων τους in vitro – Επιλογή στελεχών. - Σχεδιασμός νέων καλλιεργειών για κάθε τρόφιμο και επιχείρηση που θα περιέχουν ένα κυρίαρχο ή περισσότερα επιλεγμένα οξυγαλακτικά στελέχη.

Παραγωγή νέων προϊόντων με εφαρμογή των νέων καλλιεργειών σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής και σύγκριση τους σε διάφορα στάδια παραγωγής ή συντήρησης.

Δημιουργία νέων καινοτόμων βιολειτουργικών τυροκομικών προϊόντων με την προσθήκη νέων αυτόχθονων καλλιεργειών με in vitro προβιοτικές ιδιότητες που θεωρείται ότι προσδίδουν ευεργετικά οφέλη για την υγεία του ανθρώπου όταν καταναλωθούν στα επιθυμητά επίπεδα.

Η οργανοληπτική αξιολόγηση των νέων προϊόντων που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος σε σύγκριση με τα ήδη υπάρχοντα εμπορικά.

Η πιλοτική εφαρμογή σε βιομηχανική κλίμακα των πειραματικών διαδικασιών που θα πραγματοποιηθούν σε εργαστηριακή κλίμακα σε προηγούμενες ενότητες του προγράμματος.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES, FOR THE CERTIFICATION, PROMOTION AND TRACEABILITY OF THE LOCAL WINE PRODUCTION - WINETY
82480
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ
25-09-2018
24-09-2021
42.132,66 ΕΥΡΩ
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙοΤ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΔΥΝΑΤΑΙ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΠΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΟΙΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΠΟΥ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΝΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΡΑΜΜΑΤΟΣ.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΙΧΝΗΜΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ OΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

PHENOTYPIC CHARACTERIZATION, MOLECULAR FINGERPRINTING AND OENOLOGICAL EVALUATION OF INDIGENOUS VITIS CULTIVARS FROM EPIRUS REGION
82482
Χαράλαμπος Σταμάτης
25-09-2018
24-09-2021
12505
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Αξιολόγηση αρωματικού προφίλ των γηγενών ποικιλιών αμπέλου

Αξιολόγηση αρωματικού προφίλ των γηγενών ποικιλιών αμπέλου στην Περιφέρεια Ηπείρου

Μελέτη και αξιολόγηση δευτερογενών μεταβολιτών σταφυλιών και συγκεκριμένα, αξιολόγηση αρωματικού προφίλ των γηγενών ποικιλιών αμπέλου στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Smart System for the Monitoring of the Normal Living of Elderly People in Urban and Rural Areas (HOMorE)
82475
Αναπληρωτής Καθηγητής Στέργιος Αναστασιάδης
25-09-2018
24-03-2021
115.315,00€
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Η ανησυχητική γήρανση του πληθυσμού της Ηπείρου σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής αναδεικνύουν την υγειονομική υποστήριξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού ως ύψιστη προτεραιότητα. Στα πλαίσια του έργου αναπτύσσουμε πρωτότυπο σύστημα παρακολούθησης της κανονικής διαβίωσης ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων στο σπίτι με χρήση αισθητήρων και αυτοματοποιημένη επεξεργασία σημάτων σε πραγματικό χρόνο. Η κοινοπραξία συνδυάζει δύο εταιρείες με εμπειρία στην ανάπτυξη εξειδικευμένων αισθητήρων και συστημάτων παρακολούθησης σε εσωτερικούς χώρους με ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εξειδικεύονται στα συστήματα πραγματικού χρόνου, την επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων και την μηχανική μάθηση. Η μεθοδολογία υλοποίησης συνδυάζει προηγμένες τεχνολογίες ροών δεδομένων και μηχανικής μάθησης, την ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού και υλικού αισθητήρων και πιλοτική εφαρμογή σε συνεργασία με υπεργολάβο φορέα φιλοξενίας ευπαθών ατόμων στην επιλέξιμη γεωγραφική περιοχή.

Αντιμετώπιση της γήρανσης του πληθυσμού με επέκταση του χρόνου παραμονής στο σπίτι.

Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση της ασφαλούς διαβίωσης ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες με επεξεργασία πολυαισθητηριακών σημάτων σε πραγματικό χρόνο.

Ανάπτυξη πρωτοποριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας σημάτων από σταθερούς και  φορητούς αισθητήρες.

Αυτόματος εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους και ανίχνευση προβληματικών καταστάσεων.

Πιλοτική πειραματική αξιολόγηση του συστήματος σε τελικούς χρήστες από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της επιλέξιμης περιοχής εφαρμογής.

PROXIMIOT - PROXIMITY MARKETING PLATFORM
82704
ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤ.
19-09-2019
18-03-2023
816.179,50 € (σύνολο), 146.880,00 € (για ΠΙ-ΕΛΚΕ)
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πλατφόρμας για Μάρκετινγκ Εγγύτητας (Proximity Marketing) η οποία θα συλλέγει πληροφορίες σχετικής θέσης χρηστών στον χώρο πωλήσεων σε πραγματικό χρόνο και θα τις επεξεργάζεται και συσχετίζει με ιστορική πληροφορία. Το Proximiot θα αναλύει τα συνολικά δεδομένα για βέλτιστη λήψη αποφάσεων από το τμήμα μάρκετινγκ μιας επιχείρησης και θα εκτελεί στοχευμένη διάδραση με τους καταναλωτές σε πραγματικό χρόνο μέσω αυτόματης αποστολής προσωποποιημένων μηνυμάτων προώθησης. Ο τρόπος λειτουργίας της πλατφόρμας για Proximity Marketing βασίζεται στη χρήση beacons (ασύρματοι πομποί που ανιχνεύονται μέσω Bluetooth από τα κινητά τηλέφωνα των χρηστών) σε συνδυασμό με τα έξυπνα κινητά που θα έχουν στη κατοχή τους οι καταναλωτές. Η πλατφόρμα θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι προηγμένες τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things, ΙοΤ) και θα συμβάλλει στην αποδοχή και την εξάπλωση αυτών των τεχνολογιών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Το έργο στοχεύει στην επίλυση σημαντικών επιστημονικών, τεχνικών και οικονομικών προκλήσεων. Ένας σημαντικός στόχος είναι η επίτευξη αποδοτικής εξατομικευμένης προσέγγισης και ενημέρωσης των πελατών. Ο τύπος, η εμφάνιση και το περιεχόμενο προσωποποιημένων μηνυμάτων προώθησης θα μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το προφίλ του χρήστη και το εκτιμώμενο ενδιαφέρον του για προϊόντα. Το Proximiot στοχεύει στην συλλογή και επεξεργασία θέσεων των χρηστών σε πραγματικό χρόνο στις περιοχές του καταστήματος σε σχέση με προϊόντα τα οποία η επιχείρηση θέλει να προωθήσει, με βάση τις δυνατότητες των συσκευών ΙοΤ (beacons). Μια σημαντική τεχνική πρόκληση αποτελεί η ορθή χωρική κατανομή των beacons στο χώρο του καταστήματος, καθώς και η ανακατανομή στην περίπτωση αλλαγής των προϊόντων προώθησης ή των θέσεων αυτών. Οι συσκευές θα ρυθμίζονται κατάλληλα (εμβέλεια, περιοδικότητα σήματος εκπομπής) και θα ελέγχονται περιοδικά ως προς την λειτουργικότητά τους.

Το proximity marketing έχει γνωρίσει πρόσφατα σταθερή ανάπτυξη στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να εξοικειώνονται με τον όρο χωρίς ωστόσο να μπορούν ακόμα να αξιοποιήσουν τις πλήρεις δυνατότητές του για να προσεγγίσουν τους καταναλωτές και να διευρύνουν το πελατολόγιο τους. Μέσω του Proximiot θα παρέχεται ευκαιρία στις επιχειρήσεις να εισάγουν τα πλεονεκτήματα των online αγορών στα φυσικά καταστήματα και να αποκτήσουν τη δυνατότητα να συνοδοιπορούν πιο αποτελεσματικά με τους καταναλωτές, προσφέροντάς τους μια προσωποποιημένη αγοραστική εμπειρία. Φέρνοντας πιο κοντά την ψηφιακή με την φυσική εμπειρία, το Proximiot αναμένεται να συνεισφέρει στην αύξηση του κύκλου πωλήσεων των επιχειρήσεων μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ).

Development of a natural mineral water enriched with antioxidant herbal ingredients from the region of Epirus
82479
Αλέξανδρος Τσελέπης
25-09-2018
24-09-2021
99.115,51
Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Οι αντιοξειδωτικές ενώσεις από φυτά, εμφανίζουν μεγάλο εύρος ευεργετικών ιδιοτήτων. Η χλωρίδα της Ηπείρου, είναι ιδιαίτερα πλούσια σε φαρμακευτικά φυτά

τα οποία περιέχουν πλήθος αντιοξειδωτικών. Στόχος της πρότασης είναι η αξιοποίηση του φυτικού πλούτου της Ηπείρου για την ανάπτυξη προϊόντων φυσικού μεταλλικού νερού τα οποία θα περιέχουν ολικά εκχυλίσματα/βιοδραστικά συστατικά με ισχυρές αντιοξειδωτικές / αντιφλεγμονώδεις δράσεις από φαρμακευτικά φυτά με ταυτοποιημένο γενετικό υλικό και χημική σύσταση. Η παραγωγή θα είναι καθοδηγούμενη από σύγχρονες τεχνικές χημικής και γενετικής ανάλυσης καθώς και βιολογικής αξιολόγησης, συμβάλλοντας στην ολιστική ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με επιστημονικά τεκμηριωμένο προφίλ και γενετική ταυτότητα. Η επίτευξη των στόχων θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργαζόμενης εταιρείας καθώς και στην αξιοποίηση και κεφαλαιοποίηση του φυτικού πλούτου της Ηπείρου, δίνοντας την ευκαιρία στους τοπικούς παραγωγούς να προωθήσουν τις φυτικές τους καλλιέργειες ως πρώτες ύλες για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.

Αντικείμενο της πρότασης είναι η αξιοποίηση του φυτικού πλούτου της Ηπείρου για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων φυσικού μεταλλικού νερού εμπλουτισμένων με φυτικά εκχυλίσματα/βιοδραστικά συστατικά με ισχυρές αντιοξειδωτικές/αντιφλεγμονώδεις δράσεις.

Συγκεκριμένα, οι στόχοι του έργου είναι οι παρακάτω:

α. Αξιοποίηση του τοπικού φυτικού πλούτου για την παραγωγή τουλάχιστον 5 φυτικών εκχυλισμάτων με ισχυρές αντιοξειδωτικές/αντιφλεγμονώδεις δράσεις.

β. Προώθηση τοπικών καλλιεργειών φυτών με χαρακτηρισμένο φυτοχημικό και βιολογικό προφίλ.

