Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Ν. 4957/2022 (Ισχύει από 21/7/2022)

Ν. 4957/2022 (Ισχύει από 21/7/2022)
Περισσότερα...

Ν.4521/2018 (Ισχύει από 02/03/2018)

Ν.4521/2018 (Ισχύει από 02/03/2018)
Περισσότερα...

Ν.4485/2017 (Ισχύει από 04/08/2017)

Ν.4485/2017 (Ισχύει από 04/08/2017)
Περισσότερα...

ΚΥΑ ΚΑ 679/96 (Ισχύει έως 04/08/2017)

ΚΥΑ ΚΑ 679/96 (Ισχύει έως 04/08/2017)
Περισσότερα...