Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
15-05-2023
25-05-2023
Αλληλούχιση με Next Generation Sequencing-NGS τεχνικές μοναδιαίων ανθρώπινων κύτταρων διαφόρων γενετικών νοσημάτων, βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων NGS, γονοτύπηση και ανάλυση δειγμάτων με μικροσυστοιχίες νέας γενιάς με υψηλή ευκρίνεια (SNP arrays) (ΠΕ2-ΠΕ3). ...

SMART TRAVEL ON CULTURAL ROUTES - SMARTOUR
12-05-2023
22-05-2023
UNESCO Roots Experiential Identity (WP5 – D5.1.1). Museums in the Era of Experience Ioannina (WP5 – D5.1.3). ...

ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
12-05-2023
22-05-2023
Επέκταση διαδικασίας παραγωγής ΘΗ ΝΑΝΟ-ΙΣΤ με προσθήκη λεπτόκοκκων αδρανών (ΕΕ5):      Π5.1 ΝΑΝΟ-ΙΣΤ με ενσωμάτωση λεπτόκοκκων αδρανών παραχθέν σε πιλοτική κλίμακα και Χαρακτηρισμός Μηχανικών και Φυσικοχημικών Ιδιοτήτων.      Π5.2 ΘΗ & ηλεκτρικές ιδιότητες, Μηχανική συμπεριφορά & Λειτουργικότητες: Ανθεκτικότητα υπό μηχανικές & περιβαλλοντικές καταπονήσεις.   Κατασκευή Δομής Επίδειξης (demonstrator): Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6):  ...

Καινοτόμες ζωοτροφές με άλευρα εντόμων, τα οποία θα εκτρέφονται σε υπόστρωμα εμπλουτισμένο με λειτουργικά συστατικά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας, για εκτρεφόμενες τσιπούρες, ορνίθια και χοιρίδια (InsectFeedAroma)
12-05-2023
22-05-2023
Διερεύνηση της χρήσης σιτηρεσίων με προσθήκη δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων εμπλουτισμένου εντομάλευρου στις αποδόσεις εκτρεφόμενης τσιπούρας, κρεοπαραγωγών ορνιθίων και χοιριδίων (ΕΕ2) Διερεύνηση της επίδρασης των σιτηρεσίων με προσθήκη δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων εμπλουτισμένου εντομάλευρου σε δείκτες υγείας και ευζωίας της εκτρεφόμενης τσιπούρας, κρεοπαραγωγών ορνιθίων και χοιριδίων (ΕΕ3). Ανίχνευση του μικροβιώματος του εντέρου χρησιμοποιώντας αλληλουχία 16S με μεταγενετική ανάλυση νέ...

Έρευνα και ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών τεχνικών για την εξ' αποστάσεως παρακολούθηση άγριας ορνιθοπανίδας για την πρόληψη εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών με χρήση drone και άλλων συσκευών
12-05-2023
22-05-2023
Συνεισφορά στην ανάλυση απαιτήσεων του απαραίτητου εξοπλισμού, καθορισμός προδιαγραφών για την προμήθεια του εξοπλισμού και παραμετροποίηση εξοπλισμού (ΠΕ2). Συνεισφορά στην ανάλυση των δεδομένων που θα καταγράφονται, στον σχεδιασμό, προγραμματισμό και ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την καταγραφή εικόνων & βίντεο (ΠΕ3). ...

Ερευνητική Υποδομή Αναλυτικής Ιατρικών Δεδομένων μεγάλου όγκου με στόχο την Ιατρική Ακριβείας
11-05-2023
22-05-2023
EE1 Ανάπτυξη της υποδομής νέφους και των μηχανισμών διαμοιρασμού και προσπέλασης των ιατρικών δεδομένων μεγάλου όγκου. EE2 Ανάπτυξη των υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας, χαρτογράφησης και μετέπειτα εναρμόνισης των ιατρικών δεδομένων. EE3 Ανάπτυξη των υπηρεσιών αναλυτικής δεδομένων. EE4 Πιλοτική εφαρμογή....

