Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΚΟ (SOCENTREP4NGOS)
04-11-2021
19-11-2021
Αντικείμενο σύμβασης 1: συμμετοχή στο Project Results 1: Research Analysis - Social Entrepreneurship. Αντικείμενο σύμβασης 2: Συμμετοχή στο Project Results 2: Development of an Accredited Programme and Programme Manuals. Αντικείμενο σύμβασης 3: Συμμετοχή στο Project Results 3: Development of Project Dissemination materials. Αντικείμενο σύμβασης 4: Συμμετοχή στο Project Results 4: Implementation of a Pilot programme....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
04-11-2021
19-11-2021
Θεωρητική μελέτη της επίδρασης της μαγνητικής διάβρωσης στην κινηματική των εκτοξεύσεων στεμματικού υλικού. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του υποέργου 1 του πακέτου εργασίας ΠΕ1.1, ως μέρος των παραδοτέων Π1.1.1 και Π1.1.3. ...

ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΑΠO ΚΑΡΚΙΝΟ
03-11-2021
18-11-2021
Συμμετοχή στο έργο «Αιτιακή Συμπερασματολογία και Πρόβλεψη Εμφάνισης και Επιβίωσης από Καρκίνο» με αντικείμενο τις επιδημιολογικές αναλύσεις....

COMPARING EFFECTIVENESS OF SELF-MANAGEMENT INTERVENTIONS IN 4 HIGH PRIORITY CHRONIC DISEASES IN EUROPE — COMPAR-EU
02-11-2021
17-11-2021
Διενέργεια μετα–αναλύσεων δικτύου και ανάπτυξης μεθοδολογίας για μετα-αναλύσεις δικτύου (WP5)....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
02-11-2021
17-11-2021
Ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του λογισμικού των επιστημονικών υπολογισμών με σχετίζονται με την έρευνα του προσωπικού του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών που απασχολείται στο έργο «Διώνη». Το λογισμικό αφορά την χρήση παράλληλης επεξεργασίας για προσομοιώσεις πρώτων αρχών σε ατομικό και μοριακό επίπεδο (Μοριακή Δυναμική, Monte Carlo) καθώς και προσομοιώσεις συνεχούς επιπέδου για τον υπολογισμό ιδιοτήτων υλικών. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.1, ως μ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
01-11-2021
16-11-2021
Η ανάπτυξη και η εφαρμογή στατιστικών μεθοδολογιών για την επεξεργασία και ανάλυση βιοιατρικών δεδομένων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υποστήριξης των ερευνητικών ομάδων του προγράμματος αντικείμενο απασχόλησης είναι η ανάλυση των παραγόμενων δεδομένων και η εφαρμογή ή ανάπτυξη στατιστικών μεθόδων σε θεματικές περιοχές βιοστατιστικής ή επιδημιολογίας ή ανάλυσης επιβίωσης ή υπολογιστικής στατιστικής....

ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΖΩΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΜΥΣ FMR1 KO
29-10-2021
15-11-2021
Προκλινικός συμπεριφορικός και νευροβιολογικός διαφυλικός ενδοφαινότυπος αυτισμού, στον επίμυ Fmr1KO: ανασχετική δράση κανναβινοειδών (εκχύλισμα κάνναβης, κανναβιδιόλη, ριμοναμπάντη)....

ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
27-10-2021
11-11-2021
Σχεδίαση υλικού για την αξιοπιστία και ασφάλεια ενσωματωμένων συστημάτων: Προσδιορισμός σεναρίων μελέτης εφοδιαστικής αλυσίδας, απαιτήσεων και αρχικού σχεδίου αξιοποίησης & διάχυσης. Αποτίμηση κινδύνων ασφάλειας υφιστάμενης και προτεινόμενης λύσης. Σχεδίαση αρχιτεκτονικής και μηχανισμών ασφάλειας. Ανάπτυξη πρωτότυπης εργαστηριακής πλατφόρμας (blockchain και συστημάτων ΙοΤ). Ανάπτυξη καινοτόμων μηχανισμών ασφάλειας. Ολοκλήρωση, έλεγχος και αξιολόγηση. ...

ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
27-10-2021
11-11-2021
Αξιοπιστία και ασφάλεια υλικού ενσωματωμένων νευρομορφικών συστημάτων: Προσδιορισμός σεναρίων μελέτης εφοδιαστικής αλυσίδας, απαιτήσεων και αρχικού σχεδίου αξιοποίησης & διάχυσης. Αποτίμηση κινδύνων ασφάλειας υφιστάμενης και προτεινόμενης λύσης.. Σχεδίαση αρχιτεκτονικής και μηχανισμών ασφάλειας. Ανάπτυξη πρωτότυπης εργαστηριακής πλατφόρμας (blockchain και συστημάτων ΙοΤ). Ανάπτυξη καινοτόμων μηχανισμών ασφάλειας. Ολοκλήρωση, έλεγχος και αξιολόγηση. ...

ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΒΑΘΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ RGB ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
27-10-2021
11-11-2021
(ΕΕ6) Ανάπτυξη του λογισμικού γραφικής διεπαφής του χρήστη (Π6.1). Επικοινωνία του τερματικού με τον εξυπηρετητή καταστήματος (ΕΚ) για την αποστολή δεδομένων, την επεξεργασία τους στον ΕΚ και τη λήψη των αποτελεσμάτων επεξεργασίας στο τερματικό (Π6.2). Τελική έκδοση του λογισμικού των αλγορίθμων εντοπισμού ανθρώπων από βίντεο και αναγνώρισης φύλου και ηλικίας τους (Π6.3). (ΕΕ7) Αναφορά ελέγχου του λογισμικού σε πραγματικές συνθήκες (Π7.1). Αποσφαλμάτωση και παράδοση του τελικού λογισμικού (Π7...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
27-10-2021
11-11-2021
Μελέτη των μηχανισμών απόκρισης κατά τη γαμετογένεση και τα στάδια της προεμφυτευτικής ανάπτυξης....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
27-10-2021
11-11-2021
Μελέτη των μηχανισμών απόκρισης κατά τη γαμετογένεση και την εμβυογένεση. Αναμενόμενα αποτελέσματα: 1.Προσδιορισμός του ρόλου του ομόλογου ανασυνδυασμού και άλλων επιδιορθωτικών μηχανισμών στην απόκριση σε βλάβες του γενετικού υλικού κατά τη γαμετογένεση και σύγκριση με τους αντίστοιχους μηχανισμούς σε φυσιολογικά και καρκινικά σωματικά κύτταρα 2. Εξακρίβωση πιθανών δυσλειτουργιών των μηχανισμών ελέγχου ή επιδιόρθωσης / ομόλογου ανασυνδυασμού και αν σχετίζονται με διαφορετικές φάσεις του κυτταρι...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021 -2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
27-10-2021
16-11-2021
Διδασκαλία Μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 - Τμήμα Μουσικών Σπουδών ...

ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
26-10-2021
10-11-2021
Υλοποίηση των Δράσεων του Πακέτου ΠΕ2 και των αντίστοιχων παραδοτέων που είναι: Δ.2.3. Ανασχεδιασμός διαδικασιών συλλογής, μέτρησης, ανάλυσης δεδομένων ποιότητας με παραδοτέα (Π2.3): έκθεση αναφοράς με επικαιροποιημένη διεργασία Εγχειριδίου Ποιότητας, Οδηγός διεργασίας./διαδικασιών, προτυποποιημένα έντυπα. Δ.2.4. Επανασχεδιασμός διαδικασιών ανάπτυξης και υποστήριξης κοινωνικών εταίρων με επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Ποιότητας και παραδοτέα (Π2.4): αναφορά με διαδικασίες, προτυποποιημένα έντυ...

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
25-10-2021
09-11-2021
Ο/η συνεργάτης θα συνεισφέρει στην επεξεργασία εικόνων & βίντεο, στο σχεδιασμό και ανάπτυξη τρισδιάστατων μοντέλων και γενικά προηγμένων γραφικών,  απαραίτητων για την εφαρμογή (Application) για κινητές συσκευές και υπολογιστή, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα για προηγμένη αναζήτηση υπηρεσιών, προϊόντων και επιχειρήσεων στην περιοχή ενδιαφέροντος (WP5)....

e-Pedagogy and Virtual Reality Based Robotic Blended Education (JANUS)
25-10-2021
09-11-2021
Συμμετοχή στο σχεδιασμό και δημιουργία της  εκπαιδευτικής πλατφόρμας, και του διαδικτυακού περιβάλλοντος εκπαίδευσης, συμμετοχή στη δημιουργία του εκπαιδευτικού σεναρίου, συμμετοχή στο σχεδιασμό και ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος συλλογής εκπαιδευτικών δεδομένων, συμβολή στην έκθεση σχετικά με τους κύριους παράγοντες και τις αλληλεπιδράσεις τους μέσα στο εργαλείο εικονικής πραγματικότητας (IO2)....

e-Pedagogy and Virtual Reality Based Robotic Blended Education (JANUS)
25-10-2021
09-11-2021
Υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, υλοποίηση και ανάπτυξη της Εκπαιδευτικής πλατφόρμας Εικονικής Πραγματικότητας, επικοινωνία με τους εταίρους για την δημιουργία και προσαρμογή των εκπαιδευτικών σεναρίων, συμμετοχή στο σχεδιασμό και περιγραφή των σεναρίων εκπαίδευσης μαθημάτων ρομποτικής με χρήση εικονικής πραγματικότητας, υπεύθυνος για την υλοποίηση της πλατφόρμας μικτής εκπαίδευσης  (IO2). Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός συστήματος για τη συλλογή και εξαγωγή ψηφιακών δεδομένων από την Πλατφόρμα Ει...

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
25-10-2021
09-11-2021
Ο/η συνεργάτης θα αναλάβει το σχεδιασμό, ανάπτυξη και επικαιροποίηση του διαδικτυακού  web περιβάλλοντος στο οποίο θα συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με το έργο (τεχνικές, προωθητικές-ενημερωτικές) καθώς και οι εφαρμογές Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας. Θα συνεισφέρει στον σχεδιασμό του ηλεκτρονικού newsletter, καθώς επίσης στην βέλτιστη  διαχείριση και οργάνωση των κοινωνικών δικτύων και σε όλες τις λοιπές ηλεκτρονικές προωθητικές ενέργειες (WP...

Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0 (Planet4)
25-10-2021
09-11-2021
Συμμετοχή στην έρευνα και βιβλιογραφική ανασκόπηση για το απαραίτητο πλαίσιο εκπαιδευτικών ικανοτήτων. Υποστήριξη της ομάδας έργου στον εντοπισμό των καλών πρακτικών, στη δημιουργία του παραδοτέου που θα εμπεριέχει τη μεθοδολογία και οδηγίες για την ορθή χρήση του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και στην αξιολόγηση του περιεχομένου των εργαστηρίων εκπαίδευσης (WP2)....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
25-10-2021
09-11-2021
Ο/η συνεργάτης θα αναλάβει τη δημιουργία εργαλείων προώθησης και διάχυσης του έργου, την επικαιροποίηση του επικοινωνιακού υλικού και εν γένει ενέργειες με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών και του ευρύτερου κοινού για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου (Π2.5.2) (WP2)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
22-10-2021
08-11-2021
Ορισμός απαιτήσεων υλικών και λειτουργιών και μελέτη κοστολόγησης κύκλου ζωής (ΕΕ1): - Π1.1: Τεχνική έκθεση περιγραφής απαιτήσεων εφαρμογής, υλικών και συστημάτων ελέγχου. - Π1.2: Τεχνική έκθεση περιγραφής δομής επίδειξης και προτεινόμενων διεργασιών κατασκευής.   Τροποποίηση και χαρακτηρισμός εποξικής μήτρας & παρασκευή ΥΣΥ (ΕΕ2): - Π2.1: Τεχνική έκθεση επιλεγμένων νάνο-δομών και συνθηκών ανάμειξης (Μ7) (ΠΙ). - Π2.2: Αξιολόγηση και απόδοση ιδιοτήτων εποξικής μητρικής φάση...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
22-10-2021
08-11-2021
Ανάπτυξη προηγμένων πυριμάχων τούβλων (ΕΕ3). «Κλιμάκωση μεγέθους» (ΕΕ5). «Βιομηχανική δοκιμή των νέων πυριμάχων υλικών» (ΕΕ6). ...

