Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
19-09-2022
29-09-2022
Τεχνολογική & διοικητική υποστήριξη στην διοργάνωση των μουσικοθεατρικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα σε ότι αφορά τα απαιτούμενα τεχνολογικά και ψηφιακά μέσα, επεξεργασία υλικού για προβολή στο site του έργου, σε youtube και τοπικά μέσα, συνεργασία με τον external expert, και τον ΕΥ (WP4)....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
19-09-2022
29-09-2022
Ο/η συνεργάτης θα είναι υπέυθυνος/η για την οικονομοτεχνική  οργάνωση, υποστήριξη, παρακολούθηση και διαχείριση έργου, την υποβολή οικονομικών αναφορών, επικοινωνία με επικεφαλής εταίρο και αρχή πιστοποίησης. Επίσης, θα είναι υπέυθυνος/η για την παρακολούθηση του προϋπολογισμού, υποβολή τροποποιήσεων, προετοιμασία προσκλήσεων προσωπικού και γενικότερα για όλα τα οικονομικά/διαχειριστικά θέματα του έργου (Task 1.53) (WP1)....

MEGATRON: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ 3D ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
16-09-2022
26-09-2022
Διαλειτουργικότητα και Διασύνδεση Συστημάτων, αξιολόγηση των μεθόδων σε πραγματικούς ασθενείς με χρήση μεθόδων ανάλυσης βάδισης: Επικουρικό έργο στην Υλοποίηση ευφυών μεθόδων εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς (ΠΕ2)....

MEGATRON: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ 3D ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
16-09-2022
26-09-2022
Διαλειτουργικότητα και Διασύνδεση Συστημάτων, αξιολόγηση των μεθόδων σε πραγματικούς ασθενείς με χρήση μεθόδων ανάλυσης βάδισηςQ Σχεδιασμός Ευφυών Μεθόδων, Διαλειτουργικότητα και Διασύνδεση Συστημάτων (ΠΕ1). Αξιολόγηση των μεθόδων σε Πραγματικούς Ασθενείς (ΠΕ3). ...

HOMORE: ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
15-09-2022
26-09-2022
Διασύνδεση συσκευών λήψης δεδομένων και συστημάτων αποθήκευσης, επεξεργασίας και απεικόνισης δεδομένων (ΕΕ 5)....

ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΖΩΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΜΥΣ FMR1 KO
15-09-2022
26-09-2022
Προκλινικός συμπεριφορικός και νευροβιολογικός διαφυλικός ενδοφαινότυπος αυτισμού, στον επίμυ Fmr1KO: ανασχετική δράση κανναβινοειδών (εκχύλισμα κάνναβης, κανναβιδιόλη, ριμοναμπάντη) (ΕΕ3)....

ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΒΑΘΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ RGB ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
15-09-2022
26-09-2022
Αναφορά ελέγχου του λογισμικού σε πραγματικές συνθήκες (ΠΕ7)....

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ CALLINECTES SAPIDUS (ΜΠΛΕ ΚΑΒΟΥΡΙ)
15-09-2022
26-09-2022
Βιολογία, οικολογία και δυναμική πληθυσμών του είδους (ΠΕ2). Οικολογική, οικονομική και τεχνική αξιολόγηση της παρουσίας του είδους, ανάπτυξη τεχνικών και προτάσεις διαχείρισης (ΠΕ4). Δράσεις Δημοσιότητας (ΠΕ5). ...

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
13-09-2022
23-09-2022
Π5.2: Εκτεταμένη έκθεση περιβαλλοντικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών των τόπων Εξαιρετικής Φυσικής και Πολιτισμικής Αξίας της Ηπείρου (ΠΕ5)....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
12-09-2022
22-09-2022
Π5.2: Εκτεταμένη έκθεση περιβαλλοντικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών των τόπων Εξαιρετικής Φυσικής και Πολιτισμικής Αξίας της Ηπείρου (ΠΕ5)....

Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0 (Planet4)
08-09-2022
19-09-2022
Συμβολή στο σχεδιασμό και την διαδικασία υλοποίησης του πιλοτικού σχεδίου δράσης, συμμετοχή στην αξιολόγηση της διαδικασίας διοργάνωσης των μαθημάτων μικτής μάθησης για την ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης σε εφαρμογές της Βιομηχανίας 4.0, συλλογή αποτελεσμάτων και εντυπώσεων από τους συμμετέχοντες/επανατροφοδότηση με στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού, συνεργασία με το εταιρικό σχήμα (ΠΕ5)....

