Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

Το ύφος παρακίνησης του εκπαιδευτικού: Αξιολόγηση αιχμής για τη σύνδεσή του με την συμμετοχή των μαθητών
08-03-2024
19-03-2024
Συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων και υποβολή απαραίτητων εγγράφων για μισθούς, αγορά εξοπλισμού, προκηρύξεις θέσεων εργασίας και έξοδα μετακίνησης και διάδοσης (WP1). Παρακολούθηση εργαστηρίων εκπαίδευσης στην παρατήρηση σχολικής τάξης και τη συλλογή πολυτροπικών δεδομένων, επικοινωνία με σχολεία, προγραμματισμός συλλογής δεδομένων, βιντεοσκόπηση και παρατήρηση μαθημάτων (WP2). Προετοιμασία των φύλλων αξιολόγησης των βιντεοσκοπημένων μαθημάτων, κωδικοποίηση των βιντεοεγγραφών, οργάνωση δεδ...

Το ύφος παρακίνησης του εκπαιδευτικού: Αξιολόγηση αιχμής για τη σύνδεσή του με την συμμετοχή των μαθητών
08-03-2024
19-03-2024
Συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων και υποβολή απαραίτητων εγγράφων για μισθούς, αγορά εξοπλισμού, προκηρύξεις θέσεων εργασίας και έξοδα μετακίνησης και διάδοσης (WP1). Παρακολούθηση εργαστηρίων εκπαίδευσης στην παρατήρηση σχολικής τάξης και τη συλλογή πολυτροπικών δεδομένων, επικοινωνία με σχολεία, προγραμματισμός συλλογής δεδομένων, συμμετοχή στη συλλογή των δεδομένων, βιντεοσκόπηση και ηχογράφηση μαθημάτων, οργάνωση και τήρηση των αρχείων των πολυτροπικών δεδομένων (WP2). Προετοιμασία των...

Το ύφος παρακίνησης του εκπαιδευτικού: Αξιολόγηση αιχμής για τη σύνδεσή του με την συμμετοχή των μαθητών
08-03-2024
19-03-2024
Συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων και υποβολή απαραίτητων εγγράφων για μισθούς, αγορά εξοπλισμού, προκηρύξεις θέσεων εργασίας και έξοδα μετακίνησης και διάδοσης (WP1). Παρακολούθηση εργαστηρίων εκπαίδευσης στην παρατήρηση σχολικής τάξης και τη συλλογή πολυτροπικών δεδομένων, επικοινωνία με σχολεία, προγραμματισμός συλλογής δεδομένων, συμμετοχή στη συλλογή των δεδομένων, βιντεοσκόπηση και ηχογράφηση μαθημάτων, οργάνωση και τήρηση των αρχείων των πολυτροπικών δεδομένων (WP2). Προετοιμασία των...

Το ύφος παρακίνησης του εκπαιδευτικού: Αξιολόγηση αιχμής για τη σύνδεσή του με την συμμετοχή των μαθητών
08-03-2024
19-03-2024
Συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων και υποβολή απαραίτητων εγγράφων για μισθούς, αγορά εξοπλισμού, προκηρύξεις θέσεων εργασίας και έξοδα μετακίνησης και διάδοσης (WP1). Παρακολούθηση εργαστηρίων εκπαίδευσης στην παρατήρηση σχολικής τάξης και τη συλλογή πολυτροπικών δεδομένων, επικοινωνία με σχολεία, προγραμματισμός συλλογής δεδομένων, βιντεοσκόπηση και παρατήρηση μαθημάτων (WP2). Προετοιμασία των φύλων αξιολόγησης των βιντεοσκοπημένων μαθημάτων, κωδικοποίηση των βιντεοεγγραφών, οργάνωση δεδο...

Το ύφος παρακίνησης του εκπαιδευτικού: Αξιολόγηση αιχμής για τη σύνδεσή του με την συμμετοχή των μαθητών
08-03-2024
19-03-2024
Συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων και υποβολή απαραίτητων εγγράφων για μισθούς, αγορά εξοπλισμού, προκηρύξεις θέσεων εργασίας και έξοδα μετακίνησης και διάδοσης (WP1) Παρακολούθηση εργαστηρίων εκπαίδευσης στην παρατήρηση σχολικής τάξης και τη συλλογή πολυτροπικών δεδομένων, επικοινωνία με σχολεία, προγραμματισμός συλλογής δεδομένων, βιντεοσκόπηση και παρατήρηση μαθημάτων (WP2). Προετοιμασία των φύλων αξιολόγησης των βιντεοσκοπημένων μαθημάτων, κωδικοποίηση των βιντεοεγγραφών, οργάνωση δεδομ...

ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΑΠO ΚΑΡΚΙΝΟ
07-03-2024
19-03-2024
Διενέργεια Αναλύσεων Μεντελιανής Τυχαιοποίησης....

Χρήση καινοτόμων μεθόδων για την ανίχνευση μοναδικών χαρακτηριστικών νωπού γίδινου και πρόβειου γάλακτος και παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ της Ηπείρου, διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα τους
07-03-2024
19-03-2024
Συμμετοχή στο ΠΕ1: «Συλλογή ζωοτεχνικών παραμέτρων των εκτροφών - χημική σύσταση γάλακτος, υγεία του μαστικού αδένα». Συμμετοχή στο ΠΕ2: «Μικροβιακοί δείκτες γάλακτος με τη χρήση VITEK TYPE 2 & τεχνολογίες πρωτεωμικής». Συμμετοχή στο ΠΕ3: «Τυροκόμηση γάλακτος. Πρωτόκολλα μεθοδολογίας». Συμμετοχή στο ΠΕ4: «Καθορισμός διακριτών δεικτών για την ταυτοποίηση & ιχνηλασιμότητα του γάλακτος και του τυροκομικού προϊόντος». Συμμετοχή στο ΠΕ5 «Τελική έκθεση. Διάχυση αποτελεσμάτων». ...

Χρήση καινοτόμων μεθόδων για την ανίχνευση μοναδικών χαρακτηριστικών νωπού γίδινου και πρόβειου γάλακτος και παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ της Ηπείρου, διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα τους
07-03-2024
19-03-2024
Συμμετοχή στο ΠΕ1: «Συλλογή ζωοτεχνικών παραμέτρων των εκτροφών - χημική σύσταση γάλακτος, υγεία του μαστικού αδένα». Συμμετοχή στο ΠΕ2: «Μικροβιακοί δείκτες γάλακτος με τη χρήση VITEK TYPE 2 & τεχνολογίες πρωτεωμικής». Συμμετοχή στο ΠΕ3: «Τυροκόμηση γάλακτος. Πρωτόκολλα μεθοδολογίας». Συμμετοχή στο ΠΕ4: «Καθορισμός διακριτών δεικτών για την ταυτοποίηση & ιχνηλασιμότητα του γάλακτος και του τυροκομικού προϊόντος». Συμμετοχή στο ΠΕ5 «Τελική έκθεση. Διάχυση αποτελεσμάτων». ...

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
05-03-2024
15-03-2024
Σχεδιασμός γραφικών και audiovisual υλικού για την οργάνωση της (ψηφιακής) επικοινωνιακής στρατηγικής του ΚΕΔΙΒΙΜ (logo, video, teasers, graphic design, 3d περιβάλλοντα, animation κλπ), τεχνολογική υποστήριξη και λειτουργία του αντίστοιχου software, επικοινωνία και προώθηση των προγραμμάτων και των δράσεων του ΚΕΔΙΒΙΜ....

Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραγωγή και Αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας, Eξoικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές Αντιρρύπανσης
04-03-2024
14-03-2024
Πλήθος Προσφερόμενων Θέσεων: Τρεις (3). Αντικείμενο ανταποδοτικής υποτροφίας: Ανάπτυξη και εφαρμογή νανοβιοκαταλυτικών συστημάτων για τη βιολογική παραγωγή υδρογόνου από βιομάζα (ΠΕ1) (δύο θέσεις). Aνάπτυξη καινοτόμων υβριδικών νανοβιοκαταλυτών για τη δέσμευση, αποθήκευση και βιομετατροπή του CO2 σε φορμικό οξύ, μεθανόλη ή και υδρογόνο (μία θέση). ...

Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραγωγή και Αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας, Eξoικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές Αντιρρύπανσης
04-03-2024
14-03-2024
Ανάπτυξη και εφαρμογή νανοβιοκαταλυτικών συστημάτων για τη βιολογική παραγωγή υδρογόνου από βιομάζα (ΠΕ1). Aνάπτυξη καινοτόμων υβριδικώννανοβιοκαταλυτών για τη δέσμευση, αποθήκευση και βιομετατροπή του CO2 σε φορμικό οξύ, μεθανόλη ή και υδρογόνο (ΠΕ2). ...

