Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 62600/2023
07-12-2023
18-12-2023
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ
WARS: ΜΝΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1945 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
83057

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο στις ανθρωπιστικές επιστήμες

ON/OFF

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ιστορία της Τέχνης

ON/OFF

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στην επιμέλεια εκθέσεων και στην καταγραφή έργων τέχνης

100 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας

Μέγιστη προσμετρούμενη εμπειρία: 24 μήνες

Επιστημονική επιμέλεια της βάσης ιστορικών δεδομένων και διεξαγωγή έρευνας (ΠΕ 6).

e-max.it: your social media marketing partner