Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
23-01-2023
02-02-2023
Δομική-λειτουργική ανάλυση διαμεμβρανικών μεταφορέων του ανθρώπινου μικροβιώματος που συνδέονται με χημειοανθεκτικότητα έναντι του φαρμάκου gemcitabine (ΕΕ1)....

Βιολογική αντιμετώπιση του Ημιπτέρου Halyomorpha halys με την χρήση του Εμπορικού Σκευάσματος Velifer σε καλλιέργεια Actinidia callosa στην Περιοχή Άρτας και σε εφαρμογή επένδυσης βαμβακόσπορου
23-01-2023
02-02-2023
Θα αξιολογηθούν οι απομονώσεις των μυκήτων των εμπορικών σκευασμάτων και του άγριου στελέχους σε εργαστηριακές και πραγματικές συνθήκες, θα αξιολογηθεί και η ενδοφυτικότητα τους ενώ θα αξιολογηθεί εργαστηριακά η συνδυαστική εφαρμογή του προαναφερόμενων σκευασμάτων της εταιρείας Basf. Ανάλογα με το στάδιο εφαρμογής των θα γίνεται και η σχετική ταυτοποίηση τους (μοριακή ή εργαστηριακή). Κατά συνέπεια, θα αναπτυχθεί μια «βάση δεδομένων» που θα περιέχει πληροφορίες για πρωτόκολλα καλλιέργειας, την τ...

Βιολογική αντιμετώπιση του Ημιπτέρου Halyomorpha halys με την χρήση του Εμπορικού Σκευάσματος Velifer σε καλλιέργεια Actinidia callosa στην Περιοχή Άρτας και σε εφαρμογή επένδυσης βαμβακόσπορου
23-01-2023
02-02-2023
Θα αξιολογηθούν οι απομονώσεις των μυκήτων των εμπορικών σκευασμάτων και του άγριου στελέχους σε εργαστηριακές και πραγματικές συνθήκες, θα αξιολογηθεί και η ενδοφυτικότητα τους ενώ θα αξιολογηθεί εργαστηριακά η συνδυαστική εφαρμογή του προαναφερόμενων σκευασμάτων της εταιρείας Basf. Ανάλογα με το στάδιο εφαρμογής των θα γίνεται και η σχετική ταυτοποίηση τους (μοριακή ή εργαστηριακή). Κατά συνέπεια, θα αναπτυχθεί μια «βάση δεδομένων» που θα περιέχει πληροφορίες για πρωτόκολλα καλλιέργειας, την τ...

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
23-01-2023
02-02-2023
Επεξεργασία, εναρμόνιση, προτύπωση, ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο φυσικό αντικείμενο (ΠE1 – ΠΕ3). ...

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
20-01-2023
30-01-2023
Συστηματική αποτίμηση της τρέχουσας γνώσης και την καταγραφή και συλλογή των αποτελεσμάτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο φυσικό αντικείμενο (ΠE1 – ΠΕ3). ...

Ηλεκτρονικά μεγάλης κλίμακας κατασκευασμένα με φως - LASEMAL
20-01-2023
30-01-2023
Μελέτη οπτοηλεκτρονικών διατάξεων με βάση το γραφένιο και άλλα δυσδιάστατα υλικά....

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ 3 ΣΤΗ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ (GRAPHENECORE3)
20-01-2023
30-01-2023
Προσομοίωση Διατάξεων Φωτοανιχνευτών με βάση το Γραφένιο (WP2)....

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)
12-01-2023
23-01-2023
Ειδικός/ή σε θέματα ποιοτικών προσεγγίσεων. Ολοκληρωμένη μελέτη ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών του εκπαιδευτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η μελέτη θα περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση, θεωρητική πλαισίωση, μεθοδολογική πρόταση και τεκμηρίωση της καταλληλότητάς της αναφορικά με τη συλλογή του εμπειρικού υλικού, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων, παρουσίαση των αποτελεσμάτων και προτάσεις πολιτικής (ΠΕ1)....

