Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ
22-01-2021
08-02-2021
Ανάπτυξη μεθοδολογιών για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό βιοδραστικών μορίων/ή και μεταβολιτών του εκχυλίσματος στο τελικό προϊόν....

PROXITOUR, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ
22-01-2021
08-02-2021
Ολοκλήρωση, βελτίωση του συστήματος ProxiTour και επικύρωση της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας....

embeddiNg kEts and Work based learning into MEchaTROnic profile (NEW METRO)
22-01-2021
08-02-2021
Πληροφορική Υποστήριξη ομάδας έργου, υποστήριξη σε θέματα διαχειριστικής υλοποίησης και στη διοικητική οργάνωση του έργου - ΠΕ7....

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
21-01-2021
05-02-2021
Η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας νανογραφενίων και η κατασκευή βιοαισθητήρα για την ανίχνευση και δέσμευση της γλυκόζης (ΕΕ1 έργου)....

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ (EUSLEEP)
21-01-2021
05-02-2021
Κλινικό πρωτόκολλο και διαγνωστικοί έλεγχοι (ΠΕ4): - Εκτέλεση και παρακολούθηση μελετών ύπνου. - Συλλογή δεδομένων από το κλινικό πρωτόκολλο....

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ IR-ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (DRONES)
21-01-2021
05-02-2021
Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones (ΕΕ3): Λογισμικό συντονισμού για πολλά drones Χαρακτηρισμός ΦΒΣ με θερμογραφία (ΕΕ4): - Μέθοδος χαρακτηρισμού φωτοβολταϊκού στοιχείου με θερμογραφία                                                                                    &nbs...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
18-01-2021
02-02-2021
Α) Συμμετοχή στο παραδοτέο 5.1.1 Contribution to Construction of interactive, artistic installations (Greece). Β) Συμμετοχή στο παραδοτέο 4.1.4 Competition and Workshop for the design of artistic, interactive, site specific installations....

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ICT - FOODAWARE
18-01-2021
02-02-2021
Ένας (1) έμπειρος ερευνητής για τη συμβολή στην αξιολόγηση της δοκιμαστικής λειτουργίας της εφαρμογής έξυπνης τηλεφωνίας για την εισαγωγή δεδομένων που αφορούν την διαχείριση εδάφους και άρδευσης από τον παραγωγό τροφίμων (ακτινιδίων) στο πλαίσιο του παραδοτέου ΠΕ4 «Δημιουργία εφαρμογής smartphone»....

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ICT - FOODAWARE
18-01-2021
02-02-2021
Ένας (1) ερευνητής, Γεωπόνος με MSc & Προϋπηρεσία για συμβολή στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις τεχνικές, την υπάρχουσα τεχνολογία και πιο συγκεκριμένα τις εδαφολογικές παραμέτρους που απαιτεί  το ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα ιχνηλασιμότητας να παρακολουθούνται και να καταγράφονται στο πλαίσιο του παραδοτέου ΠΕ2 «Ανάλυση απαιτήσεων συστήματος»....

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ICT - FOODAWARE
18-01-2021
02-02-2021
Ένας (1) έμπειρος ερευνητής Γεωτεχνικός Μηχανικός για ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις τεχνικές, την υπάρχουσα τεχνολογία και πιο συγκεκριμένα τις υδρολογικές παραμέτρους που απαιτείται να παρακολουθούνται και να καταγράφονται από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό συστήματος ιχνηλασιμότητας για τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού δείκτη απόδοσης καλλιεργειών (Υδατικό Αποτύπωμα – ΥΑ) στο πλαίσιο του παραδοτέου ΠΕ2 «Ανάλυση απαιτήσεων συστήματος»....

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ICT - FOODAWARE
15-01-2021
01-02-2021
Ένας (1) ερευνητής Γεωπόνος για συμβολή στην έρευνα για τον καθορισμό δεδομένων που σχετίζονται με τις αειφορικές καλλιεργητικές πρακτικές που απαιτεί η εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών καθώς και των παραμέτρων παρακολούθησης των εφαρμοζόμενων καλλιεργητικών πρακτικών που πρόκειται να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους συστήματος ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας και τον υπολογισμό του δείκτη περιβαλλοντικής απόδοσης καλλιεργειών (Υδατικό Απο...

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ICT - FOODAWARE
15-01-2021
01-02-2021
Ένας (1) έμπειρος ερευνητής, Γεωπόνος με MSc & προϋπηρεσία για τη συμβολή στην ανασκόπηση βιβλιογραφικής έρευνας σχετικά με τις απαιτήσεις σε δεδομένα του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας και σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού σχετικού δείκτη περιβαλλοντικής απόδοσης καλλιεργειών (Υδατικό Αποτύπωμα - ΥΑ) στο πλαίσιο του ΠΕ2: «Ανάλυση απαιτήσεων συστήματος», στην έρευνα για τον καθορισμό καλλιεργητικών τεχνικών και τη συλλογή δεδομένων ποιοτικών χαρακτηριστικών καρπών...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (PHAREM)
14-01-2021
29-01-2021
- Bελτιστοποίηση λειτουργίας φωτοκαταλυτικής μονάδας (WP5 – D5.1.1)  - Αξιολόγηση λειτουργίας φωτοκαταλυτικής μονάδας (WP5 – D5.1.3)...

AN EXPERIMENTAL-VALIDATED MULTI-SCALE MATERIALS, PROCESS AND DEVICE MODELING & DESIGN PLATFORM ENABLING NON-EXPERT ACCESS TO OPEN INNOVATION IN THE ORGANIC AND LARGE AREA ELECTRONICS INDUSTRY - MUSICODE
12-01-2021
27-01-2021
Ανάπτυξη μεθοδολογιών και υπολογιστικών εργαλείων για την μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων οργανικών ηλεκτρονικών υλικών με προσομοίωση Μοριακής Δυναμικής....

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ - ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΉΠΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ALZHEIMER'S
08-01-2021
25-01-2021
Συμμετοχή στην ΕΕ4«Δημιουργία διαδραστικής βάσης δεδομένων για τα φαρμακευτικά φυτά». ...

i-Thea - Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων και Χώρων ως Επώνυμος Προορισμός
07-01-2021
22-01-2021
Financial Manager Existing full-time staff that will be working on the project as Financial Manager. / Προσωπικό πλήρους απασχόλησης που θα εργαστεί στο έργο ως Οικονομικός Διευθυντής. Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν: διαχείριση των δραστηριοτήτων του εταίρου, συνεργασία & επικοινωνία με τους επικεφαλής και τους δικαιούχους του έργου, συνεισφορά στην έκθεση προόδου του έργου, συμμετοχή στις συναντήσεις & εκδηλώσεις του έργου κ.λπ., προετοιμασία του πίνακα δαπανών του δικαιούχου κ.λπ....

ΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΦΟΡΕΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ (Smart Insole)
29-12-2020
13-01-2021
Συμμετοχή στην ολοκλήρωση των υποσυστημάτων του Smart Insole καθώς και της πειραματικής επιβεβαίωσης καλής λειτουργίας (ΕΕ5)....

GRAPHTEMPO: EXPLORING THE HISTORY OF TEMPORAL GRAPHS
28-12-2020
12-01-2021
Ερευνητική εργασία στην περιοχή των ερωτημάτων μονοπατιών σε χρονικά μεταβαλλόμενα γραφήματα (WP2). Συγκεκριμένα επισκόπηση της περιοχής, ορισμός ερωτημάτων με αυστηρή και μερική σειρά, πρόταση κατάλληλης δεικτοδότησης και αλγόριθμων επεξεργασίας ερωτημάτων χρησιμοποιώντας δυναμική ενσωμάτωση γραφημάτων, αξιολόγηση της αποδοτικότητας χρησιμοποιώντας πραγματικά και συνθετικά σύνολα δεδομένων, σχεδιασμός και εφαρμογή περιπτώσεων χρήσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας. Η εργασία είναι μέ...