Ερευνητική Υποδομή Αναλυτικής Ιατρικών Δεδομένων μεγάλου όγκου με στόχο την Ιατρική Ακριβείας
11-05-2023
22-05-2023
EE1 Ανάπτυξη της υποδομής νέφους και των μηχανισμών διαμοιρασμού και προσπέλασης των ιατρικών δεδομένων μεγάλου όγκου. EE2 Ανάπτυξη των υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας, χαρτογράφησης και μετέπειτα εναρμόνισης των ιατρικών δεδομένων. EE3 Ανάπτυξη των υπηρεσιών αναλυτικής δεδομένων. EE4 Πιλοτική εφαρμογή....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
11-05-2023
22-05-2023
Κατασκευαστικός σχεδιασμός δομής επίδειξης & αξιολόγηση των παρασκευασμένων ΥΣΥ & της πολυλειτουργικότητας (ΕΕ4):           Π 4.1: Κατασκευαστικός σχεδιασμός.           Π4.2: Τεχνική έκθεση αξιολόγησης ιδιοτήτων/αντοχών ΥΣΥ & της πολυλειτουργικότητας. Κατασκευή δομών επίδειξης-Αποτίμηση απόδοσης και επίδοσης πολύ-λειτουργικότητας (ΕΕ5):           Π5.1: Αξιολόγηση λειτουργικότητας των δομών επίδειξη...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
11-05-2023
22-05-2023
Κατασκευαστικός σχεδιασμός δομής επίδειξης & αξιολόγηση των παρασκευασμένων ΥΣΥ & της πολυλειτουργικότητας (ΕΕ4):         Π 4.1: Κατασκευαστικός σχεδιασμός.         Π4.2: Τεχνική έκθεση αξιολόγησης ιδιοτήτων/αντοχών ΥΣΥ & της πολυλειτουργικότητας. Κατασκευή δομών επίδειξης-Αποτίμηση απόδοσης και επίδοσης πολύ-λειτουργικότητας (ΕΕ5):          Π5.1: Αξιολόγηση λειτουργικότητας των δομών επίδειξης.   &nbs...

Προηγμένο σύστημα εκπαίδευσης στο χειρισμό μικρών σκαφών, βασισμένο σε τεχνικές προσομοίωσης με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας - iCREW
10-05-2023
22-05-2023
Συνεισφορά στην έρευνα για τον καθορισμό της μεθοδολογίας σχεδιασμού του συστήματος και στο σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του λογισμικού και του υλικού του συστήματος (ΕΕ1). Συνεισφορά στον σχεδιασμό της υλικοτεχνικής υποδομής του συστήματος και στην περιγραφή της μελέτης υλοποίησης. Συνεισφορά στον καθορισμό και κατασκευή της υλικοτεχνικής υποδομής του συστήματος (ΕΕ2). ...

ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
10-05-2023
22-05-2023
Κατασκευή Δομής Επίδειξης (demonstrator): Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6). Π6.1 Δομικό ΘΗ ΝΑΝΟ-ΙΣΤ στοιχείο ως demonstrator. Π6.2 Αποτελέσματα ΘΗ συμπεριφοράς & λειτουργικοτήτων σε περιβάλλον προσομοίωσης. Π6.3 Κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού, εκτίμησης και πιστοποίησης ΘΗ ΝΑΝΟ-ΙΣΤ με αυτόνομα τροφοδοτούμενες λειτουργικότητες. ...

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
10-05-2023
22-05-2023
Μελέτη αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς με μCT (ΠΕ3)....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
10-05-2023
22-05-2023
Μελέτη αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς με μCT (ΠΕ3)....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
09-05-2023
19-05-2023
Ανάπτυξη υπολογιστικής υποδομής για την διαχείριση υπηρεσιών νέφους. Αξιολόγηση συστημάτων ανοιχτού κώδικα εικονικοποίησης πόρων με έμφαση στην υποστήριξη εφαρμογών νέφους (ΠΕ 1.5).    ...

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
09-05-2023
19-05-2023
Βελτιστοποίηση και προσαρμογή ενός ερευνητικού δορυφορικού αλγόριθμου βασισμένου στην αυτοματοποιημένη ανάλυση δορυφορικών εικόνων από το μετεωρολογικό δορυφόρο Meteosat (ΠΕ1)....

Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0 (Planet4)
20-04-2023
02-05-2023
Υποστήριξη στην οργάνωση της διαδικασίας δημιουργίας του πρακτικού εγχειριδίου (e-book) με τις κατευθυντήριες γραμμές, μεθοδολογίες μάθησης, μαθησιακά αποτελέσματα, τεχνικές αξιολόγησης και συμβουλές για οργανωτικά καθήκοντα. Υποστήριξη της ομάδας έργου στην συλλογή και ανάλυση δεδομένων, από την πιλοτική δοκιμή των εκπαιδευτικών μαθημάτων (ΠΕ5)....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
20-04-2023
02-05-2023
Aνάπτυξη υπολογιστικής υποδομής για τη διαχείριση υπηρεσιών νέφους. Αξιολόγηση συστημάτων ανοικτού κώδικα εικονικοποίησης πόρων με έμφαση στην υποστήριξη εφαρμογών νέφους (ΠΕ 1.5).    ...

Ανάπτυξη Αυτόνομου Καταγραφέα Ατμοσφαιρικού Ηλεκτρικού Πεδίου για Πλοία
20-04-2023
02-05-2023
Δράση 5.2: Πιλοτική εφαρμογή και δοκιμές, Δράση 5.3: Αναφορά πειραματικών. Αξιολόγηση Επιδόσεων και επίδειξη σεναρίων χρήσης μετρήσεων συστημάτων τροφοδοσίας....

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (ΕΞΕΡΕΥΕΝΝΕΚΠ)
19-04-2023
02-05-2023
Συμβολή στη διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού για την εξελικτική θεωρία, υποστήριξη λειτουργίας του Κόμβου LUCAS, παρουσίαση μαθημάτων σε εκπαιδευτικές μονάδες....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΡΑΠΟΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΜΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ
19-04-2023
02-05-2023
Σύνθεση μορίων που θα παρέχουν στόχευση για το γλοιοβλάστωμα (ανάλογα τετροφωσμίνης). Σύνθεση αναλόγων γνωστών κυτταροτοξικών παραγόντων. Συναρμολόγηση του τελικού θεραπογνωστικού. Μελέτη των φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων του τελικού θεραπογνωστικού μορίου σε ανθρώπινο πλάσμα αίματος (ΕΕ4)....

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (ΕΞΕΡΕΥΕΝΝΕΚΠ)
19-04-2023
02-05-2023
Διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού για την εξελιικτική θεωρία, υποστήριξη λειτουργίας του Κόμβου LUCAS, προετοιμασία μαθημάτων για παρουσίαση σε εκπαιδευτικές μονάδες....

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ
13-04-2023
25-04-2023
Υποστήριξη διενέργειας διοικητικών και οικονομικών πράξεων, προετοιμασία και εισαγωγή στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα (ΠE1)....

Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Υποέργα: 5 και 6
13-04-2023
24-04-2023
Προετοιμασία Προγράμματος Υποέργου 5 (ΠΕ1) - Εκπόνηση και υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τους συνεργαζόμενους φορείς, Ανάπτυξη Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, Ανάπτυξη έντυπου ή/και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού. Δημοσιότητα Προγράμματος Υποέργου 5 (ΠΕ2) - Εκπόνηση Σχεδίου Επικοινωνίας Ανάπτυξη υλικού δημοσιότητας προγράμματος, Ανάπτυξη Διαδικτυακής Ταυτότητας Προγράμματος, Διοργάνωση Ενημερωτικών Εκδηλώσεων-συναντήσεων συμμετεχόντων. Προετοιμασία Προγράμματος Υποέργου 6 (ΠΕ1) - Εκπό...

