Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

MEGATRON: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ 3D ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
12-02-2021
01-03-2021
Σχεδιασμός και υλοποίηση ευφυών μεθόδων, Διαλειτουργικότητα και Διασύνδεση Συστημάτων, αξιολόγηση των μεθόδων σε πραγματικούς ασθενείς με χρήση μεθόδων ανάλυσης βάδισης: Επικουρικό έργο στην Υλοποίηση ευφυών μεθόδων εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς. ...

MEGATRON: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ 3D ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
12-02-2021
01-03-2021
Υλοποίηση πλατφόρμας μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης στο υπολογιστικό νέφος, διεπαφές πλατφόρμας: Σχεδιασμός και Υλοποίηση μεθόδων μηχανικής μάθησης για την επεξεργασία μεγαδεδομένων ασθενών με κινητικές διαταραχές. Εφαρμογή νέφους για την αποθήκευση και την επεξεργασίας Μεγαδεδομένων. Διεπαφές Πλατφόρμας και αξιολόγηση στους πραγματικούς χρήστες. ...

MEGATRON: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ 3D ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
12-02-2021
01-03-2021
Σχεδιασμός και υλοποίηση ευφυών μεθόδων, Διαλειτουργικότητα και Διασύνδεση Συστημάτων, αξιολόγηση των μεθόδων σε πραγματικούς ασθενείς με χρήση μεθόδων ανάλυσης βάδισης: Επικουρικό έργο στην Υλοποίηση ευφυών μεθόδων εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς. ...

MEGATRON: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ 3D ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
12-02-2021
01-03-2021
Καθορισμός απαιτήσεων συστήματος υπερυπολογιστή, Υλοποίηση πλατφόρμας στο διαδικτυακό νέφος, και μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης για μεγαδεδομένα: Προδιαγραφές, εγκατάσταση και αξιολόγηση συστημάτων υψηλής υπολογιστικής ισχύος. Σχεδιασμός και Υλοποίηση μεθόδων μηχανικής μάθησης για την επεξεργασία μεγαδεδομένων ασθενών με κινητικές διαταραχές. Εφαρμογή νέφους για την αποθήκευση και την επεξεργασίας Μεγαδεδομένων. Αξιολόγηση πλατφόρμας σε πραγματικούς χρήστες. ...

MEGATRON: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ 3D ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
12-02-2021
01-03-2021
Σχεδιασμός και υλοποίηση ευφυών μεθόδων, Διαλειτουργικότητα και Διασύνδεση Συστημάτων, Αξιολόγηση των μεθόδων σε πραγματικούς ασθενείς με χρήση μεθόδων ανάλυσης βάδισης: Σχεδιασμός Ευφυών Μεθόδων, Διαλειτουργικότητα και Διασύνδεση Συστημάτων. Επικουρικό έργο στην Υλοποίηση ευφυών μεθόδων εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς. Αξιολόγηση των μεθόδων σε Πραγματικούς Ασθενείς. ...

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-GREENFEEDS
11-02-2021
26-02-2021
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 1: Εγχώρια παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών – καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3: Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβατίνων με τα καινοτόμα σιτηρέσια. Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 5: Έλεγχος ποιότητας πρόβειου γάλακτος και παραγωγή παραδοσιακού προϊόντος (κεφαλογραβιέρα). ...

MEGATRON: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ 3D ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
11-02-2021
26-02-2021
Επεξεργασία σημάτων και εικόνων από ετερογενείς πηγές: Προδιαγραφές και αξιολόγηση συστήματος υπερυπολογιστή. Επεξεργασία Σημάτων και Εικόνων από ετερογενείς πηγές για τον παρακολούθηση. ασθενών με κινητικές διαταραχές. Εξαγωγή Χαρακτηριστικών και δεδομένων από τα σήματα. Αξιολόγηση των μεθόδων σε Πραγματικούς Ασθενείς. ...

MEGATRON: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ 3D ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
11-02-2021
26-02-2021
Σχεδιασμός υλοποίηση και αξιολόγηση μεθόδων μηχανικής μάθησης σε μεγαδεδομένα: Απαιτήσεις και προδιαγραφές υπερυπολογιστή, διαλειτουργικότητα και αξιολόγηση συστήματος. Σχεδιασμός και Υλοποίηση μεθόδων μηχανικής μάθησης για την επεξεργασία μεγαδεδομένων ασθενών με κινητικές διαταραχές. Αξιολόγηση της απόδοσης των μεθόδων σε πραγματικούς ασθενείς. ...

