Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας, διενεργεί σε ετήσια βάση Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών (Μελών ΔΕΠ, Λοιπού Προσωπικού, Συνεργατών Έργων).

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί Έρευνες Ικανοποίησης Συνεργατών από το 2007 ως το 2021.

Η διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων γίνεται το πρώτο τετράμηνο κάθε έτους ηλεκτρονικά.

Μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων εκτελείται επεξεργασία των δεδομένων, διαπίστωση των ελλείψεων και ο σχεδιασμός περαιτέρω ενεργειών βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας.

e-max.it: your social media marketing partner