γ. Εύρεση ιδανικών συνθηκών καλλιέργειας για βέλτιστο φυτοχημικό προφίλ μέσω πιλοτικών καλλιεργειών.

δ. Γονοτύπιση φυτικών ειδών για τη διασφάλιση της Ηπειρωτικής προέλευσης.

ε. Ανάπτυξη τουλάχιστον 3 καινοτόμων και ασφαλών προϊόντων νερού εμπλουτισμένων με φυτικά εκχυλίσματα/βιοδραστικά συστατικά με ισχυρές αντιοξειδωτικές / αντιφλεγμονώδεις δράσεις, χαρακτηρισμένων ως προς το

φυτοχημικό και βιολογικό τους προφίλ.

ζ. Κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων.

Το έργο στοχεύει στον επιστημονικό σχεδιασμό και παραγωγή φυτικών εκχυλισμάτων με ισχυρές αντιοξειδωτικές/αντιφλεγμονώδεις δράσεις, από φυτά της Ηπείρου και στην αξιοποίηση τους για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων νερού εμπλουτισμένων με φυτικά εκχυλίσματα/βιοδραστικά συστατικά Το έργο θα φέρει στο προσκήνιο τόσο την Ήπειρο όσο και την πλούσια χλωρίδα της. Οι θετικές επιδράσεις για τη συνεργαζόμενη εταιρεία θα είναι: α) Τα προϊόντα που θα παραχθούν θα συνάδουν με τις διεθνείς τάσεις των καταναλωτών για τρόφιμα πλούσια σε ουσίες με αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, με σημαντικά οφέλη για την υγεία. β) Οι πρώτες ύλες θα είναι Ηπειρώτικης προέλευσης, ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την τοπική οικονομία, καθώς και σημαντικό πλεονέκτημα για τα προϊόντα που θα παραχθούν, καθώς η περιοχή είναι πλούσια σε βότανα με θεραπευτική δράση (οι Βικογιατροί είναι γνωστοί ήδη από τα παλαιότερα χρόνια). γ) Θα ενδυναμωθεί το εταιρικό προφίλ και η ανταγωνιστικότητα. δ) Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. ε) Θα δημιουργήσει νέες σχέσεις συνεργασίας με τον Ερευνητικό Φορέα, εκπαιδεύοντας το προσωπικό της.

Οι θετικές επιδράσεις του έργου στον ερευνητικό φορέα θα είναι: α) η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, β) η διεύρυνση των ερευνητικών πεδίων και ανάπτυξη σχέσεων με εταιρείες της βιομηχανίας τροφίμων, γ) η επικύρωση των μεθόδων του φορέα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Τέλος, σημαντικές θα είναι και οι επιδράσεις στην τοπική κοινωνία της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς α) θα αναπτυχθούν νέα προϊόντα προερχόμενα από φυτά της Ηπείρου, β) θα δοθούν νέες ευκαιρίες αξιοποίησης των φυτικών ειδών της Ηπείρου, γ) οι τοπικοί παραγωγοί θα δύναται να προωθήσουν τις φυτικές τους καλλιέργειες ως πρώτες ύλες για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων. Το έργο προσδοκά στην ανακάλυψη νέων προς αξιοποίηση αυτοφυών φυτικών ειδών, ενισχύοντας την προσπάθεια για προστασία της Ηπειρώτικης βιοποικιλότητας και ενθαρρύνοντας την καλλιέργεια νέων ειδών.

Implementation of a genetic platform diagnosing DNA sequencing pathogens by using NGS
82468
Ιωάννης Γεωργίου
01-08-2018
18-11-2021
Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Η ολοκλήρωση της αλληλούχισης του ανθρώπινου γονιδιώματος, το 2003, επαναπροσδιόρισε τη μοριακή βάση για την κατανόηση πολλών ασθενειών και παθήσεων σε γενετικό επίπεδο. Η εφαρμογή της γενετικής γνώσης στην κλινική πράξη, οφείλεται στην ανάπτυξη συστημάτων επόμενης γενιάς αλληλούχισης (Νext Generation Sequenιng, NGS), γνωστής και ως μαζική παράλληλη αλληλούχιση (massive parallel sequencing) αποτελεί μια καινοτόμο μεθοδολογία ανάλυσης του DNA με υψηλή απόδοση (High throughput). Με βάση την τεχνολογία NGS σχεδιάσαμε ένα πρότυπο σύστημα ταυτοποίησης των γενετικών παραλλαγών που οφείλονται σε ανασυνδυασμούς των χρωμοσωμάτων με μέγεθος μικρότερο των 5 ΜΒ και ιδιαίτερα των μικρών ανασυνδυασμών στην περιοχή των 500 ΚΒ. Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε βάσεις δεδομένων για όλους τους καταγεγραμμένους παθογόνους ανασυνδυασμούς και όλα τα Μικροελλείμματα και τους Μικροδιπλασιασμούς των χρωμοσωμάτων που προκαλούν κλινικά σύνδρομα. Στις βάσεις αυτές καταγράφηκαν τα θερμά σημεία των ανασυνδυασμών με βάση τa οποία δημιουργήθηκε πλατφόρμα ανίχνευσης παθογόνων παραλλαγών με χρήση της τεχνολογίας NGS.

Η τεχνολογία της πολλαπλής παράλληλης ανάλυσης αλληλουχιών (NGS) καταλαμβάνει με μεγάλη ταχύτητα έδαφος στο τομέα της γενετικής διάγνωσης και έρευνας. Μπορεί να δώσει συνδυαστικά αποτελέσματα τόσο για τις μικρές γονιδιακές βλάβες όσο και για τις δομικές ανωμαλίες των χρωμοσωμάτων. Με βάση τη τεχνολογία αυτή, o στόχος του GeneScreening είναι η δημιουργία γενετικής πλατφόρμας ανίχνευσης παθογόνων παραλλαγών στον αριθμό των αντιγράφων ενός ή πολλών τμημάτων DNA (CNVs) ευρείας κλινικής χρησιμότητας και εφαρμογής με σκοπό την πρόληψη και διάγνωση αναπτυξιακών διαταραχών και νοητικής υστέρησης. Επιμέρους στόχοι είναι:

 • η χαρτογράφηση των επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών στις οποίες εντοπίζονται τα σημεία ανασυνδυασμού που προκαλούν τα ελλείμματα και τους μικροδιπλασιασμούς
 • η δημιουργία βιοδεικτών παθογόνων ανασυνδυασμών
 • η δημιουργία βάσης δεδομένων των αλληλουχιών που εμπλέκονται στους παθογόνους ανασυνδυασμούς

• η δημιουργία πρότυπου λογισμικού ανίχνευσης σημείων ανασυνδυασμού σε δεδομένα NGS

Το GeneScreening συμβάλει άμεσα στην Έξυπνη Εξειδίκευση της Περιφέρειας Ηπείρου, με συγκριτικό πλεονέκτημα για την περιοχή την Υγεία / Ευεξία και τον τομέα της Πληροφορικής. Στον τομέα της Πληροφορικής, θεωρείται ως προτεραιότητα η μετάβαση από την έρευνα στην καινοτομία με τη συνεργασία επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων που επιτυγχάνεται από τη σύμπραξη του ΠΙ με τη Lime Technology. Στο τομέα της Υγείας / Ευεξίας θεωρείται δράση προτεραιότητας η μελέτη και ανάπτυξη προγνωστικών και διαγνωστικών δεικτών (βιοδεικτών) που καλύπτεται πλήρως από τις δράσεις του έργου GeneScreening.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τρεις πυλώνες που μπορούν να οδηγήσουν την Ήπειρο σε κρίσιμο πόλο ανάπτυξης συγκριτικά με την υπόλοιπη χώρα αλλά και με την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα είναι: (i) η ανάπτυξη υποδομών και η ύπαρξη σύγχρονου εξοπλισμού, (ii) η δυνατότητα εφαρμογής τεχνολογιών αιχμής και τέλος (ii) η καινοτομία. Οι πυλώνες αυτοί καλύπτονται πλήρως από τις δράσεις του GeneScreening οδηγώντας σε: • Ανάπτυξη επιστημονικών δεδομένων νέας γνώσης από την συλλογή δειγμάτων πασχόντων ατόμων από σύνδρομα MMS και λεπτομερή χαρακτηρισμό της κλινικής εικόνας και των εργαστηριακών ευρημάτων τους αποτελεί μια σημαντική προσέγγιση στη δημιουργία χαρτών παθογόνων και μη παθογόνων πολυμορφισμών και αποσαφήνιση των Παραλλαγών αγνώστου κλινικής σημασίας (VOUS:variants of unknown significance).

 • Υψηλή καινοτομία και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους συμμετέχοντες φορείς που οδηγεί όχι απλά σε αναχαίτηση του φαινομένου του «brain drain» αλλά σε δημιουργία πόλου έλξης νέων επιστημόνων στον τομέα της Ιατρικής Γενετικής στην Ήπειρο.
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Ηπείρου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με τη διείσδυση των διαγνωστικών τεστ που θα αναπτυχθούν στην αγορά της Ελλάδας, των Βαλκανίων καθώς και άλλων χωρών της Μεσογείου και της Ευρώπης που αξιοποιούν την τεχνολογία NGS για διαγνωστικές η διερευνητικές εξετάσεις.

logo Perifereia Header BIG

Modern kiwi quality assessment system, traceability of kiwi products and intelligent supply chain management based on advanced it applications ICT - FOODAWARE
61833
Στύλιος Χρυσόστομος
25-09-2018
13-05-2022
57.614,21
Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Στα πλαίσια του έργου  θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ιχνηλασιμότητας το οποίο θα ενσωματώνει μια καινοτόμα επικεντρωμένη μεθοδολογία ιχνηλασιμότητας για την ακτινιδιά, με σήμανση των παραγόμενων ακτινιδίων, μέσω τεχνολογίας GS1 DataBar και μια διαδικτυακή πλατφόρμα,τα οποία θα αξιοποιούνται τόσο από τη βιομηχανία συσκευασίας ακτινιδίου όσο και από το καλλιεργητή και το τελικό καταναλωτή. Το σύστημα ιχνηλασιμότητας θα περιλαμβάνει μια εφαρμογή, όπου ο καλλιεργητής ακτινιδίου θα μπορεί να καταχωρεί και να επεξεργάζεται όλες τις παραμέτρους της καλλιέργειάς του από την λίπανση και την  άρδευση έως και μετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής όπου βρίσκεται η καλλιέργεια. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση των απωλειών και βελτιστοποίηση της ποιότητας του παραγόμενου φρούτου. Επιπλέον ο καταναλωτής, μέσα από αυτή τη πλατφόρμα, θα έχει τη δυνατότητα, να αντλεί πληροφορίες και δεδομένα για το ακτινίδιο που επιθυμεί να αγοράσει, που θα αφορούν π.χ επωνυμία του προμηθευτή, του παραγωγού, το τόπο προέλευσης, τις καλλιεργητικές τεχνικές κτλπ Αυτό θα συμβάλει ώστε ο καταναλωτής να έχει μια πιο πλήρη εικόνα του ακτινιδίου που θα καταναλώσει,βελτιώνοντας κατά πολύ την αγοραστική του εμπειρία. Επιπρόσθετα, η βιομηχανία συσκευασίας του ακτινιδίου θα μπορεί να καταχωρεί στοιχεία συσκευασίας και σήμανσης τα οποία θα τη βοηθήσουν στο πλήρη έλεγχο της παραγωγικής αλυσίδας.

