Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Εγκαταστάσεις ΕΛΚΕ

Η Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υπσοτήριξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στεγάζεται στο κτίριο Διοίκησης των Β' Φοιτητικών Κατοικιών της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων:

 

 

Τα Τμήματα, οι Μονάδες και τα Γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων βρίσκονται στο Ισόγειο και τον 1ο όροφο του Κτιρίου Διοίκησης Β' Φοιτητικών Κατοικιών της Πανεπιστημιούπολης Α' του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επίσης, ορισμένα Τμήματα και Γραφεία στεγάζονται στο Ισόγειο του Κτιρίου Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα, έναντι της Γέφυρας Αράχθου.

 

 

 


 


 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner