Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Νέα - Ανακοινώσεις

Οι δυνατότητες άντλησης ενημέρωσης από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι οι ακόλουθες:

  1. Οι υποψήφιοι εξωτερικοί συνεργάτες - ερευνητές που ενδιαφέρονται για την απασχόληση σε έργα, μπορούν να αναζητούν τις διαθέσιμες προσκλήσεις ενδιαφέροντος για Συμβάσεις Έργου στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων.
  2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι των διαγωνισμών Προμήθειας Αγαθών ή/και Υπηρεσιών, μπορούν να αναζητούν τις Διαβουλεύσεις και τις Προκηρύξεις των διαγωνισμών των διαφόρων έργων της Επιτροπής Ερευνών.
  3. Τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και οι Συνεργάτες των έργων μπορούν να αναζητούν τις Ανακοινώσεις της Επιτροπής Ερευνών, οι οποίες αφορούν γενικά και ειδικά θέματα διαχείρισης όλων των έργων ή και κατηγοριών έργων.
  4. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης Νέων γενικού ενδιαφέροντος.
  5. Επιπροσθέτως, είναι διαθέσιμη Ηλεκτρονική Λίστα Ενημέρωσης της Επιτροπής Ερευνών, προκειμένου να λαμβάνεται άμεση πληροφόρηση μέσω ηλεκτρονικού τεχυδρομείου.
  6. Τέλος, υπάρχουν διαθέσιμα τα αναλυτικά στοιχεία Επικοινωνίας με το προσωπικό των διαφόρων Τμημάτων, Μονάδων και Γραφείων της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner