Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
28-06-2023
10-07-2023
Συμμετοχή στο ΠΕ1 «Μεθοδολογίες και τεχνικές ελέγχου της ασφάλειας αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 1.6 «Ανάλυση και ταυτοποίηση περιβαλλοντικού DNA (eDNA) στην εκτίμηση αποθεμάτων εμπορικά σημαντικών, ενδημικών και απειλούμενων υδρόβιων οργανισμών»....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
28-06-2023
10-07-2023
Συμμετοχή στο ΠΕ1 «Ποιότητα αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 1.1 «Ανάπτυξη μεθοδολογίας NGS για την ανάδειξη ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος και τυροκομικών προϊόντων»....

ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΠΟΣΙΜΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ Κ.ΛΠ.) ΤΗΣ Β.Δ ΕΛΛΑΔΟΣ
28-06-2023
10-07-2023
Γραμματειακή – Διοικητική Υποστήριξη....

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV-2. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ ΙΙΚΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
28-06-2023
10-07-2023
Συλλογή Δεδομένων και Στατιστική Ανάλυση (ΕΕ: 10.1, 10.2, 10.3)....

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV-2. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ ΙΙΚΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
28-06-2023
10-07-2023
Συλλογή Δεδομένων και Επεξεργασία Δειγμάτων (ΕΕ: 10.1, 10.2, 10.3). ...

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV-2. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ ΙΙΚΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
28-06-2023
10-07-2023
Συλλογή Δεδομένων και Στατιστική Ανάλυση (ΕΕ: 10.1, 10.2, 10.3). ...

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV-2. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ ΙΙΚΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
28-06-2023
10-07-2023
Συντονισμός Ερευνητικής Μελέτης και Συλλογή Δεδομένων (ΕΕ: 10.1, 10.2, 10.3). ...

Χρήση καινοτόμων μεθόδων για την ανίχνευση μοναδικών χαρακτηριστικών νωπού γίδινου και πρόβειου γάλακτος και παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ της Ηπείρου, διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα τους
27-06-2023
07-07-2023
Συμμετοχή στο ΠΕ1: «Συλλογή ζωοτεχνικών παραμέτρων των εκτροφών - χημική σύσταση γάλακτος, υγεία του μαστικού αδένα». Ειδικότερα αντικείμενο της εν λόγω θέσης είναι η συλλογή πρωτογενών στοιχείων αναφοράς των τεχνικών εκθέσεων, την καταγραφή τους και την ενσωμάτωσή τους στις τεχνικές εκθέσεις του έργου με σκοπό την ολοκλήρωση οικονομικής και στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων. Συμμετοχή στο ΠΕ2: «Μικροβιακοί δείκτες γάλακτος με τη χρήση VITEK TYPE 2 & τεχνολογίες πρωτεωμικής». Ειδικότερα...

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (EPIRUSCOSMECEUTICALS)
27-06-2023
07-07-2023
Ανάλυση Εκχυλισμάτων. ...

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
20-06-2023
30-06-2023
Συμμετοχή στο ΠΕ1 «Ποιότητα αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 1.1 «Ανάπτυξη μεθοδολογίας NGS για την ανάδειξη ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος και τυροκομικών προϊόντων»....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
19-06-2023
29-06-2023
Χρήση ωοκυτταρο-ειδικών παραγόντων για τη διακοπή του πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων (ΕΕ1-3)....

ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΙΧΝΟΥΝ ΦΩΣ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
19-06-2023
29-06-2023
Ψηφιοποίηση των μουσειακών δειγμάτων, εισαγωγή δεδομένων σε βάσεις δεδομένων και μετρήσεις μορφολογικών χαρακτηριστικών από τα ψηφιοποιημένα δείγματα (WP2).  ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
19-06-2023
29-06-2023
Μελέτη των μηχανισμών απόκρισης κατά τη γαμετογένεση και τα στάδια της προεμφυτευτικής ανάπτυξης (ΠΕ 2.7)....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
19-06-2023

