Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Γενικά Νέα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα Νέα γενικής φύσεως.

11-07-2024
Tο Impact Hub Athens διοργανώνει το Hearth Summit στην Αθήνα, μια διήμερη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2024. Βασική αρχή της εκδήλωσης είναι η καλλιέργεια του διαλόγου και της συν-δημιουργίας μεταξύ μιας ποικιλόμορφης ομάδας συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών, στελεχών επιχειρήσεων, start up, περιφερειακών και εθνικών αρχών, καθώς και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, εστιάζοντας σε κρίσιμα θέματα όπως η Οικολογική Συμμετοχή, η Αναγεννητική Οικ...

08-07-2024
Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ITE, Εθνικό Σημείο Επαφής για τη θεματική Widening Participation and Strengthening of the European Research Area (WIDERA) του Ορίζοντα Ευρώπη, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο για τις ανοικτές προκηρύξεις ERA Talents (HORIZON-WIDERA-2024-TALENTS-03) και Hop-On Facility (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-06)  οι οποίες έχουν  καταληκτική ημερομηνία στις 26 Σεπτεμβρίου 2024. Πότε: Το σεμινάριο πραγματοποιείται στις 10 Ιουλίου μεταξύ 11:00 – 14:00 και υποστηρίζεται εν...

03-07-2024
Θα θέλαμε να σας  ενημερώσουμε πως σήμερα και κατά τη διάρκεια του ωραρίου διαπιστώθηκαν προσπάθειες εξαπάτησης σε βάρος προμηθευτών του Οργανισμού. Ειδικότερα, επιτήδειοι ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι είναι υπάλληλοι του Οργανισμού και χρησιμοποιώντας στοιχεία που είναι αναρτημένα στη «Διαύγεια», στοχεύουν στην απόσπαση χρηματικών ποσών που σχετίζονται με παραστατικά. Ο ΕΟΔΥ εφιστά την προσοχή σε όλους τους συνεργάτες του να μην αποστέλλουν σε καμία περίπτωση πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα...

01-07-2024
Η Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ ΔΠΘ αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (με ΑΔΑ:ΡΩΘ946ΨΖΥ1-86Ω) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του ΔΠΘ έως την Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος....

28-06-2024
Ολοκληρώθηκε  η διαδικασία υποβολής Προτάσεων μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της «4ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», συνολικού προϋπολογισμού 9.250.000,00 €.  Στόχος της Προκήρυξης είναι να υποστηρίξει Μεταδιδακτορικούς/ές Ερευνητές/τριες, να κατευθύνουν αυτόνομα την υλοποίηση Έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας ως Επιστημονικοί/ές Υπεύ...

27-06-2024
Eκ μέρους του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πολυτεχνείου Κρήτης, σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΓΑ0469Β6Ν-ΡΞΩ) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πολυτεχνείου Κρήτης. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων από τους ενδιαφερόμενους είναι η Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024....

19-06-2024
Καθώς διεξάγονται συζητήσεις για το μέλλον του Interreg μετά το 2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά απόψεις και ιδέες πριν λάβει αποφάσεις για την πολιτική συνοχής. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από όλα τα Προγράμματα Interreg να συμβουλευτούν τα ενδιαφερόμενα μέρη τους ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν στο μέλλον του Interreg. H έρευνα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 15 Ιουλίου 2024. Η έρευνα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ή στον σύνδεσμο: https://forms.gle/uRauq1fzCp2KgRqM7...

17-06-2024
Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Έγκρισης αρχείου Συχνών – Ερωτήσεων Απαντήσεων για τη Δράση Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων....

14-06-2024
Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΚ), σας προσκαλούν σε Ενημερωτική Εκδήλωση για τη Δράση Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, τη Δευτέρα 17 Ιουνίου και ώρα 10:00, στο Ξενοδοχείο DU LAC (Κ. Παπούλια & Ίκκου, Ιωάννινα). Πληροφορίες για την ατζ...

13-06-2024
Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, η τήρηση των υποχρεώσεων των δικαιούχων, ως προς τα θέματα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας είναι επιτακτική και ιδιαίτερα αυστηρή, προβλέποντας την παρακράτηση έως και 3% της συχρηματοδότησης της πράξης που δεν συμμορφώνεται στις υποχρεώσεις (άρθρο 50 του Κανονισμού ΕΕ 2021/1060). Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή – ΠΑΔΚΣ» 2021-2027, κρίνεται απαραίτητη η τήρηση των υποχρεώσεων ως δικαιούχ...

