Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

ΕΥΦΥΗΣ CONTEXT-AWARE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
28-07-2023
07-08-2023
Μελέτη Αξιολόγησης (ΕΕ4)....

ΕΥΦΥΗΣ CONTEXT-AWARE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
28-07-2023
07-08-2023
Σχεδίαση και Ανάπτυξη του Συστήματος MedDietAgent (ΕΕ3)....

ΕΥΦΥΗΣ CONTEXT-AWARE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
28-07-2023
07-08-2023
Ευφυής Μοντελοποίηση Διατροφικής Συμπεριφοράς με χρήση Τεχνικών Ενισχυτικής Μάθησης (ΕΕ1)....

ΕΥΦΥΗΣ CONTEXT-AWARE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
28-07-2023
07-08-2023
Μελέτη Αξιολόγησης (ΕΕ4)....

ΕΥΦΥΗΣ CONTEXT-AWARE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
28-07-2023
07-08-2023
Ευφυής Μοντελοποίηση Διατροφικής Συμπεριφοράς με χρήση Τεχνικών Ενισχυτικής Μάθησης (ΕΕ4)....

ΕΥΦΥΗΣ CONTEXT-AWARE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
27-07-2023
07-08-2023
Μελέτη Αξιολόγησης (ΕΕ4). ...

ΕΥΦΥΗΣ CONTEXT-AWARE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
27-07-2023
07-08-2023
Ευφυής Μοντελοποίηση Διατροφικής Συμπεριφοράς με χρήση Τεχνικών Ενισχυτικής Μάθησης (ΕΕ1)....

ΕΥΦΥΗΣ CONTEXT-AWARE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
27-07-2023
07-08-2023
Ευφυής Μοντελοποίηση Διατροφικής Συμπεριφοράς με χρήση Τεχνικών Ενισχυτικής Μάθησης (ΕΕ1)....

ΒΙΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ 3Δ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΣΤΟΥ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ (BioBon3D)
27-07-2023
07-08-2023
Αριθμητική αξιολόγηση ικριώματος (ΕΕ6). ...

ΒΙΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ 3Δ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΣΤΟΥ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ (BioBon3D)
27-07-2023
07-08-2023
Βιολογική αξιολόγηση των 3Δ ικριωμάτων in vitrο (ΕΕ4). Αριθμητική αξιολόγηση ικριώματος (ΕΕ6). ...

ΒΙΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ 3Δ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΣΤΟΥ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ (BioBon3D)
27-07-2023
07-08-2023
Βιολογική αξιολόγηση των 3Δ ικριωμάτων in vitrο (ΕΕ4). ...

ΒΙΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ 3Δ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΣΤΟΥ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ (BioBon3D)
27-07-2023
07-08-2023
Κατασκευή και χαρακτηρισμός 3Δ ικριωμάτων (ΕΕ2). ...

ΒΙΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ 3Δ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΣΤΟΥ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ (BioBon3D)
27-07-2023
07-08-2023
Βιολογική αξιολόγηση των 3Δ ικριωμάτων in vitrο (ΕΕ4). ...

ΒΙΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ 3Δ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΣΤΟΥ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ (BioBon3D)
27-07-2023
07-08-2023
Κατασκευή και χαρακτηρισμός 3Δ ικριωμάτων (ΕΕ2). ...

ΒΙΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ 3Δ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΣΤΟΥ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ (BioBon3D)
27-07-2023
07-08-2023
Κατασκευή και χαρακτηρισμός 3Δ ικριωμάτων (ΕΕ2). Βιολογική αξιολόγηση των 3Δ ικριωμάτων in vitrο (ΕΕ4). ...

ΒΙΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ 3Δ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΣΤΟΥ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ (BioBon3D)
27-07-2023
07-08-2023
Βιολογική αξιολόγηση των 3Δ ικριωμάτων in vitrο (ΕΕ4). Αριθμητική αξιολόγηση ικριώματος (ΕΕ6). ...

ΒΙΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ 3Δ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΣΤΟΥ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ (BioBon3D)
27-07-2023
07-08-2023
Κατασκευή και χαρακτηρισμός 3Δ ικριωμάτων (ΕΕ2). Βιολογική αξιολόγηση των 3Δ ικριωμάτων in vitrο (ΕΕ4). Αριθμητική αξιολόγηση ικριώματος (ΕΕ6). ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
26-07-2023
07-08-2023
Υποστήριξη συντονισμού υλοποίησης έργου με προετοιμασία των εντύπων προσλήψεων και πληρωμών προσωπικού, εντύπων άλλων δράσεων και εξόδων, παρακολούθηση προϋπολογισμού, επικοινωνία με την συντονιστική επιτροπή και τις υπηρεσίες υλοποίησης του έργου, προγραμματισμό δράσεων προβολής (ΠΕ1.6)....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
26-07-2023
07-08-2023
Σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος αρθρωτής αρχιτεκτονικής για τη προστασία ψηφιακών αντικειμένων με στόχο την υλοποίηση, την αποτίμηση, και τη παροχή αλγοριθμικών τεχνικών υδατοσήμανσης, απόκρυψης πληροφορίας, και ανίχνευσης παραποιήσεων σε ψηφιακά αντικείμενα (ΠΕ1.2)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
26-07-2023
07-08-2023
Κατασκευαστικός σχεδιασμός δομής επίδειξης & αξιολόγηση των παρασκευασμένων ΥΣΥ & της πολυλειτουργικότητας (ΕΕ4): Π 4.1: Κατασκευαστικός σχεδιασμός. Π4.2: Τεχνική έκθεση αξιολόγησης ιδιοτήτων/αντοχών ΥΣΥ & της πολυλειτουργικότητας. Κατασκευή δομών επίδειξης-Αποτίμηση απόδοσης και επίδοσης πολύ-λειτουργικότητας (ΕΕ5): Π5.1: Αξιολόγηση λειτουργικότητας των δομών επίδειξης. Π5.2: Έκθεση λειτουργίας του προγράμματος Εργαλείου Σχεδίασης. ...

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
26-07-2023
07-08-2023
Δειγματοληψία γάλακτος και προϊόντων του. Επεξεργασία και παρουσίαση αποτελεσμάτων. Δράσεις δημοσίευσης / δημοσιότητας και προβολής (ΕΕ 1)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
26-07-2023
07-08-2023
Ενόργανες μέθοδοι χημικής ανάλυσης οίνων. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων (ΕΕ 1)....

Ecosystem for European Education Mobility as a Service: Model with Portal Demo (e-MEDIATOR)
25-07-2023
04-08-2023
Συνεισφορά στην ανάπτυξη της διαδικασίας ελέγχου του mock up εργαλείου και των απαιτήσεων για τα σενάρια των δοκιμών, εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων για περαιτέρω ανάπτυξη του portal (PR6). ...

PΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
21-07-2023
31-07-2023
Ρομποτικό σύστημα αποκατάστασης άνω άκρου (ΕΕ2).  ...

Ευφυής Πλατφόρμα Υποστήριξης Διάγνωσης / Σταδιοποίησης Ευρημάτων σε Βιοψίες με Βαθιά Μάθηση
19-07-2023
31-07-2023
Υλοποίηση της λειτουργικότητας και διεπαφής χρηστών – Εγχειρίδιο χρήσης πλατφόρμας (ΠΕ4).   ...

(SOLIS) ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19-07-2023
31-07-2023
Εκπαιδευτής/ρια σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για την κατανόηση του επιτραπέζιου παιχνιδιού "Energy Efficient City Builder" και για να δώσει οδηγίες για το πώς παίζεται το επιτραπέζιο παιχνίδι. Ο εκπαιδευτής/τρια θα οργανώσει open days όπου σχολεία, εκπαιδευτικοί και/ή μαθητές μπορούν να συμμετέχουν και να έχουν την ευκαιρία να μάθουν να παίζουν το επιτραπέζιο παιχνίδι είτε ανταγωνιστικά είτε συνεργατικά. (D5.3.4)....

(SOLIS) ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19-07-2023
31-07-2023
Εκπαιδευτής/ρια σε επιπλέον επιμορφωτικά σεμινάρια σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η πρόσθετη κατάρτιση θα βοηθήσει περαιτέρω την εφαρμογή της εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης στην τάξη. Ο/Η εκπαιδευτής/ρια θα είναι υπεύθυνος/η για την υλοποίηση του έργου που θα περιλαμβάνει ενημερωτικές, βιωματικές και άλλες δράσεις που θα υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στην αποτελεσματική αξιοποίηση της εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης (D5.3.2)....

