Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

Quality Network on Sustainable Tourism PLUS (QNeST PLUS)
24-02-2022
11-03-2022
Υπεύθυνος/η για το σχεδιασμό και οργάνωση των δράσεων επικοινωνίας και διάχυσης, επικοινωνία με τους άλλους communication managers, υπεύθυνος/η προβολής του έργου και υπεύθυνος για την διενέργεια του webinar (διαδικτυακού σεμιναρίου) με στόχο την επίδειξη της QNeST PLUS πλατφόρμας για την εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη χρήση της, υπεύθυνος/ η για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού που θα αναλύει την λειτουργία των εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου  ...

Quality Network on Sustainable Tourism PLUS (QNeST PLUS)
24-02-2022
11-03-2022
Υπεύθυνος/η οικονομικού έργου, οικονομοτεχνική οργάνωση, υποστήριξη, παρακολούθηση και διαχείριση έργου, επικοινωνία με επικεφαλής εταίρο και διαχειριστική αρχή, υπεύθυνος/η για την υποβολή progress report στην πλατφόρμα του έργου. Υπεύθυνος/η για την παρακολούθηση προϋπολογισμού, υποβολή τροποποιήσεων, προετοιμασία προσκλήσεων προσωπικού και γενικότερα για όλα τα οικονομικά/διαχειριστικά θέματα του έργου (WPΜ)....

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ ENERGO)
23-02-2022
10-03-2022
Αντικείμενο σύμβασης 1: Συμμετοχή στο ΠΕ1, Πολιτικές και επιχειρηματικές πρακτικές αξιοποίησης του εγχώριου δυναμικού στον ενεργειακό τομέα και μαθήματα για την Ελλάδα. Αντικείμενο σύμβασης 2: Συμμετοχή στο ΠΕ2, Διαχείριση του δημόσιου πλούτου από φυσικούς πόρους και η επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Αντικείμενο σύμβασης 3: Συμμετοχή στο ΠΕ3, Διάχυση γνώσεων, ανάπτυξη ικανοτήτων και υποστήριξη του διεπιστημονικού, τοπικού, εθνικού και διμερούς διαλόγου. Αντικείμενο σύμβασης 4: συμμετοχή στο...

Ερευνητική Υποδομή Αναλυτικής Ιατρικών Δεδομένων μεγάλου όγκου με στόχο την Ιατρική Ακριβείας
21-02-2022
08-03-2022
EE1 Ανάπτυξη της υποδομής νέφους και των μηχανισμών διαμοιρασμού και προσπέλασης των ιατρικών δεδομένων μεγάλου όγκου. EE2 Ανάπτυξη των υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας, χαρτογράφησης και μετέπειτα εναρμόνισης των ιατρικών δεδομένων. EE3 Ανάπτυξη των υπηρεσιών αναλυτικής δεδομένων. EE4 Πιλοτική εφαρμογή....

A multidisciplinary approach for the stratification of patients with carotid artery disease (TAXINOMISIS)
18-02-2022
07-03-2022
Πακέτο εργασίας «WP3, Task 3.1. Computational model of plaque progression, Task 3.3. Integration of models outcomes and delivery of the stratification tool»....

ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΒΑΘΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ RGB ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
17-02-2022
04-03-2022
Ανάπτυξη του λογισμικού. Γραφική διεπαφή του χρήστη. Επικοινωνία του τερματικού με τον εξυπηρετητή. Τελική έκδοση του λογισμικού των αλγορίθμων εντοπισμού ανθρώπων από βίντεο και αναγνώρισης φύλου και ηλικίας τους. Έλεγχος του λογισμικού σε πραγματικές συνθήκες. Αναφορά ελέγχου του λογισμικού σε πραγματικές συνθήκες. Αποσφαλμάτωση και παράδοση του τελικού λογισμικού. Δημοσίευση σε επιστημονικό συνέδριο ή/και περιοδικό....