11-06-2024
Eκ μέρους του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΛΩΒ469Β7Γ-661) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων από τους ενδιαφερόμενους είναι η Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024....

05-06-2024
Η πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου αφορά την εκδήλωση με τίτλο «Έργο LIFE-IP AdaptInGR: Εκδήλωση Δικτύωσης πρωτοβουλιών και έργων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων. Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπροσώπους έργων, δικτύων και πρωτοβουλιών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR - Boosting the implementation of adaptation policy across Greece. Καθ ’ό...

30-05-2024
Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των νομικών κειμένων, που σχετίζονται με τις φάσεις του κύκλου ζωής των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, ιδιαίτερα στους τομείς που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις, την αρχή της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης, τη διασφάλιση του ανταγωνισμού, την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, το περιβάλλον και την επιλεξιμότητα των δαπανών. Επιπλέον παρακολουθούνται θέματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία της ΕΔ ΕΣΠΑ του Υ.Π...

28-05-2024
Eκ μέρους του Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ., σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΡΩΘ946ΨΖΥ1-86Ω) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Δημοκρίτειου  Πανεπιστημίου Θράκης. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων από τους ενδιαφερόμενους (επισυνάπτεται το υπόδειγμα της αίτησης) είναι η Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024....

23-05-2024
Η Euratom σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση για τα μελλοντικά ερευνητικά της προγράμματα.Το ερωτηματολόγιο είναι σύντομο και δεν θα σας πάρει περισσότερο από 10 λεπτά για να το συμπληρώσετε. Η προθεσμία συμμετοχής είναι αύριο, Παρασκευή 24 Μαΐου, στις 23:59.Η συμβολή σας είναι εξαιρετικά πολύτιμη και οι γνώσεις σας θα παίξουν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της έρευνας σχάσης και σύντηξης που χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Η συμμετοχή σας θα βοηθήσει στην προσαρμογή τω...

20-05-2024
Eκ μέρους του Προέδρου του Ε.Λ.Κ.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, καθηγητή κ. Χ. Οικονόμου σας ενημερώνουμε για την παράταση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (με ΑΔΑ: 9ΑΨΦ46Μ924-Γ2Σ) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Παντείου Πανεπιστημίου. Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων από τους ενδιαφερόμενους (επισυνάπτεται το υπόδειγμα της αίτησης) είναι η Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024....

17-05-2024
Εκ μέρους του Προέδρου του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου , Καθηγητή Αθανάσιου Κατσή, αναρτούμε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (με ΑΔΑ: Ψ7ΞΝ469Β7Δ-Φ2Μ) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων από τους ενδιαφερόμενους (επισυνάπτεται το υπόδειγμα της αίτησης) είναι η Τετάρτη,...

13-05-2024
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), το Υπουργείο Υγείας και η European Health and Digital Executive Agency (HaDEA) σας προσκαλούν στην υβριδική εκδήλωση «HaDEA Info-Day: EU Funding Programmes for Health and Digital Transformation» που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Μαΐου 2024 (09:00-17:00) στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα) με παράλληλη ψηφια...

26-04-2024
Σας διαβιβάζουμε το από 22-04-2024 Δελτίο Τύπου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), μαζί με την αριθμ. 3453/22-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΗΕ8ΟΞΛΔ-ΙΟ7) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής σε Μητρώο Εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη κενών θέσεων στις κατηγορίες «Επόπτες» και Εισηγητές/Αξιολογητές OERs, Εκπαιδευτικών Σεναρίων και Ψηφιακών Μαθημάτων» καθώς και «Εισηγητές/Αξιολογητές τεχνικών-λειτουργικών χαρακτηριστικών» για την υποστήριξη του Υποέργου 1 «Μετασχηματισμός και εμπλουτισμός του ψηφι...

26-04-2024
Σας διαβιβάζουμε το από 24-04-2024 Δελτίο Τύπου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), με το οποίο προαναγγέλεται η δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερομένους (φυσικά πρόσωπα) για την ένταξη σε «Μητρώο Αξιολογητών Διδακτικών Βιβλίων», μαζί με πρότυπα έγγραφα αιτήσεων και βεβαιώσεων για τις κατηγορίες Ι και ΙΙ, καθώς και υπόδειγμα αίτησης για την κατηγορία ΙΙΙ.   Σύμφωνα με το περιεχόμενο του Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ, η Πρόσκληση θα δημοσιευτεί...