FOODOMICS: ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
20-10-2021
04-11-2021
Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 6: Πρωτόκολλα 2: Πρωτεωμική. Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 9: Συνδυαστική ανάλυση "acrossomics", βάσεις δεδομένων. Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 11: Εφαρμογή 2 - Έλεγχος Αυθεντικότητας, Γεωγραφικής προέλευσης. ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
14-10-2021
29-10-2021
Μελέτη των σχέσεων δομής-λειτουργίας των διαμεμβρανικών μεταφορέων νουκλεοσιδίων και/ή νουκλεοτιδικών βάσεων που συνδέονται με φαινόμενα χημειοανθεκτικότητας έναντι του φαρμάκου gemcitabine....

Q3D: Διασφάλιση Ποιότητας στην 3Δ Εκτύπωση
13-10-2021
28-10-2021
Εντοπισμός προβλημάτων ενοποίησης του συστήματος Q3D μέσω μελέτης χρηστών (μέρος του παραδοτέου Π5.3: Ολοκληρωμένο σύστημα Q3D)....

Ανάπτυξη και πειραματική αξιολόγηση καινοτόμων τύπων γιαουρτιού μέσω ενθυλάκωσης βιοδραστικών συστατικών που έχουν εκχυλιστεί από φρούτα
13-10-2021
28-10-2021
Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Χημική και βιολογική ανάλυση των εκχυλισμάτων». Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 5): «Αξιολόγηση της χημικής και της βιολογικής δράσης των τελικών προϊόντων». ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
11-10-2021
26-10-2021
1. Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 6: Ανάπτυξη τεχνικών αποτύπωσης μικροβιώματος πτηνών κρεοπαραγωγής στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών. 2. Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 7: Διερεύνηση βακτηριακών γονιδίων ανθεκτικότητας με μοριακές τεχνικές (PCR), στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
07-10-2021
22-10-2021
Σχεδίαση, ανάλυση και υλοποίηση αλγορίθμων υψηλής απόδοσης για την επεξεργασία γραφημάτων ευρείας κλίμακας. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.2, ως μέρος των παραδοτέων Π1.2.1 και Π1.2.3. ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
07-10-2021
22-10-2021
Ανάπτυξη θεωρητικής υποδομής και συστήματος επερώτησης βάσεων δεδομένων όπου κάθε απάντηση σε μια ερώτηση είναι μια «αφήγηση δεδομένων» (data story), δηλ., μια αναφορά που όχι μόνο επιστρέφει τα δεδομένα που απαντούν το ερώτημα, αλλά αυτόματα παράγει συνοπτικές και μεστές νοήματος επισημάνσεις (highlights) και σχολιασμούς, μαζί με τις κατάλληλες οπτικοποιήσεις, με στόχο την τη βαθύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων από το χρήστη. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1....

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΥΚΟΥΣ DUNALIELLA SALINA ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΑΝΟΫΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ
05-10-2021
20-10-2021
Κατασκευή πρωτότυπης συσκευής (prototype) άμεσης, επιτόπιας φθορισμομετρικής ανίχνευσης μορίων, βασισμένη σε smartphone Apps....

Ερευνητική Υποδομή Αναλυτικής Ιατρικών Δεδομένων μεγάλου όγκου με στόχο την Ιατρική Ακριβείας
01-10-2021
18-10-2021
EE1 Ανάπτυξη της υποδομής νέφους και των μηχανισμών διαμοιρασμού και προσπέλασης των ιατρικών δεδομένων μεγάλου όγκου. EE2 Ανάπτυξη των υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας, χαρτογράφησης και μετέπειτα εναρμόνισης των ιατρικών δεδομένων. EE3 Ανάπτυξη των υπηρεσιών αναλυτικής δεδομένων. EE4 Πιλοτική εφαρμογή....