Ion-release materials to promote angiogenesis on dermal regeneration - nAngioDerm
22-12-2020
22-01-2021
Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: «WP3: Fabrications of collagen-based devices for first burned skin treatment» «WP4: Characterization and loading of the MILnCs and collagen-based 3D constructs and thermoresponsive sprays/microgels» «WP5: In vitro studies of collagen-based 3D constructs and thermoresponsive sprays/microgels» «WP6: Validation of 3D scaffolds by human skin equivalent in vitro models» «WP7: In vivo assessment per ISO / EU regulations requirements» «WP8: Management, di...

Ion-release materials to promote angiogenesis on dermal regeneration - nAngioDerm
22-12-2020
22-01-2021
Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: a) «WP3: Fabrications of collagen-based devices for first burned skin treatment» b) «WP4: Characterization and loading of the MILnCs and collagen-based 3D constructs and thermoresponsive sprays/microgels» c) «WP5: In vitro studies of collagen-based 3D constructs and thermoresponsive sprays/microgels» d) «WP6: Validation of 3D scaffolds by human skin equivalent in vitro models» e) «WP7: In vivo assessment per ISO / EU regulations requirements» f)&nb...

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΛΟΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (BESSARION)
21-12-2020
05-01-2021
(ΕΕ2) Σύστημα εντοπισμού και προεπεξεργασίας εικόνων επιγραφών- (ΕΕ3) Ανάκτηση εικόνας και υφολογική επεξεργασία – (ΕΕ4) Αυτόματη μεταγραφή εικόνας επιγραφών σε κείμενο – (ΕΕ6) Ολοκλήρωση σε embedded πλατφόρμα και έλεγχος λογισμικού....

NOVEL FLUORESCENT CARBON-NANOFORMS ENCAPSULATING INNOVATIVE POLYMER CARRIERS FOR INTRANASAL DELIVERY OF GALANTAMINE IN A RAT MODEL OF ALZHEIMER DISEASE
21-12-2020
05-01-2021
Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοσωματιδίων γαλανταμίνης (ΕΕ4 έργου)....

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
18-12-2020
04-01-2021
Απασχόληση στις Ενότητες Εργασίας ΕΕ4 «Ανάπτυξη προηγμένων αργιλοπυριτικών πυρίμαχων μαζών», ΕΕ5 «Κλιμάκωση μεγέθους» και ΕΕ6 «Βιομηχανική δοκιμή των νέων πυριμάχων υλικών». ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (PROMISI)
14-12-2020
29-12-2020
EE3-Ανάπτυξη συστήματος στήριξης απόφασης. EE5-Αξιολόγηση ProMiSi....

GRAPHTEMPO: ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
11-12-2020
28-12-2020
Ερευνητική εργασία στην περιοχή των ερωτημάτων εξέλιξης σε χρονικά μεταβαλλόμενα γραφήματα (WP1) με γενικό στόχο την πρόταση νέων ερωτημάτων εξέλιξης γραφημάτων και αλγορίθμων για την επεξεργασία τους. Συγκεκριμένα, επισκόπηση εργασιών σε χρονικά μεταβαλλόμενα γραφήματα (Τ1.1) και ορισμός και αξιολόγηση ερωτημάτων, δομών ευρετηριοποίησης και αλγορίθμων επεξεργασίας ερωτημάτων με χρήση τεχνικών εμφυτεύσεων (embeddings) για δυναμικά γραφήματα (Τ1.2)....

