Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

ΚΛΙΜΑΚΩΣΙΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ (MESA)
05-01-2024
16-01-2024
Partitioning and indexing schemes for specific data types and exploiting parallelism (Mέρος του παραδοτέου 3.1). Integration of developed components to a system and performance/scalability tests (Mέρος του παραδοτέου 4.1). D4.2 System prototype (Mέρος του παραδοτέου 4.2)....

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
03-01-2024
17-01-2024
Βλπ. Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης:"Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Φιλολογίας"...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
03-01-2024
15-01-2024
Βλπ. Συνημμένο Παράρτημα της Πρόσκλησης:"Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Νηπιαγωγών"...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
03-01-2024
17-01-2024
Βλπ. Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης:"Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης"...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
03-01-2024
14-01-2024
Βλπ. Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης:"Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Ιατρικής"...

Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραγωγή και Αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας, Eξoικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές Αντιρρύπανσης
03-01-2024
15-01-2024
Χαρακτηρισμός Υλικών για Παραγωγή Υδρογόνου (ΠΕ1)....

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΔΚΣ
29-12-2023
12-01-2024
Υπηρεσίες φυσικής και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, φύλαξης αρχείων. Επεξεργασία, οργάνωση, ψηφιοποίηση και αρχειοθέτηση των διοικητικών και οικονομικών στοιχείων έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, ως δικαιούχος στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του Προγράμματος ΑΔΚΣ. Καταλογογράφηση, δημιουργία εγγράφων και εισαγωγή μεταδεδομένων του ψηφιοποιημένου υλικού, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα τεκμηρίωσης, στο πληροφοριακό σύστημα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευ...

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΔΚΣ
29-12-2023
12-01-2024
Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη Έργων. Υποστήριξη διενέργειας οικονομικών και διοικητικών πράξεων, προετοιμασία και εισαγωγή σχετικών στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠE1)....

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΔΚΣ
29-12-2023
12-01-2024
Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη Έργων. Υποστήριξη διενέργειας οικονομικών και διοικητικών πράξεων, προετοιμασία και εισαγωγή σχετικών στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠE1)....

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΔΚΣ
29-12-2023
12-01-2024
Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη Έργων. Υποστήριξη διενέργειας οικονομικών, λογιστικών και διοικητικών πράξεων, προετοιμασία και εισαγωγή σχετικών στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠE1)....

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΔΚΣ
29-12-2023
12-01-2024
Υποστήριξη διενέργειας διοικητικών και οικονομικών πράξεων, προετοιμασία και εισαγωγή στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα (ΠE1)....

Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραγωγή και Αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας, Eξoικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές Αντιρρύπανσης
22-12-2023
08-01-2024
Προηγμένα υλικά για παραγωγή Υδρογόνου (ΠΕ1). Προηγμένα υλικά για α) δέσμευση και μετατροπή CO2 σε χημικά προστιθέμενης αξίας, και β) εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια (ΠΕ3). ...

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV-2. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ ΙΙΚΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
22-12-2023
08-01-2024
Συντονισμός Ερευνητικής Μελέτης και Συλλογή Δεδομένων (ΕΕ: 10.1, 10.2, 10.3). ...

Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραγωγή και Αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας, Eξoικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές Αντιρρύπανσης
14-12-2023
27-12-2023
Προηγμένα υλικά για παραγωγή Υδρογόνου (ΠΕ1)....

Αυτόνομοι πολυλειτουργικοί αισθητήρες κόπωσης μεταλλικών Ναυτικών Κατασκευών
14-12-2023
27-12-2023
Αξιολόγηση και χαρακτηρισμός κεφαλής AMSA Head (ΕΕ2). Σχεδίαση και ανάπτυξη τροφοδοτικού PPS και Λογισμικό ενεργειακής διαχείρισης (EE3). Ολοκλήρωση μοντέλου δεδομένων κόμβου WADSA στην πλατφόρμα MHTIS (EE4). ...

ΠΡΟγραμματισμένη και ΧΩροχρονική απελευθέρωση θεΡΑπευτικών και θεραπογνωστικών μορίων στα καρκινικά κύτταρα
14-12-2023
27-12-2023
Διαποίκιλση φυσικών προϊόντων και δημιουργίας πλατφόρμας ελέγχου αλληλεπίδρασης στόχου προσδέματος....

ΠΡΟγραμματισμένη και ΧΩροχρονική απελευθέρωση θεΡΑπευτικών και θεραπογνωστικών μορίων στα καρκινικά κύτταρα
14-12-2023
27-12-2023
Προκλινική αξιολόγηση των τελικών μορίων (ΠΕ6)....

ΚΛΙΜΑΚΩΣΙΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ (MESA)
14-12-2023
27-12-2023
Partitioning and indexing schemes for specific data types and exploiting parallelism (Mέρος του παραδοτέου 3.1). Integration of developed components to a system and performance/scalability tests (Mέρος του παραδοτέου 4.1). D4.2 System prototype (Mέρος του παραδοτέου 4.2)....

ΠΡΟγραμματισμένη και ΧΩροχρονική απελευθέρωση θεΡΑπευτικών και θεραπογνωστικών μορίων στα καρκινικά κύτταρα
14-12-2023
27-12-2023
Προσαρμογή μιας γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία προσαρμοσμένων IDP προσδεμάτων (ΕΕ4)....

Αξιολόγηση επενδυμένου βαμβακόσπορου σε συνθήκες πεδίου
07-12-2023
18-12-2023
Θα αξιολογηθούν οι απομονώσεις των εντομοπαθογόνων μυκήτων των εμπορικών σκευασμάτων και του άγριου στελέχους σε εργαστηριακές και πραγματικές συνθήκες, θα αξιολογηθεί και η ενδοφυτικότητα τους ενώ θα αξιολογηθεί εργαστηριακά η συνδυαστική εφαρμογή του προαναφερόμενων σκευασμάτων της εταιρείας BASF. Ανάλογα με το στάδιο εφαρμογής τους θα γίνεται και η σχετική ταυτοποίηση τους (μοριακή ή εργαστηριακή). Κατά συνέπεια, θα αναπτυχθεί μια «βάση δεδομένων» που θα περιέχει πληροφορίες για πρωτόκολλα κα...

WARS: ΜΝΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1945 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
07-12-2023
18-12-2023
Επιστημονική επιμέλεια της βάσης ιστορικών δεδομένων και διεξαγωγή έρευνας (ΠΕ 6)....

IN-MEMORY SPATIAL ANALYTICS MADE SCALABLE (MESA)
07-12-2023
18-12-2023
Partitioning and indexing schemes for specific data types and exploiting parallelism (Mέρος του παραδοτέου 3.1). Integration of developed components to a system and performance/scalability tests (Mέρος του παραδοτέου 4.1)....

ΠΡΟγραμματισμένη και ΧΩροχρονική απελευθέρωση θεΡΑπευτικών και θεραπογνωστικών μορίων στα καρκινικά κύτταρα
30-11-2023
11-12-2023
Δημιουργία χημικού χώρου για IDP βάσει Φυσικών Προϊόντων(NP) - (ΕΕ3). Προσαρμογή μιας γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία προσαρμοσμένων IDP προσδεμάτων (ΕΕ4). Ανάπτυξη προγραμματιζόμενων μορίων φορέων που ανταποκρίνονται και στοχεύουν τον καρκίνο (ΕΕ5). ...

ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ STEM ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
30-11-2023
11-12-2023
State of the art analyze and joint strategy development about Green STEM education practices (WP2). ...

Χρήση καινοτόμων μεθόδων για την ανίχνευση μοναδικών χαρακτηριστικών νωπού γίδινου και πρόβειου γάλακτος και παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ της Ηπείρου, διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα τους
15-11-2023
27-11-2023
Συμμετοχή στο ΠΕ1: «Συλλογή ζωοτεχνικών παραμέτρων των εκτροφών - χημική σύσταση γάλακτος, υγεία του μαστικού αδένα». Συμμετοχή στο ΠΕ2: «Μικροβιακοί δείκτες γάλακτος με τη χρήση VITEK TYPE 2 & τεχνολογίες πρωτεωμικής». Συμμετοχή στο ΠΕ3: «Τυροκόμηση γάλακτος. Πρωτόκολλα μεθοδολογίας». Συμμετοχή στο ΠΕ4: «Καθορισμός διακριτών δεικτών για την ταυτοποίηση & ιχνηλασιμότητα του γάλακτος και του τυροκομικού προϊόντος». Συμμετοχή στο ΠΕ5 «Τελική έκθεση. Διάχυση αποτελεσμάτων». ...

Χρήση καινοτόμων μεθόδων για την ανίχνευση μοναδικών χαρακτηριστικών νωπού γίδινου και πρόβειου γάλακτος και παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ της Ηπείρου, διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα τους
15-11-2023
27-11-2023
Συμμετοχή στο ΠΕ1: «Συλλογή ζωοτεχνικών παραμέτρων των εκτροφών - χημική σύσταση γάλακτος, υγεία του μαστικού αδένα». Συμμετοχή στο ΠΕ2: «Μικροβιακοί δείκτες γάλακτος με τη χρήση VITEK TYPE 2 & τεχνολογίες πρωτεωμικής». Συμμετοχή στο ΠΕ3: «Τυροκόμηση γάλακτος. Πρωτόκολλα μεθοδολογίας». Συμμετοχή στο ΠΕ4: «Καθορισμός διακριτών δεικτών για την ταυτοποίηση & ιχνηλασιμότητα του γάλακτος και του τυροκομικού προϊόντος». Συμμετοχή στο ΠΕ5 «Τελική έκθεση. Διάχυση αποτελεσμάτων». ...

Χρήση καινοτόμων μεθόδων για την ανίχνευση μοναδικών χαρακτηριστικών νωπού γίδινου και πρόβειου γάλακτος και παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ της Ηπείρου, διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα τους
15-11-2023
27-11-2023
Συμμετοχή στο ΠΕ1: «Συλλογή ζωοτεχνικών παραμέτρων των εκτροφών - χημική σύσταση γάλακτος, υγεία του μαστικού αδένα». Συμμετοχή στο ΠΕ2: «Μικροβιακοί δείκτες γάλακτος με τη χρήση VITEK TYPE 2 & τεχνολογίες πρωτεωμικής». Συμμετοχή στο ΠΕ3: «Τυροκόμηση γάλακτος. Πρωτόκολλα μεθοδολογίας». Συμμετοχή στο ΠΕ4: «Καθορισμός διακριτών δεικτών για την ταυτοποίηση & ιχνηλασιμότητα του γάλακτος και του τυροκομικού προϊόντος». Συμμετοχή στο ΠΕ5 «Τελική έκθεση. Διάχυση αποτελεσμάτων». ...

Χρήση καινοτόμων μεθόδων για την ανίχνευση μοναδικών χαρακτηριστικών νωπού γίδινου και πρόβειου γάλακτος και παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ της Ηπείρου, διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα τους
15-11-2023
27-11-2023
Συμμετοχή στο ΠΕ1: «Συλλογή ζωοτεχνικών παραμέτρων των εκτροφών - χημική σύσταση γάλακτος, υγεία του μαστικού αδένα». Συμμετοχή στο ΠΕ2: «Μικροβιακοί δείκτες γάλακτος με τη χρήση VITEK TYPE 2 & τεχνολογίες πρωτεωμικής». Συμμετοχή στο ΠΕ3: «Τυροκόμηση γάλακτος. Πρωτόκολλα μεθοδολογίας». Συμμετοχή στο ΠΕ4: «Καθορισμός διακριτών δεικτών για την ταυτοποίηση & ιχνηλασιμότητα του γάλακτος και του τυροκομικού προϊόντος». Συμμετοχή στο ΠΕ5 «Τελική έκθεση. Διάχυση αποτελεσμάτων». ...

ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ STEM ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
15-11-2023
27-11-2023
Development of a digital toolkit for Green STEM education (WP4). ...

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΥΚΟΡΡΙΖΑΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ CROCUS SATIVUS ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΑΦΡΑΝ
15-11-2023
27-11-2023
Δειγματοληψίες Εδάφους και Κρόκου, Χημικές Αναλύσεις – Αξιολόγηση των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Προϊόντων, Πιλοτική Εφαρμογή του Τρόπου Παραγωγής με τη Χρήση της Βιολογικής Μεθόδου “Συμβίωση Μυκόρριζας” και του Συμβατικού Τρόπου, Ανάπτυξη Εμπορικών Προϊόντων Υψηλής Διατροφικής Αξίας (ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4 και ΕΕ6). ...

Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραγωγή και Αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας, Eξoικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές Αντιρρύπανσης
09-11-2023
20-11-2023
Σύνθεση, δομικός και φυσικοχημικός χαρακτηρισμός προηγμένων υλικών για αποθήκευση υδρογόνου (ΠΕ2). Σύνθεση και χαρακτηρισμός προηγμένων υλικών για δέσμευση και μετατροπή CO2 σε χημικά προστιθέμενης αξίας και εξοικονόμηση ενέργειας (ΠΕ3). ...

Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραγωγή και Αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας, Eξoικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές Αντιρρύπανσης
09-11-2023
20-11-2023
Προηγμένα υλικά για παραγωγή Υδρογόνου (ΠΕ1). Προηγμένα υλικά για α)δέσμευση και μετατροπή CO2 σε χημικά προστιθέμενης αξίας, και β) εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια (ΠΕ3). ...

Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραγωγή και Αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας, Eξoικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές Αντιρρύπανσης
09-11-2023
20-11-2023
Προηγμένα υλικά για παραγωγή Υδρογόνου (ΠΕ1). Προηγμένα υλικά για α) δέσμευση και μετατροπή CO2 σε χημικά προστιθέμενης αξίας, και β) εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια (ΠΕ3). ...

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΕΥΑΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΧΡΥΣΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ MONTECARLO GEANT4
09-11-2023
20-11-2023
Model the physical processes that lead to the energy-loss of electrons and protons in AuNP (WP1). Calculate electron impact inelastic cross sections for AuNPs (WP2). Import the calculated inelastic scattering cross sections into the Geant4 toolkit (WP3). Quantify AuNP radioenhancement based on Geant4 simulations using the new physics model (WP4). Include exchange-correlation corrections to AuNP radioenhancement simulations (WP5). Predict cell-survival curves under X-ray, electron, and pro...

Ομαδοποίηση Βασισμένη σε Αντιγεγονότα: Εξηγησιμότητα, Δικαιοσύνη και Ποιότητα
02-11-2023
13-11-2023
Counterfactuals Explanations for Traditional and Deep Clustering: state-of-the art on counterfactual explanations, definition and computation of counterfactual explanations for traditional and deep clustering (συμμετοχή στα παραδοτέα D1 και D2). Dissemination and Communication: Project Webpage and LinkedIn account development, Poster/video on the interim research results (συμμετοχή στα παραδοτέα D7 και D8). ...

Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραγωγή και Αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας, Eξoικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές Αντιρρύπανσης
02-11-2023
13-11-2023
Ανάπτυξη προηγμένων Φωτοκαταλυτικών Υλικών και εφαρμογές για την απομάκρυνση επιλεγμένων ρύπων από το νερό (ΠΕ4)....

Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραγωγή και Αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας, Eξoικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές Αντιρρύπανσης
02-11-2023
13-11-2023
Προηγμένα Υλικά για τον καθαρισμό νερού (ΠΕ4)....

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
31-10-2023
10-11-2023
Έλεγχος ποιότητας ελαιολάδου και συσχέτιση με προσβολές ελαιοκάρπου (ΕΕ2)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΦΒ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25-10-2023
06-11-2023
Πειραματική μελέτη και κατανόηση των σχέσεων που συνδέουν τη μικροσκοπική δομή (με SAXS/WAXS) και δυναμική (με τις τεχνικές της διηλεκτρικής φασματοσκοπίας και ρεολογίας) με τις μακροσκοπικές ιδιότητες του συστήματος (ΠΕ1)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΦΒ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25-10-2023
06-11-2023
Υπολογιστική μελέτη οργανικών μορίων με μεθόδους Μοριακής Δυναμικής και Monte Carlo για την μελέτη της μοριακής δομής και της μεταφοράς φορτίου (ΠΕ1). Βελτιστοποίηση συνθετών ΦΒ tandem αρχιτεκτονικής (ΠΕ2). Διασύνδεση και προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου (ΠΕ5). ...

ΠΡΟγραμματισμένη και ΧΩροχρονική απελευθέρωση θεΡΑπευτικών και θεραπογνωστικών μορίων στα καρκινικά κύτταρα
25-10-2023
06-11-2023
Διαποίκιλση φυσικών προϊόντων και δημιουργία πλατφόρμας ελέγχου αλληλεπίδρασης στόχου προσδέματος (ΠΕ3). Προσαρμογή μιας γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία προσαρμοσμένων IDP προσδεμάτων (ΠΕ4). Προκλινική αξιολόγηση των τελικών μορίων (ΠΕ6). ...

Εθνικό δίκτυο έρευνας για την ανάδειξη της γενετικής βάσης των νευροεκφυλιστικώννοσων Alzheimer και Parkinson, την ανίχνευση αξιόπιστων βιοδεικτών και την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών τεχνολογιών και θεραπευτικών στρατηγικών στη βάση της ιατρικής της
25-10-2023
06-11-2023
Καταγραφή πασχόντων και δημιουργία Τράπεζας Βιολογικού Υλικού των Νευροεκφυλιστικών νόσων Parkinson και Alzheimer και των πρόδρομων μορφών τους (ΕΕ2)....

Εθνικό δίκτυο έρευνας για την ανάδειξη της γενετικής βάσης των νευροεκφυλιστικώννοσων Alzheimer και Parkinson, την ανίχνευση αξιόπιστων βιοδεικτών και την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών τεχνολογιών και θεραπευτικών στρατηγικών στη βάση της ιατρικής της
25-10-2023
06-11-2023
Καταγραφή πασχόντων και δημιουργία Τράπεζας Βιολογικού Υλικού των Νευροεκφυλιστικών νόσων Parkinson και Alzheimer και των πρόδρομων μορφών τους (ΕΕ2)....

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (CLIMPACT)
23-10-2023
02-11-2023
Βάσεις κλιματικών δεδομένων και δεδομένων υγείας, συσχέτιση τους , μοντέλα κλιματικών μεταβολών, επικαιροποίηση κλιματικών δεικτών που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία (ΠΕ2)....

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ ΕΛΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ" ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
20-10-2023
30-10-2023
Πλήθος Προσφερόμενων Θέσεων: Δύο (2). Αντικείμενο σύμβασης: Υποστήριξη χρηστών ως προς τη σύνδεση και στις υπηρεσίες ΠΣΔ. ...

Προηγμένο σύστημα εκπαίδευσης στο χειρισμό μικρών σκαφών, βασισμένο σε τεχνικές προσομοίωσης με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας - iCREW
19-10-2023
30-10-2023
Προγραμματισμός, ανάπτυξη και δημιουργία εικονικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, σχεδιασμός και ανάπτυξη λειτουργικών και εύχρηστων διεπαφών, προγραμματισμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών εφαρμογών εντός του εικονικού περιβάλλοντος και υλοποίηση ρεαλιστικής αναπαράστασης του φυσικού περιβάλλοντος (ΕΕ4). ...

ΕΥΦΥΗΣ CONTEXT-AWARE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
19-10-2023
30-10-2023
Ευφυής Μοντελοποίηση Διατροφικής Συμπεριφοράς με χρήση Τεχνικών Ενισχυτικής Μάθησης (ΕΕ1). Σχεδίαση και Ανάπτυξη του Συστήματος MedDietAgent (ΕΕ3). ...

ΕΥΦΥΗΣ CONTEXT-AWARE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
19-10-2023
30-10-2023
Ευφυής Μοντελοποίηση Διατροφικής Συμπεριφοράς με χρήση Τεχνικών Ενισχυτικής Μάθησης (ΕΕ1). ...

ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΠΟΣΙΜΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ Κ.ΛΠ.) ΤΗΣ Β.Δ ΕΛΛΑΔΟΣ
19-10-2023
30-10-2023
Γραμματειακή – Διοικητική Υποστήριξη....

IN-MEMORY SPATIAL ANALYTICS MADE SCALABLE (MESA)
19-10-2023
30-10-2023
Design, development and evaluation of prefix-based indices. Development of adaptations for selected data types (WP2, WP3)....