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΣΤΙΧΟΔΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
08-09-2022
19-09-2022
Μοριακή ταξινόμηση επιλεγμένων, παραγωγικών, αρσενικών και θηλυκών μαστιχοδένδρων, καθιέρωση μοριακών δεικτών για την διάκριση μεταξύ αρσενικών και θηλυκών μαστιχοδένδρων και σποροφύτων τους. Κλωνική επιλογή μαστιχοδένδρων: γενετική ταυτοποίηση (EE7)....

JANUS: e-Pedagogy and Virtual Reality Based Robotic Blended Education
08-09-2022
19-09-2022
Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για τον σχεδιασμό της διαδικασίας επεξεργασίας και ανάλυσης  δεδομένων που έχουν συλλεγεί στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οργάνωση της διαδικτυακής πρόσβασης σε ασφαλείς βάσεις δεδομένων και συμμετοχή στο σχεδιασμό των διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας που αφορούν στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικής διαδικτυακής πλατφόρμας Εικονικής Πραγματικότητας (ΙO3)....

Έξυπνο σύστημα παρακολούθησης της φυσιολογικής διαβίωσης ηλικιωμένων σε αστικές και αγροτικές περιοχές
08-09-2022
19-09-2022
Διασύνδεση συσκευών λήψης δεδομένων και συστημάτων αποθήκευσης, επεξεργασίας και απεικόνισης δεδομένων (ΕΕ 5)....

ΜΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - CARDIOCARE
08-09-2022
19-09-2022
Πακέτο εργασίας: WP5 - Task 5.2 “The CARDIOCARE Data management and HPC platform’’ και Πακέτο εργασίας WP5 - Task 5.3 “The CARDIOCARE Security tools and services”....

VIRTUALAND: AN IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIENCE FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE SITES
06-09-2022
16-09-2022
Συντονισμός εργασιών για την υλοποίηση των σεναρίων (μέρος του Παραδοτέου D5.1.3: VR Scenarios Development)....

VIRTUALAND: AN IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIENCE FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE SITES
06-09-2022
16-09-2022
Ανάπτυξη 2Δ διεπαφών για την υλοποίηση των σεναρίων (μέρος του Παραδοτέου D5.1.3: VR Scenarios Development)....

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
06-09-2022
16-09-2022
Συμμετοχή στην ανάπτυξη βιοαισθητήρα για την ανίχνευση και δέσμευση της γλυκόζης και συστήματος αποδέσμευσης της υπογλυκαιμικής ουσίας με σκοπό τον έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων και την ανάπτυξη του τελικού προϊόντος (ΠΕ5)....

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
06-09-2022
16-09-2022
Βιολογικές δοκιμασίες των συστημάτων ανίχνευσης και αποδέσμευσης (ΕΕ3).  ...

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
06-09-2022
16-09-2022
Βιολογικές δοκιμασίες των συστημάτων ανίχνευσης και αποδέσμευσης (ΕΕ3)....

VIRTUALAND: AN IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIENCE FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE SITES
05-09-2022
15-09-2022
Ανάπτυξη και αποσφαλμάτωση διεπαφών για την πλατφόρμα λογισμικού Virtualand (μέρος του παραδοτέου D.5.1.1: 3D Interfaces and Functional Specifications of the platform)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
05-09-2022
15-09-2022
Τροποποίηση και χαρακτηρισμός εποξικής μήτρας & παρασκευή ΥΣΥ (ΕΕ2): Π2.1 Τεχνική έκθεση επιλεγμένων νάνο-δομών και συνθηκών ανάμειξης - Π2.2: Αξιολόγηση και απόδοση ιδιοτήτων εποξικής μητρικής φάσης. ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
05-09-2022
15-09-2022
Μηχανική Μάθηση για Ανάλυση Omics Δεδομένων και Ιατρική Ακριβείας. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στo πλαίσιo του πακέτου εργασίας ΠΕ1.4. ...

ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ - PD_PA
05-09-2022
15-09-2022
Πακέτο εργασίας «WP5, T5.1 - Timing and indication for referrals (Guidelines), T5.2- Indicators for palliative care».  ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
05-09-2022
15-09-2022
Υποστήριξη συντονισμού υλοποίησης έργου με προετοιμασία των εντύπων προσλήψεων και πληρωμών προσωπικού, εντύπων άλλων δράσεων και εξόδων, παρακολούθηση προϋπολογισμού, επικοινωνία με την συντονιστική επιτροπή και τις υπηρεσίες υλοποίησης του έργου, προγραμματισμό δράσεων προβολής (ΠΕ 1.6)....

