Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 62619/2023
07-12-2023
18-12-2023
ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αξιολόγηση επενδυμένου βαμβακόσπορου σε συνθήκες πεδίου
61392

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Διδακτορικό Δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με το υπό ανάθεση έργο

ON/OFF

Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα

Ερευνητική εμπειρία στους Εντομοπαθογόνους Μύκητες

ON/OFF

Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα

Δημοσιεύσεις σχετικές με το υπό ανάθεση έργο

ON/OFF

Η μη πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την πρόταση απορριπτέα

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Γεωπονίας, Βιολογίας ή Χημείας ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

25 μονάδες

Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με το υπό ανάθεση έργο

35 μονάδες

Ερευνητική εμπειρία στην Βιολογική Αντιμετώπιση εχθρών των καλλιεργειών

0-15 μονάδες

Γνώση αγγλικής γλώσσας

Καλή: 5 μονάδες

Πολύ καλή:10 μονάδες

Άριστη: 15 μονάδες

Γνώση Η/Υ

10 μονάδες

Θα αξιολογηθούν οι απομονώσεις των εντομοπαθογόνων μυκήτων των εμπορικών σκευασμάτων και του άγριου στελέχους σε εργαστηριακές και πραγματικές συνθήκες, θα αξιολογηθεί και η ενδοφυτικότητα τους ενώ θα αξιολογηθεί εργαστηριακά η συνδυαστική εφαρμογή του προαναφερόμενων σκευασμάτων της εταιρείας BASF. Ανάλογα με το στάδιο εφαρμογής τους θα γίνεται και η σχετική ταυτοποίηση τους (μοριακή ή εργαστηριακή). Κατά συνέπεια, θα αναπτυχθεί μια «βάση δεδομένων» που θα περιέχει πληροφορίες για πρωτόκολλα καλλιέργειας, την ταυτοποίηση τους σε διάφορα στάδια, καθώς και δεδομένα σχετικά με την εντομοκτόνο δράση τους με απώτερο σκοπό την βελτιστοποίηση της χρήσης τους.

e-max.it: your social media marketing partner