Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
06-02-2023
16-02-2023
Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου». Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής». Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων». Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις». Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής»....

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
03-02-2023
13-02-2023
Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης-Επικοινωνίας (Πανεπιστημιακή εκπαίδευση) (ΠΕ1)....

ΤΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΩΝ LPPR ΩΣ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ LPA ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΑΞΟΝΩΝ (AXONALPA)
03-02-2023
13-02-2023
WP5 – Morphometric analysis of branching behavior of WT and Lppr KO primary cortical neurons treated with LPA. WP7 – In utero electroporation and analysis of branching patterns. ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
03-02-2023
13-02-2023
Ανάπτυξη υπολογιστικής υποδομής για την διαχείριση υπηρεσιών νέφους. Αξιολόγηση συστημάτων ανοικτού κώδικα εικονικοποίησης πόρων με έμφαση στην υποστήριξη εφαρμογών νέφους (ΠΕ 1.5).    ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
03-02-2023
23-02-2023
Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων....

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
03-02-2023
23-02-2023
Παροχή επικουρικού διδακτικού έργου από υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο των προγραμμάτων α’ και β’ κύκλου σπουδών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων ή επιμορφωτικών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων....

ΕΥΦΥΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ /INSPECT
31-01-2023
10-02-2023
Πιλοτική εφαρμογή, τεχνική αξιολόγηση και διάχυση (EΕ6).  ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
31-01-2023
10-02-2023
Ορισμός απαιτήσεων υλικών και λειτουργιών και μελέτη κοστολόγησης κύκλου ζωής: Π1.3: Μελέτη κοστολόγησης κύκλου ζωής. Τροποποίηση και χαρακτηρισμός εποξικής μήτρας & παρασκευή ΥΣΥ (ΕΕ2): Π2.1: Τεχνική έκθεση επιλεγμένων νάνο-δομών και συνθηκών ανάμειξης, Π2.2: Αξιολόγηση και απόδοση ιδιοτήτων εποξικής μητρικής φάσης. Κατασκευαστικός σχεδιασμός δομής επίδειξης & αξιολόγηση των παρασκευασμένων ΥΣΥ & της πολυλειτουργικότητας (ΕΕ4): Π4.1: Κατασκευαστικός σχεδιασμός, Π4.2: Τεχνική έκθ...

Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές
27-01-2023
06-02-2023
Τεκμηρίωση και Ανάπτυξη Πολιτιστικού Αποθέματος (ΕΕ3)....

Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές
27-01-2023
06-02-2023
Τεκμηρίωση και Ανάπτυξη Πολιτιστικού Αποθέματος (ΕΕ3)....

ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
27-01-2023
06-02-2023
Synthesis of Substrate-Specific Molecular Catalysts. Synthesis of hybrid nanocatalysts. Physicochemical Characterization. Catalytic evaluation & optimization. Dissemination of results. ...

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
27-01-2023
06-02-2023
Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου». Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής». Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων». Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις». Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής»....

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
27-01-2023
06-02-2023
Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου». Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής». Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων». Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις». Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής»....

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
27-01-2023
06-02-2023
Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου». Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής». Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων». Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις». Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής»....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
27-01-2023
06-02-2023
Bιοπληροφορική ανάλυση ετερογενών δεδομένων μέσω της χρήσης τεχνικών μηχανικής μάθησης (ΠΕ3). ...

Καινοτόμες ζωοτροφές με άλευρα εντόμων, τα οποία θα εκτρέφονται σε υπόστρωμα εμπλουτισμένο με λειτουργικά συστατικά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας, για εκτρεφόμενες τσιπούρες, ορνίθια και χοιρίδια (InsectFeedAroma)
26-01-2023
06-02-2023
Διερεύνηση της χρήσης σιτηρεσίων με προσθήκη δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων εμπλουτισμένου εντομάλευρου στις αποδόσεις εκτρεφόμενης τσιπούρας, κρεοπαραγωγών ορνιθίων και παχυνόμενων χοιριδίων (ΕΕ2) Διερεύνηση της επίδρασης των σιτηρεσίων με προσθήκη δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων εμπλουτισμένου εντομάλευρου σε δείκτες υγείας και ευζωίας της εκτρεφόμενης τσιπούρας, κρεοπαραγωγών ορνιθίων και χοιριδίων (ΕΕ3). Ανίχνευση του μικροβιώματος του εντέρου χρησιμοποιώντας αλληλουχία 16S με μεταγενετικ...

