Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
01-07-2022
18-07-2022
Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου». Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής». Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων». Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις». Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής»....

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
01-07-2022
18-07-2022
Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου». Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής». Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων». Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις». Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής»....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ (CLEVER BALLOON)
01-07-2022
18-07-2022
«EE4- In silico μελέτη των χαρακτηριστικών του DCB»....

ΜΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - CARDIOCARE
01-07-2022
18-07-2022
Πακέτο εργασίας «WP5/Task 5.2 “The CARDIOCARE Data management and HPC platform’’ και Πακέτο εργασίας «WP5/ Task 5.3 “The CARDIOCARE Security tools and services”....

ΜΕΤΑΛΛΟ-ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΩΣ ΡΟΦΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΥΔΑΤΑ
01-07-2022
18-07-2022
Μελέτες ρόφησης βαρέων μετάλλων με μεθόδους batch και σε στήλες μικρής κλίμακας (ΕΕ3)....

VIRTUALAND: AN IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIENCE FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE SITES
01-07-2022
18-07-2022
Βελτίωση της απόδοσης των διαδραστικών VR σκηνών στο περιβάλλον UNITY 3D (WP5).      ...

VIRTUALAND: AN IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIENCE FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE SITES
01-07-2022
18-07-2022
Εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση επαγγελματιών του τουρισμού στην πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας (WP6)....

MEGATRON: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ 3D ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
24-06-2022
11-07-2022
Διαλειτουργικότητα και Διασύνδεση Συστημάτων, αξιολόγηση των μεθόδων σε πραγματικούς ασθενείς με χρήση μεθόδων ανάλυσης βάδισης (ΠΕ3). Επικουρικό έργο στην Αξιολόγηση των μεθόδων σε Πραγματικούς Ασθενείς. ...

Γραφείο Διασύνδεσης Παν/μίου Ιωαννίνων
24-06-2022
11-07-2022
Συμβολή στην εκτέλεση των παραδοτέων: Π5.1. Δικτυακός τόπος υπηρεσιών σταδιοδρομίας Π.Ι., Γραφείου Διασύνδεσης (ΔΑΣΤΑ) και Π5.3.Αναφορά δράσεων δημοσιότητας ενημέρωσης και δικτύωσης και των αποτελεσμάτων αυτών....

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
23-06-2022
08-07-2022
Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου». Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής». Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων». Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις». Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής»....

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
23-06-2022
08-07-2022
Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου». Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής». Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων». Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις». Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής»....

IN-MEMORY SPATIAL ANALYTICS MADE SCALABLE (MESA)
22-06-2022
07-07-2022
Design, development and evaluation of prefix-based spatial indices. Partitioning and indexing schemes for specific data types and exploiting parallelism. Integration of developed components to a system and performance/scalability tests. (Mέρος των παραδοτέων 2.1, 3.1, 4.1 και 4.2)....

ΤΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΩΝ LPPR ΩΣ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ LPA ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΑΞΟΝΩΝ (AXONALPA)
22-06-2022
07-07-2022
ΠΕ4 – LPA treatments of cell lines expressing LPPR3 variants. ...

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΙ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ ΩΣ ΝΕΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ»
21-06-2022
06-07-2022
Στατιστική επεξεργασία των οργανοληπτικών αποτελεσμάτων και σύγκριση διαφορετικών τρόπων εκτροφής. Στατιστική ανάλυση δεικτών διαφοροποίησης πουλερικών ελεύθερης βοσκής σε σχέση με αυτά των συμβατικών (ΕΕ12)....

SEEK & GO: ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
21-06-2022
06-07-2022
Αξιολόγηση λειτουργικότητας του τελικού συστήματος στο πλαίσιο του Παραδοτέου Π5.1: Αποτίμηση απόδοσης της υπηρεσίας – Βελτιστοποίηση....