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
11-04-2023
21-04-2023
Λήψη φασμάτων Raman μικροπλαστικών σε περιβαλλοντικά συστήματα ιχθυοκαλλιεργειών και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη μελέτη περιβαλλοντικών συστημάτων ιχθυοκαλλιεργειών μέσω ακουστικής φασματοσκοπίας (ΠΕ 2,3)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
11-04-2023
21-04-2023
Δειγματοληψία γλεύκους και οίνων. Χημικές και βιοχημικές αναλύσεις γλεύκους και οίνων - βασική σύσταση, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, αρωματικό δυναμικό, βιοδραστικές ενώσεις και βιοδράσεις, και επίσης οργανοληπτική αξιολόγηση. Εφαρμογή κλασικών, φωτομετρικών και ενόργανων μεθόδων ανάλυσης. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων. Δράσεις δημοσίευσης / δημοσιότητας και προβολής (ΠΕ 1)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
11-04-2023
21-04-2023
Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων και ρύπων σε υδατικά συστήματα ιχθυοκαλλιεργειών (ΠΕ 1,5)....

PΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
10-04-2023
21-04-2023
Ρομποτικό σύστημα αποκατάστασης άνω άκρου (EE2), Κλινική μελέτη (ΕΕ5).  ...

PΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
10-04-2023
21-04-2023
Ολοκληρωμένη πλατφόρμα αποκατάστασης (EE4)....

PΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
10-04-2023
21-04-2023
Ρομποτικό σύστημα αποκατάστασης άνω άκρου (EE2)....

SMART TOUR - ΕΥΦΥΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
07-04-2023
19-04-2023
Horizontal Action summarising the pilot results at the end of the project (WP5 – D5.1.4). ...

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
07-04-2023
19-04-2023
«Οργάνωση και διαχείριση έργου». «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής». «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων». «Κοινές ερευνητικές δράσεις». «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής»....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
07-04-2023
19-04-2023
Εφαρμογή μεθοδολογιών προσδιορισμού επιμολυντών σε επιλεγμένα τρόφιμα (ΠΕ 2,1)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
07-04-2023
19-04-2023
Προσδιορισμός βιομηχανικών χημικών-προσθέτων πλαστικών σε περιβαλλοντικά συστήματα ιχθυοκαλλιεργειών (ΠΕ 2,3)....

ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΙΧΝΟΥΝ ΦΩΣ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
06-04-2023
18-04-2023
Ψηφιοποίηση των μουσειακών δειγμάτων, εισαγωγή δεδομένων σε βάσεις δεδομένων και μετρήσεις μορφολογικών χαρακτηριστικών από τα ψηφιοποιημένα δείγματα (WP2).  ...

ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΙΧΝΟΥΝ ΦΩΣ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
06-04-2023
18-04-2023
Ψηφιοποίηση των μουσειακών δειγμάτων, εισαγωγή δεδομένων σε βάσεις δεδομένων και μετρήσεις μορφολογικών χαρακτηριστικών από τα ψηφιοποιημένα δείγματα (WP2).  ...

Προηγμένο σύστημα εκπαίδευσης στο χειρισμό μικρών σκαφών, βασισμένο σε τεχνικές προσομοίωσης με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας - iCREW
06-04-2023
18-04-2023
Συνεισφορά στο σχεδιασμό των σεναρίων εκπαίδευσης και προσομοίωσης, βιβλιογραφική έρευνα για σύγχρονα καινοτόμα συστήματα (ΕΕ1). Οργάνωση ομάδας έργου για τον σχεδιασμό και υλοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής και τα συστήματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου μηχανής (ΕΕ2). Οργάνωση της μεθοδολογίας σχεδιασμού και δημιουργίας του συστήματος διαχείρισης εκπαίδευσης, καταγραφής, ανάλυσης και παρακολούθησης εκπαιδευτικών δεδομένων, και οργάνωσης μεθοδολογίας αποτίμησης, απόδοσης και βαθμολόγησης εκπαιδε...