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
16-06-2023
26-06-2023
Κατασκευαστικός σχεδιασμός δομής επίδειξης & αξιολόγηση των παρασκευασμένων ΥΣΥ & της πολυλειτουργικότητας (ΕΕ4):          Π 4.1: Κατασκευαστικός σχεδιασμός.          Π4.2: Τεχνική έκθεση αξιολόγησης ιδιοτήτων/αντοχών ΥΣΥ & της πολυλειτουργικότητας.   Κατασκευή δομών επίδειξης-Αποτίμηση απόδοσης και επίδοσης πολύ-λειτουργικότητας (ΕΕ5):          Π5.1: Αξιολόγηση λειτουργικότητας των δομών επί...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ (CLEVER BALLOON)
16-06-2023
26-06-2023
«EE4- In silico μελέτη των χαρακτηριστικών του DCB»....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
16-06-2023
26-06-2023
Κατασκευαστικός σχεδιασμός δομής επίδειξης & αξιολόγηση των παρασκευασμένων ΥΣΥ & της πολυλειτουργικότητας (ΕΕ4):          Π 4.1: Κατασκευαστικός σχεδιασμός.          Π4.2: Τεχνική έκθεση αξιολόγησης ιδιοτήτων/αντοχών ΥΣΥ & της πολυλειτουργικότητας.   Κατασκευή δομών επίδειξης-Αποτίμηση απόδοσης και επίδοσης πολύ-λειτουργικότητας (ΕΕ5):          Π5.1: Αξιολόγηση λειτουργικότητας των δομών επί...

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
16-06-2023
26-06-2023
Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου». Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων». Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις». Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής».  ...

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
16-06-2023
26-06-2023
Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών για τον προσδιορισμό: α) βαρέων μετάλλων, ιχνοστοιχείων και νανοσωματιδίων σε τρόφιμα και υλικά συσκευασίας, β) αντιοξειδωτικών και συστατικών ποιότητας τροφίμων (ΕΕ2)....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
16-06-2023
26-06-2023
Ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του λογισμικού των επιστημονικών υπολογισμών που βασίζονται στην μηχανική και βαθιά μάθηση και αφορούν στην επιστημονική περιοχή της Φυσικής στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας Π1.1 του έργου «ΔΙΩΝΗ»....

Αυτόνομοι πολυλειτουργικοί αισθητήρες κόπωσης μεταλλικών Ναυτικών Κατασκευών (AMSA / ΤΑΕΔΚ - 06182)
08-06-2023
19-06-2023
Ανάλυση απαιτήσεων και μεθοδολογία εκτίμησης καταπόνησης (ΕΕ1). Σύστημα αέναης τροφοδοσίας και Λογισμικό ενεργειακής διαχείρισης (EE3). Αλγόριθμοι εκτίμησης υγείας δομικών στοιχείων και πιθανότητας αστοχίας, και Μοντέλο δεδομένων κόμβου (EE4). Αξιολόγηση των κεφαλών AMSA Head και των τροφοδοτικών PPS (EE5). ...

Αυτόνομοι πολυλειτουργικοί αισθητήρες κόπωσης μεταλλικών Ναυτικών Κατασκευών (AMSA / ΤΑΕΔΚ - 06182)
08-06-2023
19-06-2023
Ανάλυση απαιτήσεων και μεθοδολογία εκτίμησης καταπόνησης (ΕΕ1). Αξιολόγηση πειραματικών κεφαλών (EE2). Σύστημα συλλογής ενέργειας πρωτότυπου συστήματος αυτοτροφοδοτούμενου κόμβου (EE3). Αξιολόγηση των κεφαλών AMSA Head και των τροφοδοτικών PPS (EE5). ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
08-06-2023
19-06-2023
Δομική-λειτουργική ανάλυση μεταφορέων νουκλεοσιδίων (ουριδίνης/κυτιδίνης) που συνδέονται με χημειοανθεκτικότητα έναντι του φαρμάκου gemcitabine (ΕΕ1)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
06-06-2023
16-06-2023
Συμμετοχή στο ΠΕ1 «Μεθοδολογίες και τεχνικές ελέγχου της ασφάλειας αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 1.6 «Ανάλυση και ταυτοποίηση περιβαλλοντικού DNA (eDNA) στην εκτίμηση αποθεμάτων εμπορικά σημαντικών, ενδημικών και απειλούμενων υδρόβιων οργανισμών»....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
06-06-2023
16-06-2023
Χημικό και βιολειτουργικό προφίλ βελτιωμένων ελαιολάδων με πρόσθετα αρωματικά φυτά: 1.Ποιοτική σύσταση αιθέριων ελαίων (GC-MS), 2.Φαινολικά συστατικά (πχ φαινολικά οξέα) (LC-MS), 3.Ολική περιεκτικότητα σε φαινολικά συστατικά, 4.Αντιοξειδωτική ικανότητα Μεθανολικού εκχυλίσματος και αιθέριων ελαίων (DPPH), 5.Πρωτεϊνικό και ισοενζυμικό προφίλ των επιλεγμένων μανιταριών και αρωματικών φαρμακευτικών φυτών, 6. Δράσεις δημοσιότητας και προβολής (ΕΕ 4.1)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
06-06-2023
16-06-2023
Χημικό και βιολειτουργικό προφίλ βελτιωμένων ελαιολάδων με πρόσθετα αρωματικά φυτά: 1.Ποιοτική σύσταση αιθέριων ελαίων (GC-MS), 2. Φαινολικά συστατικά (πχ φαινολικά οξέα) (LC-MS), 3.Ολική περιεκτικότητα σε φαινολικά συστατικά, 4.Αντιοξειδωτική ικανότητα Μεθανολικού εκχυλίσματος και αιθέριων ελαίων (DPPH), 5.Πρωτεϊνικό και ισοενζυμικό προφίλ των επιλεγμένων μανιταριών και αρωματικών φαρμακευτικών φυτών, 6.Δράσεις δημοσιότητας και προβολής (ΕΕ 4.2)....

ΠΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ - INCAREHEART (ΦΑΣΗ 2)
06-06-2023
16-06-2023
«CHF Integrated Care Platform (T3.1 Early detection and Prevention of CHF and Health Risks)»....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
06-06-2023
16-06-2023
Χημικό και βιολειτουργικό προφίλ βελτιωμένων ελαιολάδων με πρόσθετα αρωματικά φυτά: 1. Ποιοτική σύσταση αιθέριων ελαίων (GC-MS), 2. Φαινολικά συστατικά (πχ φαινολικά οξέα) (LC-MS), 3. Ολική περιεκτικότητα σε φαινολικά συστατικά, 4. Αντιοξειδωτική ικανότητα Μεθανολικού εκχυλίσματος και αιθέριων ελαίων (DPPH), 5. Πρωτεϊνικό και ισοενζυμικό προφίλ των επιλεγμένων μανιταριών και αρωματικών φαρμακευτικών φυτών, 6. Δράσεις δημοσιότητας και προβολής (ΠΕ 4,3)....

ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ
02-06-2023
12-06-2023
Πλήρης φυσικοχημική και μικροβιολογική εξέταση των παρασκευασμάτων μπάρας – Παραγωγή Τελικού Προϊόντος (ΕΕ3). ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ (CLEVER BALLOON)
02-06-2023
12-06-2023
«EE4- In silico μελέτη των χαρακτηριστικών του DCB»....

ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΑΠO ΚΑΡΚΙΝΟ
30-05-2023
09-06-2023
Επιδημιολογικές Αναλύσεις....

Ευφυής Πλατφόρμα Υποστήριξης Διάγνωσης / Σταδιοποίησης Ευρημάτων σε Βιοψίες με Βαθιά Μάθηση
30-05-2023
09-06-2023
Έλεγχος και διαλειτουργικότητα ευφυούς υποσυστήματος για την επεξεργασία εικόνων βιοψιών: Αποτίμηση αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων του ευφυούς υποσυστήματος. Διαλειτουργικότητα του ευφυούς υποσυστήματος με την πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους. ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
30-05-2023
09-06-2023
Κατασκευαστικός σχεδιασμός δομής επίδειξης & αξιολόγηση των παρασκευασμένων ΥΣΥ & της πολυλειτουργικότητας (ΕΕ4):          Π4.1: Κατασκευαστικός σχεδιασμός.          Π4.2: Τεχνική έκθεση αξιολόγησης ιδιοτήτων/αντοχών ΥΣΥ & της πολυλειτουργικότητας.   Κατασκευή δομών επίδειξης-Αποτίμηση απόδοσης και επίδοσης πολύ-λειτουργικότητας (ΕΕ5):          Π5.1: Αξιολόγηση λειτουργικότητας των δομών επίδ...

ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΚΟΡΕΣΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙ-ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ BCL-2 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ NMR ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (IN-CELL NMR)
29-05-2023
08-06-2023
Study of structural and conformational properties of lipid interactions with the target protein, Bcl-2, at the cellular level using in-cell NMR (WP2)....

ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΚΟΡΕΣΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙ-ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ BCL-2 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ NMR ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (IN-CELL NMR)
29-05-2023
08-06-2023
Study of structural and conformational properties of lipid interactions with the target protein, Bcl-2, at the cellular level using in-cell NMR (WP2).  ...

ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΚΟΡΕΣΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙ-ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ BCL-2 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ NMR ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (IN-CELL NMR)
29-05-2023
08-06-2023
Investigation of in vitro cytotoxicity in cancer cell lines (WP3)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
29-05-2023
08-06-2023
Ρύθμιση της β-οξείδωσης στην καρδιγένεση και την νευρογένεση μέσω μετα μεταφραστικών τροποποιήσεων (ΠΕ 2.6)....

ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
29-05-2023
08-06-2023
Επέκταση διαδικασίας παραγωγής ΘΗ ΝΑΝΟ-ΙΣΤ με προσθήκη λεπτόκοκκων αδρανών (ΕΕ5).       Π5.1 ΝΑΝΟ-ΙΣΤ με ενσωμάτωση λεπτόκοκκων αδρανών παραχθέν σε πιλοτική κλίμακα και Χαρακτηρισμός Μηχανικών και Φυσικοχημικών Ιδιοτήτων.       Π5.2 ΘΗ & ηλεκτρικές ιδιότητες, Μηχανική συμπεριφορά & Λειτουργικότητες: Ανθεκτικότητα υπό μηχανικές & περιβαλλοντικές καταπονήσεις   Κατασκευή Δομής Επίδειξης (demonstrator): Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6)....

ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
29-05-2023
08-06-2023
Κατασκευή Δομής Επίδειξης (demonstrator): Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6). Π6.1 Δομικό ΘΗ ΝΑΝΟ-ΙΣΤ στοιχείο ως demonstrator. Π6.2 Αποτελέσματα ΘΗ συμπεριφοράς & λειτουργικοτήτων σε περιβάλλον προσομοίωσης. Π6.3 Κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού, εκτίμησης και πιστοποίησης ΘΗ ΝΑΝΟ-ΙΣΤ με αυτόνομα τροφοδοτούμενες λειτουργικότητες. ...

ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
26-05-2023
05-06-2023
Συμμετοχή στην κατάρτιση Οργανογράμματος της δομής της Μονάδας. Περιγραφή των θέσεων εργασίας με σχετικά καθήκοντα και αρμοδιότητες. Συμμετοχή στη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας....

ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
26-05-2023
05-06-2023
Περιγραφή διαγραμμάτων ροής εργασιών. Υποστήριξη δράσεων προβολής και δημοσιότητας του έργου, όπως διενέργεια ημερίδας ενημέρωσης, καταχώρησης στα ΜΜΕ, έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
24-05-2023
05-06-2023
Συμμετοχή στο ΠΕ1 «Ποιότητα αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 1.1 «Ανάπτυξη μεθοδολογίας NGS για την ανάδειξη ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος και τυροκομικών προϊόντων»....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
22-05-2023
01-06-2023
Συστηματική αποτίμηση της τρέχουσας γνώσης και την καταγραφή και συλλογή των αποτελεσμάτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο φυσικό αντικείμενο (ΠΕ1-ΠΕ3). ...

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
22-05-2023
01-06-2023
Προσδιορισμός βιομηχανικών χημικών- προσθέτων πλαστικών σε περιβαλλοντικά συστήματα ιχθυοκαλλιεργειών (ΠΕ 2,3)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
22-05-2023
01-06-2023
Ανίχνευση και χαρακτηρισμός βιομοριακών αλληλεπιδράσεων και χαρακτηρισμός κυτταρικών σειρών (ΕΕ2.4)....

Επίδραση του ενδοφυτικού εντομοπαθογόνου μύκητα Beuaveria bassiana σε αντιμετώπιση σημαντικών ζωικών εχθρών σε καλλιέργειες Πεπονιού και Φράουλας
22-05-2023
01-06-2023
Συγγραφή τελικής έκθεσης (ΠΕ6)....

ΤΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΩΝ LPPR ΩΣ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ LPA ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΑΞΟΝΩΝ (AXONALPA)
19-05-2023
29-05-2023
WP5 – Morphometric analysis of branching behavior of WT and Lppr KO primary cortical neurons treated with LPA. WP7 – In utero electroporation and analysis of branching patterns at P7, P15 and P21. ...

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
19-05-2023
29-05-2023
Χαρακτηρισμός μεμβρανών πιλοτικής κλίμακας και διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης (ΕΕ5). ...

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
19-05-2023
29-05-2023
Πιλοτική βιομηχανική παραγωγή μεμβρανών (ΕΕ4). ...

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
19-05-2023
29-05-2023
Παραγωγή φυσικών βιοδραστικών ενώσεων και χαρακτηρισμός (ΕΕ1). Παραγωγή μεμβρανών εργαστηριακής κλίμακας και χαρακτηρισμός (ΕΕ3). ...