Χρέος εξαφάνισης ορχιδεών με τη χρήση αλλαγών στο χώρο και το χρόνο
21-06-2022
06-07-2022
2.1: Parameterize spatial null model of environmental variability / 2.2. Detect and measure spatial drift of each species / 2.3. Interpretation of shifts due to climate, land-use change or turnover (WP2). 3.3.: Extinction debt estimation: implicit method / 3.4.: Spatial shift and extinction-debt models, theory (WP3). 4.2.: Forecasts - explicit method (WP4). ...

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
17-06-2022
04-07-2022
Συμμετοχή στο σχεδιασμό του εικονικού περιβάλλοντος, επεξεργασία εικόνων και πολυμεσικού υλικού, προγραμματισμός και ανάπτυξη εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας (WP4)....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
17-06-2022
04-07-2022
Ανάλυση απαιτήσεων, καθορισμός χαρακτηριστικών εικονικού περιβάλλοντος, σχεδιασμός, προγραμματισμός και ανάπτυξη εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, παρουσίαση των εφαρμογών και του περιβάλλοντος στους εταίρους και το ευρύ κοινό (WP4)....

VIRTUALAND: AN IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIENCE FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE SITES
16-06-2022
01-07-2022
Δοκιμές στο Διαδραστικό Σύστημα Εικονικής Περιήγησης στο Vive Focus 3 (WP5)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
16-06-2022
01-07-2022
Εμπλουτισμός επιλεγμένων τροφίμων της Ηπείρου με αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά: Εμπλουτισμός τροφίμων με αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά. Χημικές και βιοχημικές αναλύσεις προϊόντων-βασική σύσταση, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, αρωματικό δυναμικό, βιοδραστικές ενώσεις και βιοδράσεις, και επίσης οργανοληπτική αξιολόγηση. Εφαρμογή κλασικών, φωτομετρικών και ενόργανων μεθόδων ανάλυσης. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων. Δράσεις δημοσίευσης / δημοσιότητας και προβολής (ΠΕ4)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
16-06-2022
01-07-2022
Δειγματοληψία γλεύκους και οίνων. Χημικές και βιοχημικές αναλύσεις γλεύκους και οίνων - βασική σύσταση, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, αρωματικό δυναμικό, βιοδραστικές ενώσεις και βιοδράσεις, και επίσης οργανοληπτική αξιολόγηση. Εφαρμογή κλασικών, φωτομετρικών και ενόργανων μεθόδων ανάλυσης. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων. Δράσεις δημοσίευσης / δημοσιότητας και προβολής (ΠΕ1)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
16-06-2022
01-07-2022
Ανάπτυξη πρωτοκόλλων λήψης και στατιστικής επεξεργασίας φασμάτων Raman μικροπλαστικών σε περιβαλλοντικά συστήματα ιχθυοκαλλιεργειών. Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων φασμάτων Raman δειγμάτων αναφοράς (ΠΕ2)....

VISIBLE LIGHT COMMUNICATIONS IN COMMUNICATIONS, MARKETING, TRANSPORT, LOGISTICS, CULTURAL AND TOURIST INDUSTRIES (VIOLIN)
14-06-2022
29-06-2022
Αναφορά εργασιών για την επιστημονική υποστήριξη και μεταφορά τεχνογνωσίας αναφορικά με το σύστημα ζεύξης ορατού φωτός. Υλοποίηση του οπτικού κυκλώματος ζεύξης ορατού φωτός με ψηφιακή πλατφόρμα. Αξιολόγηση και αναθεώρηση λειτουργίας του οπτικού συστήματος....

Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές
14-06-2022
29-06-2022
1. Καθορισμός Οντολογίας και Πολιτικών Διαμοιρασμού Δεδομένων. 2. Προσαρμογή Πλατφόρμας Reasonablegraph σε Οντολογίες και Λειτουργίες. 3. Τεκμηρίωση και Ανάπτυξη Πολιτιστικού Αποθέματος....

Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές (ΜΕΛΟΣ)
14-06-2022
29-06-2022
1. Καθορισμός Οντολογίας και Πολιτικών Διαμοιρασμού Δεδομένων. 2. Προσαρμογή Πλατφόρμας Reasonablegraph σε Οντολογίες και Λειτουργίες. 3. Τεκμηρίωση και Ανάπτυξη Πολιτιστικού Αποθέματος....