24-04-2024
Eκ μέρους του Προέδρου του Ε.Λ.Κ.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, καθηγητή κ. Χ. Οικονόμου δημοσιεύουμε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (με ΑΔΑ: ΡΗΩΥ46Μ924-ΜΛΨ) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Παντείου Πανεπιστημίου. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων από τους ενδιαφερόμενους (επισυνάπτεται το υπόδειγμα της αίτησης) είναι η Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024....

23-04-2024
Πρόσκληση στην Ενημερωτική Εκδήλωση στο Πλαίσιο Υλοποίησης των έργων της Δράσης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)», η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων  e:Presence.gov.gr την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024. Ώρα έναρξης: 10:45 (Ώρα Ελλάδας)Ώρα λήξης: 15:00 (Ώρα Ελλάδας)Πρόσκληση από: ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 2106412415)   Μπορείτε να συνδεθείτε στην τηλε...

22-04-2024
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε σημαντική τροποποίηση του Work Programme 2023-24 του Horizon Europe. Η συγκεκριμένη τροποποίηση αυξάνει τον προϋπολογισμό του 2024 στα συνολικά 7,3 δισεκατ. ευρώ, αξιοποιώντας την μη κατανεμημένη χρηματοδότηση. Κύριο σημείο στο οποίο εστιάζει η τροποποίηση είναι η υποστήριξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Τα βασικά σημεία της τροπολογίας περιλαμβάνουν: Επένδυση για Ευρωπαϊκές Αποστολές (EU Missions): Επένδυση 648 εκατ....

09-04-2024
Στις 7 Μαΐου 2024, στη Μαδρίτη (Ισπανία), θα πραγματοποιηθεί το 1ο Συμπόσιο Ερευνητικών Υποδομών του έργου των Εθνικών Σημείων Επαφής του Ορίζοντα Ευρώπη RICH Europe. Η εκδήλωση αφορά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στις Ερευνητικές Υποδομές.Το Συμπόσιο θα είναι η αφορμή για να τονιστεί η υποστήριξη του Ορίζοντα Ευρώπη στην Ανοικτή Επιστήμη και έχει ως σκοπό την ενθάρρυνση για τον παγκόσμιο διάλογο για τις ερευνητικές υποδομές. Κατά την διάρκεια του συμποσίου θα παρουσιαστούν σχετικά χρηματοδοτούμενα έρ...

03-04-2024
Μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Επιστημονική Επιτροπή για την υγεία, το περιβάλλον και τους αναδυόμενους κινδύνους (SCHEER) παρείχε την πρώτη ενημέρωση των κατευθυντήριων γραμμών της σχετικά με την αξιολόγηση οφέλους-κινδύνου (BRA) των φθαλικών ενώσεων, σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα που καθορίζονται στην εντολή, τα οποία έχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ιδιότητες: καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος, τοξικός για την αναπαραγωγή (CMR) ή ενδοκρινικός διαταράκτης (ED). Τα ενδιαφερ...

03-04-2024
Σας ενημερώνουμε πως από σήμερα Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ., η υφιστάμενη υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων Τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, η οποία φιλοξενείται στον ιστότοπο του ΟΒΙ (https://efiling.obi.gr/), αντικαταστάθηκε με τη νέα αναβαθμισμένη υπηρεσία  στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://epatents.obi.gr/  Η νέα υπηρεσία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχν...

03-04-2024
Σας ενημερώνουμε ότι η Πύλη  EU Funding & Tenders ανανεώθηκε και έγινε πιο εύχρηστη. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home...

03-04-2024
Το ενημερωτικό Δελτίο ΓΓΕΚ 59ο Τεύχος μπορείτε να το βρείτε στον σύνδεσμο http://r.gsrinewsletters.com/mk/mr/sh/1t6AVsd2XFnIGGoXLDbhKYxdrT0JAA/cPO51SS7TmW0....

26-03-2024
Σας προωθούμε ενημέρωση σχετικά με τη διοργάνωση διήμερης δια ζώσης εκδήλωσης επιμόρφωσης για τη χρήση της πλατφόρμας ΗΕΙ Innovate και απευθύνεται σε συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το HEΙ Innovate στον οργανισμό τους για να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές και καινοτόμες δραστηριότητες του ιδρύματός τους. Η εκδήλωση προγραμματίζεται για τις 23-24 Μαΐου 2024 και διεξάγεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και για τους επιλεγμένους σ...