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (KARDIATOOL)
11-12-2020
28-12-2020
Μέτρηση βιοδεικτών Καρδιακής Ανεπάρκειας από βιολογικά υγρά ασθενών προκειμένου να δημιουργηθεί το Σύστημα KardiaTool – Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για τη διάγνωση της Καρδιακής Ανεπάρκειας και την παρακολούθηση της θεραπείας (WP7). Μέτρηση βιοδεικτών Καρδιακής Ανεπάρκειας από βιολογικά υγρά ασθενών για την στάθμιση/επικύρωση του Kardiatool (WP9). Για το σκοπό αυτό εκτός από τις κλασικές μεθόδους, ενδέχεται να χρειαστεί ανάπτυξη και νέων τεχνικών που βασίζονται σε αντιγονική ανίχνευση νανοσωμα...

VIRTUALAND: AN IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIENCE FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE SITES
10-12-2020
28-12-2020
Recreating the open market of Ioannina: rendering, interaction and 3D object development (μέρος του Παραδοτέου D4.1.3: 3D Objects Implementation)....

VIRTUALAND: AN IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIENCE FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE SITES
10-12-2020
28-12-2020
Recreating the open market of Ioannina: animation and 3D object development. (μέρος του Παραδοτέου D4.1.3: 3D Objects Implementation)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (PROMISI)
10-12-2020
28-12-2020
ΕΕ3- Ανάπτυξη συστήματος στήριξης απόφασης. ΕΕ4- Ολοκλήρωση συστήματος λογισμικού ProMiSi. ΕΕ5- Αξιολόγηση ProMiSi....

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
04-12-2020
21-12-2020
Ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικτυακής πλατφόρμας άμεσης ενημέρωσης....

Υποέργο 05: Ενδελεχής Χαρακτηρισμός Τροφίμων
03-12-2020
18-12-2020
ΠΕ 13: Έλεγχος Ποιότητας, Αξιολόγηση Ασφάλειας Τροφίμων Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:          Ποιοτικός έλεγχος για ρύπους / διαταράκτες ή δείκτες / δείκτες αποσύνθεσης Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:          Ολοκλήρωση μελετών...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΧΘΥΟ-ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (Fish_Superfoods)
02-12-2020
17-12-2020
Παραγωγή νέων λειτουργικών ιχθυο-υπερτροφών εμπλουτισμένων με βιοδραστικά συστατικά προερχόμενα από το μικροφύκος Σπιρουλίνα και με λιπίδια που χαρακτηρίζονται από αυξημένη οξειδωτική σταθερότητα (συμμετοχή στο πακέτο εργασίας του έργου ΕΕ1)....

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
27-11-2020
14-12-2020
Η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας νανογραφενίων και η κατασκευή βιοαισθητήρα για την ανίχνευση και δέσμευση της γλυκόζης (ΕΕ1 έργου)....

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΦΡΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ (SEMI-WEB)
27-11-2020
14-12-2020
Επιλογή δομικών στοιχείων-θέσπιση προδιαγραφών (ΕΕ 1). Παρασκευή νανοϋλικών άνθρακα (EE2). Ανάπτυξη κεραμικών αφρών ως σταθεροποιητών σχήματος (ΕΕ3). Χαρακτηρισμός και ιδιότητες των υλικών PCMs (ΕΕ4). Ανάπτυξη δομικών στοιχείων με ενθυλακωμένα υλικά SSPCMs (ΕΕ5). ...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
26-11-2020
11-12-2020
1. Μοντελοποίηση σε πολλαπλές κλίμακες ΘΗ ΙΣΥ (ΕΕ4) - Π4.2 Μοντέλο ΘΗ σύνδεσης για πολυστρωματικά ΘΗ ΙΣΥ. 2. Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6) - Π6.1 Επίδειξη λειτουργίας διεπιφάνειας υποστήριξης λειτουργικοτήτων - ΘΗ ΙΣΥ δομής, Π6.2 Οριστικές κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού, εκτίμησης & πιστοποίησης λειτουργίας ΘΗ ΙΣΥ....

PROXITOUR, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ
26-11-2020
11-12-2020
Σχεδιασμός, υλοποίηση, και αξιολόγηση πιλοτικού του έργου ProxiTour (μέρος της Ενότητας Εργασίας ΕΕ4: Πιλοτικό)....