Στόχος του έργου είναι η  ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας, βασισμένο σε προηγμένες τεχνικές υπολογιστικής νοημοσύνης , με την συνεργασία εξειδικευμένων δενδροκόμων, γεωπόνων και τεχνικών πληροφορικής, το οποίο θα παρακολουθεί όλη την παραγωγική διαδικασία του προϊόντος (ακτινιδίων) από το κομμάτι της καλλιέργειας στον αγρό μέχρι την συσκευασία του και τη διάθεσή του στον τελικό καταναλωτή.

Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι :

 • Η δημιουργία μιας εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα, ώστε να χρησιμοποιηθεί από τον καταναλωτή για προβολή πληροφοριών σχετικών με τα προϊόντα και τον παραγωγό για την εισαγωγή δεδομένων που αφορούν στην παραγωγή.
 • Η δημιουργία ηλεκτρονικής διαδικτυακής πλατφόρμας εύρεσης πληροφοριών για το προϊόν.
 • Η εφαρμογή προηγμένων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και τεχνικών εξόρυξης δεδομένων για την εξαγωγή γνώσης συνδεδεμένη με την ποιότητα προϊόντος και της παραγωγής του.

Η σήμανση των προϊόντων και η διασφάλιση ακριβέστατης ιχνηλασιμότητας με σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους, όπως η τεχνολογία GS1 DataBar.

Production of novel Debina wines with reduced levels of alcohol and sulfites and improved dietary characteristics
82469
Άννα – Ειρήνη Κούκκου
24-09-2018
23-09-2021
36.000,00€
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Η παρούσα πρόταση στοχεύει στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων οινοποίησης, προς παραγωγή οίνων ποικιλίας Ντεμπίνα με καινοτόμες ιδιότητες ως προς το περιεχόμενό τους σε αιθανόλη, θειώδη και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, καθώς και οίνους υψηλότερης διατροφικής αξίας (υπερποτά). Προς τούτο θα συνεργαστούν δύο επιχειρήσεις εδραζόμενες στην Περιφέρεια Ηπείρου και δύο ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που θα υλοποιήσουν τα ακόλουθα:

1) Παραγωγή οίνων ποικιλίας Ντεμπίνα με χαμηλή περιεκτικότητα σε αιθανόλη από συνδυασμούς οινοποιητικών ζυμών ή/και του βακτηρίου Zymomonas mobilis.

2) Απομόνωση και χαρακτηρισμός οξυγαλακτικών βακτηρίων με αντιμικροβιακή δράση από γλεύκος ποικιλίας Ντεμπίνα και παραγωγή οίνων (χαμηλής και υψηλής περιεκτικότητας σε  αιθανόλη) με μειωμένη συγκέντρωση θειωδών, μέσω χρήσης των παραπάνω βακτηρίων και χυμού των καρπών αρώνιας, ως αντιοξειδωτικού αντιδραστηρίου.

3) Αξιολόγηση όλων των οίνων μέσω χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων καθώς επίσης και ελέγχου των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών.

4) Πραγματοποίηση πιλοτικών οινοποιήσεων με τα αποδοτικότερα πρωτόκολλα ζυμώσεων.

 • Παραγωγή νέων και βελτιωμένων οίνων με παραδοσιακό και αυθεντικό χαρακτήρα.
 • Παραγωγή νέων οίνων με χαμηλή περιεκτικότητα σε αιθανόλη.
 • Παραγωγή νέων οίνων με μειωμένη συγκέντρωση θειωδών.
 • Παραγωγή νέων οίνων χαμηλής περιεκτικότητας σε αιθανόλη και μειωμένης συγκέντρωσης θειωδών.

Τα αποτελέσματα της παρούσας πρότασης θα είναι νέοι και βελτιωμένοι οίνοι με παραδοσιακό και αυθεντικό χαρακτήρα που θα προστεθούν στην αλυσίδα των προϊόντων που προωθούνται από την Περιφέρεια Ηπείρου με σκοπό την ανάδειξη των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας ως εξής:

Οίνοι χαμηλής περιεκτικότητας σε αιθανόλη. Οι οίνοι αυτοί απευθύνονται σε άτομα νεαρής ηλικίας άνω των 18 ετών, είναι ελκυστικοί διότι αφενός μεν περιέχουν χαμηλό ποσοστό αιθανόλης (όχι πάνω από 6 %), ενώ παράλληλα διαθέτουν πλούσιο αρωματικό προφίλ, στοιχεία που οφείλονται σε οινοποιητικούς  μικροοργανισμούς αποκλειστικά μη σακχαρομύκητες οι οποίοι εμπλέκονται στα αρχικά στάδια της ζύμωσης μέχρι η ποσότητα της αιθανόλης να φθάσει το 4 – 6% παράγοντας ταυτόχρονα τα ιδιαίτερα αρώματα που εντοπίζονται στην αρχή της ζυμωτικής διαδικασίας.

Οίνοι με μειωμένη συγκέντρωση θειωδών. Οι οίνοι αυτοί θα έχουν επιτευχθεί με την ταυτόχρονη εφαρμογή δύο προσεγγίσεων: α) του εμβολιασμού από την αρχή της ζύμωσης με αυτόχθονα στελέχη LAB με αντιμικροβιακή δράση και ενδεχομένως νέα επιθυμητά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά σε οίνους ποικιλίας Ντεμπίνα, και β) της προσθήκης στο γλεύκος χυμού καρπών αρώνιας που διαθέτουν υψηλές και ευεργετικές αντιοξειδωτικές ιδιότητες, άρα ο παραχθείς οίνος θα διαθέτει αφενός μεν αυξημένη αντιοξειδωτική ικανότητα και αφετέρου νέα ευχάριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Κατά συνέπεια αναμένεται να μειωθεί σημαντικά ή και να εξαλειφθεί η προσθήκη θειωδών τα οποία χρησιμοποιούνται ως αντιοξειδωτικό και αντιμικροβιακό συστατικό κατά την οινοποίηση και έχουν ενοχοποιηθεί για πρόκληση αλλεργιών σε καταναλωτές.

Οίνοι χαμηλής περιεκτικότητας σε αιθανόλη και μειωμένης συγκέντρωσης θειωδών. Οίνοι με μειωμένη συγκέντρωση αιθανόλης και εξάλειψη των θειωδών μέσω της παραπάνω διαδικασίας θα δώσουν στην αγορά ένα ποτό με ιδιαίτερα ευχάριστη και αρωματική γεύση, χαμηλή περιεκτικότητα σε αιθανόλη και αυξημένο διατροφικό δυναμικό.

logo Perifereia Header BIG

Advanced Traceability of Epirus Meat to Improve Productivity,Quality and Hygiene by Using Intelligent Logistics Management System - EUKREAS
61490
Στύλιος Χρυσόστομος
25-09-2018
13-05-2022
118.800,00
Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Σε μια εποχή όπου ο καταναλωτής μπαίνει στη διαδικασία αναζήτησης και έρευνας αγοράς όσο των δυνατών υγιεινότερων τροφών για το τραπέζι του, η δημιουργία ενός συστήματος που θα του παρέχει όλες τις πληροφορίες που αναζητά καθίσταται ως  επιτακτική ανάγκη. Το γεγονός ότι ένας καταναλωτής θα έχει την δυνατότητα να γνωρίζει ένα προϊόν από το σημείο προέλευσης(φάρμα) έως τη θέση λιανικής πώλησης αποτελεί σημαντικό στοιχείο ανάπτυξης εμπιστοσύνης μεταξύ του καταναλωτή και της επιχείρησης.

Σκοπός του έργου είναι να προσδώσει αξία στο κρέας και τα κρεατοσκευάσματα της Περιφέρειας Ηπείρου κάνοντάς τα πιο ανταγωνιστικά στην αγορά μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ως προς όφελος, τόσο της εταιρείας όσο και του τελικού καταναλωτή.

Επιδίωξη είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση μιας πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που θα καλύπτει την εφοδιαστική αλυσίδα στο κρέας και κρεατοσκευάσματα από την φάρμα του παραγωγού έως το ράφι του σημείου λιανικής πώλησης.

EPIRUS HEALTH STUDY
82462
ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25-09-2018
24-09-2021
98.989,23€

Η Μελέτη Υγείας Ηπείρου (Epirus Health Study) είναι μια πρωτοποριακή προοπτική μελέτη που θα διερεύνησει την αιτιολογία χρόνιων πολυπαραγοντικών νοσημάτων με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της υγείας των Ηπειρωτών και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο χώρο της υγείας.

Οι επιμέρους στόχοι της μελέτης περιλαμβάνουν:

- την προσέλκυση 10.000 κατοίκων της Ηπείρου ηλικίας 25 έως 70 ετών.

- τη συγκέντρωση εκτενών φαινοτυπικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων.

- την προοπτική παρακολούθηση των συμμετεχόντων για πιθανή εμφάνιση χρόνιων

νοσημάτων.

- τον σχεδιασμό υπό-μελετών που θα περιλαμβάνουν άτομα σε πρώιμα στάδια (π.χ.

παχυσαρκία, αντοχή στην ινσουλίνη, υπέρταση, υπερχοληστερολαιμία) σημαντικών νοσημάτων.

- την ανάδειξη και επιβεβαίωση νέων εξατομικευμένων μεθόδων πρόληψης, πρώιμης

διάγνωσης, θεραπείας και πρόγνωσης σημαντικών νοσημάτων.

Η ΜΥΗ θα επιτρέψει την καταγραφή ενός μεγάλου εύρους φαινοτυπικών χαρακτηριστικών που σε συνδυασμό με την μακροχρόνια παρακολούθηση των ατόμων θα επιτρέψουν τη διερεύνηση παραγόντων κινδύνου που συσχετίζονται με σημαντικά νοσήματα, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού.

Η ΜΥΗ θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο χώρο της υγείας μέσω της ανάδειξης και επιβεβαίωσης νέων εξατομικευμένων μεθόδων πρόληψης, πρώιμης διάγνωσης, θεραπείας και πρόγνωσης. Η παρούσα μελέτη αναμένεται να διαφωτίσει παράγοντες κινδύνου που συσχετίζονται με σημαντικά νοσήματα και να βελτιώσει την κατανόηση της βιολογικής βάσης των νοσημάτων αυτών.