26-03-2024
Οι μεγαλύτεροι Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί φορείς της χώρας μας, υπό την εποπτεία της ΓΓΕΚ, θα παρουσιάσουν υπερσύγχρονες, καινοτόμες και εύχρηστες εφαρμογές από ερευνητικά έργα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για και προστασία της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, αλλά και για την Προβολή και Ανάδειξή της. Συγκεκριμένα, την πρώτη ημέρα θα παρουσιαστούν ερευνητικά έργα που αφορούν στον εντοπισμό, στη καταγραφή, αλλά και στην διαχείριση κινδύνων όπως οι σεισμοί, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες, αλ...

19-03-2024
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει €260 εκ σε 1,249 μεταδιδακτορικούς ερευνητές για την έρευνα τους σε κορυφαία πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς καθώς και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. O ευρωπαϊκός εκτελεστικός οργανισμός για την Έρευνα (European Research Executive Agency REA) έλαβε 8,039 συμμετοχές, το 15.8% εκ των οποίων θα χρηματοδοτηθεί. Η επιτροπή θα διαθέσει €221.40 εκ σε 1,110 ερευνητές για Eυρωπαϊκές Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες, προκειμένου να πραγματοποιη...

15-03-2024
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικές με την Πρόσκληση του Έργου «SUB1.1 Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180519 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (Kωδικός Δράσης: 16289) για την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της Αναλυτικής Πρόσκλησης του Έργου και των Παραρτημάτων αυτής....

14-03-2024
Η πλατφόρμα EC Horizon Results έχει επιλέξει μια λίστα εκδηλώσεων για την προώθηση των αποτελεσμάτων της έρευνάς σας.Ανακαλύψτε τη σειρά εκδηλώσεων στην πλατφόρμα Horizon Results!...

14-03-2024
Στις 18 και 19 Απριλίου, το Επίσημο Ισπανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, θα διοργανώσει μια διαδικτυακή εκπαίδευση με θέμα «Ευρωπαϊκοί διαγωνισμοί και ευκαιρίες ως εμπειρογνώμονας», που θα πραγματοποιηθεί από την Karine Brück, ιδρυτική εταίρο της Karine Bruck International (Ecosolve SL) . Η εκπαίδευση θα επιτρέψει στους επαγγελματίες να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες όταν ξεκινούν να υποβάλλουν προσφορές στις ευρωπαϊκές αγορές και να γνωρίζουν όλα τα βήματα που πρ...

13-03-2024
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής πράξης για τις κοινές κλινικές αξιολογήσεις των φαρμακευτικών προϊόντων. Το σχέδιο εκτελεστικού νόμου προβλέπει λεπτομερείς διαδικαστικούς κανόνες για τις κοινές κλινικές αξιολογήσεις. Παρέχει επίσης τη μορφή και τα πρότυπα του φακέλου υποβολής και της έκθεσης κοινής κλινικής αξιολόγησης. Η συνεισφορά σας μπορεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του κανον...

11-03-2024
Η Επιτροπή πρότεινε την τροποποίηση της νομοθεσίας περί τροποποιήσεων για τα φάρμακα, προκειμένου να καταστεί η διαχείριση του κύκλου ζωής των φαρμάκων πιο αποτελεσματική και καλύτερα προσαρμοσμένη στο σύγχρονο πλαίσιο. Ο φαρμακευτικός τομέας λειτουργεί με αυστηρούς κανονισμούς για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των ασθενών. Στα φάρμακα χορηγείται άδεια κυκλοφορίας μόνο αφού η ποιότητα, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους έχουν αξιολογηθεί θετικά. Οι κάτοχοι άδειας κυκ...

05-03-2024
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη μηνιαία έκθεσή της σχετικά με τις υποψίες απάτης στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής. Η έκθεση συγκεντρώνει πληροφορίες που συλλέγονται από το Δίκτυο Προειδοποίησης και Συνεργασίας (ACN), το οποίο διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τους ελέγχους στα αγροδιατροφικά προϊόντα. Η έκθεση περιλαμβάνει περιπτώσεις διασυνοριακής μη συμμόρφωσης, τις οποίες τα μέλη του ACN έχουν εντοπίσει και κοινοποιήσει ως...