(SOLIS) ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19-07-2023
31-07-2023
Ένα μέλος του Τμήματος Νηπιαγωγών θα συντάξει έκθεση που θα καθορίζει τα βήματα για το σχεδιασμό και την επεξεργασία του περιεχομένου της εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης που χρησιμοποιήθηκε από εκπαιδευτικούς δημοτικών σχολείων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας σχετικά με εκπαίδευση των παιδιών για την ενεργειακή απόδοση. Η εργαλειοθήκη σχεδιάστηκε σε τοπικό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, τόσο σε ό,τι αφορά τα παιδαγωγικά θέματα, όσο και τα πρότυπα παραγω...

(SOLIS) ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19-07-2023
31-07-2023
Η περαιτέρω ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών και υλικού των εργαστηρίων για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας. Η ομάδα-στόχος θα είναι κυρίως εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και την Αλβανία. Τα εργαστήρια θα αξιοποιηθούν για την περαιτέρω εκπαίδευση των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές επικοινωνίας για το έργο (D5.3.2)....

(SOLIS) ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19-07-2023
31-07-2023
Επιμέλεια των πρακτικών του 3ήμερου επιστημονικού συνεδρίου στο πλαίσιο του έργου «(SOLIS) ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τη συγγραφή επιστημονικού άρθρου προς δημοσίευση για επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο (D2.3.3)....

(SOLIS) ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19-07-2023
31-07-2023
Προετοιμασία υλικού που θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του έργου και στην πλατφόρμα του έργου για λογαριασμό του PB3. Θα είναι επίσης υπεύθυνος/η για την προετοιμασία και τη μεταφόρτωση πληροφοριών και άλλων σχετικών με το υλικό του έργου στον ιστότοπο του έργου και στην πλατφόρμα του έργου. Το παραπάνω υλικό θα εκπονηθεί τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά (ανάλογα με το περιεχόμενο). Η προώθηση αναρτήσεων μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του έργου θα είναι επίσης δική του/της ευθύνη (D2.3.1)....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
14-07-2023
24-07-2023
Εμπλουτισμός επιλεγμένων τροφίμων της Ηπείρου με αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά: Εμπλουτισμός τροφίμων με αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά. Χημικές και βιοχημικές αναλύσεις προϊόντων - βασική σύσταση, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, αρωματικό δυναμικό, βιοδραστικές ενώσεις και βιοδράσεις, και επίσης οργανοληπτική αξιολόγηση. Εφαρμογή κλασικών, φωτομετρικών και ενόργανων μεθόδων ανάλυσης. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων. Δράσεις δημοσίευσης / δημοσιότητας και προβολής (ΠΕ 4)....

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (ΕΞΕΡΕΥΕΝΝΕΚΠ)
14-07-2023
24-07-2023
Συμβολή στη διάχυση και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με την εξελικτική θεωρία και στην υλοποίηση μαθημάτων σε εκπαιδευτικές μονάδες (ΠΕ3)....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
14-07-2023
24-07-2023
Ανάπτυξη κατανεμημένου συστήματος για τη διαχείριση χωρικών και χωροχρονικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας, το οποίο θα υποστηρίζει παράλληλη επεξεργασία ερωτημάτων και τεχνικών ανάλυσης δεδομένων. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στo πλαίσιo του πακέτου εργασίας ΠΕ1.2. ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ (CLEVER BALLOON)
14-07-2023
24-07-2023
«EE4- In silico μελέτη των χαρακτηριστικών του DCB»....

14-07-2023
24-07-2023

PΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
13-07-2023
24-07-2023
Ρομποτικό σύστημα αποκατάστασης άνω άκρου (ΕΕ2). Ολοκληρωμένη πλατφόρμα αποκατάστασης Rehabotics (ΕΕ4). ...

PΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
13-07-2023
24-07-2023
Ρομποτικό σύστημα αποκατάστασης άνω άκρου (ΕΕ2).  ...

PΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
13-07-2023
24-07-2023
Ρομποτικό σύστημα αποκατάστασης άνω άκρου (ΕΕ2). Κλινική Μελέτη (ΕΕ5). ...

PΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
13-07-2023
24-07-2023
Ρομποτικό σύστημα αποκατάστασης άνω άκρου (ΕΕ2).  ...

PΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
13-07-2023
24-07-2023
Ρομποτικό Σύστημα Άνω Άκρου (ΕΕ2).  ...

PΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
13-07-2023
24-07-2023
Ολοκληρωμένη πλατφόρμα αποκατάστασης Rehabotics (ΕΕ4).  ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
12-07-2023
24-07-2023
Xαρακτηρισμός κυτταρικών σειρών και πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων (ΠΕ 2.4)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
12-07-2023
24-07-2023
Xαρακτηρισμός κυτταρικών σειρών (ΠΕ 2.4)....

Μελέτη Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας για την Ολιστική Διαχείριση των Τυροκομείων της Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την Παραγωγή Καινοτόμου Τυροκομικού Προϊόντος Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας και Καινοτόμυο Διαχείρισης του Τυρογάλακτος (GreCheese)
12-07-2023
24-07-2023
Παραγωγή καινοτόμου ημίσκληρου τυριού (κασέρι ή τύπος κασεριού) με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα από το cluster τυροκόμων της Δυτικής Μακεδονίας (Π1). Βιοαποκατάσταση των αποβλήτων των τυροκομείων της Δυτικής Μακεδονίας με βάση το τυρόγαλα και παραγωγή καινοτόμων τροφών υψηλής διατροφικής αξίας για άνθρωπο και παραγωγικά ζώα (Π2). Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος marketing και ειδικών πιστοποιήσεων για την ανάδειξη του καινοτόμου τυροκομικού προϊόντος τόσο σ...

Μελέτη Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας για την Ολιστική Διαχείριση των Τυροκομείων της Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την Παραγωγή Καινοτόμου Τυροκομικού Προϊόντος Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας και Καινοτόμυο Διαχείρισης του Τυρογάλακτος (GreCheese)
12-07-2023
24-07-2023
Παραγωγή καινοτόμου ημίσκληρου τυριού (κασέρι ή τύπος κασεριού) με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα από το cluster τυροκόμων της Δυτικής Μακεδονίας (Π1). Βιοαποκατάσταση των αποβλήτων των τυροκομείων της Δυτικής Μακεδονίας με βάση το τυρόγαλα και παραγωγή καινοτόμων τροφών υψηλής διατροφικής αξίας για άνθρωπο και παραγωγικά ζώα (Π2). Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος marketing και ειδικών πιστοποιήσεων για την ανάδειξη του καινοτόμου τυροκομικού προϊόντος τόσο σ...

Μελέτη Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας για την Ολιστική Διαχείριση των Τυροκομείων της Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την Παραγωγή Καινοτόμου Τυροκομικού Προϊόντος Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας και Καινοτόμυο Διαχείρισης του Τυρογάλακτος (GreCheese)
12-07-2023
24-07-2023
Παραγωγή καινοτόμου ημίσκληρου τυριού (κασέρι ή τύπος κασεριού) με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα από το cluster τυροκόμων της Δυτικής Μακεδονίας (Π1). Βιοαποκατάσταση των αποβλήτων των τυροκομείων της Δυτικής Μακεδονίας με βάση το τυρόγαλα και παραγωγή καινοτόμων τροφών υψηλής διατροφικής αξίας για άνθρωπο και παραγωγικά ζώα (Π2). Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος marketing και ειδικών πιστοποιήσεων για την ανάδειξη του καινοτόμου τυροκομικού προϊόντος τόσο σ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
11-07-2023
21-07-2023
Μελέτη αναδιατάξεων χρωματίνης (ΠΕ 2.1)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
11-07-2023
21-07-2023
Ρύθμιση της β-οξείδωσης στην καρδιγένεση και την νευρογένεση μέσω μετα - μεταφραστικών τροποποιήσεων (ΠΕ 2.6)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
11-07-2023
21-07-2023
Ρύθμιση της β-οξείδωσης στην καρδιγένεση και την νευρογένεση μέσω μετα - μεταφραστικών τροποποιήσεων (ΠΕ 2.6)....