Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακοινώσεις
Επ. Ερευνών

Προσκλήσεις Προτάσεων

Προσκλήσεις
Ερευνητών

Αποτελέσματα Ερευνητών

Προκηρύξεις
Προμηθειών

Διαβουλεύσεις

Γενικά Νέα

e-max.it: your social media marketing partner

Νέα

Ανακοινώσεις Επ. Ερευνών
: Σας πληροφορούμε ότι, το γραφείο παραλαβής εντολών (γραφ.6) στην Ε.Ε θα παραμείνει ανοικτό έως και την Τετάρτη 03/08/2022 . Η κατάθεση των εντολών μπορεί να γίνεται : α) Ηλεκτρονικά μέσω email όπου θα συνυποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά σκαναρισμένα και ενυπόγραφα.
Please find attached a Partner Search form from “Fan S. Noli University” of Korça /Albania, for the call: HORIZON-WIDERA-2023-TALENTS-02-01: ERA Fellowships HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02-01: Twinning We kindly ask you if there is an initiative of your part regarding the calls mentioned above to take...
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Υποέργο 1, με κωδικό MIS 5047354 και Κωδικό ΕΕ «82349» (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Μηνάς Πασχόπουλος), η...
Προσκλήσεις Προτάσεων
Breast Cancer Research Program ( https://cdmrp.army.mil/funding/bcrp ) Pre-application submission deadline is August 3, 2022 for the following funding opportunities: o Breakthrough Award Level 3 o...
Επισυνάπτεται ανακοίνωση ότι το «Υποέργο1. Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των επιστημών)», το οποίο υλοποιείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.),...
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Α)Call for 70 CrAFt Cities Το έργο CrAFt - Creating Actionable Futures είναι μια χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ δράση συντονισμού και υποστήριξης για τη...
Προσκλήσεις Ερευνητών
Μελέτη και υλοποίηση υβριδικών παράλληλων προγραμματιστικών μοντέλων για αξιοποίηση των υπολογιστικών πόρων σε περιβάλλοντα κατανεμημένης μνήμης. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στo πλαίσιo του πακέτου εργασίας ΠΕ1.2. :/introtext::...
Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη Σχεδίων Erasmus+. Αριθμός Θέσεων: Μία (1).::/introtext::...
Προκλινικός συμπεριφορικός και νευροβιολογικός διαφυλικός ενδοφαινότυπος αυτισμού, στον επίμυ Fmr1KO: ανασχετική δράση κανναβινοειδών (εκχύλισμα κάνναβης, κανναβιδιόλη, ριμοναμπάντη) (ΕΕ3). ...
Αποτελέσματα Ερευνητών
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 220/27-07-2022, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, την με αρ. πρωτ. 34804/01-07-2022 Πρόσκληση...
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 220/27-07-2022, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, την με αρ. πρωτ. 34827/01-07-2022 Πρόσκληση...
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 220/27-07-2022, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, την με αρ. πρωτ. 34863/01-07-2022 Πρόσκληση...
Προκηρύξεις Προμηθειών
:Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 40473/29-07 -20 22 ) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό άνω των ορίων (αρ. πρωτ. 35689 / 05-07-2022 ) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό άνω των ορίων (αρ. πρωτ. 35687 / 05-07-2022 ) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του...
Διαβουλεύσεις
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Υπηρεσιών «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ...
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια «Εξοπλισμού Εργαστηρίων Πανεπιστημίου...
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια «Εξοπλισμού Εργαστηρίων Πανεπιστημίου...
Γενικά Νέα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΕλλάδαΕταίρος του Προγράμματος InSPIREurope Supporting Researchers at RiskΤο ΑΠΘ, ως εταίρος του Inspireurope Supporting Researchers at Risk Initiative, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Marie Skłodowska-Curie...
Το Europavox και τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια οργανώνουν τον πρώτο Ευρωπαϊκό φοιτητικό μουσικό διαγωνισμό, ο οποίος συνδυάζει συναυλίες, κινητικότητα και ακαδημαϊκές συναντήσεις. ::episinapsi_pollaplwn_article_nea::1::/episinapsi_pollaplwn_article_nea::::episinapsi_article_nea|0|episinapsi_pollaplwn_article_nea::europavox-campus.pdf::/episinapsi_article_nea|0|episinapsi_pollaplwn_article_nea::::episinaptomena_links_article_nea::0::/episinaptomena_links_article_nea::...
Α ν α κ ο ί ν ω σ η Σας γνωρίζουμε ότι θα προβούμε σε προγραμματισμένη γενική διακοπή ρεύματος σε κτίρια του συγκροτήματοςτων Β΄Φοιτητικών Κατοικιών , λόγω απαραίτητων εργασιών στον...