Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 52 του Ν. 4485/2017, τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η Επιτροπή Ερευνών και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Η Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ έχει προσδιοριστεί στην παρ. 2 του άρθ. 52 του Ν. 4485/2017.

Η Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ:

  1. Αποτελείται από Τμήματα, Μονάδες και Γραφεία, σύμφωνα με το λειτουργικό της Οργανόγραμμα.
  2. Στελεχώνεται από προσωπικό, σύμφωνα με το Ονοματόγραμμά της.
  3. Στεγάζεται στο Ισόγειο και τον 1ο Όροφο του Κτιρίου Διοίκησης Β' Φοιτητικών Κατοικιών της Πανεπιστημιούπολης.
  4. Υπάρχουν διαθέσιμες αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης στις εγκαταστάσεις της.
  5. Υπάρχουν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία Επικοινωνίας με το προσωπικό και τους απασχολούμενους των Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων, Μονάδων και Γραφείων.
e-max.it: your social media marketing partner