Intelligent teleMedicine Platform for Locomotive and Balance RehabilitatiOn based-On Virtual rEality
82470
Πλούμης Αβραάμ
25-09-2018
24-09-2021
391697,00€
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Η αποκατάσταση των αθλητικών τραυματισμών, της κίνησης/ισορροπίας των ηλικιωμένων ατόμων με κινητικά προβλήματα και των ατόμων με πληγίες, συνιστά θεμελιώδη πυλώνα στην ανάκτηση της σωστής λειτουργίας, και της κινητικότητας των μελών των πασχόντων. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η αποκατάσταση παρέχεται σε εξειδικευμένα κέντρα αποκατάστασης, μέσω υπηρεσιών και προγραμμάτων αποθεραπείας που πραγματοποιούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κατά την παραμονή του ασθενή στο κέντρο αποκατάστασης, χρησιμοποιούνται επαγγελματικά συστήματα ανάλυσης βάδισης και ισορροπίας για την εκτίμηση της κατάστασης του.

Τα συστήματα αυτά είναι συνήθως ακριβά, δύσχρηστα, και δεν μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα από χαμηλότερου κόστους συσκευές που να παρέχουν την ίδια ποιότητα και αξιοπιστία. Η προσθήκη ευφυΐας με μηχανική μάθηση ή/και τεχνητή νοημοσύνη σε συνδυασμό με έξυπνες συσκευές χαμηλού κόστους στις διαδικασίες της αποκατάστασης, δύναται να παρέχουν αξιόπιστη εκτίμηση του εκάστοτε περιστατικού και επιπρόσθετες δυνατότητες. Επιπρόσθετα, η υιοθέτηση τεχνολογιών Εικονικής/Επαυξημένης Πραγματικότητας (VR/AR) παρέχει την δυνατότητα για την εφαρμογή νέων θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Ωστόσο, συχνά η παρεχόμενη φροντίδα δεν επαρκεί, και η αποκατάσταση συνεχίζεται και εκτός του θεραπευτικού περιβάλλοντος. Η μεταφορά των αθλητών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με πληγίες στο κέντρο αποκατάστασης είναι αντικειμενικά δύσκολη και δαπανηρή, με αποτέλεσμα η απομακρυσμένη παρακολούθησή τους να είναι μείζονος σημασίας.

Το έργο απευθύνεται σε αθλητές οι οποίοι υπέστησαν κάποιο τραυματισμό, σε ηλικιωμένους με κινητικά προβλήματα, και σε ασθενής με πληγίες. Η ιδέα βασίζεται στην εξαγωγή εξατομικευμένης γνώστης από ευφυές πληροφοριακό σύστημα κατά την διάρκεια της παραμονής του ασθενούς στο κέντρο αποκατάστασης. Οι εξατομικευμένες δοκιμασίες τους ασθενούς θα καθοδηγούνται από Σύστηματα VR/AR, ενώ το σύστημα θα αξιοποιεί την γνώση όταν ο ασθενής αποχωρήσει από την μονάδα αποκατάστασης. Τα δεδομένα επεξεργάζονται σε πλατφόρμα νέφους, παρέχοντας σε ασθενή, οικείους του και τηλεματικά στο ιατρικό προσωπικό πλήρη εικόνα της αποκατάστασης. Το προϊόν αφορά ασθενής οι οποίοι αρχικά φιλοξενούνται σε κέντρα αποκατάστασης και στην συνέχεια ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας στον χώρο διαμονής τους. Σκοπός είναι να συμβάλει στην ενεργή συμμετοχή των ασθενών, και στην πληρέστερη εικόνα το ειδικών για την κατάστασης τους

φροντίδα δεν επαρκεί, και η αποκατάσταση συνεχίζεται και εκτός του θεραπευτικού περιβάλλοντος. Η μεταφορά των αθλητών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με πληγίες στο κέντρο αποκατάστασης είναι αντικειμενικά δύσκολη και δαπανηρή, με αποτέλεσμα η απομακρυσμένη παρακολούθησή τους να είναι μείζονος σημασίας.

Το έργο απευθύνεται σε αθλητές οι οποίοι υπέστησαν κάποιο τραυματισμό, σε ηλικιωμένους με κινητικά προβλήματα, και σε ασθενής με πληγίες. Η ιδέα βασίζεται στην εξαγωγή εξατομικευμένης γνώστης από ευφυές πληροφοριακό σύστημα κατά την διάρκεια της παραμονής του ασθενούς στο κέντρο αποκατάστασης. Οι εξατομικευμένες δοκιμασίες τους ασθενούς θα καθοδηγούνται από Σύστηματα VR/AR, ενώ το σύστημα θα αξιοποιεί την γνώση όταν ο ασθενής αποχωρήσει από την μονάδα αποκατάστασης. Τα δεδομένα επεξεργάζονται σε πλατφόρμα νέφους, παρέχοντας σε ασθενή, οικείους του και τηλεματικά στο ιατρικό προσωπικό πλήρη εικόνα της αποκατάστασης. Το προϊόν αφορά ασθενής οι οποίοι αρχικά φιλοξενούνται σε κέντρα αποκατάστασης και στην συνέχεια ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας στον χώρο διαμονής τους. Σκοπός είναι να συμβάλει στην ενεργή συμμετοχή των ασθενών, και στην πληρέστερη εικόνα το ειδικών για την κατάστασης τους

Με το προτεινόμενο σύστημα, η αποκατάσταση γίνεται μέρος της καθημερινότητας ενός ασθενούς, που μπορεί να εκτελεί με περισσή διάθεση στους οικείους χώρους του σπιτιού του. Παράλληλα, το σύστημα IMPROVE μέσω των τεχνολογιών νέφους (cloud-based platform) που θα ενσωματωθούν, θα παρέχει μια διαρκή υποστήριξη στον ασθενή και αμφίδρομη επικοινωνία, μεταφέροντας τα δεδομένα της αποκατάστασης στο εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτό με τη σειρά του θα μπορεί να παρεμβαίνει τροποποιώντας κατάλληλα τη δυσκολία, διάρκεια και ένταση των ασκήσεων. Επιπλέον, η καινοτομία του IMPROVE θα μεγιστοποιηθεί από ένα ευφυές σύστημα για την παρακολούθηση των ασθενών (patient expert system), και την συσχέτιση τους με τα τυπικά πρότυπα ανά κατηγορία ασθενούς. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία εφαρμογών επαυξημένης/εικονικής πραγματικότητας για την καθοδήγηση των διαδικασιών αποκατάστασης που θα συμβάλουν στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση και την αφοσίωση του ασθενούς.

Exploitation of pharmaceutical and aromatic plants of the Region of Epirus for the development of anti-aging preparations and functional dairy products
82477
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
25-09-2018
24-09-2021
115437,85€
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Η Περιφέρεια Ηπείρου αν και πλούσια σε χλωρίδα λόγω ειδικών γεωγραφικών- κλιματολογικών συνθηκών, ο πλούτος αυτός μένει αναξιοποίητος ως προς την ανακάλυψη φυτών με διατροφική, καλλυντική και φαρμακευτική δράση. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον στη χρήση φυτικών σκευασμάτων με διατροφική ή και θεραπευτική αξία. Το προτεινόμενο έργο έχει σαφή στόχο την ανάπτυξη, μέσω επιστημονικού σχεδιασμού, πειραματικού ελέγχου και ανάλυσης, καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας:

1) φαρμακευτικών αντιγηραντικών παρασκευασμάτων για δερματική χρήση (λειτουργικών δερμοκαλλυντικών) και

2) γαλακτοκομικών λειτουργικών τροφίμων από φαρμακευτικά φυτά της Ηπείρου. 

Η παρασκευή των προϊόντων έχει τεράστια σημασία αφού θα συμβάλλει στην περεταίρω ανάπτυξη των εταιρειών, ενώ θα συνεισφέρει στην ενδυνάμωση της πρωτογενούς παραγωγής της περιοχής μας σχετικά με την επέκταση και διάδοση των καλλιέργειών βοτάνων δίνοντας προστιθέμενη αξία στην αγροτική εκμετάλλευση και βελτίωση στο εισόδημα του παραγωγού.

1) Προώθηση των βοτάνων της Ηπείρου ως αξιοποιήσιμες πρώτες ύλες μέσω της διερεύνησης των φαρμακευτικών τους ιδιοτήτων και

2) Δημιουργία καινοτόμων προϊόντων με συγκεκριμένη ταυτότητα και μοναδικότητα.

Στο πλαίσιο του έργου θα αξιοποιηθεί πλήθος φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάπτυξη αντιγηραντικών σκευασμάτων και λειτουργικών γαλακτοκομικών τροφίμων.

Creation of an interactive electronic database for medicinal plants- Preclinical and clinical investigation of the potential beneficial effect of herbs on Mild Cognitive Impairment and Alzheimer's disease
82474
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
25-09-2018
24-09-2021
68415,78€
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Το ενδιαφέρον πολλών ερευνητικών κέντρων στρέφεται και πάλι στα φαρμακευτικά φυτά, αναζητώντας νέα μόρια ή και εκχυλίσματα βοτάνων με θεραπευτικές εφαρμογές σε νοσήματα, για τα οποία η παραδοσιακή θεραπευτική προσέγγιση με συμβατικά φάρμακα δεν είναι πολύ αποτελεσματική ή ενέχει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Η καλλιέργεια βοτάνων επομένως, θα μπορούσε να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της Ηπείρου. Θεωρούμε λοιπόν, ότι σε αυτή την προσπάθεια θα συνεισέφερε τα μέγιστα η δημιουργία μιας διαδραστικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τα φαρμακευτικά φυτά, που μέσω διασύνδεσης με άλλες ηλεκτρονικές βάσεις, θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο. Παράλληλα, στα πλαίσια προκλινικής και κλινικής μελέτης θα διερευνηθεί η πιθανή νευροπροστατευτική δράση εκχυλισμάτων βοτάνων, που φύονται στην Ήπειρο, σε νευρικά κύτταρα, στη συνέχεια σε ζωικά μοντέλα νόσου Alzheimer’s και σε επόμενο βήμα σε ασθενείς με την νόσο.

Στόχος είναι να αναδειχθεί το βότανο ή το κοκτέιλ βοτάνων, που θα μπορούσε να αναπτυχθεί ως φυτικό φάρμακο και να χορηγηθεί σε ασθενείς για την βελτίωση των νοητικών λειτουργιών τους, επιβραδύνοντας ταυτόχρονα την νευροεκφυλιστική διαδικασία. Τα μέχρι τώρα ευρήματα αλλά και τα αναμενόμενα πιστεύουμε ότι θα αποτελέσουν τη βάση για τον σχεδιασμό της περαιτέρω ανάπτυξης της Εταιρίας NEURON ENERGY SOLUTIONS αλλά και της Φαρμακευτικής Εταιρίας HELP. Η πολυεπίπεδη προτεινόμενη μελέτη θα συντελέσει στην εμπέδωση της εύρυθμης συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών ομάδων, βασικών και κλινικών επιστημόνων με δυναμικές επιχειρηματικές ομάδες και θα δημιουργήσει την βάση για περαιτέρω ωρίμανση και εμβάθυνση αυτής της συνεργασίας

1) Στο πλαίσιο της προκλινικής μελέτης αναμένεται να αναδειχθούν τα εκχυλίσματα βοτάνων ή το κοκτέιλ των εκχυλισμάτων, που θα έχει τη μεγαλύτερη νευροπροστατευτική δράση σε νευρικά κυτταρικά μοντέλα (in vitro), που στη συνέχεια θα δοκιμαστούν σε ζωικό μοντέλο της νόσου Alzheimer’s (in vivo).