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)
12-01-2023
23-01-2023
Ειδικός/ή σε θέματα ποσοτικών προσεγγίσεων. Ολοκληρωμένη μελέτη ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών του εκπαιδευτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η μελέτη θα περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση, θεωρητική πλαισίωση, μεθοδολογική πρόταση και τεκμηρίωση της καταλληλότητάς της αναφορικά με τη συλλογή του εμπειρικού υλικού, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων, παρουσίαση των αποτελεσμάτων και προτάσεις πολιτικής (ΠΕ1)....

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)
12-01-2023
23-01-2023
Το πρόσωπο που θα επιλεγεί καλείται να υποστηρίξει τεχνικά την προετοιμασία, εγκατάσταση και συντήρηση του υλικού και λογισμικού που απαιτείται για τη λειτουργία του Γραφείου, καθώς και κάθε πρόδρομη, σύγχρονη και μετέπειτα τεχνική και άλλη υποστηρικτική ενέργεια απαιτείται για την προετοιμασία, λήψη, επεξεργασία, παραγωγή και διάχυση του υλικού που πρόκειται να παραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή. Στα παραδοτέα του Έργου περιλαμβάνονται οι αρχικές, ενδιάμεσες και τελικές εκδόσεις έργων καταγραφής, επ...

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
10-01-2023
20-01-2023
Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων και χημικών ρύπων σε ύδατα περιοχών ιχθυοκαλλιέργειας (ΠΕ1)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
10-01-2023
20-01-2023
Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων και χημικών ρύπων σε ύδατα περιοχών ιχθυοκαλλιέργειας (ΠΕ2)....

Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Υποέργο 3 : Βιομηχανικό Διδακτορικό στις Επιστήμες της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
05-01-2023
16-01-2023
Διοικητική & Οικονομική υποστήριξη, συμμετοχή στην αναζήτηση καινοτόμων ΜΜΕ και υπευθύνων φορέων χάραξης πολιτικής προκειμένου να πραγματοποιηθούν συναντήσεις για τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των ΜΜΕ με τα Πανεπιστήμια (ΠΕ1). Διοικητική & οικονομική υποστήριξη στα θέματα οργάνωσης & δημιουργίας μαθημάτων και εργασιών για τα βιομηχανικά διδακτορικά (ΠΕ2). Διοικητική & οικονομική υποστήριξη στη διαδικασία για τη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων του έργου (ΠΕ3). Δ...

Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων- ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
05-01-2023
16-01-2023
Συμμετοχή στην αναζήτηση καινοτόμων ΜΜΕ και υπευθύνων φορέων χάραξης πολιτικής προκειμένου να πραγματοποιηθούν συναντήσεις για τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των ΜΜΕ με τα Πανεπιστήμια (ΠΕ1). Διοικητική και τεχνική υποστήριξη στη δημιουργία μαθημάτων και εργασιών για τα βιομηχανικά διδακτορικά (ΠΕ2). Διοικητική και τεχνική υποστήριξη στη διαδικασία για τη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων του έργου (ΠΕ3). Συμβολή στη δημιουργία του σχεδίου επικοινωνίας και της ταυτότητας του έργο...

Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - ΥΠΟΕΡΓΟ 4 : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΡΟΣ (ΧΗΤΕΡΠΠ)
05-01-2023
16-01-2023
Ανάπτυξη έντυπου ή/και Ψηφιακού Υλικού του προγράμματος, υλικού προβολής και Δημοσιότητας....