Foodomics-GR - Ενδελεχής Χαρακτηρισμός Τροφίμων
14-06-2022
29-06-2022
ΠΕ 13: Έλεγχος Ποιότητας, Αξιολόγηση Ασφάλειας Τροφίμων: Στόχοι/Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: Ποιοτικός έλεγχος για ρύπους / διαταράκτες ή δείκτες / δείκτες αποσύνθεσης. Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες: Ολοκλήρωση μελετών. ...

Η ΕΞΙΣΩΣΗ EULER ΚΑΙ Η ΗΜΙΓΕΩΣΤΡΟΦΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (ESGMO)
10-06-2022
27-06-2022
Μελέτη του προβλήματος και εκπόνηση πρωτότυπου ερευνητικού έργου σχετικά με τη γενίκευση και την πιο ακριβή ποσοτικοποίηση αποτελεσμάτων αναφορικά με τη σύγκλιση λύσεων της δυϊκής ημιγεωστροφικής εξίσωσης προς τις λύσεις της εξίσωσης Euler σε μορφή στροβιλισμού στη διδιάστατη περιοδική περίπτωση (WP1). Μελέτη του προβλήματος και εκπόνηση πρωτότυπου ερευνητικού έργου αναφορικά με τη σχέση της δυϊκής ημιγεωστροφικής εξίσωσης και της εξίσωσης Euler στην τριδιάστατη περίπτωση και την επίδρασή της...

Ecosystem for European Education Mobility as a Service: Model with Portal Demo (e-MEDIATOR)
10-06-2022
27-06-2022
Συμβολή στην μελέτη, σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων οργανωτικών και διαχειριστικών εργαλείων σε ψηφιακό περιβάλλον αναφορικά με τα τεχνολογικά τμήματα της εκπαιδευτικής πύλης, ιδιαίτερα για θέμα σχεδιασμού της μηχανής αναζήτησης για θέματα εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συνεισφορά στο σχεδιασμό των οργανωτικών και δομικών στοιχείων της εκπαιδευτικής πύλης (RP3)....

Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0 (Planet4)
10-06-2022
27-06-2022
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών, ακαδημαϊκών, επιχειρήσεων-βιομηχανίας, τοπικών φορέων και ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τους στόχους, τις δράσεις και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του έργου, τροφοδότηση της ιστοσελίδας του έργου και των κοινωνικών δικτύων με νέα και αποτελέσματα του έργου, συνεισφορά στην σύνταξη δελτίων τύπου και συμμετοχή στη δημιουργία των newsletter και διανομή τους στις ομάδες στόχους, συμβολή στη διοργάνωση εκδήλωσεων για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
10-06-2022
27-06-2022
Ορισμός απαιτήσεων υλικών και λειτουργιών και μελέτη κοστολόγησης κύκλου ζωής (ΕΕ1). Π1.3: Μελέτη κοστολόγησης κύκλου ζωής. Τροποποίηση και χαρακτηρισμός εποξικής μήτρας & παρασκευή ΥΣΥ (ΕΕ2). - Π2.1: Τεχνική έκθεση επιλεγμένων νάνο-δομών και συνθηκών ανάμειξης. - Π2.2: Αξιολόγηση και απόδοση ιδιοτήτων εποξικής μητρικής φάσης. Κατασκευαστικός σχεδιασμός δομής επίδειξης & αξιολόγηση των παρασκευασμένων ΥΣΥ & της πολυλειτουργικότητας (ΕΕ4). Π 4.1: Κατασκευαστικός σχεδιασμός....

ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
10-06-2022
27-06-2022
Υλικά με βάση το τσιμέντο: Αξιολόγηση ΘΗ συμπεριφοράς-λειτουργικότητας, μηχανικών ιδιοτήτων (ΕΕ3): Π3.2 Τεχνολογία παρασκευής ΝΑΝΟ-ΙΣΤ, ΘΗ & ηλεκτρικές ιδιότητες και Μηχανική συμπεριφορά. Π3.3 Ανθεκτικότητα & ΘΗ απόδοση ΝΑΝΟ-ΙΣΤ υπό μηχανικές & περιβαλλοντικές καταπονήσεις. Π3.4 Λειτουργικότητες & Προδιαγραφές αυτόνομης ΜΚΑ σε περιβάλλον λειτουργίας. ...

ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
09-06-2022
24-06-2022
Υλικά με βάση το τσιμέντο: Αξιολόγηση ΘΗ συμπεριφοράς-λειτουργικότητας, μηχανικών ιδιοτήτων: Π3.2 Τεχνολογία παρασκευής ΝΑΝΟ-ΙΣΤ, ΘΗ & ηλεκτρικές ιδιότητες και Μηχανική συμπεριφορά. Π3.3 Ανθεκτικότητα & ΘΗ απόδοση ΝΑΝΟ-ΙΣΤ υπό μηχανικές & περιβαλλοντικές καταπονήσεις. Π3.4 Λειτουργικότητες & Προδιαγραφές αυτόνομης ΜΚΑ σε περιβάλλον λειτουργίας. ...

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
08-06-2022
23-06-2022
Συμμετοχή στο ΠΕ4 «Αξιολόγηση Αρωματικών - Φαρμακευτικών φυτών και εδώδιμων μυκητών. Αξιοποίησή τους σε βιολειτουργικά προϊόντα» και στη Δράση 4.4 «Ανάπτυξη μεθοδολογίας εξειδικευμένης παραγωγής κρέατος υψηλής προστιθέμενης αξίας με τη χρήση διατροφαρμακευτικών προϊόντων και αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών στη διατροφή των ζώων»....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
08-06-2022
23-06-2022
Συμμετοχή στο ΠΕ2 «Μεθοδολογίες και τεχνικές ελέγχου της ασφάλειας αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 2.2 «Προσδιορισμός μικροβιολογικών δεικτών ασφάλειας επιλεγμένων τυροκομικών προϊόντων και ειδών κρέατος από διαφοροποιημένα παραγωγικά συστήματα εκτροφής της Ηπείρου»....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
08-06-2022
23-06-2022
Συμμετοχή στο ΠΕ2 «Μεθοδολογίες και τεχνικές ελέγχου της ασφάλειας αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 2.2 «Προσδιορισμός μικροβιολογικών δεικτών ασφάλειας επιλεγμένων τυροκομικών προϊόντων και ειδών κρέατος από διαφοροποιημένα παραγωγικά συστήματα εκτροφής της Ηπείρου»....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
08-06-2022
23-06-2022
Συμμετοχή στο ΠΕ1 «Ποιότητα αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 1.2 «Ανεύρεση ποιοτικών χαρακτηριστικών κρέατος ορνιθίων και μικρών μηρυκαστικών σε διαφοροποιημένα παραγωγικά συστήματα μέσω μεθοδολογιών NGS»....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
08-06-2022
23-06-2022
Συμμετοχή στο ΠΕ1 «Ποιότητα αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 1.2 «Ανεύρεση ποιοτικών χαρακτηριστικών κρέατος ορνιθίων και μικρών μηρυκαστικών σε διαφοροποιημένα παραγωγικά συστήματα μέσω μεθοδολογιών NGS»....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
07-06-2022
22-06-2022
Στατιστική ανάλυση για την συσχέτιση ωμικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας με φαινότυπους σχετικούς με την υγιή γήρανση (ΠΕ1 και ΠΕ3)....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
07-06-2022
22-06-2022
Διαχείριση της βιοτράπεζας της ΜΥΗ, προετοιμασία των δειγμάτων και μέτρηση των ομικών τους χαρακτηριστικών (ΠΕ1 και ΠΕ3)....