Υπηρεσίες συμβούλου της πράξης "Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του δήμου Αρταίων"
04-04-2023
14-04-2023
Συμμετοχή στο ΠΕ1 «Υπηρεσίες Συμβούλου της Πράξης "Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αρταίων"»....

Υπηρεσίες συμβούλου της πράξης "Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του δήμου Αρταίων"
04-04-2023
14-04-2023
Συμμετοχή στο ΠΕ1 «Υπηρεσίες Συμβούλου της Πράξης "Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αρταίων"»....

ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΑΠO ΚΑΡΚΙΝΟ
04-04-2023
14-04-2023
Επιδημιολογικές Αναλύσεις....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
03-04-2023
14-04-2023
Σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος αρθρωτής αρχιτεκτονικής για τη προστασία ψηφιακών αντικειμένων με στόχο την υλοποίηση, την αποτίμηση, και τη παροχή αλγοριθμικών τεχνικών υδατοσήμανσης, απόκρυψης πληροφορίας, και ανίχνευσης παραποιήσεων σε πολυμεσικό περιεχόμενο (ΠΕ 1.2).    ...

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
03-04-2023
13-04-2023
Βελτιστοποίηση και προσαρμογή ενός ερευνητικού δορυφορικού αλγόριθμου βασισμένου στην αυτοματοποιημένη ανάλυση δορυφορικών εικόνων από το μετεωρολογικό δορυφόρο Meteosat (ΠΕ1)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
28-03-2023
07-04-2023
Εφαρμογή μεθοδολογιών προσδιορισμού επιμολυντών σε επιλεγμένα τρόφιμα (ΠΕ 2,1)....

28-03-2023
07-04-2023

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
27-03-2023
06-04-2023
Συλλογή πληροφοριών και αναλυτική και ολοκληρωμένη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με έντονα καιρικά φαινόμενα στην Ήπειρο (ΠΕ1)....

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - AntiAging
27-03-2023
06-04-2023
Χημική και μεταβολομική ανάλυση των εκχυλισμάτων καλλιεργειών των επιλεγμένων στελεχών του γένους Streptomyces (ΕΕ2) - Αξιολόγηση της βιοδραστικότητας (ΕΕ3)....

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - AntiAging
27-03-2023
06-04-2023
Χημική και μεταβολομική ανάλυση των εκχυλισμάτων καλλιεργειών των επιλεγμένων στελεχών του γένους Streptomyces Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στo πλαίσιo της Ενότητας Εργασίας ΕΕ2. ...

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - AntiAging
27-03-2023
06-04-2023
Χημική και μεταβολομική ανάλυση των εκχυλισμάτων καλλιεργειών των επιλεγμένων στελεχών του γένους Streptomyces Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στo πλαίσιo της Ενότητας Εργασίας ΕΕ2. ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
27-03-2023
06-04-2023
Σχεδίαση, ανάλυση και υλοποίηση αλγορίθμων υψηλής απόδοσης για την επεξεργασία γραφημάτων ευρείας κλίμακας. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στo πλαίσιo του πακέτου εργασίας ΠΕ1.2. ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
27-03-2023
06-04-2023
Ανάπτυξη υπολογιστικής υποδομής για την διαχείριση υπηρεσιών νέφους. Αξιολόγηση συστημάτων ανοιχτού κώδικα εικονικοποίησης πόρων με έμφαση στην υποστήριξη εφαρμογών νέφους (ΠΕ 1.5).    ...

Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0 (Planet4)
24-03-2023
03-04-2023
Συμβολή στην επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού (παρουσιάσεις, τεστ, μελέτης περίπτωσης PPT, δοκιμές, μελέτες περιπτώσεων, κουίζ κ.λπ.) που θα συμπεριληφθεί στην τελική έκδοση του εκπαιδευτικού υλικού. Συμβολή στον εμπλουτισμό του πρακτικού εγχειριδίου που θα εμπεριέχει κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής, μεθοδολογίες μάθησης, μαθησιακά αποτελέσματα, τεχνικές αξιολόγησης και συμβουλές για οργανωτικά καθήκοντα (ΠΕ5)....