SMARTCITYBUS - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
23-11-2020
08-12-2020
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και έλεγχος υποσυστήματος διαχείρισης συσκευών και χωροχρονικών δεδομένων Διαδικτύου των Πραγμάτων μεγάλης κλίμακας. Το σύστημα θα διαχειρίζεται μεγάλο αριθμό IoT συσκευών (αισθητήρων, ενεργοποιητών) σε λεωφορεία, σε σημεία παρουσίας της υπηρεσίας δημόσιας συγκοινωνίας (στάσεις, γραφεία), και σε τελικούς χρήστες (κινητά τηλέφωνα). Ανάπτυξη διεπαφών για την αποδοτική και ομαλή επικοινωνία του υποσυστήματος με τα υπόλοιπα τμήματα της πλατφόρμας SmartCityBus. Ανάπτυξη εφαρμογών...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΦΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ (Epirustonic)
20-11-2020
07-12-2020
Συλλογή αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και παραγωγή φυτικών εκχυλισμάτων με διαφορετικά πρωτόκολλα εκχύλισης, στην ΕΕ2: Ανάλυση εκχυλισμάτων-ανάλυση DNA επιλεγμένων φυτών....

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - TRACKMYHEALTH
19-11-2020
04-12-2020
Έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και τεχνικών για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας των εφαρμογών κινητών συσκευών και της πλατφόρμας, σχεδιασμός, μελέτη και ανάπτυξη τεχνικών profiling χρηστών και μελέτη, ανάλυση και εφαρμογή προηγμένων τεχνικών ασφάλειας και προστασίας των μεταδιδόμενων δεδομένων, με έμφαση σε  κρυπταλγορίθμους και άλλες τεχνικές ασφάλειας (ΕΕ2), συμμετοχή στην ανάπτυξη του πιλοτικού λογισμικού συστήματος, έλεγχος λειτουργίας του σε πραγματικό περιβάλλον,...

HOMORE: ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
18-11-2020
03-12-2020
Ανάλυση δεδομένων και λήψη αποφάσεων» και ειδικότερα «Επεξεργασία και ανάλυση σημάτων φυσιολογικής κατάστασης....

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΙ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ ΩΣ ΝΕΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ»
13-11-2020
30-11-2020
(Συμμετοχή στο ΕΕ 4): Προσδιορισμός δραστικότητας της κινάσης της κρεατίνης σε ορό, επίπεδα της μυοσκελετικής ισομορφής στον ορό πουλερικών ελευθέρας βοσκής και ανάλυση διατροφής αντιοξειδωτικής κατάστασης. (Συμμετοχή στο ΕΕ 8): Ανάλυση των επιπέδων της μυοσκελετικής ισομορφής στον ιστό πουλερικών ελευθέρας βοσκής και ανάλυση του προσδιορισμού δραστικότητας της κινάσης της κρεατίνης σε μυϊκό εκχύλισμα. ...

VISIBLE LIGHT COMMUNICATIONS IN COMMUNICATIONS, MARKETING, TRANSPORT, LOGISTICS, CULTURAL AND TOURIST INDUSTRIES (VIOLIN)
12-11-2020
27-11-2020
Υλοποίηση υποσυστήματος εξυπηρετητή του συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Υλοποίηση λογισμικού του εξυπηρετητή. Εγκατάσταση και έλεγχος του ανωτέρω λογισμικού....

VISIBLE LIGHT COMMUNICATIONS IN COMMUNICATIONS, MARKETING, TRANSPORT, LOGISTICS, CULTURAL AND TOURIST INDUSTRIES (VIOLIN)
12-11-2020
27-11-2020
Υλοποίηση υποσυστήματος τελικού χρήστη του συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Υλοποίηση λογισμικού των τελικών χρηστών. Εγκατάσταση και έλεγχος του ανωτέρω λογισμικού....

