Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΡΑΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (VIOLIN)
17-05-2022
01-06-2022
Επιστημονική υποστήριξη και μεταφορά τεχνογνωσίας. Μελέτη συνεργατικής λειτουργίας VLC-RF, με α) την εκτίμηση πιθανών κενών στην κάλυψη από την τεχνολογία VLC, β) τη διερεύνηση της αύξησης της κάλυψης από τη συνεργατική λειτουργία των τεχνολογιών VLC-RF και γ) τη σχεδίαση και ανάλυση των επιδόσεων του δικτύου. Υλοποίηση υποσυστήματος τελικού χρήστη αναφορικά με την ανάπτυξη και τον έλεγχο του λογισμικού των τελικών χρηστών. Συντήρηση του συστήματος των τελικών χρηστών και αποσφαλμάτωση πιθανών...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΡΑΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (VIOLIN)
17-05-2022
01-06-2022
Υλοποίηση οπτικού κυκλώματος ζεύξης ορατού φωτός. Χαρακτηρισμός του οπτικού συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Πρώτο πρότυπο προϊόντος ζεύξης ορατού φωτός....

Εκπόνηση Μελέτης και Σύνταξη Φακέλου με Αίτημα Χαρακτηρισμού ΠΟΠ ή ΠΓΕ του Ελαιολάδου που προέρχεται από την Έκθλιψη της Ποικιλίας "Ασπρολιά Λευκάδας"
17-05-2022
01-06-2022
Συμμετοχή στην εκπόνηση προμελέτης, στην εκπόνηση μελέτης και στην προετοιμασία φακέλου για το χαρακτηρισμό του ελαιολάδου που προέρχεται από την ποικιλία "Ασπρολιά Λευκάδας" ως Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστασίας Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
16-05-2022
31-05-2022
Ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του λογισμικού των επιστημονικών υπολογισμών που αφορούν τις επιστημονικές  περιοχές της Κλιματολογίας και Μετεωρολογίας στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας Π1.1 του έργου «ΔΙΩΝΗ».      ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
16-05-2022
31-05-2022
Έρευνα και ανάπτυξη αλγορίθμων για προβλήματα υπολογιστικής όρασης και επεξεργασίας εικόνας με μεθόδους βαθιάς μάθησης. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας ΕΕ1.4, ως μέρος των παραδοτέων Π1.4.1 και Π1.4.3. ...

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΦΡΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ (SEMI-WEB)
11-05-2022
26-05-2022
Κατασκευή πρωτοτύπου δωματίου δοκιμών (ΕΕ7)....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
11-05-2022
26-05-2022
Συσχέτιση ωμικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας με φαινότυπους σχετικούς με την υγιή γήρανση (ΠΕ1 και ΠΕ3)....

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
11-05-2022
26-05-2022
Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου». Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής». Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων». Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις». Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής»....

Πρακτική Εκμάθηση της τεχνητής νοημοσύνης στην βιομηχανία 4.0
10-05-2022
25-05-2022
Συμμετοχή στην έρευνα για την αναζήτηση καλών πρακτικών για τη Βιομηχανίας 4.0 αναφορικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Μηχανική Μάθηση. Συμβολή στην αναζήτηση και καταγραφή των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, εφαρμογή των αρχών της Ταξινομίας για θέματα ΑIoT (WP3). Υποστήριξη της διαδικασίας σχεδιασμού και υλοποίησης των διαδικτυακών μαθημάτων, προετοιμασίας και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού (παρουσιάσεις, βίντεο, μελέτες περίπτωσης, ασκήσεις, ερωτήσεις και quizzes)(WP4)....

Διώνη: Υπολογιστική Υποδομή Επεξεργασίας και Ανάλυσης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων - Υποέργο 1: Ερευνητική δραστηριότητα και υπηρεσίες νέφους
10-05-2022
25-05-2022
Μικροδοσιμετρικοί υπολογισμοί σε υπο-κυτταρικό επίπεδο με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού (GEANT4) για την μελέτη της σχετικής βιολογικής αποτελεσματικότητας (RBE) δέσμης ενεργητικών πρωτονίων και βαρύτερων ιόντων. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στo πλαίσιo του πακέτου εργασίας ΠΕ1.1. ...

Zr4+ MOFs με Εξαιρετική Ικανότητα Ρόφησης Τοξικών Ιόντων από το Νερό
10-05-2022
25-05-2022
Μελέτες ρόφησης βαρέων μετάλλων από υδατικά διαλύματα....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
10-05-2022
25-05-2022
Συμμετοχή στο ΠΕ 3-2 με αντικείμενο: Μελέτη του γενετικού και επιγενετικού προφιλ ατόμων με διαταραχές λόγου πριν και μετά την λογοθεραπευτική παρέμβαση. Ανάλυση πιθανών βιοδεικτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκαιρη διάγνωση....