2) Η in vitro και in vivo προκλινική μελέτη θα αναδείξει το εκχύλισμα βοτάνου ή το κοκτέιλ εκχυλισμάτων βοτάνων, που θα χορηγηθεί κατά την κλινική μελέτη σε ασθενείς με Ήπια Νοητική Διαταραχή και νόσο Alzheimer’s.

3) Τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης αναμένεται να δείξουν σε ασθενείς με Ήπια Νοητική Διαταραχή και νόσο Alzheimer’s, που θα λάβουν τον συνδυασμό βοτάνων α) την πιθανή βελτίωση των νοητικών λειτουργιών τους (μνήμη, λόγος, προσανατολισμός κλπ) και β) την πιθανή επιβράδυνση στην εξέλιξη της νόσου, σε σχέση με ασθενείς που χρησιμοποιούν άλλο εγκεκριμένο για την νόσο φάρμακο ή δεν λαμβάνουν κανένα φάρμακο.

Development of on line toolkits and innovative on-line services for the implementation of Design Thinking methodology and Augmented Reality technology to support research and innovation in small and medium-sized enterprises
82478
Νίκου Χριστόφορος
25-09-2018
24-09-2021
87874,00€
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Δημιουργία οn line καινοτόμων εργαλείων (on Line toolkits) καθώς και καινοτόμων υπηρεσιών που θα βασίζονται σε μια on line πλατφόρμα για την εφαρμογή της μεθοδολογίας «Σχεδιαστικής Σκέψης» (Design Thinking) στην ανάπτυξη της καινοτομίας και των νέων καινοτόμων προϊόντων και της τεχνολογίας Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality) για την εφαρμογή της καινοτομίας ιδιαίτερα από τον κλάδο των Δημιουργικών Βιομηχανιών όπως η εκτυπωτικές βιομηχανίες. Με την ανάπτυξη των καινοτόμων εργαλείων για την εφαρμογή της μεθοδολογίας «Σχεδιαστικής Σκέψης» (Design Thinking) για την ενίσχυση και υποστήριξη της έρευνας και της εφαρμογής καινοτομίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις προωθείτε άμεσα η συνέργεια των επιχειρήσεων και των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Πολιτισμού, Τουρισμού, και Δημιουργικών Βιομηχανιών με άλλους θεματικούς τομείς με στόχο την δημιουργία νέων αλυσίδων αξίας.

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία οn line καινοτόμων εργαλείων για την εφαρμογή της μεθοδολογίας «Σχεδιαστικής Σκέψης» (Design Thinking) και για την εφαρμογή της τεχνολογίας Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality). Με την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου προτείνουμε τη δημιουργία ενός one stop shop agency για MME που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Δημιουργικών Βιομηχανιών, του Πολιτισμού και του Τουρισμού που θέλουν να καινοτομήσουν. Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι: α) Η δημιουργία on line πλατφόρμας για την εφαρμογή της μεθοδολογία της «Σχεδιαστικής Σκέψης» με κόστος προσιτό για τα μεγέθη των ΜΜΕ. Β)Η ανάπτυξη on line εργαλείου που θα συνδράμει στην ανάπτυξη πολυμεσικών παρουσιάσεων μέσω επαυξημένης πραγματικότητας. Γ)Η ανάπτυξη εφαρμογής ανάγνωσης και προβολής επαυξημένης πραγματικότητας, επιτρέπει στους πολίτες όταν στρέφουν την κάμερα του κινητού τους προς τα έντυπα να βλέπουν πολυμεσικές πληροφορίες. Δ)Η προσφορά ολοκληρωμένης υπηρεσίας, όπου ο πελάτης θα μπορεί να παραγγείλει και να λάβει εκτυπωμένα τα έντυπα που δημιούργησε καθώς και την εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας που τα συνοδεύει.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του προτεινόμενου ερευνητικού έργου μπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα:

- Ανάπτυξη εργαλείων και διαδικασιών για την εφαρμογή του design thinking σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου δημιουργικών βιομηχανιών, τουρισμού και πολιτισμού

- Δημιουργία one stop shop agency για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Δημιουργικών Βιομηχανιών, του Πολιτισμού και του Τουρισμού που θέλουν να καινοτομήσουν αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν το κόστος

- Δυνατότητα αξιοποίησης τεχνολογίας προβολής επαυξημένης πραγματικότητας έντυπων μέσων επικοινωνίας και διεπαφή (API) για την διάθεση πολυμεσικού υλικού από οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα τουρισμού-πολιτισμού καθώς και των δημιουργικών βιομηχανιών

- Σημαντική μείωση του κόστους για την εφαρμογή της μεθοδολογίας design thinking στις Κωδικός Πράξης: ΗΠ1ΑΒ-00228 22 επιχειρήσεις

- Ενίσχυση και διάδοση της εφαρμογής του Design Thinking

- Όλο και περισσότεροι οργανισμοί θα μπορούν να υιοθετήσουν την μεθοδολογία design thinking στο σχεδιασμό κα ανάπτυξη των προϊόντων τους.

- Όλο και περισσότεροι οργανισμοί θα μπορούν να δημιουργήσουν και να παρέχουν καινοτόμα έντυπα που θα συνδέονται με εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας

- Καλλιέργεια ενός νέου τρόπου σκέψης από τους ιδιοκτήτες και managers των επιχειρήσεων σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ανάπτυξης νέων προϊόντων/υπηρεσιών

- Η ενίσχυση της σύνδεσης Πανεπιστημίου – αγοράς εργασίας.

- Η δημιουργία μιας πολύ μεγάλης βάσης δεδομένων από designers και experts που θα μπορεί να αξιοποιηθεί προκειμένου να συνδέονται απευθείας οι ανάγκες των επιχειρήσεων με άτομα που διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες.

- Η βελτίωση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των συμμετεχόντων φορέων καθώς μετά το πέρας του έργου θα δημιουργήσουμε ένα One stop shop agency που θα διαθέτει προϊόντα και υπηρεσίες που θα μπορούν να σταθούν με αξιώσεις στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

- Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε όλους τους συμμετέχοντες φορείς με την πρόσληψη νέων καταρτισμένων επιστημόνων αποφεύγοντας έτσι και το φαινόμενο brain drain που με τόση ένταση παρατηρείται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

PREventing COPD URgent States Of Relapse (PRECURSOR)
82534
Aθανάσιος Κωνσταντινίδης
25-09-2018
24-09-2021
49835,00€
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) αποτελεί σε παγκόσμια κλίμακα την 3η αιτία θανάτου, ενώ στην Ελλάδα υπολογίζεται πως περισσότερα από 500.000 άτομα πάσχουν από τη νόσο. Η ΧΑΠ χαρακτηρίζεται από παροξύνσεις, στη διάρκεια των οποίων υπάρχει σημαντική επιδείνωση των συμπτωμάτων του ασθενή, νοσηλείες, αύξηση της θνητότητας και σημαντική απώλεια πνευμονικής λειτουργίας. Επιπλέον, οι ασθενείς με ΧΑΠ έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων και καρδιακών αρρυθμιών, όπως κολπικής μαρμαρυγής.

Στόχος του έργου PRECURSOR είναι  η ανάπτυξη μοντέλου έγκαιρης πρόβλεψης των παροξύνσεων της ΧΑΠ, καθώς επίσης και πρώιμης ανίχνευσης καρδιακών συνοσηροτήτων, μέσω τηλεπαρακολούθησης. Μέσω κατάλληλων συσκευών τηλεπαρακολούθησης θα γίνεται συνεχής καταγραφή 4 ζωτικών παραμέτρων-βιοσημάτων: κορεσμoύ αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο  (sP02), ηλεκτροκαρδιογραφήματος, σφύξεων και αριθμού αναπνοών.

 • Ανάπτυξη καινοτόμου υπηρεσίας τηλεϊατρικής για την  πρόβλεψη επερχόμενων παροξυσμικών επεισοδίων της ΧΑΠ και πρώιμης ανίχνευσης καρδιακών αρρυθμιών.
 • Βελτίωση της ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας των ασθενών με ΧΑΠ.
 • Συνεισφορά στην ιατρική έρευνα με δράσεις διάχυσης και δημοσιότητας των αποτελεσμάτων του Έργου, μέσω ανακοινώσεων και  δημοσιεύσεων σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια και Περιοδικά.

Development of a Prototype Industrial Poultry Farming Unit
82464
Δημόκριτος Τσουκάτος
25-09-2018
24-09-2021
66739,20€
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Θα σχεδιαστεί και θα κατασκευαστεί Πρότυπη Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής Εκτροφής, αποτελούμενη κυρίως από ειδικά διαχωρισμένο θάλαμο εκτροφής πτηνών. Ο θάλαμος θα προσεγγίζει σε δυναμικότητα πτηνοτροφείο παραγωγικής κλίμακας (1000-5000 πτηνών) και θα διαθέτει τουλάχιστον 4 όμοιους υποθαλάμους. Θα διαθέτει ειδικό εξοπλισμό καταγραφών περιβαλλοντικών και βιολογικών παραμέτρων εκτροφή. Θα χωροθετηθεί και θα σχεδιαστεί σε υψηλά επίπεδα βιοασφάλειας ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει ακόμη και δοκιμές με μικροοργανισμούς δυνητικά παθογόνους για τα πτηνά.

Θα διαθέτει ειδικούς υποστηρικτικούς χώρους και υποδομές για τις επιστημονικές μελέτες που θα εκπονούνται εκεί. Οι δυνατότητες πειραματικών εκτροφών θα περιλαμβάνουν πεδία όπως η διατροφή των πτηνών, κτηνιατρικές μελέτες βελτίωσης της υγείας και της ευζωίας των πτηνών, μελέτες τεχνικών και συστημάτων διαχείρισης εκτροφής, βελτίωση απόδοσης εκτροφών, μελέτες σε σμήνη αναπαραγωγής πτηνών, περιβαλλοντικό αποτύπωμα εκτροφής, βελτίωση μεθόδων υγιεινής-απολύμανσης, κ.α.. Συμπληρωματικό αντικείμενο του έργου, αποτελεί η βελτίωση της διεργασίας κομποστοποίησης στα υφιστάμενα πτηνοτροφεία και στη συνέχεια η βελτιστοποίησή της στη Μονάδα Κομποστοποίησης της πρότυπης μονάδας βιομηχανικής πτηνοτροφικής εκτροφής.

