Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
26-04-2021
11-05-2021
Ανάπτυξη πρωτοκόλλων λήψης και στατιστικής επεξεργασίας φασμάτων Raman μικροπλαστικών σε περιβαλλοντικά συστήματα ιχθυοκαλλιεργειών. Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων φασμάτων Raman δειγμάτων αναφοράς....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
26-04-2021
11-05-2021
Παρακολούθηση φυσικοχημικών χαρακτηριστικών και ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον προσδιορισμό επιπέδων υπολειμμάτων χημικών ενώσεων σε θαλάσσια ύδατα ιχθυοκαλλιεργειών....

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚ. ΈΤΟΣ 2020-2021 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
23-04-2021
05-05-2021
Παροχή επικουρικού διδακτικού έργου κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα «Περιγραφή Μαθημάτων», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
23-04-2021
10-05-2021
Χημικό και βιολειτουργικό προφίλ βελτιωμένων ελαιολάδων με πρόσθετα αρωματικά φυτά: Ποιοτική σύσταση αιθέριων ελαίων (GC-MS). Φαινολικά συστατικά (πχ φαινολικά οξέα) (LC-MS). Ολική περιεκτικότητα σε φαινολικά συστατικά. Αντιοξειδωτική ικανότητα Μεθανολικού εκχυλίσματος και αιθέριων ελαίων (DPPH). Δράσεις δημοσιότητας και προβολής. ...

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
23-04-2021
10-05-2021
Διεξαγωγή πειραμάτων, συγγραφή εκθέσεων πεπραγμένων, ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων στα πλαίσια της δράσης «Εφαρμογές και έλεγχος συσκευασιών τροφίμων από ανακυκλωμένα υλικά (δράση 3,2)»....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
23-04-2021
10-05-2021
Παρακολούθηση φυσικοχημικών χαρακτηριστικών και ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον προσδιορισμό επιπέδων υπολειμμάτων χημικών ενώσεων σε θαλάσσια ύδατα ιχθυοκαλλιεργειών....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
22-04-2021
07-05-2021
Στοχευμένη ανάλυση μεταβολιτών ώστε να δημιουργηθούν πρωτόκολλα για μεταβολίτες γαλακτοκομικών, κρέατος, οίνων, ελαιόλαδου κλπ. Μεταβολικό προφίλ ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα και η ποιότητα επιλεγμένων τροφίμων. Ανίχνευση μη στοχευμένων μεταβολιτών (δακτυλικό αποτύπωμα) ώστε να μπορεί να αποδειχθεί για παράδειγμα η διάκριση δειγμάτων με βάση τη γεωγραφική τους προέλευση. Ανίχνευση άλλων μεταβολομικών παραγόντων ώστε να μπορεί να ταυτοποιηθεί η ύπαρξη βιοχημικών μεταβολών που προκα...

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
22-04-2021
07-05-2021
Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων χήμιο-θεραπευτικών και φυτοπροστατευτικών ενώσεων σε επιλεγμένα τρόφιμα με τη χρήση τεχνικών χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας και ακρίβειας μάζας....

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΩΝ 2018-2019 ΕΩΣ 2021-2022
22-04-2021
07-05-2021
Τεχνική υποστήριξη πληροφορικών συστημάτων υλικού και λογισμικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης....

ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
21-04-2021
06-05-2021
Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών ΘΗ Ενισχυτικών Δομών (ΕΕ2):                                                                                                                 - Μέθοδοι, τεχνικές...

PROXITOUR, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ
20-04-2021
05-05-2021
Σχεδιασμός, υλοποίηση, και αξιολόγηση πιλοτικού του έργου ProxiTour (μέρος της Ενότητας Εργασίας ΕΕ4: Πιλοτικό)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
19-04-2021
05-05-2021
Ρύθμιση της β-οξείδωσης στην καρδιομυογένεση και στη νευρογένεση μέσω μεταμεταφραστικών τροποποιήσεων. ...

19-04-2021
05-05-2021
Συμμετοχή στη διεξαγωγή επιτόπιας Έρευνας και συνεντεύξεων με εκπροσώπους του τουρισμού & πολιτισμού καθώς και stakeholders για θέματα αναφορικά με τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), καταγραφή και ψηφιοποίηση απαντήσεων, στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων, οπτικοποίηση και ανάλυση αποτελεσμάτων και παραγωγή έκθεσης συμπερασμάτων (Π4.1.4). Συνεισφορά στην απεικόνιση, σχεδιασμό και δημιουργία γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών / διαδραστικού χάρτη αποτύπωσης των τουρι...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16-04-2021
05-05-2021
Παραγωγή πρωτεϊνών υψηλής διατροφικής σύστασης από εδώδιμα στελέχη βασιδιομυκήτων. Βελτιστοποίηση παραγωγής πρωτεϊνών από εδώδιμα στελέχη βασιδιομυκήτων σε βυθισμένες καλλιέργειες (συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ2)....

ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΕΝΩΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΓΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ (BioPredictor)
15-04-2021
30-04-2021
Σχεδιασμός και εφαρμογή αλγορίθμων για την ανάλυση βιολογικών δεδομένων μεγάλου όγκου, στην ενότητα εργασίας ΕΕ3: Σχεδιασμός και εφαρμογή αλγορίθμων....

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
14-04-2021
29-04-2021
Παραδοτέο 3.1.1 Mapping Database setup: Collection and categorization of preexisting material, design of mapping layers....

Aνάπτυξη βιοδυναμικής στη διαχείριση υπολειμμάτων αμπελώνων και οινολάσπης για την παραγωγή βιοενεργού οργανικού λιπάσματος, το οποίο θα εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με μυκοριζικό μύκητα για τη βελτίωση της βιολογικής καλλιέργειας αμπέλου
13-04-2021
28-04-2021
Ένας (1) Τεχνολόγος Γεωπόνος υποψήφιος διδάκτορας σε τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με MSc, ο οποίος θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη μεθοδολογίας κομποστοποίησης της ενζυμικά τροποποιημένης οινολάσπης μαζί με καλλιεργητικά υπολείμματα αμπελώνων για την παρασκευή οργανικού λιπάσματος, το προσδιορισμό του καταλληλότερου υποστρώματος με βάση το οργανικό λίπασμα, προϊόν της κομποστοποίησης της οινολάσπης μαζί με καλλιεργητικά υπολείμματα αμπελώνων/απόβλητα οινοποιείων, για την ανάπτυξη φυτών αμπέλο...

STONE ART -"Ανάπτυξη του Θεματικού Πολιτιστικού Τουρισμού μέσω της Διαφύλαξης της Οικοδομικής Τέχνης της Πέτρας"
13-04-2021
28-04-2021
Architect / Αρχιτεκτονικές & επιστημονικές συμβουλές - Τεκμηρίωση των επιλεγμένων μνημείων - Ανάπτυξη των τρισδιάστατων μοντέλων σημαντικών μνημείων....

STONE ART -"Ανάπτυξη του Θεματικού Πολιτιστικού Τουρισμού μέσω της Διαφύλαξης της Οικοδομικής Τέχνης της Πέτρας"
13-04-2021
28-04-2021
Architect / Ψηφιακή παραγωγή και έντυπη έκδοση (εικονογραφημένο άλμπουμ) του Πολιτιστικού Άτλαντα του έργου, ο οποίος θα περιέχει ιστορικά, κοινωνικά και πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής του έργου, σχετικά με την πέτρα χειροτεχνίας και διάφορα μνημεία. Εκπόνηση επιστημονικής έρευνας για την επιλογή σημαντικών μνημείων – παροχή όλων των υποστηρικτικών πληροφοριών - δημιουργία περιεχομένου – εκπόνηση εργασιών επεξεργασίας της έντυπης έκδοσης του Atlas....