Κέντρο Έρευνας, Ποιοτικής Ανάλυσης Yλικών Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Επικοινωνίας της Επιστήμης
17-02-2022
04-03-2022
Αλληλεπίδραση δεσμών laser με την ύλη....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η2 ΑΠΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ-C1
17-02-2022
04-03-2022
Synthesis of Substrate-Specific Molecular Catalysts. Synthesis of hybrid nanocatalysts. Physicochemical Characterization. Catalytic evaluation & optimization. Catalytic optimization for continuous operation. Dissemination of results. Project Management and Evaluation. ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η2 ΑΠΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ-C1
17-02-2022
04-03-2022
Synthesis of Substrate-Specific Molecular Catalysts. Synthesis of hybrid nanocatalysts. Physicochemical Characterization. Catalytic evaluation & optimization. Dissemination of results. ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η2 ΑΠΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ-C1
17-02-2022
04-03-2022
Synthesis of Substrate-Specific Molecular Catalysts. Synthesis of hybrid nanocatalysts. Physicochemical Characterization. Catalytic evaluation & optimization. Catalytic optimization for continuous operation. Dissemination of results. Project Management and Evaluation. ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η2 ΑΠΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ-C1
17-02-2022
04-03-2022
Synthesis of Substrate-Specific Molecular Catalysts. Synthesis of hybrid nanocatalysts. Physicochemical Characterization. Catalytic evaluation & optimization. Catalytic optimization for continuous operation. Dissemination of results. Project Management and Evaluation. ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
16-02-2022
03-03-2022
Ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του λογισμικού των επιστημονικών υπολογισμών για το Τμήμα Μαθηματικών στα πλαίσια του έργου «ΔΙΩΝΗ». Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ1.1....

ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ - PD_PAL
15-02-2022
02-03-2022
Πακέτο εργασίας «WP6, T6.2- Data Analysis and Reporting»....

ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ - PD_PAL
15-02-2022
02-03-2022
Πακέτο εργασίας «WP1, T1.1 – Coordination, Financial administration & Budget monitoring». Πακέτο εργασίας «WP5, T5.2- Indicators for palliative care». Πακέτο εργασίας «WP6, T6.1 - Clinical Trial, T6.2- Data Analysis and Reporting »....

VISIBLE LIGHT COMMUNICATIONS IN COMMUNICATIONS, MARKETING, TRANSPORT, LOGISTICS, CULTURAL AND TOURIST INDUSTRIES (VIOLIN)
15-02-2022
02-03-2022
Αναφορά εργασιών για την επιστημονική υποστήριξη και μεταφορά τεχνογνωσίας αναφορικά με το σύστημα ζεύξης ορατού φωτός. Υλοποίηση του οπτικού κυκλώματος ζεύξης ορατού φωτός με ψηφιακή πλατφόρμα. Αξιολόγηση και αναθεώρηση λειτουργίας του οπτικού συστήματος....

ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
11-02-2022
28-02-2022
Ανάπτυξη, Λειτουργία και Διαχείριση του ΚΕΕΠΗ. Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Πακέτων Εργασίας του έργου: ΠΕ5 - Εκπόνηση έρευνας, παραγωγή εκπαιδευτικών και πολιτισμικών προγραμμάτων και διάχυση αποτελεσμάτων....

ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
11-02-2022
28-02-2022
Ανάπτυξη, Λειτουργία και Διαχείριση του ΚΕΕΠΗ. Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Πακέτων Εργασίας του έργου: ΠΕ5 - Εκπόνηση έρευνας, παραγωγή εκπαιδευτικών και πολιτισμικών προγραμμάτων και διάχυση αποτελεσμάτων....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
11-02-2022
28-02-2022
ΠΕ 3 - Μελέτη αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς με μCT /Π3.2, Π3.3 . ...

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΣΤΙΧΟΔΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
10-02-2022
25-02-2022
Μοριακή ταξινόμηση επιλεγμένων, παραγωγικών, αρσενικών και θηλυκών μαστιχοδένδρων, καθιέρωση μοριακών δεικτών για την διάκριση μεταξύ αρσενικών και θηλυκών μαστιχοδένδρων και σποροφύτων τους. Κλωνική επιλογή μαστιχόδεντρων: γενετική ταυτοποίηση (ΕΕ7)....

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (ΕΞΕΡΕΥΕΝΝΕΚΠ)
10-02-2022
25-02-2022
Ανάπτυξη-διαμόρφωση επιστημονικού εκπαιδευτικού υλικού για την εξελικτική θεωρία, υποστήριξη λειτουργίας του Κόμβου LUCAS, παρουσίαση-υλοποίηση μαθημάτων σε εκπαιδευτικές μονάδες.  ....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
09-02-2022
24-02-2022
Ανάπτυξη αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης σε πολυπρακτορικά συστήματα. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του υποέργου 1, πακέτο εργασίας ΠΕ1.4. ...