1. Σχεδιασμός και κατασκευή πρότυπης μονάδας βιομηχανικής πτηνοτροφικής εκτροφής, αποτελούμενη κυρίως από ειδικά διαχωρισμένο θάλαμο εκτροφής πτηνών. 

2. Εξέταση της επίδρασης της διατροφής των πτηνών, στα επίπεδα της αντιοξειδωτικής κατάστασης.

3. Επεξεργασία-αναβάθμιση προστιθέμενης αξίας παραπροϊόντων / αποβλήτων.

i) Κατασκευή πρότυπης μονάδας βιομηχανικής πτηνοτροφικής εκτροφής.

ii) Αντιβιοτική χρήση φυσικών προϊόντων με σκοπό την βελτίωση στην απόδοση των σφαγίων στην Πρότυπη Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής εκτροφής.

iii) Βελτιστοποίηση της διεργασίας κομποστοποίησης για μεγιστοποίηση του ποσοστού χουμοποίησης-(ΑΚ-1) μέσω φυσικοχημικών παραμέτρων.

iv) Βελτιστοποίηση ποσοστού αζώτου, φωσφόρου, καλίου, νατρίου (ΑΚ-2)

logo Perifereia Header BIG

TREATMENT OF EPIRUS MEAT WITH MEDICINAL PLANTS AND HERBS TO PRODUCE BIO-FUNCTIONAL MEAT
82483
Μαρία-Ελένη Λέκκα
25-09-2018
24-01-2023
173000
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Η πρόταση αφορά στην παραγωγή ιδιαίτερων τοπικών προϊόντων νωπών κρεάτων ΠΟΠ, τα οποία θα έχουν επεξεργαστεί με μοναδικούς συνδυασμούς μιγμάτων ΦΑΦ. Αυτό θα επιφέρει βελτίωση της ποιότητάς των, των οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών και της θρεπτικής τους αξίας και την ανάδειξή τους ως βιολειτουργικών τροφίμων. Επιπλέον με την ειδική επεξεργασία θα αυξηθεί ο χρόνος συντήρησης των νωπών κρεάτων σε θερμοκρασίες ψύξης έτσι ώστε να μπορούν να εξαχθούν στο εξωτερικό. Όλα τα είδη κρεάτων που θα χρησιμοποιηθούν στην έρευνα θα έχουν προέλευση από το γεωγραφικό διαμέρισμα της Ηπείρου, ενώ τα μίγματα των φυσικών ΦΑΦ που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι προστατευμένα για να δηλωθούν για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Επιπλέον, όσον αφορά στο χοιρινό κρέας, θα γίνει χρήση των ΦΑΦ και στη διατροφή ενός αριθμού χοίρων έτσι ώστε να συγκρίνουμε τη διαφορά στην επίδραση των ΦΑΦ στο κρέας μεταξύ της διατροφής του ζώου και κατεργασίας του κρέατος δευτερογενώς με τα ΦΑΦ.

Η ερευνητική πρόταση περιλαμβάνει την επεξεργασία και κατεργασία νωπών κρεάτων (χοιρινού, βόειου, κοτόπουλου, αμνοερίφιων και αιγοπρόβειου) με αυτούσια ΦΑΦ ή/και μίγματα ή αιθέρια έλαια αυτών με στόχο την αύξηση του χρόνου συντήρησης του νωπού κρέατος σε θερμοκρασίες ψύξης, τη βελτίωση της ποιότητάς του, των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών και της θρεπτικής του αξίας και την ανάδειξή του ως βιολειτουργικού τροφίμου. Κύριος σκοπός του έργου είναι η επεξεργασία των κρεάτων με φυσικές ουσίες του φυτικού βασιλείου και την αποφυγή κατεργασίας τους με ουσίες όπως ο καπνός και τα χημικά συντηρητικά οι οποίες είναι επιβλαβείς και τοξικές για τον ανθρώπινο οργανισμό. Επιπλέον, οι περισσότερες φυσικές ουσίες του φυτικού βασιλείου, περιέχουν όπως είναι γνωστόν, πολλά ωφέλιμα συστατικά όπως ισχυρότατες αντιοξειδωτικές ουσίες οι οποίες προστατεύουν τον οργανισμό του ανθρώπου από την οξείδωση και τη φθορά και εξουδετερώνουν τις καρκινογόνες ελεύθερες ρίζες που παράγονται στα κύτταρα αυτού. Όλα τα είδη κρεάτων που θα χρησιμοποιηθούν στην έρευνα θα έχουν προέλευση από το γεωγραφικό διαμέρισμα της Ηπείρου. Επίσης όσον αφορά στο χοιρινό κρέας, θα γίνει εκτροφή χοίρων με χρήση μιγμάτων ΦΑΦ επιπλέον των συμβατικών σιτηρεσίων και θα συγκριθεί το κρέας που θα παραχθεί με τον τρόπο αυτό με το κρέας που θα έχει επεξεργαστεί δευτερογενώς με τα ΦΑΦ.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της ερευνητικής πρότασης είναι τα εξής:

1. Η χρήση ΦΑΦ θα επιδράσει θετικά στη διασφάλιση της υγιεινής και της ποιότητας των κρεάτων κυρίως μέσω αύξησης της αντοχής τους στην οξείδωση κατά τη διάρκεια συντήρησής τους σε θερμοκρασίες ψύξης και θα ενισχύσουν τη γεύση τους. Το κύριο αποτέλεσμα της παρούσας ερευνητικής πρότασης είναι η απόδειξη ότι τα προϊόντα θα διαθέτουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής σε νωπή κατάσταση, με βελτιωμένα οργανοληπτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, χωρίς καμία απώλεια της θρεπτικής τους αξίας, έτσι ώστε να έχουν τον χρόνο να προωθηθούν στις αγορές του εσωτερικού αλλά κυρίως στις αγορές εξωτερικού.

2. Οι χημικές αναλύσεις που αφορούν στη στοχευμένη ποσοτική μέτρηση ουσιών οι οποίες περιέχονται μεν στα ΦΑΦ αλλά μεταναστεύουν στο κρέας είτε λόγω επεξεργασίας του είτε λόγω διατροφής του ζώου πριν τη σφαγή, θα αποκαλύψει την περιεκτικότητα των κρεάτων σε ουσίες υγιεινές και χρήσιμες, με φαρμακευτική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό, καθιστώντας τα κρέατα αυτά βιολειτουργικά.

3. Οι μικροβιολογικές αναλύσεις θα εφαρμοστούν για την παρακολούθηση κυρίως του μικροβιολογικού περιεχομένου των κρεάτων και πώς αυτό μεταβάλλεται κατά την αλλοίωση σε συνθήκες συντήρησης. Θα διασφαλισθεί λοιπόν το επίπεδο υγιεινής των προϊόντων και θα δειχθεί ότι τα επεξεργασμένα προϊόντα με ειδικά μίγματα ΦΑΦ αναπτύσσουν χαμηλότερο μικροβιακό φορτίο κατά τη συντήρηση.

4. Το προφίλ (ή αποτύπωμα) των πτητικών ουσιών των επεξεργασμένων και συντηρημένων συσκευασμένων και μη κρεάτων, αποτελεί δείκτη παρακολούθησης της αλλοίωσης των κρεάτων αλλά και της γεύσης τους. Θα αποδείξουμε ότι τα επεξεργασμένα με ΦΑΦ κρέατα αλλοιώνονται πιο αργά, είναι γευστικότερα και απολύτως ασφαλή να συντηρηθούν και να μεταφερθούν σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

5. Η πιστοποίηση και σήμανση ποιότητας θα δώσει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τα οποία θα έχουν ονομασία προέλευσης ή/και γεωγραφικής ένδειξης και θα μπορούν να εξαχθούν στο εξωτερικό, στην Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες.

6. Τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν σε ελληνικά και διεθνή μέσα.

logo Ypourgeio ependyseisFLNEAETPA 003

«Developing biodynamics in vineyards residues and wine lees management for the production of a bioactive organic fertilizer and its application in combination with a mycorrhizal fungus for the grapevine' s οrganic cultivation improvement»
61385
ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20-11-2020
19-05-2023
395.700,00 €

Το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικών μεθοδολογιών για τη παρασκευή ενός νέου βιοενεργού οργανικού λιπάσματος το οποίο προκύπτει από μια ολοκληρωμένη διαχείριση υπολειμμάτων οινοποιείων και υποπροϊόντων βιολογικών αμπελώνων και εφαρμογή του σε συνδυασμό με μυκοριζικούς μύκητες και ορθολογικής διαχείρισης άρδευσης για τη βελτίωση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των φυτών.  Επειδή σε μια αμπελουργική ζώνη, όπως π.χ. η ευρύτερη περιοχή της Ζίτσας αλλά και της Ηπείρου γενικότερα, τα οργανικά καλλιεργητικά υπολείμματα που προκύπτουν από τα κλαδέματα και κυρίως η οινολάσπη ως υποπροϊόν οινοποίησης, καταλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό, το οποίο  όχι μόνο δεν αξιοποιείται, αλλά η οινολάσπη που απορρίπτεται στο περιβάλλον έχει τοξικές ιδιότητες λόγω της παρουσίας φαινολικών μεταβολιτών. Στο πλαίσιο αυτό θα αναπτυχθεί σε ημιπιλοτική κλίμακα μεθοδολογία βιοδυναμικής διαχείρισης της οινολάσπης  μέσω ενζυμικής τροποποίησης και κομποστοποίησης με τα υπόλοιπα  υπολείμματα  βιολογικών αμπελώνων και  στη συνέχεια θα διερευνηθεί η επίδραση του παραγόμενου προϊόντος ως βιοενεργό λίπασμα σε συνδυασμό με μυκοριζικούς μύκητες στην φυσιολογία-ανάπτυξη  φυτών αμπέλου γηνενούς ποικιλίας Ηπείρου, με προοπτική την επέκταση  χρήσης της καινοτόμου αυτής πρακτικής και σε άλλες καλλιέργειες.