Ecosystem for European Education Mobility as a Service: Model with Portal Demo (e-MEDIATOR)
25-01-2023
06-02-2023
Συνεισφορά στον εμπλουτισμό της πλατφόρμας με το σχεδιασμό ενός μοντέλου διασύνδεσης των αποφοίτων με εργασιακές ευκαιρίες /θέσεις εργασίας (PR4). Συνεισφορά στη δημιουργία της πλατφόρμας μέσω του σχεδιασμού της μηχανής αναζήτησης που θα υπάρχει στην πλατφόρμα καθώς και του mock up εργαλείου που αναπαριστά οπτικά το πώς θα είναι η ιστοσελίδα στην τελική της μορφή (PR5). Συνεισφορά στην ανάπτυξη της διαδικασίας ελέγχου του mock up εργαλείου και των απαιτήσεων για τα σενάρια των δοκιμών (PR6)....

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
25-01-2023
06-02-2023
Αναζήτηση δεδομένων και στοιχείων για τον σχεδιασμό και υλοποίηση φιλικής προς το χρήστη εφαρμογής (App) για κινητές συσκευές , η οποία θα περιλαμβάνει σειρά από τουριστικές υπηρεσίες και πληροφορίες προς τους χρήστες της τουριστικής αγοράς προκειμένου να προωθηθεί η SMARTIMONY πολιτιστική εμπειρία σε ευρύ κοινό (WP5).  ...

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
25-01-2023
06-02-2023
Τεχνολογική & διοικητική υποστήριξη στην διοργάνωση των μουσικοθεατρικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα σε ότι αφορά τα απαιτούμενα τεχνολογικά και ψηφιακά μέσα, επεξεργασία υλικού για προβολή στο site του έργου, σε youtube και τοπικά μέσα, συνεργασία με τον external expert και τον ΕΥ (WP4)....

PROXIMIOT - PROXIMITY MARKETING PLATFORM
25-01-2023
06-02-2023
Εργαστηριακές Δοκιμές και Παράδοση του τελικού Πρωτοτύπου του έργου Proximiot (μέρος της Ενότητας Εργασίας ΕΕ3: Ολοκλήρωση, βελτίωση του συστήματος και επικύρωση της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας)....

MEGATRON: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ 3D ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
25-01-2023
06-02-2023
Διαλειτουργικότητα και Διασύνδεση Συστημάτων, αξιολόγηση των μεθόδων σε πραγματικούς ασθενείς με χρήση μεθόδων ανάλυσης βάδισης: Επικουρικό έργο στην Αξιολόγηση των μεθόδων σε Πραγματικούς Ασθενείς. ...

ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
25-01-2023
06-02-2023
Π5.1 ΝΑΝΟ-ΙΣΤ με ενσωμάτωση λεπτόκοκκων αδρανών παραχθέν σε πιλοτική κλίμακα και χαρακτηρισμός μηχανικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων, Π5.2 ΘΗ & ηλεκτρικές ιδιότητες, Μηχανική Συμπεριφορά & Λειτουργικότητες: Ανθεκτικότητα υπό μηχανικές & περιβαλλοντικές καταπονήσεις. Π6.1 Δομικό ΘΗ ΝΑΝΟ-ΙΣΤ στοιχείο ως demonstrator, Π6.2 Αποτελέσματα ΘΗ συμπεριφοράς & λειτουργικοτήτων σε περιβάλλον προσομοίωσης, Π6.3 Κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού, εκτίμησης και πιστοποίησης ΘΗ ΝΑΝΟ-ΙΣΤ με α...

ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
25-01-2023
06-02-2023
Π5.1 ΝΑΝΟ-ΙΣΤ με ενσωμάτωση λεπτόκοκκων αδρανών παραχθέν σε πιλοτική κλίμακα και χαρακτηρισμός μηχανικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων, Π5.2 ΘΗ & ηλεκτρικές ιδιότητες, Μηχανική Συμπεριφορά & Λειτουργικότητες: Ανθεκτικότητα υπό μηχανικές & περιβαλλοντικές καταπονήσεις. Π6.1 Δομικό ΘΗ ΝΑΝΟ-ΙΣΤ στοιχείο ως demonstrator, Π6.2 Αποτελέσματα ΘΗ συμπεριφοράς & λειτουργικοτήτων σε περιβάλλον προσομοίωσης, Π6.3 Κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού, εκτίμησης και πιστοποίησης ΘΗ ΝΑΝΟ-ΙΣΤ με α...

MEGATRON: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ 3D ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
25-01-2023
06-02-2023
Διαλειτουργικότητα και Διασύνδεση Συστημάτων, αξιολόγηση των μεθόδων σε πραγματικούς ασθενείς με χρήση μεθόδων ανάλυσης βάδισης: Επικουρικό έργο στην Αξιολόγηση των μεθόδων σε Πραγματικούς Ασθενείς. ...

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ CALLINECTES SAPIDUS (ΜΠΛΕ ΚΑΒΟΥΡΙ)
24-01-2023
03-02-2023
Βιολογία, οικολογία και δυναμική πληθυσμών του είδους (ΠΕ2). Καινοτόμες τεχνικές στην εκτίμηση των αποθεμάτων (ΠΕ5). ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
23-01-2023
02-02-2023
Εμπιστευτική υπολογιστική και αξιοπιστία σε Post Von Neumann αρχιτεκτονικές υπολογιστικών μηχανών. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στo πλαίσιo του πακέτου εργασίας ΠΕ1.3. ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
23-01-2023
02-02-2023
Αξιόπιστα και ασφαλή Συστήματα-σε-Ολοκληρωμένο (SoC) για νευρομορφικές εφαρμογές σε νέες τεχνολογίες. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στo πλαίσιo του πακέτου εργασίας ΠΕ1.3. ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
23-01-2023
02-02-2023
Δομική-λειτουργική ανάλυση διαμεμβρανικών μεταφορέων του ανθρώπινου μικροβιώματος που συνδέονται με χημειοανθεκτικότητα έναντι του φαρμάκου gemcitabine (ΕΕ1)....

Βιολογική αντιμετώπιση του Ημιπτέρου Halyomorpha halys με την χρήση του Εμπορικού Σκευάσματος Velifer σε καλλιέργεια Actinidia callosa στην Περιοχή Άρτας και σε εφαρμογή επένδυσης βαμβακόσπορου
23-01-2023
02-02-2023
Θα αξιολογηθούν οι απομονώσεις των μυκήτων των εμπορικών σκευασμάτων και του άγριου στελέχους σε εργαστηριακές και πραγματικές συνθήκες, θα αξιολογηθεί και η ενδοφυτικότητα τους ενώ θα αξιολογηθεί εργαστηριακά η συνδυαστική εφαρμογή του προαναφερόμενων σκευασμάτων της εταιρείας Basf. Ανάλογα με το στάδιο εφαρμογής των θα γίνεται και η σχετική ταυτοποίηση τους (μοριακή ή εργαστηριακή). Κατά συνέπεια, θα αναπτυχθεί μια «βάση δεδομένων» που θα περιέχει πληροφορίες για πρωτόκολλα καλλιέργειας, την τ...

Βιολογική αντιμετώπιση του Ημιπτέρου Halyomorpha halys με την χρήση του Εμπορικού Σκευάσματος Velifer σε καλλιέργεια Actinidia callosa στην Περιοχή Άρτας και σε εφαρμογή επένδυσης βαμβακόσπορου
23-01-2023
02-02-2023
Θα αξιολογηθούν οι απομονώσεις των μυκήτων των εμπορικών σκευασμάτων και του άγριου στελέχους σε εργαστηριακές και πραγματικές συνθήκες, θα αξιολογηθεί και η ενδοφυτικότητα τους ενώ θα αξιολογηθεί εργαστηριακά η συνδυαστική εφαρμογή του προαναφερόμενων σκευασμάτων της εταιρείας Basf. Ανάλογα με το στάδιο εφαρμογής των θα γίνεται και η σχετική ταυτοποίηση τους (μοριακή ή εργαστηριακή). Κατά συνέπεια, θα αναπτυχθεί μια «βάση δεδομένων» που θα περιέχει πληροφορίες για πρωτόκολλα καλλιέργειας, την τ...

