Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

H Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (Προφίλ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συγκροτείται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 53 του Ν. 4485/2017 και αποτελεί το όργανο διοίκησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύματος:

 

 

e-max.it: your social media marketing partner