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
29-09-2021
14-10-2021
Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6): Π6.1 Επίδειξη λειτουργίας διεπιφάνειας υποστήριξης λειτουργικοτήτων - ΘΗ ΙΣΥ δομής. Π6.2 Οριστικές κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού, εκτίμησης & πιστοποίησης λειτουργίας ΘΗ ΙΣΥ. ...

ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
29-09-2021
14-10-2021
Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών ΘΗ Ενισχυτικών Δομών (ΕΕ2). ΘΗ χαρακτηρισμός ινών άνθρακα και βελτιστοποίηση ΘΗ συμπεριφοράς. Κατασκευή Δομής Επίδειξης (demonstrator): Επικύρωση & Βελτιστοποίηση: Π6.1 Δομικό ΘΗ ΝΑΝΟ-ΙΣΤ στοιχείο ως demonstrator Π6.2 Αποτελέσματα ΘΗ συμπεριφοράς & λειτουργικοτήτων σε περιβάλλον προσομοίωσης. ...

COMPARING EFFECTIVENESS OF SELF-MANAGEMENT INTERVENTIONS IN 4 HIGH PRIORITY CHRONIC DISEASES IN EUROPE — COMPAR-EU
28-09-2021
13-10-2021
Διενέργεια μετα–αναλύσεων δικτύου και ανάπτυξης μεθοδολογίας για μετα-αναλύσεις δικτύου (WP5)....

ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΖΩΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΜΥΣ FMR1 KO
27-09-2021
12-10-2021
Προκλινικός συμπεριφορικός και νευροβιολογικός διαφυλικός ενδοφαινότυπος αυτισμού, στον επίμυ Fmr1KO: ανασχετική δράση κανναβινοειδών (εκχύλισμα κάνναβης, κανναβιδιόλη, ριμοναμπάντη)....

ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΖΩΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΜΥΣ FMR1 KO
27-09-2021
12-10-2021
Προκλινικός συμπεριφορικός και νευροβιολογικός διαφυλικός ενδοφαινότυπος αυτισμού, στον επίμυ Fmr1KO: ανασχετική δράση κανναβινοειδών (εκχύλισμα κάνναβης, κανναβιδιόλη, ριμοναμπάντη)....

Γραφείο Διασύνδεσης Παν/μίου Ιωαννίνων
27-09-2021
12-10-2021
Συμβολή στην εκτέλεση των παραδοτέων: 4.1.Κατάλογος υλοποιημένων ομαδικών εργαστηρίων ανά ακαδημαϊκό έτος, 4.2. Αναφορά υλοποίησης Προγράμματος Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 4.3. Αναφορά παροχής ατομικής συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, 4.4.Αναφορά υπηρεσιών διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, 4.5. Ηλεκτρονικό υλικό εκπαιδευτικής και επαγγελματικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης....

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΦΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -ΦΑΣΗ 1
24-09-2021
11-10-2021
Συμμετοχή στο WP4, Enhancing the quality of innovation and entrepreneurial education....

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΦΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -ΦΑΣΗ 1
24-09-2021
11-10-2021
Αντικείμενο σύμβασης 1: Συμμετοχή στο WP1, Fostering institutional engagement and change. Αντικείμενο σύμβασης 2: Συμμετοχή στο WP4, Enhancing the quality of innovation and entrepreneurial education. Αντικείμενο σύμβασης 3: Συμμετοχή στο WP8, Management of the Project....

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΩΝ 2018-2019 ΕΩΣ 2021-2022
24-09-2021
11-10-2021
Υπεύθυνος λειτουργίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης- Σύμβουλος Πρακτικής Άσκησης. Ειδικότερα: Διαχείριση υλοποίησης πράξης. Υποστήριξη 576 ασκούμενων φοιτητών και των αντίστοιχων φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης. Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και σεμιναρίων προετοιμασίας φοιτητών. Επικοινωνία με φοιτητές. ...