VISIBLE LIGHT COMMUNICATIONS IN COMMUNICATIONS, MARKETING, TRANSPORT, LOGISTICS, CULTURAL AND TOURIST INDUSTRIES (VIOLIN)
07-06-2022
22-06-2022
Υλοποίηση οπτικού κυκλώματος ζεύξης ορατού φωτός με τη χρήση κάμερας. Ανάπτυξη και υλοποίηση αλγορίθμων για την επεξεργασία εικόνας και video με σκοπό την υποστήριξη της μετάδοσης σήματος σε συστήματα οπτικής επικοινωνίας. Δοκιμαστικοί έλεγχοι του οπτικού συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Ανάπτυξη πρώτου πρότυπου προϊόντος ζεύξης ορατού φωτός....

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
02-06-2022
17-06-2022
Συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας: ΠΕ1 (Ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυών ασύρματων αισθητήρων νέας γενιάς για ιχνηλασιμότητα συσκευασμένων τροφίμων) και ΠΕ2 (Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της τεχνολογίας για απομακρυσμένη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο συσκευασμένων προϊόντων αγροδιατροφής), όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
02-06-2022
17-06-2022
Συλλογή δεδομένων στα πλαίσια της ΜΥΗ και προετοιμασία των βιολογικών δειγμάτων για αποθήκευση (ΠΕ1 και ΠΕ3)....

ΤΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΩΝ LPPR ΩΣ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ LPA ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΑΞΟΝΩΝ (AXONALPA)
30-05-2022
14-06-2022
ΠΕ5 – Morphometric analyses of branching behavior of WT and Lppr3 KO primary neurons treated with LPA. ΠΕ7 – In utero electroporation and analysis of branching patterns. ...

Ερευνητική Υποδομή Αναλυτικής Ιατρικών Δεδομένων μεγάλου όγκου με στόχο την Ιατρική Ακριβείας
26-05-2022
10-06-2022
EE1 Ανάπτυξη της υποδομής νέφους και των μηχανισμών διαμοιρασμού και προσπέλασης των ιατρικών δεδομένων μεγάλου όγκου. EE2 Ανάπτυξη των υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας, χαρτογράφησης και μετέπειτα εναρμόνισης των ιατρικών δεδομένων. EE3 Ανάπτυξη των υπηρεσιών αναλυτικής δεδομένων. EE4 Πιλοτική εφαρμογή....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
26-05-2022
10-06-2022
Υποστήριξη μονάδας συνεστιακής μικροσκοπίας (ΠΕ2)....

ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - 'GATEKEEPER'
25-05-2022
09-06-2022
Πακέτο εργασίας «WP5 /Task 5.3 AI-powered services for Personalised early risk detection and risk assessment». Πακέτο εργασίας «WP6 / Task 6.3-Big Data and Data analytics strategies for early detection and intervention». Πακέτο εργασίας «WP9 / Task 9.1 Dissemination & Communication activities». ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΡΑΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (VIOLIN)
19-05-2022
03-06-2022
Σχεδίαση, υλοποίηση και χαρακτηρισμός του οπτικού κυκλώματος ζεύξης ορατού φωτός. Αναφορά δοκιμαστικών ελέγχων του οπτικού συστήματος ζεύξης ορατού φωτός, αναφορά σφαλμάτων και επικαιροποίησή του. Πρώτο πρότυπο προϊόντος ζεύξης ορατού φωτός.   ...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΡΑΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (VIOLIN)
19-05-2022
03-06-2022
Υλοποίηση οπτικού κυκλώματος ζεύξης ορατού φωτός. Αναφορά δοκιμαστικών ελέγχων του οπτικού συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Πρώτο πρότυπο προϊόντος ζεύξης ορατού φωτός (EE2)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
18-05-2022
02-06-2022
Κατασκευή κυτταρικών σειρών με μεταλλάξεις ή απαλοιφές λειτουργικών γονιδίων και μελέτη αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών του πυρηνικού φακέλου (ΠΕ2.4)....

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (ΕΞΕΡΕΥΕΝΝΕΚΠ)
17-05-2022
01-06-2022
Γλωσσική επιμέλεια επιστημονικού εκπαιδευτικού υλικού για την εξελικτική θεωρία που θα αναρτηθεί στον Κόμβο LUCAS....