Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Διαχειριστική Επάρκεια

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως φορέας διαχείρισης της έρευνας διαθέτει Διαχειριστική ΕπάρκειαΤύπου Β και Τύπου Γ ως δικαιούχος έργων ΕΣΠΑ σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί Διαχειριστικής Επάρκειας.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει προσαρμοστεί κατάλληλα έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Διαχειριστικής Επάρκειας για την οποία έχει ήδη λάβει τη σχετική επιβεβαίωση από τη Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΕΠ ΕΔΒΜ) τον Οκτώβριο του 2008 με το αρ. πρωτ. 21595/10-10-2008 Έγγραφο Επιβεβαίωσης της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης).

Επίσης, η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει επιλεγεί από τον ΕΛΟΤ και επιθεωρήθηκε πιλοτικά με επιτυχία τον Δεκέμβριο του 2008 για την εφαρμογή των απαιτήσεων οριστικής Διαχειριστικής Επάρκειας του ΕΛΟΤ.

e-max.it: your social media marketing partner