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
23-01-2023
02-02-2023
Επεξεργασία, εναρμόνιση, προτύπωση, ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο φυσικό αντικείμενο (ΠE1 – ΠΕ3). ...

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
20-01-2023
30-01-2023
Συστηματική αποτίμηση της τρέχουσας γνώσης και την καταγραφή και συλλογή των αποτελεσμάτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο φυσικό αντικείμενο (ΠE1 – ΠΕ3). ...

Ηλεκτρονικά μεγάλης κλίμακας κατασκευασμένα με φως - LASEMAL
20-01-2023
30-01-2023
Μελέτη οπτοηλεκτρονικών διατάξεων με βάση το γραφένιο και άλλα δυσδιάστατα υλικά....

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ 3 ΣΤΗ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ (GRAPHENECORE3)
20-01-2023
30-01-2023
Προσομοίωση Διατάξεων Φωτοανιχνευτών με βάση το Γραφένιο (WP2)....

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)
12-01-2023
23-01-2023
Ειδικός/ή σε θέματα ποιοτικών προσεγγίσεων. Ολοκληρωμένη μελέτη ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών του εκπαιδευτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η μελέτη θα περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση, θεωρητική πλαισίωση, μεθοδολογική πρόταση και τεκμηρίωση της καταλληλότητάς της αναφορικά με τη συλλογή του εμπειρικού υλικού, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων, παρουσίαση των αποτελεσμάτων και προτάσεις πολιτικής (ΠΕ1)....

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)
12-01-2023
23-01-2023
Ειδικός/ή σε θέματα ποσοτικών προσεγγίσεων. Ολοκληρωμένη μελέτη ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών του εκπαιδευτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η μελέτη θα περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση, θεωρητική πλαισίωση, μεθοδολογική πρόταση και τεκμηρίωση της καταλληλότητάς της αναφορικά με τη συλλογή του εμπειρικού υλικού, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων, παρουσίαση των αποτελεσμάτων και προτάσεις πολιτικής (ΠΕ1)....

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)
12-01-2023
23-01-2023
Το πρόσωπο που θα επιλεγεί καλείται να υποστηρίξει τεχνικά την προετοιμασία, εγκατάσταση και συντήρηση του υλικού και λογισμικού που απαιτείται για τη λειτουργία του Γραφείου, καθώς και κάθε πρόδρομη, σύγχρονη και μετέπειτα τεχνική και άλλη υποστηρικτική ενέργεια απαιτείται για την προετοιμασία, λήψη, επεξεργασία, παραγωγή και διάχυση του υλικού που πρόκειται να παραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή. Στα παραδοτέα του Έργου περιλαμβάνονται οι αρχικές, ενδιάμεσες και τελικές εκδόσεις έργων καταγραφής, επ...

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
10-01-2023
20-01-2023
Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων και χημικών ρύπων σε ύδατα περιοχών ιχθυοκαλλιέργειας (ΠΕ1)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
10-01-2023
20-01-2023
Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων και χημικών ρύπων σε ύδατα περιοχών ιχθυοκαλλιέργειας (ΠΕ2)....

Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Υποέργο 3 : Βιομηχανικό Διδακτορικό στις Επιστήμες της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
05-01-2023
16-01-2023
Διοικητική & Οικονομική υποστήριξη, συμμετοχή στην αναζήτηση καινοτόμων ΜΜΕ και υπευθύνων φορέων χάραξης πολιτικής προκειμένου να πραγματοποιηθούν συναντήσεις για τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των ΜΜΕ με τα Πανεπιστήμια (ΠΕ1). Διοικητική & οικονομική υποστήριξη στα θέματα οργάνωσης & δημιουργίας μαθημάτων και εργασιών για τα βιομηχανικά διδακτορικά (ΠΕ2). Διοικητική & οικονομική υποστήριξη στη διαδικασία για τη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων του έργου (ΠΕ3). Δ...

Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων- ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
05-01-2023
16-01-2023
Συμμετοχή στην αναζήτηση καινοτόμων ΜΜΕ και υπευθύνων φορέων χάραξης πολιτικής προκειμένου να πραγματοποιηθούν συναντήσεις για τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των ΜΜΕ με τα Πανεπιστήμια (ΠΕ1). Διοικητική και τεχνική υποστήριξη στη δημιουργία μαθημάτων και εργασιών για τα βιομηχανικά διδακτορικά (ΠΕ2). Διοικητική και τεχνική υποστήριξη στη διαδικασία για τη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων του έργου (ΠΕ3). Συμβολή στη δημιουργία του σχεδίου επικοινωνίας και της ταυτότητας του έργο...

Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - ΥΠΟΕΡΓΟ 4 : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΡΟΣ (ΧΗΤΕΡΠΠ)
05-01-2023
16-01-2023
Ανάπτυξη έντυπου ή/και Ψηφιακού Υλικού του προγράμματος, υλικού προβολής και Δημοσιότητας....

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
05-01-2023
16-01-2023
Υπεύθυνος για την οργάνωση και συντονισμό της ερευνητικής ομάδας, για το σχεδιασμό της φιλικής προς το χρήστη εφαρμογής (App) για κινητές συσκευές για πλοήγηση και το σχεδιασμό της εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας. Η εφαρμογή θα αναδεικνύει και διασυνδέει τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος προκειμένου να προωθηθεί η SMARTIMONY πολιτιστική εμπειρία σε ευρύ διεθνές κοινό. Υπεύθυνος για την συνεργασία με τους εταίρους (WP5)....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
05-01-2023
16-01-2023
Συμμετοχή στην προετοιμασία της διδακτικής έκθεσης για τις κοινές πολιτιστικές διαδρομές της Άρτας και της Απουλίας και διαμόρφωσή της σε κατάλληλη μορφή και εκπαιδευτικούς σκοπούς (WP3)....

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
05-01-2023
16-01-2023
Συμμετοχή στη δημιουργία της εφαρμογής πλοήγησης για κινητές συσκευές, η οποία θα εμπεριέχει χάρτες με τα σημεία ενδιαφέροντος της SMARTΙMONY διασυνοριακής βιωματικής πολιτιστικής διαδρομής (WP5)....

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
04-01-2023
16-01-2023
Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου». Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής». Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων». Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις». Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής»....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04-01-2023
16-01-2023
Παραγωγή πρωτεϊνών υψηλής διατροφικής σύστασης από εδώδιμα στελέχη βασιδιομυκήτων. Βελτιστοποίηση παραγωγής πρωτεϊνών από εδώδιμα στελέχη βασιδιομυκήτων σε βυθισμένες καλλιέργειες (συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ2). Τεχνοοικονομική ανάλυση και περιβαλλοντική αξιολόγηση των διεργασιών και προϊόντων. Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω ΑΚΖ, και τεχνοοικονομική αξιολόγηση των διεργασιών (συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ6). ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04-01-2023
16-01-2023
Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση διατροφικής παρέμβασης με το καινοτόμο μπιφτέκι. Αξιολόγηση διατροφικής αξίας των καινοτόμων προϊόντων και σύγκριση με τα συμβατικά (συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ5)....

ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΚΟΡΕΣΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙ-ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ BCL-2 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ NMR ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (IN-CELL NMR)
30-12-2022
10-01-2023
Study of structural and conformational properties of lipid interactions with the target protein, Bcl-2, at the cellular level (WP2)....

ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΖΩΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΜΥΣ FMR1 KO
23-12-2022
03-01-2023
Προκλινικός συμπεριφορικός και νευροβιολογικός διαφυλικός ενδοφαινότυπος αυτισμού, στον επίμυ Fmr1KO: ανασχετική δράση κανναβινοειδών (εκχύλισμα κάνναβης, κανναβιδιόλη, ριμοναμπάντη) (ΕΕ3)....