VISIBLE LIGHT COMMUNICATIONS IN COMMUNICATIONS, MARKETING, TRANSPORT, LOGISTICS, CULTURAL AND TOURIST INDUSTRIES (VIOLIN)
10-05-2022
25-05-2022
Επιστημονική υποστήριξη και μεταφορά τεχνογνωσίας. Μελέτη συνεργατικής λειτουργίας VLC-RF, με α) την εκτίμηση πιθανών κενών στην κάλυψη από την τεχνολογία VLC, β) τη διερεύνηση της αύξησης της κάλυψης από τη συνεργατική λειτουργία των τεχνολογιών VLC-RF και γ) τη σχεδίαση και ανάλυση των επιδόσεων του δικτύου. Υλοποίηση υποσυστήματος τελικού χρήστη αναφορικά με την ανάπτυξη και τον έλεγχο του λογισμικού των τελικών χρηστών. Συντήρηση του συστήματος των τελικών χρηστών και αποσφαλμάτωση πιθανών...

VISIBLE LIGHT COMMUNICATIONS IN COMMUNICATIONS, MARKETING, TRANSPORT, LOGISTICS, CULTURAL AND TOURIST INDUSTRIES (VIOLIN)
09-05-2022
24-05-2022
Ανάπτυξη και υλοποίηση οπτικού συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Αναφορά δοκιμαστικών ελέγχων του οπτικού συστήματος ζεύξης ορατού φωτός, αναφορά σφαλμάτων και επικαιροποίησή του. Πρώτο πρότυπο προϊόντος ζεύξης ορατού φωτός. ...

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
06-05-2022
23-05-2022
Ανάπτυξη υλικών συσκευασίας τροφίμων (συμβατικών, βιοαποικοδομήσιμων) με ενσωματωμένους αντιμικροβιακούς, αντιοξειδωτικούς παράγοντες ή/και νανοσωματίδια και συσκευασία επιλεγμένων τροφίμων με στόχο την επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους (ΠΕ3)....

ΜΕΤΑΛΛΟ-ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΩΣ ΡΟΦΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΥΔΑΤΑ
05-05-2022
20-05-2022
Μελέτες ρόφησης βαρέων μετάλλων με μεθόδους batch και σε στήλες μικρής κλίμακας (ΕΕ3)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
05-05-2022
20-05-2022
Ανάπτυξη εκτυπωμένων ηλεκτροχημικών αισθητήρων με χρήση χαμηλοδιάστατων ανόργανων υλικών (ΠΕ2)....

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚ. ΈΤΟΣ 2021-2022 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
03-05-2022
13-05-2022
Παροχή επικουρικού διδακτικού έργου κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα «Περιγραφή Μαθημάτων», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση....

GRAPHTEMPO: EXPLORING THE HISTORY OF TEMPORAL GRAPHS
03-05-2022
18-05-2022
Συγκριτική αξιολόγηση διαφορετικών τεχνικών για την επεξεργασία χρονικά μεταβαλλόμενων γραφημάτων. Υλοποίηση ερωτημάτων πρόβλεψης μήκους συντομότερου χρονικού μονοπατιού, αξιολόγηση με χρήση πραγματικών δεδομένων (μέρος των παραδοτέων 3.2 και 3.3)....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
03-05-2022
18-05-2022
Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΠΕ2 και ΠΕ3 που έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη των παραλλαγών του γονιδιώματος που αναπτύσσονται λόγω ηλικίας ή λόγω νοσημάτων που συνδέονται με την γήρανση και μελέτη των μοριακών υπογραφών που συσχετίζονται με το υγιές μεταβόλωμα. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ο υποψήφιος θα διερευνήσει κυτταρικές διεργασίες που συνδέονται με την πορεία της μιτοχονδριακής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της γήρανσης, καθώς επίσης και γονιδίων που συνδέονται με το οξειδωτικό σ...

