Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0 (Planet4)
21-09-2023
02-10-2023
Συνεισφορά στην βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού και στην προετοιμασία του handbook με καλές πρακτικές και τα βασικά συμπεράσματα (ΠΕ5)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΡΑΠΟΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΜΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ
21-09-2023
02-10-2023
Σύνθεση μορίων που θα παρέχουν στόχευση για το γλοιοβλάστωμα (ανάλογα τετροφωσμίνης). Σύνθεση αναλόγων γνωστών κυτταροτοξικών παραγόντων. Συναρμολόγηση του τελικού θεραπογνωστικού. Μελέτη των φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων του τελικού θεραπογνωστικού μορίου σε ανθρώπινο πλάσμα αίματος (ΕΕ4)....

Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0-(PLANET4)
21-09-2023
02-10-2023
Συνεισφορά στην ολοκλήρωση της τελικής έκδοσης του εκπαιδευτικού υλικού και στην προετοιμασία του handbook με καλές πρακτικές και τα βασικά συμπεράσματα (ΠΕ5)....

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
14-09-2023
25-09-2023
Προετοιμασία προτάσεων/φακέλων συμμετοχής του ΚΕΔΙΒΙΜ σε προσκλήσεις χρηματοδοτούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, συναφών με τους σκοπούς του ΚΕΔΙΒΙΜ - Προετοιμασία προτάσεων προγραμμάτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΚΕΔΙΒΙΜ....

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - RecomARhotel
14-09-2023
25-09-2023
Οργάνωση της έκθεσης σχετικά με τη δημιουργία αυτοματοποιημένων προφίλ, και το σύστημα συστάσεων (ΕΕ5)....

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - RecomARhotel
14-09-2023
25-09-2023
Προγραμματισμός και ανάλυση της εφαρμογής κινητού με τεχνολογίες ΑR, συνεισφορά στην έκθεση δημιουργίας 3D μοντέλων για την ενσωμάτωση τους στην εφαρμογή κινητού (ΕΕ4)....

Προηγμένο σύστημα εκπαίδευσης στο χειρισμό μικρών σκαφών, βασισμένο σε τεχνικές προσομοίωσης με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας - iCREW
14-09-2023
25-09-2023
Οργάνωση της μεθοδολογίας σχεδιασμού, ανάπτυξης και δημιουργίας του εικονικού περιβάλλοντος, σχεδιασμός των διεπαφών χρήστη - συστήματος, οργάνωση της διαδικασίας μοντελοποίησης και ρεαλιστικής αναπαράστασης του περιβάλλοντος (ΕΕ4)....

Προηγμένο σύστημα εκπαίδευσης στο χειρισμό μικρών σκαφών, βασισμένο σε τεχνικές προσομοίωσης με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας - iCREW
14-09-2023
25-09-2023
Οργάνωση του σχεδιασμού και υλοποίηση της πλατφόρμας υπολογιστικού νέφους του συστήματος iCREW καθώς και στην περιγραφή και φορμαλισμό μοντελοποίησης της γνώσης και αναπαράστασης των πληροφοριών και γνώσεων (ΕΕ3)....

Προηγμένο σύστημα εκπαίδευσης στο χειρισμό μικρών σκαφών, βασισμένο σε τεχνικές προσομοίωσης με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας - iCREW
14-09-2023
25-09-2023
Συνεισφορά στον σχεδιασμό και δημιουργία εικονικού περιβάλλοντος, με έμφαση στις διεπαφές και τις αλληλεπιδράσεις με το χρήστη, στον προγραμματισμό και ανάπτυξη εφαρμογών εκπαίδευσης εντός του εικονικού περιβάλλοντος, μοντελοποίηση και ρεαλιστική αναπαράσταση του φυσικού περιβάλλοντος (ΕΕ4)....

Modelling and Development of Advanced Numerical Tools to Solve the Fundamental Dirac, Breit-Darwin Differential Equations
07-09-2023
18-09-2023
Μεταδιδακτορική Έρευνα (WP4 – WP8)....