 • Βελτίωση της απόδοσης των φυτών αμπέλου, μείωση του ενεργειακού κόστους της καλλιέργειας, μείωση των εισροών και βέλτιστη διαχείριση άρδευσης της καλλιέργειας
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργητικών αποβλήτων βιολογικών αμπελώνων και οινολάσπης
 • Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος παραγωγής προϊόντων αμπέλου - οίνου.
 • Παρασκευή οινολάσπης απαλλαγμένης φαινολικών συστατικών, τα οποία δρουν τοξικά για τα φυτά, ώστε στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί μέσω κομποστοποίησης και εμβολιασμού με μυκόριζες ως υπόστρωμα ανάπτυξης για τα φυτά αμπέλου της μεταχείρισης του έργου
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας κομποστοποίησης της ενζυμικά τροποποιημένης οινολάσπης μαζί με καλλιεργητικά υπολείμματα αμπελώνων (κλιματίδες, ξερά φύλλα, κορυφολογήματα) και άλλα απόβλημα οινοποιείων (στέμφυλα) για την παρασκευή οργανικού λιπάσματος).
 • Προσδιορισμός του καταλληλότερου υποστρώματος με βάση το οργανικό λίπασμα, προϊόν της κομποστοποίησης της οινολάσπης μαζί με καλλιεργητικά υπολείμματα αμπελώνων/απόβλητα οινοποιείων, για την ανάπτυξη φυτών αμπέλου καλλιεργημένων σε γλάστρες.
 • Δημιουργία καινοτόμου μεθοδολογίας βιώσιμης καλλιέργειας φυτών σε γλάστρες είτε σε πεδίο (αμπελώνα), με βάση τις οινολάσπες από οινοποιήσεις γλεύκους βιολογικών σταφυλιών Ηπείρου και σε συνδυασμό με εφαρμογή μυκοριζικού μύκητα. Η μεθοδολογία αποβλέπει στην βελτίωση της απόδοσης των φυτών, τη μείωση του ενεργειακού κόστους της καλλιέργειας, την μείωση των εισροών και την βέλτιστη διαχείριση άρδευσης της καλλιέργειας.
 • Τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας (ημιπιλοτική κλίμακα) ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργητικών αποβλήτων βιολογικών αμπελώνων και οινολάσπης από οινοποίηση σταφυλών (αμπέλου) βιολογικής καλλιέργειας, για την παραγωγή βιοενεργού οργανικού λιπάσματος, το οποίο θα εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με μυκοριζικούς μύκητες με σκοπό τη α) βελτίωση της καλλιέργειας αμπέλου και β) τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος παραγωγής προϊόντων αμπέλου-οίνου.
 • Δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.

logo Perifereia Header BIG

Dairy Products Supplemented with Natural Substances from Epirus
82466 (MIS 5033110)
Αλέξανδρος Τσελέπης
25-09-2018
24-09-2021
66.762.40
Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Η Ήπειρος, και ιδιαίτερα οι ορεινές περιοχές της διαθέτουν έναν μεγάλο αριθμό ενδημικών και αυτοφυών φαρμακευτικών φυτών. Τα φυτά αυτά περιέχουν ένα σύνολο βιοδραστικών συστατικών, η αξιοποίηση των οποίων θα μπορούσε να συμβάλει θετικά στην πρόληψη και θεραπεία πολλαπλών νοσημάτων. Παράλληλα, η αλλαγή του τρόπου ζωής και η κατανάλωση ολοένα και περισσότερο επεξεργασμένων τροφίμων, καθιστά αναγκαία -όσο ποτέ άλλοτε- την ύπαρξη εμπλουτισμένων, με βιοδραστικά συστατικά, τροφίμων (όπως πχ. γαλακτοκομικών προϊόντων). Από τα φαρμακευτικά φυτά της Ηπειρωτικής χλωρίδας, η εχινάκεια και οι καρποί των μούρων έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, λόγω των βιοδραστικών ενώσεων που περιέχουν, όπως φαινολικά οξέα, ιριδοειδή, ανθοκυανίνες, καροτενοειδή, φλαβονοειδή και βιταμίνες. Επιπροσθέτως, πολύτιμα βιοδραστικά συστατικά υψηλής διατροφικής αξίας περιέχονται τόσο στην ελιά όσο και στα προϊόντα αυτής (ελαιόλαδο και βρώσιμη ελιά), η φαινολική σύσταση των οποίων είναι αρκετά ευμετάβλητη καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως: γεωγραφική περιοχή, ποικιλία, καλλιεργητικές πρακτικές κλπ. Ουσίες όπως η υδροξυτυροσόλη, η τυροσόλη καθώς και τα παράγωγά τους (ολεασίνη, ολεοκανθάλη, κλπ) είναι μερικά από τα φαινολικά συστατικά της ελιάς και του ελαιολάδου για τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ασφάλεια των τροφίμων (EFSA) έχει γνωμοδοτήσει υπέρ της χρήσης τους (ΕΚ 432/2012), αναδεικνύοντας την πολύτιμη βιολογική αξία τους.

Το παρόν ερευνητικό έργο έχει τους παρακάτω στόχους:

1. Αξιοποίηση του φυτικού πλούτου της Ηπείρου για την παραγωγή φυτικών εκχυλισμάτων πλούσιων σε βιοδραστικές ενώσεις, αξιοποιώντας τη βιοποικιλότητα της Ηπείρου των οποίων η βιολογική δραστικότητα  θα διερευνηθεί τόσο in vitro, όσο και in vivo σε πειραματικά μοντέλα.

2. Παραγωγή καινοτόμων γαλακτοκομικών προϊόντων εμπλουτισμένων με βιοδραστικά φυτικά εκχυλίσματα.

Το ερευνητικό έργο αναμένεται να αποτελέσει τη βάση ανάπτυξης νέων καινοτόμων προϊόντων που αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τη θέση των εταιρειών της Ηπείρου που συμμετέχουν στο παρόν έργο στην ελληνική αγορά, έχοντας παράλληλα σημαντικό αντίκτυπο τόσο στην τοπική οικονομία της Ηπείρου, όσο και στην περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση της πλούσιας χλωρίδας της. Ειδικότερα για τις εταιρείες, οι θετικές επιδράσεις του έργου θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς: i) τα προϊόντα που θα παραχθούν αναμένεται να τύχουν εξαιρετικής αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό αφού πέραν της διατροφικής αξίας τους θα έχουν σημαντικά οφέλη στην υγεία και ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό σύστημα, εξαιτίας των αντιοξειδωτικών, αντιφλεγμονωδών και καρδιοπροστατευτικών ιδιοτήτων του. ii) Οι πρώτες ύλες, τόσο το γάλα όσο και το φυτικό εκχύλισμα/επιμέρους συστατικά, θα είναι ελληνικής και ιδιαίτερα ηπειρώτικης προέλευσης, ένα σημαντικό πλεονέκτημα για το καταναλωτικό κοινό, το οποίο έχει πλέον την συνείδηση της αναζήτησης τοπικών προϊόντων ονομασίας προέλευσης. iii) Η Ηπειρωτική προέλευση των εκχυλισμάτων είναι ένα επιπλέον πλεονέκτημα, καθώς η περιοχή είναι πλούσια σε βότανα με θεραπευτικές ιδιότητες. iv) Θα ενδυναμωθεί το εταιρικό προφίλ και η ανταγωνιστικότητα των εταιρειών στην ελληνική αγορά. v) Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Το ερευνητικό έργο θα έχει επίσης θετικές επιδράσεις στους ερευνητικούς φορείς που συμμετέχουν όπως: i) η διεύρυνση των ερευνητικών τους πεδίων και η ανάπτυξη συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα και ii) η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τέλος, σημαντικές θα είναι και οι επιδράσεις στην τοπική κοινωνία της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς: i) θα παραχθεί ένα νέο προϊόν προερχόμενο από φυτά της Ηπείρου, ii) θα αποτελέσει την αφορμή για περεταίρω εκμετάλλευση του φυτικού πλούτου της Ηπείρου, iii) οι τοπικοί παραγωγοί θα δύναται να προωθήσουν τις φυτικές τους καλλιέργειες ως πρώτες ύλες για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.

logo Perifereia Header BIG

Integrated information system for monitoring, prevention, management, and timely notification on the risk of floods in the greater Arachthos area-Arachthos
60890
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
08-05-2017
30-06-2021
203.738,42
Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Η Πράξη αποσκοπεί στη δημιουργία ενός  ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος  που θα περιλαμβάνει χάρτες της περιοχής παρέμβασης/ενδιαφέροντος (λεκάνη απορροής του ποταμού Αράχθου). Κορμός του συστήματος θα είναι μια βάση γνώσης όπου θα περιέχεται πλήρης περιγραφή των πλημμύρων που σημειώθηκαν κατά το παρελθόν, θα εξεταστεί το πώς και γιατί προκλήθηκαν. Σημαντικό τμήμα του συστήματος αποτελεί το γραφικό περιβάλλον του που θα αναπτυχθεί με βάση τη φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (WebGIS), & θα αφορά χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας. Οι χάρτες θα απεικονίζουν τα δεδομένα που θα συλλέγονται & τις χωρικές ζώνες επικινδυνότητας σε πραγματικό χρόνο. 

Ενίσχυση της ικανότητας της Περιφέρειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών

Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης αναμένεται να παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη & φορέα/υπηρεσία :

-Παρακολούθηση των βροχοπτώσεων & στάθμης του ποταμού Αράχθου σε πραγματικό χρόνο μέσω κατάλληλου δικτύου τηλεμετρικών σταθμών που καλύπτουν την περιοχή ενδιαφέροντος

-Μετάδοση σε πραγματικό χρόνο των δεδομένων ,παρακολούθηση της περιοχής ενδιαφέροντος με την αξιοποίηση Drones & αυτόματη ενημέρωση του Συστήματος

-Έγκαιρες ειδοποιήσεις για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων

-Εντοπισμός περιοχών με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων

-Διάρκεια & βαθμός επικινδυνότητας πλημμυρικών επεισοδίων

-Παρουσίαση χαρτών με την προσβασιμότητα σε περιοχές διαβαθμισμένου κινδύνου.

logo Perifereia Header BIG2

WEB-BASED PLATFORM FOR AUTOMATED EARLY INFORMATION OF THE PUBIC AND LOCAL AUTHORITIES ABOUT SEVERE WEATHER EVENTS
82740
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣ.
01-11-2019
31-10-2022
200.000,00€
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου αφορά στην ανάπτυξη &αδιάλειπτη λειτουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας έγκρισης ενημέρωσης & προειδοποίησης για έντονα καιρικά φαινόμενα στη γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου με τη χρήση ενός αλγόριθμου δορυφορικού εντοπισμού & βραχείας πρόγνωσης (nowcasting) δυνητικά επικίνδυνων νεφικών συστημάτων. Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα αποτελεί ένα καινοτόμο και αυτοματοποιημένο εργαλείο βασισμένο σε δορυφορικές παρατηρήσεις, αναπτυγμένο με τις πιο σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ)& προσαρμοσμένο στην έγκυρη, αναλυτική & αυτοματοποιημένη ενημέρωση των επιχειρήσεων,των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α), καθώς & του ευρέως κοινού της Ηπείρου.