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
08-02-2022
23-02-2022
Ο/η συνεργάτης θα αναλάβει να πραγματοποιήσει έρευνα για ένα κοινό πολιτιστικό θέμα που συνδέει την περιοχή της Άρτας με την περιοχή της Απουλίας και της Ιταλίας, να ετοιμάσει αντίστοιχη μελέτη και στην συνέχεια να προετοιμάσει μία διδακτική έκθεση με εκπαιδευτικό περιεχόμενο και να μετατρέψει την έκθεση σε κατάλληλη εκπαιδευτική μορφή  (D.3.5.4) (WP3)....

(SOLIS) ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08-02-2022
23-02-2022
Υποστήριξη του Αναδόχου για την ανάπτυξη της πλατφόρμας. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με ενεργειακά υπεύθυνους τρόπους ζωής και θα προσελκύει τους χρήστες μέσω του gamification. Οι χρήστες θα «ανεβαίνουν» επίπεδα με βάση την απόδοσή τους, θα αντιμετωπίζουν προκλήσεις ενεργειακής απόδοσης και θα προκαλούν άλλους χρήστες ή ομάδες χρηστών σε αναμετρήσεις. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει τη μεταφόρτωση των επιτευγμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χ...

(SOLIS) ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08-02-2022
23-02-2022
Υποστήριξη του Αναδόχου για την ανάπτυξη της πλατφόρμας. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με ενεργειακά υπεύθυνους τρόπους ζωής και θα προσελκύει τους χρήστες μέσω του gamification. Οι χρήστες θα «ανεβαίνουν» επίπεδα με βάση την απόδοσή τους, θα αντιμετωπίζουν προκλήσεις ενεργειακής απόδοσης και θα προκαλούν άλλους χρήστες ή ομάδες χρηστών σε αναμετρήσεις. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει τη μεταφόρτωση των επιτευγμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χ...

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
07-02-2022
22-02-2022
Υποστήριξη πληροφοριακών υποδομών παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και διαδικασιών Ε.Λ.Κ.Ε.         ...

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
07-02-2022
22-02-2022
Υποστήριξη της διαδικασίας διαχείρισης, παρακολούθησης και ολοκλήρωσης εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Ε.Λ.Κ.Ε....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
04-02-2022
21-02-2022
Υπεύθυνος λειτουργίας, συλλογής δεδομένων και ανάλυσης φασμάτων της διάταξης σαρωτικής φασματοσκοπίας φθορισμού ακτίνων-Χ (MA-XRF) (ΠΕ 3.1)....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
04-02-2022
21-02-2022
Μετρήσεις σαρωτικής φασματοσκοπίας φθορισμού ακτίνων-Χ σε αντικείμενα Πολιτισμικής κληρονομιάς (εικόνες, χειρόγραφα, μεταλλικά αντικείμενα κ.α), αναλύσεις δεδομένων και συγγραφή εκθέσεων. Επιλογή των προς μελέτη αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς....

VIRTUALAND: AN IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIENCE FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE SITES
04-02-2022
21-02-2022
Ανάπτυξη διεπαφής για την ενσωμάτωση αντικειμένων στο σύστημα εικονικής πραγματικότητας (WP4).          ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
03-02-2022
18-02-2022
Περιεγχειρητική χορήγηση μικρής υποαναισθητικής δόσης κεταμίνης και διερεύνηση των μετεγχειρητικών της επιδράσεων σε ασθενείς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του υποέργου 1, πακέτο εργασίας ΠΕ1.1. ...

Καινοτόμες ζωοτροφές με άλευρα εντόμων, τα οποία θα εκτρέφονται σε υπόστρωμα εμπλουτισμένο με λειτουργικά συστατικά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας, για εκτρεφόμενες τσιπούρες, ορνίθια και χοιρίδια (InsectFeedAroma)
03-02-2022
18-02-2022
Διερεύνηση της χρήσης σιτηρεσίων με προσθήκη δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων εμπλουτισμένου εντομάλευρου στις αποδόσεις εκτρεφόμενης τσιπούρας, κρεοπαραγωγών ορνιθίων και παχυνόμενων χοιριδίων (ΕΕ2) Διερεύνηση της επίδρασης των σιτηρεσίων με προσθήκη δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων εμπλουτισμένου εντομάλευρου σε δείκτες υγείας και ευζωίας της εκτρεφόμενης τσιπούρας, κρεοπαραγωγών ορνιθίων και χοιριδίων (ΕΕ3). ...

