Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Ονοματόγραμμα

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το αναλυτικό ονοματόγραμμα της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

 

AA Περιγραφή Υπεύθυνος
1 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ Σερβετάς Αλέξανδρος
Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (ΥΔΥ)
2 Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης   
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΥ)
3 Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Σκολαρίκη Χριστίνα
4 Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Επιτροπής Ερευνών  
5 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Προβατά Νικολέτα
6 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Χριστοδουλή Ελένη
7 Γραφείο Νομικής Υποστήριξης  
8 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Παπαδοπούλου Τατιάνα
9 Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων  
10 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Δημητριάδης Σάββας
11 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Παπδόπουλος Θεοφάνης
12  Γραφείο Διαχείρισης Εντάξεων και Προϋπολογισμού Έργων  
13 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Κουτσούκη Σπυριδούλα
14 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Φωτίου Ευάγγελος
15  Γραφείο Τήρησης Αρχείου  
16 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Πολυχρονιάδου Νικολέτα
Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Παρακολούθησης Έργων (ΠΑΠΕ)
17 Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Παρακολούθησης Έργων Τσιάρα Βασιλική
18 Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  
19 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Αλεξίου Αγγελίνα
20 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Βασδέκη Μαγδαληνή
21 Γραφείο Παρακολούθησης Έργων  
22 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Αλεξίου Αγγελίνα
23 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Βασδέκη Μαγδαληνή
24 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Ζώτου Αλεξία
25 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Γεωργοσοπούλου Μαριλένα
26 Γραφείο Μεταφοράς και Αξιοποίησης Τεχνογνωσίας - Τεχνολογίας  
27 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Γεωργοσοπούλου Μαριλένα
Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακού Συστήματος και Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΠΣΔΠ)
28 Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριακού Συστήματος και Διασφάλισης Ποιότητας  
29 Γραφείο Σχεδιασμού και Διαχείρισης Ποιότητας
 
30 Υποστήριξη Διαχείρισης Ποιότητας Τσιάρα Βασιλική
31 Υποστήριξη Διαχείρισης Ποιότητας Μαρέτας Δημήτριος
32 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Κορίτσογλου Κυριάκος
33 Γραφείο Διαχείρισης Ασφάλειας και Τεχνικής Υποστήριξης
 
34 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Κορίτσογλου Κυριάκος
35 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Δόσης Αθανάσιος
36 Γραφείο Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εφαρμογών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
 
37 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Κορίτσογλου Κυριάκος
38 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Δόσης Αθανάσιος
   Τμήμα Υποστήριξης Διοικητικών Διαδικασιών Έργων (Άρτα)
39 Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Διοικητικών Διαδικασιών Έργων (Άρτα) Μαρέτας Δημήτριος
40 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Μαργώνη Βασιλική
41 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Μπαλτζώη Πηνελόπη
Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης (ΥΟΥ)
42 Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης  Νίκας Λεωνίδας
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης (ΟΔ)
43 Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης  Τσώνου Βίρνα
44 Υπεύθυνος Γραφείου Λογιστικής Διαχείρισης και Εκκαθάρισης Δαπανών Ζωγάκη Ελένη
45 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Κασσή Αλεξάνδρα
46 Υπεύθυνος Γραφείου Οικονομικών Συναλλαγών Ζωγάκη Ελένη
47 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Κασσή Αλεξάνδρα
Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων (ΠΑΥΜ)
48 Προϊστάμενος Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων Γκανιάτσας Γεώργιος
49 Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Προμηθειών  
50 Υποστήριξη Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών Καρμίρης Ευάγγελος
51 Υποστήριξη Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών Σακελλαρίδης Θεοφάνης
52 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Σαφαρίκα Αθηνά
53 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Γκίζας Νικόλαος
54 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Καρράς Κωνσταντίνος
55 Γραφείο Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Προμηθειών  
56 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Σαφαρίκα Αθηνά
57 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Γκίζας Νικόλαος
58 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Λεοντίτση Μαρία - Ανδρονίκη
Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης (Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης) (ΤΔ)
59 Προϊστάμενος Τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης Γούσια Αλέκα
60 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Γραφείου Καπακλή Ιωάννα
Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικών Διαδικασιών Έργων (Άρτα) (ΥΟΔΕ)
61 Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Οικονομικών Διαδικασιών Έργων (Άρτα) Καυκιάς Λάζαρος
62 Υποστήριξη Οικονομικών Διαδικασιών Έργων (Άρτα) Ζιάραγκας Δημήτριος
e-max.it: your social media marketing partner