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
05-09-2022
15-09-2022
Επεξεργασία των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν σε εκπροσώπους και επαγγελματίες του τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού και συνεισφορά στην δημιουργία έκθεσης με προτάσεις αναπτυξιακής πολιτικής για το σχεδιασμό και ανάπτυξη του κλάδου της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας στη διασυνοριακή περιοχή του έργου (WP4). Συμμετοχή στη διοργάνωση των δράσεων δικτύωσης (matchmaking event) στις διεθνείς εκθέσεις που θα συμμετάσχει το έργο με επαγγελματίες του τουρισμού για τ...

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
05-09-2022
15-09-2022
Αναζήτηση δεδομένων και στοιχείων για το σχεδιασμό και υλοποίηση φιλικής προς το χρήστη εφαρμογής (App) για κινητές συσκευές, η οποία θα περιλαμβάνει σειρά από τουριστικές υπηρεσίες και πληροφορίες προς τους χρήστες της τουριστικής αγοράς προκειμένου να προωθηθεί η SMARTIMONY πολιτιστική εμπειρία σε ευρύ κοινό (WP5)....

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
05-09-2022
15-09-2022
Οργάνωση & συντονισμός της μεθοδολογίας και διαδικασίας προώθησης και δικτύωσης μέσα από τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις. Ο/η συνεργάτης θα είναι υπεύθυνος/η για την ενημέρωση του ειδικού (επιχειρήσεις, ερευνητές, start ups, επαγγελματίες του τουρισμού) αλλά και ευρύτερου κοινού για τα αποτελέσματα του έργου, την SMARTIMONY πολιτιστική διαδρομή (40 σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος) και τη βιωματική εμπειρία από τα πολυμέσα, gemification και άλλων ΙΤ εφαρμογών που δημιουργήθηκαν στα πλαίσ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
29-08-2022
08-09-2022
Ανάπτυξη διατάξεων σαρωτικής φασματοσκοπίας φθορισμού ακτίνων-Χ για τη στοιχειακή χαρτογράφηση αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς. Ανάλυση και απεικόνιση μεγάλου όγκου δεδομένων κατά τη σαρωτική φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων-Χ. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στo πλαίσιo του πακέτου εργασίας ΠΕ1.1. ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
02-08-2022
12-08-2022
Μελέτη και υλοποίηση υβριδικών παράλληλων προγραμματιστικών μοντέλων για αξιοποίηση των υπολογιστικών πόρων σε περιβάλλοντα κατανεμημένης μνήμης. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στo πλαίσιo του πακέτου εργασίας ΠΕ1.2. ...

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΑ1 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+, ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2021-1-EL01-KA131-HED-000011554
01-08-2022
11-08-2022
Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη Σχεδίων Erasmus+. Αριθμός Θέσεων: Μία (1)....

ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΖΩΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΜΥΣ FMR1 KO
01-08-2022
11-08-2022
Προκλινικός συμπεριφορικός και νευροβιολογικός διαφυλικός ενδοφαινότυπος αυτισμού, στον επίμυ Fmr1KO: ανασχετική δράση κανναβινοειδών (εκχύλισμα κάνναβης, κανναβιδιόλη, ριμοναμπάντη) (ΕΕ3)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
29-07-2022
08-08-2022
Έκφραση SPLA2-2A σε καρκινικά κύτταρα μαστού (ΠΕ1.5)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
29-07-2022
08-08-2022
Έκφραση SPLA2-2A σε καρκινικά κύτταρα μαστού (ΠΕ1.5)....

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2022 -2023 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
29-07-2022
18-08-2022
Διδασκαλία Μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 στο Τμήμα Χημείας....

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2022 -2023 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
20-07-2022
09-08-2022
Διδασκαλία Μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023....