UNRAVELLING THE IMPACT OF RADIOFREQUENCY IN LIVER SURGERY: THE KEY TO DECREASE LOCAL RECURRENCE? - LIVERATION
07-09-2023
18-09-2023
Διενέργεια μετα–αναλύσεων δικτύου και ανάπτυξη μεθοδολογίας για μετα-αναλύσεις δικτύου, ανάλυση ερωτηματολογίων (WP4)....

Εκπόνηση Μελέτης και Σύνταξη Φακέλου με Αίτημα Χαρακτηρισμού ΠΟΠ ή ΠΓΕ του Ελαιολάδου που προέρχεται από την Έκθλιψη της Ποικιλίας "Ασπρολιά Λευκάδας"
07-09-2023
18-09-2023
Διαμόρφωση τελικής έκδοσης φακέλου για το χαρακτηρισμό του ελαιολάδου που προέρχεται από την ποικιλία "Ασπρολιά Λευκάδας" ως Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστασίας Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) (ΠΕ2)....

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - RecomARhotel
31-08-2023
11-09-2023
Υποστήριξη της ομάδας έργου στην ολοκλήρωση εφαρμογών και παραδοτέων για το σύστημα συστάσεων (ΕΕ4)....

Προηγμένο σύστημα εκπαίδευσης στο χειρισμό μικρών σκαφών, βασισμένο σε τεχνικές προσομοίωσης με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας - iCREW
31-08-2023
11-09-2023
Συνεισφορά στην έρευνα για τον καθορισμό της μεθοδολογίας σχεδιασμού του συστήματος και στο σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του λογισμικού και του υλικού του συστήματος (ΕΕ1). Συνεισφορά στον σχεδιασμό της υλικοτεχνικής υποδομής του συστήματος και στην περιγραφή της μελέτης υλοποίησης. Συνεισφορά στον καθορισμό και κατασκευή της υλικοτεχνικής υποδομής του συστήματος (ΕΕ2). ...

ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
31-08-2023
11-09-2023
Ανάπτυξη, Λειτουργία και Διαχείριση του ΚΕΕΠΗ (ΠΕ5): Εκπόνηση Έρευνας, Παραγωγή Εκπαιδευτικών και Πολιτισμικών Προγραμμάτων και Διάχυση Αποτελεσμάτων.  ...

Αξιοποίηση νέων Τεχνολογιών για την οργάνωση της αγοράς και την ανάδειξη των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας προέλευσης Αμβρακικού - Άρτας
31-08-2023
11-09-2023
Εμπλουτισμός του ψηφιακού εκθετηρίου με υλικό σχετικά με τις θεματικές του έργου, δημιουργία πρωτότυπου περιεχομένου, ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των καταναλωτών για τις δράσεις του έργου μέσω της χρήσης social media και digital marketing, δημιουργία περιεχομένου για βίντεο, κοινοποίηση και προώθηση σε ιστότοπους κοινής χρήσης βίντεο (ΠΕ3). ...

Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0 (Planet4)
29-08-2023
08-09-2023
Συμβολή στη συλλογή και αξιολόγηση των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων που προέκυψαν από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν στους εταίρους σχετικά με τα αποτελέσματα και τα milestones του έργου (ΠΕ8)....

Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0 (Planet4)
29-08-2023
08-09-2023
Υπεύθυνος/η οικονομικού έργου, οικονομοτεχνική οργάνωση, υποστήριξη, παρακολούθηση και διαχεiριση έργου, επικοινωνία με επικεφαλής εταίρο, uπευθυνος/η για την υποβολή οικονομικών αναφορών (ΠΕ6)....

Ευφυής Πλατφόρμα Υποστήριξης Διάγνωσης / Σταδιοποίησης Ευρημάτων σε Βιοψίες με Βαθιά Μάθηση
29-08-2023
08-09-2023
Δημιουργία της Υποδομής της Πλατφόρμας – Εγκατεστημένη Υποδομή Νέφους – Έκθεση Δυνατοτήτων της Υποδομής Νέφους.   ...

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
02-08-2023
14-08-2023
(Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές Ερευνητικές Δράσεις»....

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
02-08-2023
14-08-2023
Πλήθος Διαθέσιμων Θέσεων: Δύο (2).   Αντικείμενο ανταποδοτικής υποτροφίας: (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές Ερευνητικές Δράσεις»....