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΛΟΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (BESSARION)
28-04-2022
13-05-2022
Αυτόματη μεταγραφή εικόνας επιγραφών σε κείμενο, Τελική έκδοση συστήματος αυτόματης μεταγραφής εικόνας σε κείμενο, Δημοσίευση μεθόδων αυτόματης μεταγραφής εικόνας σε κείμενο σε επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο, ΕΕ5: Φυσική επεξεργασία γλώσσας και αυτόματη μετάφραση επιγραφών, Τελική έκδοση συστήματος φυσικής επεξεργασίας γλώσσας και αυτόματης μετάφρασης, Δημοσίευση μεθόδων φυσικής επεξεργασίας γλώσσας και αυτόματης μετάφρασης σε επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο, ΕΕ6: Ολοκλήρωση σε embedded πλα...

ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
28-04-2022
13-05-2022
Δειγματοληψία/Στρατολόγηση, Εκτενείς μετρήσεις φαινοτυπικών χαρακτηριστικών (ΕΕ2)....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
27-04-2022
12-05-2022
Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΠΕ2 και ΠΕ3 που έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη των παραλλαγών του γονιδιώματος που αναπτύσσονται λόγω ηλικίας ή λόγω νοσημάτων που συνδέονται με την γήρανση και μελέτη των μοριακών υπογραφών που συσχετίζονται με το υγιές μεταβόλωμα. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ο υποψήφιος θα διερευνήσει ρυθμιστικούς παράγοντες που συνδέονται με τους αυτοφαγικούς μηχανισμούς και τον επιγενετικό έλεγχο της έκφρασης γονιδίων που προάγουν την αυτοφαγία και την κυτταρική ομοιόστασ...

Ενίσχυση των ικανοτήτων των Εκπαιδευτικών, με τη βοήθεια ψηφιακών παιδαγωγικών δεξιοτήτων
20-04-2022
09-05-2022
Τεχνικός/ προγραμματιστής για την υλοποίηση της διαδικτυακής εκπαδευτικής πλατφόρμας VOOCs Επαγγελματικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (VOOCs – Vocational Open Online Courses), εισαγωγή εκπαιδευτικού & διδακτικού υλικού, προσαρμογή και βελτιώσεις βίντεο, βελτιώσεις και  έλεγχος λειτουργίας της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και απαραίτητες διορθώσεις (Ο4)....

Ενίσχυση των ικανοτήτων των Εκπαιδευτικών, με τη βοήθεια ψηφιακών παιδαγωγικών δεξιοτήτων
20-04-2022
09-05-2022
Υποστήριξη της ομάδας έργου στη μελέτη για τις διαδικτυακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες VOOCs, υποστήριξη στη συλλογή και επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού, υποστήριξη στη προετοιμασία παρουσιάσεων, βίντεο κ.τ.λ.. Υποστήριξη της ομάδας έργου στις δοκιμές των λειτουργιών της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και υποστήριξη στην ολοκλήρωση των παραδοτέων (O4)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
19-04-2022
06-05-2022
Αλληλούχιση του μικροβιώματος με Next Generation Sequencing (NGS) καθώς, βιοπληροφορική ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων του μικροβιώματος και συμμετοχή στην συγγραφή δημοσίευσης. Εργαστηριακό πρωτόκολλο απομόνωσης DNA από εντερικό περιεχόμενο και εντερικό επιθήλιο κοτόπουλου κρεοπαραγωγής. Ανάλυση του μικροβιώματος και σύνθεσή του σε διαφορετικές συνθήκες εκτροφής παρουσία ή απουσία αντιβιοτικών και διατροφικών μεταβολών. Ανάλυση δεδομένων για τη συσχέτιση του μικροβιώματος και των συστη...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
19-04-2022
06-05-2022
Αλληλούχιση του μικροβιώματος με Next Generation Sequencing (NGS) καθώς, βιοπληροφορική ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων του μικροβιώματος και συμμετοχή στην συγγραφή δημοσίευσης. Εργαστηριακό πρωτόκολλο απομόνωσης DNA από εντερικό περιεχόμενο και εντερικό επιθήλιο κοτόπουλου κρεοπαραγωγής. Ανάλυση του μικροβιώματος και σύνθεσή του σε διαφορετικές συνθήκες εκτροφής παρουσία ή απουσία αντιβιοτικών και διατροφικών μεταβολών. Ανάλυση δεδομένων για τη συσχέτιση του μικροβιώματος και των συστη...

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
19-04-2022
06-05-2022
Διαχείριση, οργάνωση κι ανάλυση επιπλέον -ομικών δεδομένων ευρείας κλίμακας (big-data) που έχουν προκύψει από προηγούμενες αναλύσεις, με έμφαση σε γενομικά και μεταβολομικά δεδομένα. (ΠΕ1 και ΠΕ3)....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
19-04-2022
06-05-2022
Συσχέτιση ωμικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας με φαινότυπους σχετικούς με την υγιή γήρανση (ΠΕ1 και ΠΕ3). ...