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
20-07-2022
04-08-2022
Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου». Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής». Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων». Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις». Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής»....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
15-07-2022
01-08-2022
Προσδιορισμός μικροπλαστικών και βιομηχανικών χημικών-προσθέτων πλαστικών σε περιβαλλοντικά συστήματα ιχθυοκαλλιεργειών (ΠΕ2)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
15-07-2022
01-08-2022
Προσδιορισμός μικροπλαστικών και βιομηχανικών χημικών-προσθέτων πλαστικών σε περιβαλλοντικά συστήματα ιχθυοκαλλιεργειών (ΠΕ2)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
15-07-2022
01-08-2022
Εφαρμογή μεθοδολογιών προσδιορισμού υπολειμμάτων χημειο-θεραπευτικών και φυτοπροστατευτικών ενώσεων σε επιλεγμένα τρόφιμα (ΠΕ2)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
15-07-2022
01-08-2022
Εφαρμογή μεθοδολογιών προσδιορισμού υπολειμμάτων χημειο-θεραπευτικών και φυτοπροστατευτικών ενώσεων σε επιλεγμένα τρόφιμα (ΠΕ2)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
15-07-2022
01-08-2022
Προσδιορισμός βιομηχανικών χημικών-προσθέτων πλαστικών σε περιβαλλοντικά συστήματα ιχθυοκαλλιεργειών (ΠΕ2). ...

e-Pedagogy and Virtual Reality Based Robotic Blended Education (JANUS)
14-07-2022
29-07-2022
Συμμετοχή στην ανάπτυξη της πλατφόρμας Εικονικής Πραγματικότητας για εκπαιδευτικούς σκοπούς, στην αποθήκευση σε ασφαλείς βάσεις δεδομένων των δεδομένων που έχουν συλλεγεί από τις εργασίες αξιολόγησης, στην ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Σεναρίου ΕΠ (με 3D Περιεχόμενο) και στις διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας που αφορούν στην ανάπτυξη της πλατφόρμας ΕΠ (ΙO3)....

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ
14-07-2022
29-07-2022
Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη Έργων. Υποστήριξη διενέργειας οικονομικών, λογιστικών και διοικητικών πράξεων, προετοιμασία και εισαγωγή σχετικών στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων....

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΒΙΟΨΙΩΝ-ΣΕ-ΤΣΙΠ (BIOONCHIP) ΓΙΑΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
13-07-2022
28-07-2022
Α.ΕΕ1  "Σύσταση τρισδιάστατων πρωτογενών δυναμικών κυτταροκαλλιεργειών μικρο-ροής για την δημιουργία προσωποποιημένης πλατφόρμας αξιολόγησης ανοσοθεραπείας του ΜΜΚΠ". Β.ΕΕ2  "Μοριακές τεχνικές ανίχνευσης βιοδεικτών κλινικής απόκρισης ασθενών με καρκίνο πνεύμονα".          Γ.ΕΕ3  "Σύσταση και επικύρωση αλγοριθμικών μοντέλων Μηχανικής Μάθησης για την πρόβλεψη της κλινικής απόκρισης στην ανοσοθεραπεία". ...

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ CALLINECTES SAPIDUS (ΜΠΛΕ ΚΑΒΟΥΡΙ)
13-07-2022
28-07-2022
Βιολογία, οικολογία και δυναμική πληθυσμών του είδους (ΠΕ2). Οικολογική, οικονομική και τεχνική αξιολόγηση της παρουσίας του είδους, ανάπτυξη τεχνικών και προτάσεις διαχείρισης (ΠΕ4). Δράσεις Δημοσιότητας (ΠΕ5). ...

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ CALLINECTES SAPIDUS (ΜΠΛΕ ΚΑΒΟΥΡΙ)
13-07-2022
28-07-2022
Βιολογία, οικολογία και δυναμική πληθυσμών του είδους (ΠΕ2). Καινοτόμες τεχνικές στην εκτίμηση των αποθεμάτων (ΠΕ3). ...

A MULTIDISCIPLINARY APPROACH FOR THE STRATIFICATION OF PATIENTS WITH CAROTID ARTERY DISEASE (TAXINOMISIS)
12-07-2022
27-07-2022
Πακέτο εργασίας «WP6, Task 6.1. Ethics and legal issues monitoring, Task 6.2. Analysis of regulatory aspects»....

A MULTIDISCIPLINARY APPROACH FOR THE STRATIFICATION OF PATIENTS WITH CAROTID ARTERY DISEASE (TAXINOMISIS)
12-07-2022
27-07-2022
Πακέτο εργασίας «WP5, Task 5.3 Coordination of the prospective clinical study and data collection» και «WP8, Task 8.1 Project Management and Administration, Task 8.3 Technical and Integration Management, Task 8.4 Risk Management - Quality Assurance, Task 8.5 Gender Equality Monitoring»....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
11-07-2022
26-07-2022
Ρύθμιση της β-οξείδωσης στην καρδιγένεση και την νευρογένεση μέσω μετα μεταφραστικών τροποποιήσεων (ΠΕ2.6)....