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (XENIOS)
22-09-2021
07-10-2021
Συνεισφορά στο σχεδιασμό και δημιουργία πληροφορικού συστήματος, που ενσωματώνεται το σύστημα ειδοποιήσεων και η λειτουργίας κλήσεων έκτακτης ανάγκης, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Συνεισφορά στον επιχειρηματικό σχεδιασμό και αξιοποίηση των αναπτυσσόμενων εφαρμογών από την επιχείρηση. (Παραδοτέο 2&3)...

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
22-09-2021
07-10-2021
Συνδρομή στην ολοκλήρωση των παραδοτέων:1.1.1.Ετήσια έκθεση έργου για το έτος 2021, 1.1.2.Ετήσια έκθεση έργου για το έτος 2022, 1.1.3.Τελική έκθεση έργου, 1.2. Αναφορά οργάνωσης δεδομένων και τυποποίηση λειτουργιών, 1.3. Αναφορά επιμόρφωσης στελεχών, 2.1.Πληροφοριακό Σύστημα των υπηρεσιών σταδιοδρομίας Π.Ι., 2.2.Έλεγχος και παρακολούθηση Ομαλής λειτουργίας ΠΣ και καταγραφή μελλοντικών επεκτάσεων, 3.1. Μεθοδολογία παρακολούθησης σταδιοδρομίας και απορρόφησης, 3.2. Μελέτη παρακολούθησης σταδιοδρομ...

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΣΤΙΧΟΔΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
21-09-2021
06-10-2021
Μοριακή ταξινόμηση επιλεγμένων, παραγωγικών, αρσενικών και θηλυκών μαστιχοδένδρων, καθιέρωση μοριακών δεικτών για την διάκριση μεταξύ αρσενικών και θηλυκών μαστιχοδένδρων και σποροφύτων τους. Κλωνική επιλογή μαστιχόδεντρων: γενετική ταυτοποίηση....

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
20-09-2021
05-10-2021
Συμμετοχή στην Ενοποίηση Υποσυστημάτων στο Πλαίσιο της 5ης  Ενότητας Εργασίας (ΕΕ5). Η ενοποίηση θα πραγματοποιηθεί με τέτοιο τρόπο που θα διασφαλίζει ότι στο ολοκληρωμένο σύστημα δε θα εισάγονται νέα σφάλματα και η λειτουργία του θα είναι αποδοτική και αξιόπιστη. Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω παραδοτέων του έργου: Π5.1: Ενοποίηση συστήματος και περιγραφή πρωτότυπου: Το συγκεκριμένο παραδοτέο θα περιγράφει αναλυτικά την διαδικασία ενοποίησης του προτεινόμε...

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
17-09-2021
04-10-2021
Η διεξαγωγή πειραματικών δοκιμασιών των νανουλϊκών για την ανάπτυξη το βιοαισθητήρα....

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
17-09-2021
04-10-2021
Η διεξαγωγή βιολογικών δοκιμασιών των νανουλϊκών και νανογαλακτωμάτων σε in vitro/in vivo συστήματα (συμμετοχή στο πακέτο εργασίας του έργου ΕΕ3: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ)....

ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΒΑΘΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ RGB ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
17-09-2021
04-10-2021
Έλεγχος του λογισμικού σε πραγματικές συνθήκες. Αναφορά ελέγχου του λογισμικού σε πραγματικές συνθήκες. Αποσφαλμάτωση και παράδοση του τελικού λογισμικού. Δημοσίευση σε επιστημονικό συνέδριο ή/και περιοδικό....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
17-09-2021
04-10-2021
Υποστήριξη της μονάδας Ηλεκτρονιακής Μικροσκοπίας....

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΦΩΣ
17-09-2021
04-10-2021
Μοντελοποίηση της ανάπτυξης και της λειτουργίας ηλεκτρονικών διατάξεων....

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
16-09-2021
01-10-2021
Η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας νανογραφενίων και η κατασκευή βιοαισθητήρα για την ανίχνευση και δέσμευση της γλυκόζης (ΕΕ1 έργου) και την πιλοτική ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος (ΕΕ5 έργου)....