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
19-04-2022
06-05-2022
Συσχέτιση ωμικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας με φαινότυπους σχετικούς με την υγιή γήρανση (ΠΕ1 και ΠΕ3)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
18-04-2022
05-05-2022
Ανάπτυξη υλικών συσκευασίας τροφίμων (συμβατικών, βιοαποικοδομήσιμων) με ενσωματωμένους αντιμικροβιακούς, αντιοξειδωτικούς παράγοντες ή/και νανοσωματίδια και συσκευασία επιλεγμένων τροφίμων με στόχο την επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους (ΠΕ3)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
18-04-2022
05-05-2022
Εμπλουτισμός επιλεγμένων τροφίμων της Ηπείρου με αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά: Εμπλουτισμός τροφίμων με αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά. Χημικές και βιοχημικές αναλύσεις προϊόντων-βασική σύσταση, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, αρωματικό δυναμικό, βιοδραστικές ενώσεις και βιοδράσεις, και επίσης οργανοληπτική αξιολόγηση. Εφαρμογή κλασικών, φωτομετρικών και ενόργανων μεθόδων ανάλυσης. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων. Δράσεις δημοσίευσης / δημοσιότητας και προβολής (ΠΕ4)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
18-04-2022
05-05-2022
Ανάπτυξη υλικών συσκευασίας τροφίμων (συμβατικών, βιοαποικοδομήσιμων) με ενσωματωμένους αντιμικροβιακούς, αντιοξειδωτικούς παράγοντες ή/και νανοσωματίδια και συσκευασία επιλεγμένων τροφίμων με στόχο την επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους (ΠΕ3)....

e-Pedagogy and Virtual Reality Based Robotic Blended Education (JANUS)
18-04-2022
05-05-2022
Υποστήριξη της ομάδας έργου στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της πλατφόρμας Εικονικής Πραγματικότητας για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το περιβάλλον Εικονικής Πραγματικότητας θα επιτρέψει στους εμπλεκόμενους φορείς να πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών αξιολόγησης. (Ο3)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
15-04-2022
03-05-2022
“Μελέτη των αναδιοργανωτών χρωματίνης στο αναπτυξιακό μονοπάτι hedgehog” (ΠΕ2.5)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
15-04-2022
03-05-2022
“Μελέτη των αναδιοργανωτών χρωματίνης στο αναπτυξιακό μονοπάτι hedgehog” (ΠΕ2.5)....

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
15-04-2022
03-05-2022
Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου». Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής». Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων». Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις». Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής»....

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΙ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ ΩΣ ΝΕΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ»
15-04-2022
03-05-2022
Στατιστική επεξεργασία των οργανοληπτικών αποτελεσμάτων και σύγκριση διαφορετικών τρόπων εκτροφής. Στατιστική ανάλυση δεικτών διαφοροποίησης πουλερικών ελεύθερης βοσκής σε σχέση με αυτά των συμβατικών (ΕΕ12)....

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
14-04-2022
29-04-2022
ΠΕ1 (Ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυών ασύρματων αισθητήρων νέας γενιάς για ιχνηλασιμότητα συσκευασμένων τροφίμων), ΠΕ3 (Εξακρίβωση της γνησιότητας των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών από απάτη και νοθεία) και ΠΕ4 (Εκτίμηση της καταλληλόλητας της συσκευασίας τροφίμων), όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή του έργου....

ΜΙΑ ΠΟΛΥ-ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΟΣΟ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (TO_AITION)
14-04-2022
29-04-2022
Πακέτο εργασίας «WP3, T3.2 Identification of causal relationships, rules and patterns». Πακέτο εργασίας «WP6, T6.1 Workflows of the risk stratification model of CVD-depression co/multimorbidity». Πακέτο εργασίας «WP7, T7.1 Monitoring legal, ethical, data protection, privacy and security issues. Πακέτο εργασίας «WP8, T8.1 Detailed planning of the Dissemination Strategy & implementation of dissemination activities, T8.3 Exploitation plan». Πακέτο εργασίας «WP9, T9.1 Work plan delineation...

GRAPHTEMPO: EXPLORING THE HISTORY OF TEMPORAL GRAPHS
14-04-2022
29-04-2022
Συγκριτική αξιολόγηση διαφορετικών συστημάτων, υλοποίηση ερωτημάτων, αποτίμηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας χρησιμοποιώντας πραγματικά και συνθετικά σύνολα δεδομένων (μέρος των παραδοτέων 3.1, 3.2 και 3.3).       ...