STONE ART -"Ανάπτυξη του Θεματικού Πολιτιστικού Τουρισμού μέσω της Διαφύλαξης της Οικοδομικής Τέχνης της Πέτρας"
13-04-2021
28-04-2021
Architect / Επιστημονικό προσωπικό που θα πραγματοποιήσει έρευνα / εργασία για τον εμπλουτισμό του αποθετηρίου για την ελληνική πλευρά (συλλογή υλικού από την LB, ψηφιοποίηση του υλικού)....

STONE ART -"Ανάπτυξη του Θεματικού Πολιτιστικού Τουρισμού μέσω της Διαφύλαξης της Οικοδομικής Τέχνης της Πέτρας"
13-04-2021
28-04-2021
Architect / Επιστημονικό προσωπικό που θα επιμεληθεί την παραγωγή ενός εικονογραφημένου οδηγού, ο οποίος σχετίζεται με τον τρόπο που εφαρμόζονται οι πέτρινες παραδοσιακές τεχνικές στην κατασκευή μιας μικρής τοιχοποιίας....

STONE ART -"Ανάπτυξη του Θεματικού Πολιτιστικού Τουρισμού μέσω της Διαφύλαξης της Οικοδομικής Τέχνης της Πέτρας"
13-04-2021
28-04-2021
Βοηθός επεξεργασίας κειμένου/ Προσωπικό πλήρους απασχόλησης που θα εργαστεί στο έργο υποστηρικτικά στην επεξεργασία και επιμέλεια των κειμένων του εικονογραφημένου οδηγού, ο οποίος σχετίζεται με τον τρόπο που εφαρμόζονται οι πέτρινες παραδοσιακές τεχνικές στην κατασκευή μιας μικρής τοιχοποιίας....

STONE ART -"Ανάπτυξη του Θεματικού Πολιτιστικού Τουρισμού μέσω της Διαφύλαξης της Οικοδομικής Τέχνης της Πέτρας"
13-04-2021
28-04-2021
Project manager / Προσωπικό πλήρους απασχόλησης που θα εργαστεί στο έργο ως Διαχειριστής του έργου. Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν τη διοικητική παρακολούθηση καθώς και τη στρατηγική διαχείριση του έργου σε καθημερινή βάση....

Aνάπτυξη βιοδυναμικής στη διαχείριση υπολειμμάτων αμπελώνων και οινολάσπης για την παραγωγή βιοενεργού οργανικού λιπάσματος, το οποίο θα εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με μυκοριζικό μύκητα για τη βελτίωση της βιολογικής καλλιέργειας αμπέλου
12-04-2021
27-04-2021
Ένας (1) ερευνητής Γεωπόνος, Υποψήφιος διδάκτορας σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάτοχος ΜΔΕ ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο με αντικείμενο τη δημιουργία καινοτόμου μεθοδολογίας βιώσιμης καλλιέργειας φυτών, με βάση τις οινολάσπες από οινοποιήσεις γλεύκους βιολογικών σταφυλιών Ηπείρου σε συνδυασμό με εφαρμογή μυκοριζικού μύκητα καθώς και με την αξιολόγηση της μεθοδολογίας παραγωγής βιοενεργού οργανικού λιπάσματος και της εφαρμογής του σε συνδυασμό με μυκοριζικούς μύκητες ως μια βιώσιμη πρ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
12-04-2021
27-04-2021
Μελέτη μοριακών βιοδεικτών με προγνωστική και προβλεπτική αξία σε νεοπλάσματα....

Support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in peripheral, remote and sparsely populated areas with resilient heritage offers and place based investments in the Cultural and Creative Industries (SMARTiMONY)
12-04-2021
27-04-2021
Συμμετοχή στη διεξαγωγή επιτόπιας της Έρευνας και συνεντεύξεων με εκπροσώπους stakeholders, για θέματα αναφορικά με τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, καταγραφή και συλλογή ερωτηματολογίων και απαντήσεων από εκπροσώπους και επαγγελματίες του τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού. Επεξεργασία των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων και συνεισφορά στην δημιουργία έκθεσης με προτάσεις αναπτυξιακής πολιτικής για το σχεδιασμό και ανάπτυξη του κλάδου της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
12-04-2021
27-04-2021
Ταυτοποίηση νέων ογκογόνων κινασών στον καρκίνο του πνεύμονα και ανάπτυξη αντικαρκινικών θεραπειών. Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ταυτοποίηση νέων ειδικών πρωτεϊνικών κινασών ως βιομαρτύρων και στόχων αντικαρκινικών θεραπευτικών προσεγγίσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του NSCLC....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
09-04-2021
26-04-2021
Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΠΕ2 και ΠΕ3 με αντικείμενο τη λήψη, επεξεργασία και αποθήκευση βιολογικών δειγμάτων και επιδημιολογικές αναλύσεις....