Ερευνητική Υποδομή Αναλυτικής Ιατρικών Δεδομένων μεγάλου όγκου με στόχο την Ιατρική Ακριβείας
02-02-2022
17-02-2022
EE1 Ανάπτυξη της υποδομής νέφους και των μηχανισμών διαμοιρασμού και προσπέλασης των ιατρικών δεδομένων μεγάλου όγκου. EE2 Ανάπτυξη των υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας, χαρτογράφησης και μετέπειτα εναρμόνισης των ιατρικών δεδομένων. EE3 Ανάπτυξη των υπηρεσιών αναλυτικής δεδομένων. EE4 Πιλοτική εφαρμογή....

Ευφυής Πλατφόρμα Υποστήριξης Διάγνωσης / Σταδιοποίησης Ευρημάτων σε Βιοψίες με Βαθιά Μάθηση
02-02-2022
17-02-2022
Υλοποίηση, έλεγχος και διαλειτουργικότητα ευφυούς υποσυστήματος για την επεξεργασία εικόνων βιοψιών: Υλοποίηση υποσυστήματος Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων. Αποτίμηση αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων του ευφυούς υποσυστήματος. Διαλειτουργικότητα του ευφυούς υποσυστήματος με την πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους. ...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΦΡΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ (SEMI-WEB)
01-02-2022
16-02-2022
Ανάπτυξη κεραμικών αφρών ως σταθεροποιητών σχήματος (EE3). Χαρακτηρισμός και ιδιότητες των υλικών PCMs (ΕΕ4). Ανάπτυξη δομικών στοιχείων με ενθυλακωμένα υλικά SSPCMs (ΕΕ5). ...

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΛΟΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (BESSARION)
01-02-2022
16-02-2022
Σύστημα εντοπισμού και προεπεξεργασίας εικόνων επιγραφών (EE2), φυσική επεξεργασία γλώσσας και αυτόματη μετάφραση επιγραφών (ΕΕ5)....

ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΑΠO ΚΑΡΚΙΝΟ
01-02-2022
16-02-2022
Συλλογή δεδομένων στην ΜΥΗ....

Γραφείο Διασύνδεσης Παν/μίου Ιωαννίνων
31-01-2022
15-02-2022
Συμβολή στην εκτέλεση των παραδοτέων: 5.2. Έκθεση επικοινωνιακής πολιτικής με εστίαση στην on line παρουσία των υπηρεσιών σταδιοδρομίας του Π.Ι. και χρήση των social media.  ...

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΖΥΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
31-01-2022
15-02-2022
Παραγωγή βιομάζας και πρεβιοτικών ενώσεων στο πλαίσιο του ΠΕ4: Βιολογική αποδόμηση βιομηχανικών παραπροϊόντων μέσω χρήσης μικροοργανισμών προς παραγωγή βιομάζας και πρεβιοτικών ενώσεων Συντονισμός, Διαχείριση και Οργάνωση της Υποδομής στο πλαίσιο του ΠΕ5: Συντονισμός, Διαχείριση και Οργάνωση της Υποδομής ...

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
28-01-2022
14-02-2022
Συμμετοχή στο ΠΕ1 «Ποιότητα αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 1.2 «Ανεύρεση ποιοτικών χαρακτηριστικών κρέατος ορνιθίων και μικρών μηρυκαστικών σε διαφοροποιημένα παραγωγικά συστήματα μέσω μεθοδολογιών NGS». ...

Υποέργο 05: Ενδελεχής Χαρακτηρισμός Τροφίμων
28-01-2022
14-02-2022
ΠΕ 13: Έλεγχος Ποιότητας, Αξιολόγηση Ασφάλειας Τροφίμων: Στόχοι/Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: Ποιοτικός έλεγχος για ρύπους / διαταράκτες ή δείκτες / δείκτες αποσύνθεσης Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες: Ολοκλήρωση μελετών ...

ΈΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΦΟΡΕΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ (Smart Insole)
27-01-2022
11-02-2022
Συμμετοχή στις ΕΕ του έργου Smart Insole: «ΕΕ4 Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και πιλοτικών εφαρμογών» και «ΕΕ5 Ολοκλήρωση υποσυστημάτων και πειραματική επιβεβαίωση λειτουργίας και συγκεκριμένα αλγορίθμων μηχανικής μάθησης με δεδομένα βάδισης που προέρχονται από αισθητήρες πελματιαίας πίεσης καθώς και εργασίες αποσφαλμάτωση του προτεινόμενου συστήματος....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
27-01-2022
11-02-2022
Μελέτη μηχανισμών χημειοανθεκτικότητας στον καρκίνο του μαστού μέσω αλληλούχισης μεταγραφώματος μοναδιαίων κυττάρων (scRNA-sequencing) (ΠΕ.1-1)....

ΈΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΦΟΡΕΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ (Smart Insole)
27-01-2022
11-02-2022
Συμμετοχή στις εργασίες της «ΕΕ5 Ολοκλήρωση υποσυστημάτων και πειραματική επιβεβαίωση λειτουργίας»....

Ecosystem for European Education Mobility as a Service: Model with Portal Demo (e-MEDIATOR)
26-01-2022
10-02-2022
Συνεισφορά στην ανάλυση και καταγραφή των διαδικασιών που θα εξεταστούν αναφορικά με τις υφιστάμενες διαδικασίες κινητικότητας και των υπηρεσιών που θα πρέπει να υποστηρίζει η εκπαιδευτική πύλη (portal), διενέργεια επιτόπιων συνεντεύξεων για την μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης  και  τον προσδιορισμό των απαιτήσεων και αναγκών των χρηστών και τη διατύπωση των λειτουργικών απαιτήσεων για την εκπαιδευτική πύλη (portal) (PR1). Συνεισφορά στην καταγραφή των απαραίτητων ψηφιακών ικανοτήτων&nb...

Μια έξυπνη πλατφόρμα τεχνολογίας νέφους που παρέχει αντικειμενική και εξατομικευμένη υποστήριξη για τον υγιή και ανεξάρτητο τρόπο διαβίωσης στο σπίτι μέσω της επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων
26-01-2022
10-02-2022
WP3 - Evidence-based Health & Well-being Monitoring. T3.1 Smart Home, IoT and eHealth devices Federation....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
25-01-2022
09-02-2022
Διερεύνηση της παρουσίας και χαρακτηρισμό μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος σε υγιή πληθυσμό (ΠΕ1) - Διερεύνηση της παρουσίας και χαρακτηρισμό μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος σε υγιή πληθυσμό (ΠΕ3) - Διερεύνηση της παρουσίας και χαρακτηρισμό μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος σε υγιή πληθυσμό (ΠΕ5)....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
25-01-2022
09-02-2022
Διερεύνηση της παρουσίας και χαρακτηρισμό εγγενών μεταβολικών νοσημάτων σε υγιή πληθυσμό (ΠΕ1) - Διερεύνηση της παρουσίας και χαρακτηρισμό εγγενών μεταβολικών νοσημάτων σε υγιή πληθυσμό (ΠΕ3) - Διερεύνηση της παρουσίας και χαρακτηρισμό εγγενών μεταβολικών νοσημάτων σε υγιή πληθυσμό (ΠΕ5)....

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2: ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ECO-ETHYLENE)
24-01-2022
08-02-2022
Συμμετοχή στην σύνθεση, το χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση καταλυτικών και προσροφητικών υλικών για την κατασκευή και την επίδειξη σε Πιλοτική Κλίμακα της ολοκληρωμένης διεργασίας παραγωγής C2H4 (ΠΕ5)....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
24-01-2022
08-02-2022
Η καταγραφή και ο χαρακτηρισμός του μεταβολώματος που σχετίζεται με την υγιή γήρανση (ΠΕ1) - Η καταγραφή και ο χαρακτηρισμός του μεταβολώματος που σχετίζεται με την υγιή γήρανση (ΠΕ3) - Η καταγραφή και ο χαρακτηρισμός του μεταβολώματος που σχετίζεται με την υγιή γήρανση (ΠΕ5)....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
24-01-2022
08-02-2022
Αλληλούχιση με Next Generation Sequencing-NGS ανθρώπινων κύτταρων διαφόρων γενετικών νοσημάτων, βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων NGS   (ΠΕ2) - Γονοτύπηση και ανάλυση δειγμάτων με μικροσυστοιχιές νέας γενιάς με υψηλή ευκρίνεια (SNP arrays) (ΠΕ3)....