Support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in peripheral, remote and sparsely populated areas with resilient heritage offers and place based investments in the Cultural and Creative Industries (SMARTiMONY)
11-11-2020
26-11-2020
Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για την οργάνωση της ροής πληροφοριών μεταξύ των εταίρων, συνεισφορά στον προγραμματισμό, εμφάνιση, βελτίωση και εισαγωγή στοιχείων και πληροφοριών στην ιστοσελίδα του έργου και στην επικαιροποίηση των πληροφοριών στην ιστοσελίδα αναφορικά με τα αποτελέσματα, ειδήσεις και εκδηλώσεις, ανακοινώσεις, προσκλήσεις κ.α. σύμφωνα με τις οδηγίες και κανονισμούς του Προγράμματος (WP2)....

SEEK & GO: ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
10-11-2020
25-11-2020
α) Διεπαφές για τελικούς χρήστες (μέρος του Παραδοτέου Π3.1). β) Διεπαφές για χρήστες φορητών συσκευών (μέρος του Παραδοτέου Π3.2)....

ΠΡΟγραμματισμένη και ΧΩροχρονική απελευθέρωση θεΡΑπευτικών και θεραπογνωστικών μορίων στα καρκινικά κύτταρα
10-11-2020
25-11-2020
Διαφοροποίηση φυσικών προϊόντων και δημιουργία πλατφόρμας ελέγχου αλληλεπίδρασης στόχου προσδέματος και προσαρμογή μιας γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία προσαρμοσμένων IDP προσδεμάτων στην ενότητα εργασίας: ΕΕ4: Προσαρμογή μιας γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία ειδικά παρασκευασμένων προσδεμάτων IDP βασισμένων σε φυσικά προϊόντα....

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - EUKREAS
09-11-2020
24-11-2020
Συμμετοχή στην έρευνα για αλγορίθμους και τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και στο σχεδιασμό συστήματος εξόρυξης γνώσης και στο σχεδιασμό και ανάπτυξη υπηρεσιών ιστού, συγγραφή εργασιών σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (ΠΕ3). Συμμετοχή στις δοκιμές ελέγχου λειτουργίας της πλατφόρμας, της διασυνδεσιμότητας και συνολικά του δικτύου Η/Υ, κύρια για θέματα εισαγωγής δεδομένων από τις κινητές συσκευές και πιστοποίηση δεδομένων και ανταπόκρισης του συστήματος (ΠΕ4)....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
09-11-2020
24-11-2020
Έρευνα σχετικά με τον εντοπισμό μοντέλων και καλών πρακτικών που συνδέονται με τα θέατρα και τις εικαστικές τέχνες στην Άρτα και την ευρύτερη περιοχή, συγγραφή και εκπόνηση αντίστοιχης μελέτης, συνεισφορά στη διασυνοριακή μελέτη Ελλάδας-Ιταλίας. Επικοινωνία και συνεργασία με stakeholders για την συνεισφορά στην SWOT ανάλυση που αφορά στο σύνολο των ευρημάτων που αποτελούν τις κοινές αρχαίες πολιτιστικές διαδρομές των δύο περιοχών (WP3)....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
09-11-2020
24-11-2020
Συμβολή στο σχεδιασμό και οργάνωση της επικοινωνιακής στρατηγικής του έργου, οργάνωση της επικοινωνιακής Διαχείρισης του έργου, οργάνωση και παρακολούθηση της εφαρμογής των προβλεπόμενων δράσεων και επικαιροποίησή τους. Συνεργασία με τον επικεφαλής για θέματα επικοινωνίας και διάχυσης του έργου (WP2)....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
09-11-2020
24-11-2020
Συνεισφορά στην ανάλυση, συλλογή στοιχείων, απεικόνιση και τοπογραφική αναπαράσταση των σημείων ενδιαφέροντος: Κάστρο Άρτας και Μικρό θεατράκι και συνεισφορά στον εμπλουτισμό του καταλόγου με τις διασυνοριακές υπηρεσίες, προϊόντα και μεθοδολογία παρέμβασης αναφορικά με τα συγκεκριμένα πολιτιστικά μνημεία. (WP3)....