28-02-2024
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Μελέτης τηςΣχολικής Ζωής του Τμήματος Φιλοσοφίας με χαρά ανακοινώνουν τη συμμετοχή τους ως εταίρου στο καινοτόμο έργο ERASMUS+ με τίτλο "International Teaching ClinicNetwork" και επιστημονικά υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Κωνσταντίνο Γκαραβέλα. Σε αυτήν την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, το Πανεπιστήμιο συνεργάζεταιστενά με τους εξής εταίρους: Universität Wien (Αυστ...

23-02-2024
Την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024, σε ειδική τελετή στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπεγράφη από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κ. Κυριάκο Κακουρή, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Κώστα Σκρέκα η νέα δανειακή σύμβαση, ύψους 143 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδοτική στήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Στην εκδήλωση παρίσταν...

16-02-2024
Jean Monnet Centre of Excellence for the Rule of Law and European Values, CRoLEV, at the School of Law of UCLan Cyprus would like to share with you the attached short presentation on the activities of the Centre and kindly invite you to get in touch with CRoLEV Director Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. should you wish to receive more information. You may also visit https://crolev.eu/ We would like to kindly invite you to check out the various surveys in the presentation...

15-02-2024
The International Conference & Expo on Quantum Matter & Information (QUANTUMatter2024) will take place in San Sebastian, Spain: May 07-10, 2024 - www.quantumconf.euThis now well established International Conference series aims at gathering all the communities involved in “Quantum” at large (Information, Matter, Computing, Technologies) and to celebrate 40 years after the seminal paper of Richard P. Feynman " Simulating physics with computers" the wonderful scientific advan...

15-02-2024
The NVIDIA GTC conference is back live from the San Jose Convention Center, California from March 18–21. Whether you join us in person or virtually, you’re in for an incredible experience at the conference for the era of AI.Registration is free for virtual GTC attendance. During the event, you will find captivating sessions from influential speakers talking about how to maximize capabilities for accelerated computing and generative AI workloads, energy-efficiency GPU computing, we...

14-02-2024
The second Annual Forum of the Mission “Restore our Ocean and Waters” will take place on 5 March 2024 in Brussels and will aim at taking stock of the Mission’s progress and major achievements, at mobilising relevant actors around key Mission deliverables and at preparing the ground for the next phase of the Mission, moving from demonstration to deployment. Practical information When: Tuesday 5 March 2024, 09:00 - 18:00 (CET)Where: Sparks Meeting Rue Ravenstein 60, 1000 Brussels, Belgium Li...

14-02-2024
The European Commission’s annual flagship research and innovation event brings together policymakers, researchers, stakeholders, and the public to debate and shape the future of research and innovation in Europe and beyond through key policy debates, funding and networking opportunities, and dedicated workshops. This fifth edition will take place during the Research and Innovation Week on 20 and 21 March 2024, both in Tour and Taxis (Brussels) and online, allowing everyone to get involved from...

13-02-2024
We are delighted to extend a warm invitation to you for the 19th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization (SMAP 2024), a dynamic forum taking place in the city of Athens, Greece, from November 21-22, 2024 and it will be hosted by the ΑΤΗΕΝΑ Research and Innovation Centre. The conference will feature a hybrid format, offering participants the flexibility to engage either onsite or online, ensuring accessibility for all. The SMAP 2024 Procee...

13-02-2024
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ιδρύματος αποτελεί τον ετήσιο οδικό χάρτη με τον οποίο το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. πορεύεται το αντίστοιχο έτος. Στόχος του είναι να τονίσει τον χαρακτήρα και τους σκοπούς του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., καθώς και να επικαιροποιήσει και να θέσει τους στόχους και τις προτεραιότητες του Ιδρύματος για το εκάστοτε έτος. Επισυνάπτεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠΙ) του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας για το έτος 2024....

01-02-2024
  Following previous correspondence, please find attached the detailed Agenda of the event.   https://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/genika-nea/8163-egg-investor-day-february-16th-2024-invitation      ...

31-01-2024
Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος - ΣΕΓΕ ανακοινώνει με χαρά ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη δράση "#Her_Research" παρατείνεται έως την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024.  Μετά την θερμή ανταπόκριση και τον υψηλό αριθμό συμμετοχών, αποφασίσαμε να παραχωρηθεί επιπλέον χρόνος στις ερευνήτριες που ενδιαφέρονται, προκειμένου να αξιοποιήσουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία.  Αυτή η παράταση δίνει τη δυνατότητα σε περισσότ...