Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε:

  • τους διάφορους Φορείς Χρηματοδότησης,
  • Εταίρους για συνεργασία στην υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης,
  • τις διάφορες Προσκλήσεις Φορέων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης,
  • πληροφορίες για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νέα και σχετικές προσκλήσεις.
e-max.it: your social media marketing partner