FOODOMICS: ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
09-04-2021
26-04-2021
Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση, Συντονισμός. Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 2: Δικτύωση, Σύνδεση με Ενδιαφερόμενους Φορείς, Διάδοση-Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων. Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 6: Πρωτόκολλα 2: Πρωτεωμική. Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 9: Συνδυαστική ανάλυση "acrossomics", Βάσεις δεδομένων. Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 10: Εφαρμογή 1. Μελέτες για τη Βελτίωση της Θρεπτικής Αξίας, Ποιότητας, Ανάδειξη Ταυτότητας Τροφίμων. Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 11: Εφαρμογή 2....

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
08-04-2021
23-04-2021
Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6):Π6.1 Επίδειξη λειτουργίας διεπιφάνειας υποστήριξης λειτουργικοτήτων - ΘΗ ΙΣΥ δομής.                                                                                                   &nbs...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
08-04-2021
23-04-2021
Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών Δομών για ΘΗ ΙΣΥ.(ΕΕ2):          Λειτουργικότητες & Προδιαγραφές αυτόνομης Μη Καταστροφικής Αξιολόγησης (ΜΚΑ) σε περιβάλλον λειτουργίας.         2. Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6):         Επίδειξη λειτουργίας διεπιφάνειας υποστήριξης λειτουργικοτήτων - ΘΗ ΙΣΥ δομής....

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
08-04-2021
23-04-2021
Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6): Π6.1 Επίδειξη λειτουργίας διεπιφάνειας υποστήριξης λειτουργικοτήτων - ΘΗ ΙΣΥ δομής. Π6.2 Οριστικές κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού, εκτίμησης & πιστοποίησης λειτουργίας ΘΗ ΙΣΥ. ...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ IR-ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (DRONES)
08-04-2021
23-04-2021
Ολοκλήρωση συστήματος και πιλοτική λειτουργία (ΕΕ5): Εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα. Έκθεση αξιολόγησης συστήματος. ...

Καινοτόμες ζωοτροφές με άλευρα εντόμων, τα οποία θα εκτρέφονται σε υπόστρωμα εμπλουτισμένο με λειτουργικά συστατικά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας, για εκτρεφόμενες τσιπούρες, ορνίθια και χοιρίδια (InsectFeedAroma)
08-04-2021
23-04-2021
Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: 1) «ΕΕ1: Μελέτη και παραγωγή εντομάλευρων Ελληνικής προέλευσης, σε υπόστρωμα εμπλουτισμένο με αιθέρια έλαια αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών και έλαια πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα». 2) «ΕΕ2: Διερεύνηση της χρήσης σιτηρεσίων με προσθήκη δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων εμπλουτισμένου εντομάλευρου στις αποδόσεις εκτρεφόμενης τσιπούρας, κρεοπαραγωγών ορνιθίων και παχυνόμενων χοιριδίων». 3) «ΕΕ3: Διερεύνηση της επίδρασης των σιτηρεσίων με προσθήκη δύο...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
08-04-2021
23-04-2021
Καθορισμός απαιτήσεων, διαχείρισης βιομηχανικών πόρων, υπηρεσιών, κωδικοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών βιομηχανικής συντήρησης και υποστηρικτικές δράσεις, στις ενότητες του έργου που αφορούν: Ε1-Δημιουργία Τρισδιάστατου μοντέλου βιομηχανικών υποδομών & αλγορίθμου προσδιορισμού θέσης. Ε2-Κωδικοποίηση διαδικασιών βιομηχανικής συντήρησης και διαχείριση βιομηχανικών πόρων. Ε3-Εγκατάσταση βιομηχανικών αισθητήρων και λογισμικό αναγνώρισης βιομηχανικών πόρων. Ε4-Σύστημα βιομηχανική...