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
14-04-2022
29-04-2022
Στοχευμένη ανάλυση μεταβολιτών ώστε να δημιουργηθούν πρωτόκολλα για μεταβολίτες γαλακτοκομικών, κρέατος, οίνων, ελαιόλαδου κλπ. Μεταβολικό προφίλ ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα και η ποιότητα επιλεγμένων τροφίμων. Ανίχνευση μη στοχευμένων μεταβολιτών (δακτυλικό αποτύπωμα) ώστε να μπορεί να αποδειχθεί για παράδειγμα η διάκριση δειγμάτων με βάση τη γεωγραφική τους προέλευση. Ανίχνευση άλλων μεταβολομικών παραγόντων ώστε να μπορεί να ταυτοποιηθεί η ύπαρξη βιοχημικών μεταβολών που προ...

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
14-04-2022
29-04-2022
Στοχευμένη ανάλυση μεταβολιτών ώστε να δημιουργηθούν πρωτόκολλα για μεταβολίτες γαλακτοκομικών, κρέατος, οίνων, ελαιόλαδου κλπ. Μεταβολικό προφίλ ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα και η ποιότητα επιλεγμένων τροφίμων. Ανίχνευση μη στοχευμένων μεταβολιτών (δακτυλικό αποτύπωμα) ώστε να μπορεί να αποδειχθεί για παράδειγμα η διάκριση δειγμάτων με βάση τη γεωγραφική τους προέλευση. Ανίχνευση άλλων μεταβολομικών παραγόντων ώστε να μπορεί να ταυτοποιηθεί η ύπαρξη βιοχημικών μεταβολών που προ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
13-04-2022
28-04-2022
Ορισμός απαιτήσεων υλικών και λειτουργιών και μελέτη κοστολόγησης κύκλου ζωής (ΕΕ1): Π1.3: Μελέτη κοστολόγησης κύκλου ζωής. Τροποποίηση και χαρακτηρισμός εποξικής μήτρας & παρασκευή ΥΣΥ (ΕΕ2): Π2.2: Αξιολόγηση και απόδοση ιδιοτήτων εποξικής μητρικής φάσης. Κατασκευαστικός σχεδιασμός δομής επίδειξης & αξιολόγηση των παρασκευασμένων ΥΣΥ & της πολυλειτουργικότητας (ΕΕ4): Π4.1: Κατασκευαστικός σχεδιασμός - Π4.2: Τεχνική έκθεση αξιολόγησης ιδιοτήτων/αντοχών ΥΣΥ & τη...

ΜΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - CARDIOCARE
13-04-2022
28-04-2022
Πακέτο εργασίας «WP1/Task 1.3 Development of the ePsycHeart mobile application for effectively monitoring intrinsic capacity and QoL & Task 1.5 Development of the eHealtHeart mobile application for the implementation of behavioural and psychological interventions», «WP3/ Task 3.1 Risk stratification models based on non-imaging data και Πακέτο εργασίας «WP5/ Task 5.2. The CARDIOCARE Data management and HPC platform»....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
13-04-2022
28-04-2022
Ανάπτυξη στατιστικής μεθοδολογίας για ελέγχους υποθέσεων καλής προσαρμογής για δεδομένα που προέρχονται από μίξεις κανονικών κατανομών. Ενδεικτικά προγράμματα Η/Υ που θα χρησιμοποιηθούν: R. ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
13-04-2022
28-04-2022
Ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του λογισμικού των επιστημονικών υπολογισμών που αφορούν τις επιστημονικές περιοχές της Πειραματικής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών, της Πειραματικής Πυρηνικής Φυσικής και της Φυσικής Ιατρικής στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας Π1.1 του έργου «ΔΙΩΝΗ»....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
08-04-2022
26-04-2022
Εγκατάσταση και ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης υπηρεσιών και εφαρμογών υπολογιστικής νέφους. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ1.5....

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΙ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ ΩΣ ΝΕΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ»
07-04-2022
22-04-2022
Στατιστική επεξεργασία των οργανοληπτικών αποτελεσμάτων και σύγκριση διαφορετικών τρόπων εκτροφής. Στατιστική ανάλυση δεικτών διαφοροποίησης πουλερικών ελεύθερης βοσκής σε σχέση με αυτά των συμβατικών (ΕΕ12). Συμμετοχή σε ημερίδες και συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων, αξιολόγηση επιστημονικών αποτελεσμάτων (ΕΕ17)....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
07-04-2022
22-04-2022
ΠΕ3 - Μελέτη αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς με μCT (Π3.2, Π3.3)....