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
05-01-2023
16-01-2023
Υπεύθυνος για την οργάνωση και συντονισμό της ερευνητικής ομάδας, για το σχεδιασμό της φιλικής προς το χρήστη εφαρμογής (App) για κινητές συσκευές για πλοήγηση και το σχεδιασμό της εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας. Η εφαρμογή θα αναδεικνύει και διασυνδέει τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος προκειμένου να προωθηθεί η SMARTIMONY πολιτιστική εμπειρία σε ευρύ διεθνές κοινό. Υπεύθυνος για την συνεργασία με τους εταίρους (WP5)....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
05-01-2023
16-01-2023
Συμμετοχή στην προετοιμασία της διδακτικής έκθεσης για τις κοινές πολιτιστικές διαδρομές της Άρτας και της Απουλίας και διαμόρφωσή της σε κατάλληλη μορφή και εκπαιδευτικούς σκοπούς (WP3)....

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
05-01-2023
16-01-2023
Συμμετοχή στη δημιουργία της εφαρμογής πλοήγησης για κινητές συσκευές, η οποία θα εμπεριέχει χάρτες με τα σημεία ενδιαφέροντος της SMARTΙMONY διασυνοριακής βιωματικής πολιτιστικής διαδρομής (WP5)....

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
04-01-2023
16-01-2023
Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου». Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής». Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων». Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις». Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής»....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04-01-2023
16-01-2023
Παραγωγή πρωτεϊνών υψηλής διατροφικής σύστασης από εδώδιμα στελέχη βασιδιομυκήτων. Βελτιστοποίηση παραγωγής πρωτεϊνών από εδώδιμα στελέχη βασιδιομυκήτων σε βυθισμένες καλλιέργειες (συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ2). Τεχνοοικονομική ανάλυση και περιβαλλοντική αξιολόγηση των διεργασιών και προϊόντων. Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω ΑΚΖ, και τεχνοοικονομική αξιολόγηση των διεργασιών (συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ6). ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04-01-2023
16-01-2023
Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση διατροφικής παρέμβασης με το καινοτόμο μπιφτέκι. Αξιολόγηση διατροφικής αξίας των καινοτόμων προϊόντων και σύγκριση με τα συμβατικά (συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ5)....

ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΚΟΡΕΣΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙ-ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ BCL-2 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ NMR ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (IN-CELL NMR)
30-12-2022
10-01-2023
Study of structural and conformational properties of lipid interactions with the target protein, Bcl-2, at the cellular level (WP2)....

ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΖΩΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΜΥΣ FMR1 KO
23-12-2022
03-01-2023
Προκλινικός συμπεριφορικός και νευροβιολογικός διαφυλικός ενδοφαινότυπος αυτισμού, στον επίμυ Fmr1KO: ανασχετική δράση κανναβινοειδών (εκχύλισμα κάνναβης, κανναβιδιόλη, ριμοναμπάντη) (ΕΕ3)....

Ενίσχυση των ικανοτήτων των Εκπαιδευτικών, με τη βοήθεια ψηφιακών παιδαγωγικών δεξιοτήτων
23-12-2022
03-01-2023
Συμμετοχή στην οργάνωση της πιλοτικής δράσης για θέματα Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης & συνεισφορά στην υλοποίηση της τεχνικής αναφοράς (O5).  ...

Ενίσχυση των ικανοτήτων των Εκπαιδευτικών, με τη βοήθεια ψηφιακών παιδαγωγικών δεξιοτήτων
23-12-2022
03-01-2023
Συμμετοχή στην τεχνική υποστήριξη των Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για την πρόσβασή τους και χρήση της σύγχρονης πλατφόρμας Επαγγελματικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων με θέμα την πράσινη οικονομία (O5).  ...

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
22-12-2022
02-01-2023
Σχεδιασμός, προγραμματισμός και ανάπτυξη εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας (ΠΕ5)....

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
22-12-2022
02-01-2023
Υποστήριξη της ομάδας έργου στον προγραμματισμό και ανάπτυξη εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας (ΠΕ5)....

Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
22-12-2022
02-01-2023
Δράσεις Ωρίμανσης – Επώασης και Συμβουλευτική (ΠΕ3). Συγκεκριμένα το αντικείμενο περιλαμβάνει τη λειτουργία σημείου επαφής επιχειρηματικότητας, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, ανάπτυξη δικτύου μεντόρων και δράσεις επιχειρηματικής αναζήτησης/διερεύνησης (Αντένα Άρτα/Πρέβεζα). Οργάνωση και υποστήριξη των εργασιών της δομής (ΠΕ4). Συγκεκριμένα το αντικείμενο περιλαμβάνει δράσεις δικτύωσης και συμμετοχή στη διοίκηση και διαχείριση έργου (Αντένα Άρτα/Πρέβεζα)....

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
21-12-2022
02-01-2023
Συνεισφορά στην απεικόνιση, σχεδιασμό και αξιποίηση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών για την απεικόνιση σε διαδραστικό χάρτη αποτύπωσης των τουριστικών και πολιτιστικών πληροφοριών και ενσωμάτωσης ταων τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων (ΠΕ5)....

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
21-12-2022
02-01-2023
Συμμετοχή στη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων και δημιουργία ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου που θα αξιοποιηθεί για τη δημιουργία της εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας για την ενίσχυση της  πολιτιστικής εμπειρίας (ΠΕ5)....

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
21-12-2022
02-01-2023
Συμμετοχή στην προώθηση του έργου και του αντίκτυπου στο ευρύ κοινό μέσω της διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων και των ψηφιακών προϊόντων που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια του έργου (Π2.1.4). Προσφερόμενες Θέσεις: Δύο (2)....

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
21-12-2022
02-01-2023
Οργάνωση & καθοδήγηση ομάδας έργου για δράσεις προώθησης του έργου και αύξησης του αντικτύπου στο ευρύ κοινό μέσω της διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων και των ψηφιακών προϊόντων που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια του έργου (Π2.1.4)....

SMARTCITYBUS - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
20-12-2022
30-12-2022
Προσαρμογή της πλατφόρμας έξυπνης δημόσιας συγκοινωνίας για πιλοτική εφαρμογή στο Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων. (Mέρος του παραδοτέου 5.1). ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
20-12-2022
30-12-2022
Μελέτη αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών του πυρηνικού φακέλου (ΠΕ2.4)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ Η2 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ (Eco-Bio-H2-FCs)
19-12-2022
30-12-2022
Συμμετοχή στην σύνθεση και δομικό, μορφολογικό και φυσικοχημικό χαρακτηρισμό προσροφητικών και καταλυτικών υλικών για την κατασκευή και βελτιστοποίηση συστήματος καθαρισμού υδρογόνου (ΠE4). ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
19-12-2022
30-12-2022
Εφαρμογή μεθόδων μηχανικής μάθησης στη ανάλυση βιοιατρικών δεδομένων (ΕΕ4.4)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
16-12-2022
27-12-2022
Τροποποίηση και χαρακτηρισμός εποξικής μήτρας & παρασκευή ΥΣΥ (ΕΕ2): (Π2.1: Τεχνική έκθεση επιλεγμένων νάνο-δομών και συνθηκών ανάμειξης, Π2.2: Αξιολόγηση και απόδοση ιδιοτήτων εποξικής μητρικής φάσης). Κατασκευαστικός σχεδιασμός δομής επίδειξης & αξιολόγηση των παρασκευασμένων ΥΣΥ & της πολυλειτουργικότητας (ΕΕ4): (Π4.1: Κατασκευαστικός σχεδιασμός, Π4.2: Τεχνική έκθεση αξιολόγησης ιδιοτήτων/αντοχών ΥΣΥ & της πολυλειτουργικότητας). Κατασκευή δομών επίδειξης-Αποτίμηση απόδοσης...

PROXIMIOT - PROXIMITY MARKETING PLATFORM
16-12-2022
27-12-2022
Εργαστηριακές Δοκιμές και Παράδοση του τελικού Πρωτοτύπου του έργου Proximiot (μέρος της Ενότητας Εργασίας ΕΕ3: Ολοκλήρωση, βελτίωση του συστήματος και επικύρωση της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας)....

Υλικά απελευθέρωσης ιόντων για επαγωγή αγγειογένεσης και αναγέννησης του δέρματος
12-12-2022
28-12-2022
Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: «WP4: Characterization and loading of the MILnCs and collagen-based 3D constructs and thermoresponsive sprays/microgels». «WP5: In vitro studies of collagen-based 3D constructs and thermoresponsive sprays/microgels». «WP8: Management, dissemination and communication». ...

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
12-12-2022
22-12-2022
Μελέτη αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς με μCT (ΠΕ3)/Π3.2-3.3...

ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΑΠO ΚΑΡΚΙΝΟ
09-12-2022
19-12-2022
Επιδημιολογικές Αναλύσεις....

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
09-12-2022
19-12-2022
Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου». Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής». Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων». Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις». Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής»....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
06-12-2022
16-12-2022
ΠΕ.3-1 Μιτοχόνδρια και ο ρόλος τους στο ψυχολογικό στρες....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
06-12-2022
16-12-2022
Συστηματική αποτίμηση της τρέχουσας γνώσης και την καταγραφή και συλλογή των αποτελεσμάτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο φυσικό αντικείμενο (ΠE1 – ΠΕ3)....

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΛΟΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (BESSARION)
05-12-2022
15-12-2022
Aνάκτηση εικόνας και υφολογική επεξεργασία (EE3), αυτόματη μεταγραφή εικόνας επιγραφών σε κείμενο (ΕΕ4), φυσική επεξεργασία γλώσσας και αυτόματη μετάφραση επιγραφών (ΕΕ5), ολοκλήρωση σε embedded πλατφόρμα και έλεγχος λογισμικού (EE6), διαχείριση και διασύνδεση διακομιστή εικόνων εγγράφων (EE7), διοργάνωση επιδείξεων της πλατφόρμας στο κοινό (EE9)....

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΛΟΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (BESSARION)
05-12-2022
15-12-2022
Αυτόματη μεταγραφή εικόνας επιγραφών σε κείμενο (ΕΕ4) –Ολοκλήρωση σε embedded πλατφόρμα και έλεγχος λογισμικού (ΕΕ6)....

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΛΟΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (BESSARION)
05-12-2022
15-12-2022
Σύστημα εντοπισμού και προεπεξεργασίας εικόνων επιγραφών (EE2), ανάκτηση εικόνας και υφολογική επεξεργασία (EE3), ολοκλήρωση σε embedded πλατφόρμα και έλεγχος λογισμικού (EE6), διαχείριση και διασύνδεση διακομιστή εικόνων εγγράφων (EE7), διοργάνωση επιδείξεων της πλατφόρμας στο κοινό (EE9)....

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΛΟΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (BESSARION)
05-12-2022
15-12-2022
Ανάκτηση εικόνας και υφολογική επεξεργασία (EE3), αυτόματη μεταγραφή εικόνας επιγραφών σε κείμενο (ΕΕ4), ολοκλήρωση σε embedded πλατφόρμα και έλεγχος λογισμικού (EE6), διαχείριση και διασύνδεση διακομιστή εικόνων εγγράφων (EE7)....

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΛΟΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (BESSARION)
02-12-2022
12-12-2022
Αυτόματη μεταγραφή εικόνας επιγραφών σε κείμενο (ΠΕ04)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
02-12-2022
12-12-2022
Μεταδιδακτορικός ερευνητής/τρια - ΕΕ2:Ανάπτυξη μεθοδολογίας για προετοιμασία/παρατήρηση βιολογικών δειγμάτων με ηλεκτρονιακή μικροσκοπία διέλευσης, ΕΕ3:Υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων ομάδων - εκπαίδευση χρηστών - επικουρία στη μελέτη ιδιόμορφων/απαιτητικών δειγμάτων με ηλεκτρονιακή μικροσκοπία....