Aνάπτυξη βιοδυναμικής στη διαχείριση υπολειμμάτων αμπελώνων και οινολάσπης για την παραγωγή βιοενεργού οργανικού λιπάσματος, το οποίο θα εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με μυκοριζικό μύκητα για τη βελτίωση της βιολογικής καλλιέργειας αμπέλου
07-04-2021
22-04-2021
Ένας (1) Χημικός ή Περιβαλλοντολόγος υποψήφιος διδάκτορας σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάτοχος ΜΔΕ, ο οποίος θα ασχοληθεί με τον προσδιορισμό της χημικής σύστασης της ενζυμικά τροποποιημένης οινολάσπης και με την τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργητικών αποβλήτων βιολογικών αμπελώνων και οινολάσπης από οινοποίηση σταφυλιών. Ειδικότερα θα απασχοληθεί στα ΠΕ 1 και ΠΕ 4 με συμμετοχή στα παραδοτέα Π1.3 Έκθεση γ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
07-04-2021
22-04-2021
Ανάκτηση πρωτεϊνών και φυτικών ινών από όσπρια. Βελτιστοποίηση πράσινων διεργασιών εκχύλισης για ανάκτηση πρωτεϊνών από όσπρια και φυτικών ινών από φλούδες οσπρίων (συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ1)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
07-04-2021
22-04-2021
Παραγωγή πρωτεϊνών υψηλής διατροφικής σύστασης από εδώδιμα στελέχη βασιδιομυκήτων. Βελτιστοποίηση παραγωγής πρωτεϊνών από εδώδιμα στελέχη βασιδιομυκήτων σε βυθισμένες καλλιέργειες (συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ2). Τεχνοοικονομική ανάλυση και περιβαλλοντική αξιολόγηση των διεργασιών και προϊόντων. Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω ΑΚΖ, και τεχνοοικονομική αξιολόγηση των διεργασιών (συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ6). ...

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
06-04-2021
21-04-2021
1.       Η διεξαγωγή βιολογικών δοκιμασιών των νανουλϊκών και νανογαλακτωμάτων σε in vitro/in vivo συστήματα (συμμετοχή στο πακέτο εργασίας του έργου ΕΕ3: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ) 2.       Έλεγχος ολοκληρωμένου διαγνωσο-θεραπευτικού συστήματος (συμμετοχή στο πακέτο εργασίας του έργου ΕΕ5: ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)...

i-Thea - Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων και Χώρων ως Επώνυμος Προορισμός
06-04-2021
21-04-2021
Financial Manager: Existing full-time staff that will be working on the project as Financial Manager / Προσωπικό πλήρους απασχόλησης που θα εργαστεί στο έργο ως Οικονομικός Διευθυντής. Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν: διαχείριση των δραστηριοτήτων του εταίρου, συνεργασία & επικοινωνία με τους επικεφαλής και τους δικαιούχους του έργου, συνεισφορά στην έκθεση προόδου του έργου, συμμετοχή στις συναντήσεις & εκδηλώσεις του έργου κ.λπ., προετοιμασία του πίνακα δαπανών του δικαιούχου κ.λπ....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
05-04-2021
20-04-2021
Συμμετοχή στο πακέτο εργασίας ΠΕ4 με αντικείμενο τη συλλογή και ανάλυση δειγμάτων υγρής βιοψίας ασθενών με καρκίνο μαστού με αλληλούχιση επόμενης γενιάς....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
05-04-2021
20-04-2021
Εφαρμογή και ανάπτυξη νέων στατιστικών μεθόδων επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας και όγκου. Ειδικότερα, η ανάπτυξη μεθοδολογίας και η εφαρμογή στατιστικών μεθοδολογιών για την επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας και όγκου. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υποστήριξης των ερευνητικών ομάδων του προγράμματος αντικείμενο απασχόλησης είναι η υποστήριξη στον σχεδιασμό και στην ανάλυση εργαστηριακών πειραμάτων, προκλινικών δοκιμών, την μοντελοποίηση και ανάλυση των παραγόμ...

