Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε. του ΔΠΘ
01-07-2024

Η Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ ΔΠΘ αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (με ΑΔΑ:ΡΩΘ946ΨΖΥ1-86Ω) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του ΔΠΘ έως την Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

e-max.it: your social media marketing partner