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
02-08-2023
14-08-2023
Πλήθος Διαθέσιμων Θέσεων: Τρεις (3).   Αντικείμενο ανταποδοτικής υποτροφίας: (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές Ερευνητικές Δράσεις»....

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
02-08-2023
14-08-2023
(Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις»....

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
02-08-2023
14-08-2023
(Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις»....

Ecosystem for European Education Mobility as a Service: Model with Portal Demo (e-MEDIATOR)
01-08-2023
11-08-2023
Συνεισφορά στη δημιουργία εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω του σχεδιασμού της μηχανής αναζήτησης που θα υπάρχει στην πλατφόρμα καθώς και του mock up εργαλείου που αναπαριστά οπτικά το πώς θα είναι η ιστοσελίδα στην τελική της μορφή (PR5). ...

Ecosystem for European Education Mobility as a Service: Model with Portal Demo (e-MEDIATOR)
01-08-2023
11-08-2023
Οργάνωση της μεθοδολογίας για την ανάπτυξη της διαδικασίας ελέγχου του mock up εργαλείου και των απαιτήσεων για τα σενάρια των δοκιμών, εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων για περαιτέρω ανάπτυξη του portal (PR6). ...

ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
01-08-2023
11-08-2023
Ανάπτυξη, Λειτουργία και Διαχείριση του ΚΕΕΠΗ (ΠΕ5): Εκπόνηση Έρευνας, Παραγωγή Εκπαιδευτικών και Πολιτισμικών Προγραμμάτων και Διάχυση Αποτελεσμάτων.  ...

ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
01-08-2023
11-08-2023
Ανάπτυξη, Λειτουργία και Διαχείριση του ΚΕΕΠΗ (ΠΕ5): Εκπόνηση Έρευνας, Παραγωγή Εκπαιδευτικών και Πολιτισμικών Προγραμμάτων και Διάχυση Αποτελεσμάτων.  ...

ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
01-08-2023
11-08-2023
Ανάπτυξη, Λειτουργία και Διαχείριση του ΚΕΕΠΗ (ΠΕ5): Εκπόνηση Έρευνας, Παραγωγή Εκπαιδευτικών και Πολιτισμικών Προγραμμάτων και Διάχυση Αποτελεσμάτων.  ...

ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
01-08-2023
11-08-2023
Ανάπτυξη, Λειτουργία και Διαχείριση του ΚΕΕΠΗ (ΠΕ5): Εκπόνηση Έρευνας, Παραγωγή Εκπαιδευτικών και Πολιτισμικών Προγραμμάτων και Διάχυση Αποτελεσμάτων.  ...

ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
01-08-2023
11-08-2023
Ανάπτυξη, Λειτουργία και Διαχείριση του ΚΕΕΠΗ (ΠΕ5): Εκπόνηση Έρευνας, Παραγωγή Εκπαιδευτικών και Πολιτισμικών Προγραμμάτων και Διάχυση Αποτελεσμάτων.  ...

ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
01-08-2023
11-08-2023
Ανάπτυξη, Λειτουργία και Διαχείριση του ΚΕΕΠΗ (ΠΕ5): Εκπόνηση Έρευνας, Παραγωγή Εκπαιδευτικών και Πολιτισμικών Προγραμμάτων και Διάχυση Αποτελεσμάτων.  ...

ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
01-08-2023
11-08-2023
Ανάπτυξη, Λειτουργία και Διαχείριση του ΚΕΕΠΗ (ΠΕ5): Εκπόνηση Έρευνας, Παραγωγή Εκπαιδευτικών και Πολιτισμικών Προγραμμάτων και Διάχυση Αποτελεσμάτων.  ...

ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
01-08-2023
11-08-2023
Ανάπτυξη, Λειτουργία και Διαχείριση του ΚΕΕΠΗ (ΠΕ5): Εκπόνηση Έρευνας, Παραγωγή Εκπαιδευτικών και Πολιτισμικών Προγραμμάτων και Διάχυση Αποτελεσμάτων.  ...

ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
01-08-2023
11-08-2023
Ανάπτυξη, Λειτουργία και Διαχείριση του ΚΕΕΠΗ (ΠΕ5): Εκπόνηση Έρευνας, Παραγωγή Εκπαιδευτικών και Πολιτισμικών Προγραμμάτων και Διάχυση Αποτελεσμάτων.  ...

ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
01-08-2023
11-08-2023
Ανάπτυξη, Λειτουργία και Διαχείριση του ΚΕΕΠΗ (ΠΕ5): Εκπόνηση Έρευνας, Παραγωγή Εκπαιδευτικών και Πολιτισμικών Προγραμμάτων και Διάχυση Αποτελεσμάτων.  ...

ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
31-07-2023
10-08-2023
Ανάπτυξη, Λειτουργία και Διαχείριση του ΚΕΕΠΗ (ΠΕ5): Εκπόνηση Έρευνας, Παραγωγή Εκπαιδευτικών και Πολιτισμικών Προγραμμάτων και Διάχυση Αποτελεσμάτων.  ...

ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
31-07-2023
10-08-2023
Ανάπτυξη, Λειτουργία και Διαχείριση του ΚΕΕΠΗ (ΠΕ5): Εκπόνηση Έρευνας, Παραγωγή Εκπαιδευτικών και Πολιτισμικών Προγραμμάτων και Διάχυση Αποτελεσμάτων.  ...

ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
31-07-2023
10-08-2023
Ανάπτυξη, Λειτουργία και Διαχείριση του ΚΕΕΠΗ (ΠΕ5): Εκπόνηση Έρευνας, Παραγωγή Εκπαιδευτικών και Πολιτισμικών Προγραμμάτων και Διάχυση Αποτελεσμάτων.  ...

ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
31-07-2023
10-08-2023
Ανάπτυξη, Λειτουργία και Διαχείριση του ΚΕΕΠΗ (ΠΕ5): Εκπόνηση Έρευνας, Παραγωγή Εκπαιδευτικών και Πολιτισμικών Προγραμμάτων και Διάχυση Αποτελεσμάτων.  ...

ΕΥΦΥΗΣ CONTEXT-AWARE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
28-07-2023
07-08-2023
Σχεδίαση και Ανάπτυξη του Συστήματος MedDietAgent (ΕΕ3). Ευφυής Μοντελοποίηση Διατροφικής Συμπεριφοράς με χρήση Τεχνικών Ενισχυτικής Μάθησης. ...

ΕΥΦΥΗΣ CONTEXT-AWARE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
28-07-2023
07-08-2023
Μελέτη Αξιολόγησης (ΕΕ4)....

ΕΥΦΥΗΣ CONTEXT-AWARE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
28-07-2023
07-08-2023
Μελέτη Αξιολόγησης (ΕΕ4)....

ΕΥΦΥΗΣ CONTEXT-AWARE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
28-07-2023
07-08-2023
Σχεδίαση και Ανάπτυξη του Συστήματος MedDietAgent (ΕΕ3)....

ΕΥΦΥΗΣ CONTEXT-AWARE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
28-07-2023
07-08-2023
Ευφυής Μοντελοποίηση Διατροφικής Συμπεριφοράς με χρήση Τεχνικών Ενισχυτικής Μάθησης (ΕΕ1)....

ΕΥΦΥΗΣ CONTEXT-AWARE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
28-07-2023
07-08-2023
Μελέτη Αξιολόγησης (ΕΕ4)....

ΕΥΦΥΗΣ CONTEXT-AWARE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
28-07-2023
07-08-2023
Ευφυής Μοντελοποίηση Διατροφικής Συμπεριφοράς με χρήση Τεχνικών Ενισχυτικής Μάθησης (ΕΕ4)....

ΕΥΦΥΗΣ CONTEXT-AWARE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
27-07-2023
07-08-2023
Μελέτη Αξιολόγησης (ΕΕ4). ...

ΕΥΦΥΗΣ CONTEXT-AWARE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
27-07-2023
07-08-2023
Ευφυής Μοντελοποίηση Διατροφικής Συμπεριφοράς με χρήση Τεχνικών Ενισχυτικής Μάθησης (ΕΕ1)....

ΕΥΦΥΗΣ CONTEXT-AWARE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
27-07-2023
07-08-2023
Ευφυής Μοντελοποίηση Διατροφικής Συμπεριφοράς με χρήση Τεχνικών Ενισχυτικής Μάθησης (ΕΕ1)....