SEEK & GO: ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
05-04-2021
20-04-2021
Δοκιμή και αποτίμηση των υπηρεσιών και διορθωτικές παρεμβάσεις με στόχο τη βελτιστοποίηση (μέρος του Παραδοτέου Π5.1 Αποτίμηση απόδοσης της υπηρεσίας – Βελτιστοποίηση)....

SEEK & GO: ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
05-04-2021
20-04-2021
Σχεδιασμός και δοκιμές δομών δεδομένων και αλγορίθμων για δρομολόγηση (μέρος του Παραδοτέου Π2.1 Σχεδιασμός Υπηρεσίας - Αρχιτεκτονική Συστήματος)....

ΕΞΥΠΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
05-04-2021
20-04-2021
Υποστήριξη σε θέματα που αφορούν γλωσσικά ελλείματα σε αναπτυξιακές διαταραχές και διαδικασίες πρόληψης διάγνωσης και παρέμβασης και συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΕΕ4, ΕΕ10....

ΕΞΥΠΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
05-04-2021
20-04-2021
Υποστήριξη σε θέματα που αφορούν γλωσσικά ελλείματα σε αναπτυξιακές διαταραχές και διαδικασίες πρόληψης διάγνωσης και παρέμβασης και συμμετοχή στο πακέτο εργασίας ΕΕ4....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
01-04-2021
16-04-2021
Μελέτη των διαμεμβρανικών μεταφορέων νουκλεοσιδίων και/ή νουκλεοτιδικών βάσεων του ανθρώπινου μικροβιώματος που συνδέονται με την επαγωγή χημειοανθεκτικότητας έναντι του φαρμάκου gemcitabine....

i-Thea - Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων και Χώρων ως Επώνυμος Προορισμός
30-03-2021
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 13471/18-03-2021 έγγραφο του κ. Άγγελου Παπαγεωργίου με θέμα «Ακύρωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 1236/2021 που αφορά στη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου» εγκρίνει, απέχοντος του κ. Άγγελου Παπαγεωργίου, την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 1236/07-01-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, για τους λόγους πο...

Aνάπτυξη βιοδυναμικής στη διαχείριση υπολειμμάτων αμπελώνων και οινολάσπης για την παραγωγή βιοενεργού οργανικού λιπάσματος, το οποίο θα εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με μυκοριζικό μύκητα για τη βελτίωση της βιολογικής καλλιέργειας αμπέλου
29-03-2021
13-04-2021
Ένας (1) έμπειρος ερευνητής Βιολόγος μεταδιδάκτορας με ερευνητική και εργαστηριακή εμπειρία ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο με αντικείμενο τη δημιουργία καινοτόμου μεθοδολογίας βιώσιμης καλλιέργειας φυτών, με βάση τις οινολάσπες από οινοποιήσεις γλεύκους βιολογικών σταφυλιών Ηπείρου σε συνδυασμό με εφαρμογή μυκοριζικού μύκητα καθώς και με την αξιολόγηση της μεθοδολογίας παραγωγής βιοενεργού οργανικού λιπάσματος και της εφαρμογής του σε συνδυασμό με μυκοριζικούς μύκητες ως μια βιώσιμη πρακτική κ...

IN SILICO TRIALS FOR DRUG TRACING THE EFFECTS OF SARCOMERIC PROTEIN MUTATIONS LEADING TO FAMILIAL CARDIOMYOPATHY — SILICOFCM
26-03-2021
12-04-2021
Πακέτο εργασίας «WP7/ T7.3 Refinement» το οποίο σχετίζεται με την ανάπτυξη της πλατφόρμας τεχνολογίας νέφους για in-silico κλινικές δοκιμές....