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΥΖΥΓΙΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΦΟΥΛΕΡΕΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΕΚΙΑΣ ΖΩΗΣ ΕΞΙΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΑΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ
04-03-2024
14-03-2024
New conjugated polymers and NFAs/polymeric NFAs suitable for indoor OPVs (WP1). Materials Characterization (WP2). Device characterization and photodegradation stability of lab-scale devices and larger modules (WP3). Project Management (WP4). ...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
01-03-2024
11-03-2024
Βλπ. Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης:"Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής"...

ΘΕΜΙΣ : ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ , ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ
01-03-2024
11-03-2024
Ερευνητική εργασία στα πλαίσια των πακέτων EE3,ΕΕ5. ...

ΘΕΜΙΣ : ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ , ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ
01-03-2024
11-03-2024
Ερευνητική εργασία στα πλαίσια των πακέτων EE2,ΕΕ5. ...

ΘΕΜΙΣ : ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ , ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ
01-03-2024
11-03-2024
Ερευνητική εργασία στα πλαίσια των πακέτων EE1,ΕΕ5. ...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
28-02-2024
11-03-2024
Βλπ. Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης:"Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών"...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η2 ΑΠΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ-C1
19-02-2024
01-03-2024
Synthesis of hybrid nanocatalysts (WP2). Physicochemical Characterization (WP3). Catalytic evaluation & optimization (WP4). Catalytic optimization for continuous operation (WP5). Dissemination of results (WP6). Project management and evaluation (WP7). ...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
13-02-2024
23-02-2024
Βλπ. Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης:"Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Νοσηλευτικής"...

Προηγμένο σύστημα εκπαίδευσης στο χειρισμό μικρών σκαφών, βασισμένο σε τεχνικές προσομοίωσης με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας - iCREW
09-02-2024
19-02-2024
Οργάνωση της μεθοδολογίας μοντελοποίησης (geometric modeling) και αναπαράστασης και συνεισφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση της ρεαλιστικής γραφικής απόδοσης (skycube, particles, lighting), συνεισφορά στον καθορισμό των διαδικασιών αναγνώρισης χειρονομιών και κινήσεων (gesture recognition) του χρήστη προκειμένου να αλληλεπιδρά με το σύστημα, συνεισφορά στην προσομοίωση λειτουργίας και κίνησης του σκάφους και ανταπόκρισης του στις εντολές (ΕΕ4). ...

Counterfactuals for Clustering: Explainability, Fairness and Quality
09-02-2024
19-02-2024
Counterfactuals Explanations for Traditional and Deep Clustering: state-of-the art on counterfactual explanations, definition and computation of counterfactual explanations for traditional and deep clustering (συμμετοχή στα παραδοτέα D1 και D2). ...

Καινοτόμος σχεδιασμός σταθερών, αποτελεσματικών και επιτόπια αναγεννήσιμων νανοκαταλυτών για την ανακύκλωση του CO2 με τις διεργασίες Μεθανιοποίησης CO2 και ξηρής (CΟ2) αναμόρφωσης με μεθάνιο
01-02-2024
12-02-2024
Σύνθεση των νανοκαταλυτών και υποστρωμάτων (ΠΕ1). Μελέτη πυροσυσσωμάτωσης καταλυτών και προσδιορισμός των βασικών παραγόντων/παραμέτρων που διέπουν τα φαινόμενα πυροσυσσωμάτωσης/ επαναδιασποράς με χρήση τεχνικών μικροσκοπίας και άλλων αναλυτικών τεχνικών (ΠΕ2). Συγγραφή επιστημονικών εργασιών, προετοιμασία εργασιών για συνέδρια-ημερίδες (ΠΕ4). ...

ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΗ ΟΠΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΤΣΙΠ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ - MultiLab
01-02-2024
12-02-2024
Σύνθεση και χαρακτηρισμός χαμηλοδιάστατων ανόργανων νανοϋλικών για την ανάπτυξη αισθητήρων ηλεκτροπαραγόμενης χημειοφωταύγειας (ΠΕ3,5,6,7).  ...

Καινοτόμος σχεδιασμός σταθερών, αποτελεσματικών και επιτόπια αναγεννήσιμων νανοκαταλυτών για την ανακύκλωση του CO2 με τις διεργασίες Μεθανιοποίησης CO2 και ξηρής (CΟ2) αναμόρφωσης με μεθάνιο
01-02-2024
12-02-2024
Σύνθεση των νανοκαταλυτών και υποστρωμάτων (ΠΕ1). ...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
31-01-2024
10-02-2024
Βλπ. Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης:"Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών...

ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΑΠO ΚΑΡΚΙΝΟ
25-01-2024
05-02-2024
Επιδημιολογικές Αναλύσεις....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΦΒ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25-01-2024
05-02-2024
Χαρακτηρισμός ή/και Σύνθεση Συζυγιακών Πολυμερών για Οργανικά Φωτοβολταικά (ΠΕ1). ...

Χρήση καινοτόμων μεθόδων για την ανίχνευση μοναδικών χαρακτηριστικών νωπού γίδινου και πρόβειου γάλακτος και παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ της Ηπείρου, διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα τους
22-01-2024
09-02-2024
Συμμετοχή στο ΠΕ1: «Συλλογή ζωοτεχνικών παραμέτρων των εκτροφών - χημική σύσταση γάλακτος, υγεία του μαστικού αδένα», Συμμετοχή στο ΠΕ2: «Μικροβιακοί δείκτες γάλακτος με τη χρήση VITEK TYPE 2 & τεχνολογίες πρωτεωμικής», Συμμετοχή στο ΠΕ3: «Τυροκόμηση γάλακτος. Πρωτόκολλα μεθοδολογίας», Συμμετοχή στο ΠΕ4: «Καθορισμός διακριτών δεικτών για την ταυτοποίηση & ιχνηλασιμότητα του γάλακτος και του τυροκομικού», Συμμετοχή στο ΠΕ5: «Τελική έκθεση. Διάχυση αποτελεσμάτων». ...

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προπτυχιακών Σπουδών για την Παραδοσιακή Μουσική (Tune)
19-01-2024
29-01-2024
Project Results (O1)....

Έρευνα και ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών τεχνικών για την εξ' αποστάσεως παρακολούθηση άγριας ορνιθοπανίδας για την πρόληψη εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών με χρήση drone και άλλων συσκευών
17-01-2024
29-01-2024
Συνεισφορά στον προγραμματισμό, σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών συλλογής και απεικόνισης πληροφοριών σε διαδικτυακό περιβάλλον με χρήση χαρτών, γραφημάτων και ειδοποιήσεων (ΠΕ4)....

Έρευνα και ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών τεχνικών για την εξ' αποστάσεως παρακολούθηση άγριας ορνιθοπανίδας για την πρόληψη εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών με χρήση drone και άλλων συσκευών
17-01-2024
29-01-2024
Συμβολή στη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού απεικονιστικού συστήματος, με έμφαση στο γραφικό περιβάλλον και στην διεπαφή με τους χρήστες για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των αλγορίθμων με χρήση θεματικών χαρτών, γραφημάτων και πινάκων (ΠΕ4)....

Έρευνα και ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών τεχνικών για την εξ' αποστάσεως παρακολούθηση άγριας ορνιθοπανίδας για την πρόληψη εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών με χρήση drone και άλλων συσκευών
17-01-2024
29-01-2024
Συνεισφορά στην σχεδίαση των υποσυστημάτων του συστήματος αυτοματοποιημένης όρασης και την υλοποίηση τεχνικών αναφορών (ΠΕ5)....

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
16-01-2024
31-01-2024
Βλπ. Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης:"Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών"...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
15-01-2024
28-01-2024
Βλπ. Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης:"Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών"...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
15-01-2024
25-01-2024
Βλπ. Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης:"Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Φυσικής"...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
11-01-2024
21-01-2024
Βλπ. Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης:"Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία"...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10-01-2024
23-01-2024
Βλπ. Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης:"Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής"...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10-01-2024
22-01-2024
Βλπ. Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης:"Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Γεωπονίας"...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10-01-2024
21-01-2024
Βλπ. Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης:"Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής"...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
09-01-2024
22-01-2024
Βλπ. Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης:"Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Χημείας"...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
09-01-2024
22-01-2024
Βλπ. Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης:"Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών"...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
09-01-2024
22-01-2024
Βλπ. Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης:"Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών"...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
09-01-2024
19-01-2024
Βλπ. Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης:"Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Λογοθεραπείας"...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
09-01-2024
20-01-2024
Βλπ. Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης:"Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Νοσηλευτικής"...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
08-01-2024
19-01-2024
Βλπ. Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης:"Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας"...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
08-01-2024
22-01-2024
Βλπ. Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης:"Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Φιλοσοφίας"...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
08-01-2024
18-01-2024
Βλπ. Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης:"Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
08-01-2024
18-01-2024
Βλπ. Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης:"Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης"...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
08-01-2024
19-01-2024
Βλπ. Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης:"Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Ψυχολογίας"...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
08-01-2024
19-01-2024
Βλπ. Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης:"Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Μαθηματικών"...