Το Έργο αποσκοπεί σε τελικό στάδιο στην παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:

-           Παρακολούθηση & ενημέρωση σε πυκνή χρονική ανάλυση (τουλάχιστον 30-min) της εξελικτικής πορείας δυνητικά επικίνδυνων καιρικών φαινομένων τα οποία συνδέονται με την ανάπτυξη & εξέλιξη νεφικών συστημάτων

-           Βραχεία πρόγνωση (χρονική προέκταση στο μέλλον τουλάχιστον μιας ώρας) της εξελικτικής πορείας ακραίων καιρικών φαινομένων που προκαλούνται από την καταιγιδοφόρο δραστηριότητα μέσω της αυτοματοποιημένης ανάλυσης μετεωρολογικών δορυφορικών εικόνων

-           Οπτικοποιημένη πληροφορία δυνητικά επικίνδυνων νεφικών συστημάτων  (ένταση & διάρκεια φαινομένων)

-           Αυτοματοποιημένη προειδοποίηση (μέσω email ή/& SMS) για πιθανή εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων σε τελικούς χρήστες οι οποίοι θα είναι καταχωρημένοι στη βάση δεδομένων της διαδικτυακής πλατφόρμας

Ανάρτηση ενημερωτικών εκθέσεων αναφορών (2 φορές ετησίως), σχετικά με την εκδήλωση των ακραίων καιρικών φαινομένων σε ολόκληρο το γεωγραφικό διαμέρισμα της Ηπείρου.

 • Αναβάθμιση των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α Ηπείρου αναφορικά με την προστασία των υποδομών τους & τη βελτίωση στο συντονισμό επιχειρήσεων σε περιπτώσεις καταστροφών από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
 • Έγκυρη, αξιόπιστη & αυτοματοποιημένη προειδοποίηση μέσω email ή/& γραπτών μηνυμάτων (SMS) για τελικούς χρήστες όπως επιχειρήσεις τουριστικού & γεωργικού χαρακτήρα των οποίων οι υπηρεσίες & τα προϊόντα πλήττονται άμεσα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
 • Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος & συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ήπειρο μέσα από την έγκυρη πρόληψη, το σχεδιασμό & την υλοποίηση έργων υποδομής, καθώς επίσης &την ενημέρωση για την αντιμετώπιση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
 • Αξιοποίηση σύγχρονων & αυτοματοποιημένων πληροφοριακών εργαλείων για την τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ο.Τ.Α Ηπείρου.

logo Perifereia Header BIG2

Integrated monitoring system for the creation of time series, models and reports regarding floods in the city of Igoumenitsa
61210, 61211, 61212, 61213
ΒΑΡΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
01-07-2017
30-06-2019
310.334,20 €
Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Η Πράξη αποσκοπεί στην εφαρμογή και αξιολόγηση μίας ολοκληρωμένης λύσης για καταγραφή δεδομένων στάθμης και παροχής σε ρέματα και αγωγούς ομβρίων στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Ηγουμενίτσας και τη συσχέτιση των υδρολογικών πληροφοριών με την πράσινη υποδομή σε αστικό και περιαστικό επίπεδο.

Η πράξη αφορά την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού, την εγκατάσταση και συντήρηση του τηλεμετρικού δικτύου, τη μεθοδολογία μοντελοποίησης των ροών, μέτρησης και αξιοποίησης των πληροφοριών καθώς και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων και των ροών δεδομένων που θα προκύψουν.

Με την ολοκλήρωση της πράξης υπάρχουν διαθέσιμα:

1) Λειτουργικό δίκτυο τηλεμετρικών σταθμών υδρολογικών δεδομένων και διαδικτυακή εφαρμογή πρόσβασης στα σχετικά δεδομένα και πληροφορίες, καθώς και σύστημα ειδοποίησης για κίνδυνο υπερχείλισης ρεμάτων και αγωγών ομβρίων.

2) Υλικό τεκμηρίωσης σχετικά με την αρχική επιλογή θέσεων εγκατάστασης, την αξιολόγηση και την πιλοτική λειτουργία του συστήματος καθώς και πρωτόκολλα και εργαλεία παρακολούθησης, μέτρησης και προειδοποίησης.

3) Ορθοεικόνες, ψηφιακό μοντέλο επιφανείας και ψηφιακό μοντέλο εδάφους, μοντέλο και χάρτες πλημμυρικού κινδύνου της περιοχής μελέτης και προτάσεις για βέλτιστες θέσεις σταθμών μέτρησης.

4) Υλικό από τις εκδηλώσεις διάδοσης των αποτελεσμάτων.

Ενίσχυση της ικανότητας της Περιφέρειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών

Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης αναμένεται να παρέχει την αναγκαία τεκμηρίωση για τη μελέτη των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή της Ηγουμενίτσας με αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων μέσων με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της πολιτικής προστασία στην περιοχή εφαρμογής. Τα αποτελέσματα της προτεινόμενης πράξης αναμένεται να αξιοποιηθούν ως μοντέλο για την ανάπτυξη παρόμοιων εφαρμογών και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου αλλά και άλλων περιοχών.

logo Perifereia Header BIG2

61040
ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25-10-2017
08-02-2020
1.000.000,00 €
Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Το Φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση των σπουδών στα τμήματα του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου και περιλαμβάνει:

 

Α. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1. Σύστημα εγκεφαλικού ερεθισμού με νευροπλοήγηση (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ)

2. Ένα σύστημα HEAD IMPULSE TEST

3. Ένα σύστημα POSTUROGRAPHY (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΖΙΑΒΡΑ ΝΑΥΣΙΚΑ)

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ - EYE TRACKING (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ)

 

Β. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1.Πρόπλασμα νοσηλευτικής εκπαίδευσης

2.Ταμπλέτα προσομοίωσης

3.Πρόπλασμα – χέρι προσομοίωσης για την διαδικασία της μέτρησης, της μη επεμβατικής αρτηριακής πίεσης (NIBP)

 

Γ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1. Αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης μικροοργανισμών (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΚΟΥΦΟΣ Ι.)

2. Εργαστηριακή ρομποτική συσκευή για τον προσδιορισμό της κατανομής μεγέθους σωματιδίων του εδάφους (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι.)

3. Ρομποτικός αναλυτής για μέτρηση με ηλεκτρόδιο pH και EC σε δείγματα εδάφους (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι.)

4. Πειραματικό ελαιουργείο (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΝΟΣ Γ.)

 

Δ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.:

1. Υποδομή Ανάλυσης Σημάτων Συνεργατικών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (HyperMIMO).(ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ Κ.)

2. Σύστημα UAV

3. VIDEO TEST (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΟΥΜΕΝΗΣ Γ.)

4. Splicer Οπτικών Ινών

5. Σετ Εργαλείων Προετοιμασίας Οπτικών Ινών (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ)

6. Server

7. UPS

8. IP KVM Switch

9. Network Attached Storage (NAS)

10. Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης ή Ψηφιακός Σαρωτής Πλακιδίων (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΖΑΛΑΣΑ.)

 

Ε. ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση  

Η προμήθεια του προτεινόμενου εξοπλισμού έχει αναβαθμίσει σημαντικά την εκπαιδευτική διαδικασία, με αποτέλεσμα το επίπεδο των σπουδών των άμεσα ωφελούμενων φοιτητών να αναβαθμίζεται σημαντικά

logo Perifereia Header BIG2

UNIVERSITY OF IOANNINA LABORATORY EQUIPMENT
82176
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
12-12-2019
31-12-2020
3.100.000,00 €
Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει η απόκτηση Επιστημονικών Οργάνων, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων, Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού, Περιφερειακών Συσκευών και Λογισμικού, Οπτικοακουστικού Εξοπλισμού και Εποπτικών Μέσων καθώς και Επιστημονικών Εργαλείων, προκειμένου με την εγκατάσταση αυτών, να ενισχυθούν και να αναβαθμιστούν τα εργαστήρια και να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των παρακάτω Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

•Τμήμα Φιλολογίας

•Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

•Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

•Τμήμα Μαθηματικών

•Τμήμα Φυσικής

•Τμήμα Χημείας

•Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

•Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

•Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

•Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

•Τμήμα Ιατρικής

•Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

•Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Ενίσχυση και αναβάθμιση των εργαστήριων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τους.

Απόκτηση επιστημονικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών, οπτικοακουστικού εξοπλισμού, λογισμικού, επιστημονικών εργαλείων καθώς και λοιπού εξοπλισμού, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαστηρίων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

GAINING ACADEMIC TEACHING EXPERIENCE FOR YOUNG PHD SCIENTISTS AT THE UNIVERSITY OF IOANNINA 2018-2019
Κωδ. Έργου Επ. Ερ. 82387 Κωδ. MIS 5029877
Καθηγητής Ρίζος Ιωάννης
01-10-2018
31-12-2019
865.150,00 €
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Τομεακά ΕΠ, ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» - Τομέας Εκπαίδευσης, Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας (2018 - 2019)

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων σε επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 αντιστοιχούν συνολικά 65 θέσεις ωφελουμένων.
Σχετική Ιστοσελίδα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/2385-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-14368-2018

Στόχοι της Πράξης είναι οι ακόλουθοι:
• Η πρόσληψη Νέων Επιστημόνων Κατόχων Διδακτορικού, στους οποίους θα ανατεθεί η διδασκαλία μαθημάτων
• Η Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού

Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης είναι τα ακόλουθα:
• Η Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού
• Η Ολοκλήρωση διδασκαλίας μαθημάτων

GAINING ACADEMIC TEACHING EXPERIENCE FOR YOUNG PHD SCIENTISTS AT THE UNIVERSITY OF IOANNINA 2017-2018
Κωδ. Έργου Επ. Ερ. 82166 Κωδ. MIS 5008011
Καθηγητής Ρίζος Ιωάννης
01-10-2017
31-12-2018
368.000,00 €
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Τομεακά ΕΠ, ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» - Τομέας Εκπαίδευσης

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018, αντιστοιχούν συνολικά 80 θέσεις διδασκόντων.
Σχετικές Ιστοσελίδες Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/2049-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-12889-2017
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/2182-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-1423-2018

Στόχοι της Πράξης είναι οι ακόλουθοι:
• Η πρόσληψη Νέων Επιστημόνων Κατόχων Διδακτορικού, στους οποίους θα ανατεθεί η διδασκαλία μαθημάτων
• Η Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού

Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης είναι τα ακόλουθα:
• Η Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού
• Η Ολοκλήρωση διδασκαλίας μαθημάτων

GAINING ACADEMIC TEACHING EXPERIENCE FOR YOUNG PHD SCIENTISTS AT THE UNIVERSITY OF IOANNINA
Κωδ. Έργου Επ. Ερ. 82028 Κωδ. MIS 5001021
Καθηγητής Ρίζος Ιωάννης
01-10-2016
30-09-2017
306.807,68 €
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Τομεακά ΕΠ, ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» - Τομέας Εκπαίδευσης

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017, αντιστοιχούν συνολικά 80 θέσεις διδασκόντων.
Σχετικές Ιστοσελίδες Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/1753-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-12957-2016
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/1910-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-3268-2017

Στόχοι της Πράξης είναι οι ακόλουθοι:
• Η πρόσληψη Νέων Επιστημόνων Κατόχων Διδακτορικού, στους οποίους θα ανατεθεί η διδασκαλία μαθημάτων
• Η Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού

Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης είναι τα ακόλουθα:
• Η Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού
• Η Ολοκλήρωση διδασκαλίας μαθημάτων