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ CALLINECTES SAPIDUS (ΜΠΛΕ ΚΑΒΟΥΡΙ)»
11-02-2021
26-02-2021
Βιολογία, οικολογία και δυναμική πληθυσμών του είδους. Καινοτόμες τεχνικές στην εκτίμηση των αποθεμάτων. Οικολογική, οικονομική και τεχνική αξιολόγηση της παρουσίας του είδους, ανάπτυξη τεχνικών και προτάσεις διαχείρισης. ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΧΘΥΟ-ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (Fish_Superfoods)
11-02-2021
26-02-2021
α) Παραγωγή νέων λειτουργικών ιχθυο-υπερτροφών εμπλουτισμένων με βιοδραστικά συστατικά προερχόμενα από το μικροφύκος Σπειρουλίνα και με λιπίδια που χαρακτηρίζονται από αυξημένη οξειδωτική σταθερότητα. β) Η μελέτη της επίδρασης των νέων παρασκευασθέντων ιχθυοτροφών στην ανάπτυξη, την υγεία και τη θρεπτική αξία εκτρεφόμενων ειδών ιχθύων (λαβράκι, τσιπούρα) καθώς και γ) Η έρευνα για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βιομηχανοποίηση νέου, καινοτόμου προϊόντος....

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΡΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΜΠΛΕ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ (CALLINECTES SAPIDUS)
11-02-2021
26-02-2021
Παραγωγή διατροφικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από τη σάρκα του μπλε καβουριού, καινοτόμες μέθοδοι αξιοποίησης αποβλήτων (κελύφους) επεξεργασίας του μπλε καβουριού, συμμετοχή στο επιχειρηματικό πλάνο σχετικά με την παραγωγή του, προώθηση και εμπορία των προϊόντων καθώς και συμμετοχή στις δράσεις δημοσιότητας....

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ (YESS)
11-02-2021
26-02-2021
Συμμετοχή στο task 4.4.5, Participation and promotion of incubation services....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
11-02-2021
26-02-2021
α) δημιουργία εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ για τον εμπλουτισμό της εμπειρίας – Virtual Reality/Augmented Reality – Applets – e-Learning platform, (β) αδειοδοτήσεις, πλοηγός green boat with solar energy, παρασκευαστής, διοικητική υποστήριξη επιμορφωτικών δράσεων, συντήρηση εξοπλισμού, κατασκευές, αναλυτής, τεχνικός δικτύωσης και χρήσης φορητού και φορετού εξοπλισμού....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
11-02-2021
26-02-2021
Μελέτη αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς με μCT....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
11-02-2021
26-02-2021
Μελέτη αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς με μCT....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
11-02-2021
26-02-2021
Αλληλεπίδραση δεσμών laser με την ύλη....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
10-02-2021
25-02-2021
Στοιχειακός χαρακτηρισμός αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς με τη χρήση φασματοσκοπιών φθορισμού ακτίνων-Χ. Κύρια αντικείμενο αποτελεί η ανάπτυξη σαρωτικής φασματοσκοπίας φθορισμού ακτίνων-Χ με σκοπό την εξαγωγή τόσο δισδιάστατης στοιχειακής κατανομής, όσο και ο εντοπισμός υποκείμενων δομών σε αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει εφαρμογή παραπληρωματικών τεχνικών χαρακτηρισμού, διαθέσιμες στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
10-02-2021
25-02-2021
Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομίας ειδών συσκευασίας, ειδών αγροτικής χρήσης κ.ά....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
10-02-2021
25-02-2021
Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομίας ειδών συσκευασίας, ειδών αγροτικής χρήσης κ.ά....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
10-02-2021
25-02-2021
Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομίας ειδών συσκευασίας, ειδών αγροτικής χρήσης....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
10-02-2021
25-02-2021
Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομίας ειδών συσκευασίας, ειδών αγροτικής χρήσης κ.ά....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
10-02-2021
25-02-2021
Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομίας  ειδών  συσκευασίας, ειδών αγροτικής χρήσης....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
10-02-2021
25-02-2021
Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομίας ειδών συσκευασίας, ειδών αγροτικής χρήσης....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
10-02-2021
25-02-2021
Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομίας ειδών συσκευασίας, ειδών αγροτικής χρήσης κ.ά....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
10-02-2021
25-02-2021
Πλήρης δομικός και χημικός χαρακτηρισμός Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Πλήρης δομικός και χημικός χαρακτηρισμός υβριδικών υλικών, αντιοξειδωτικών, τεχνητών υφασμάτων και συνθετικών νημάτων....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
10-02-2021
25-02-2021
Πλήρης δομικός και χημικός χαρακτηρισμός Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Πλήρης δομικός και χημικός χαρακτηρισμός υβριδικών υλικών, αντιοξειδωτικών, τεχνητών υφασμάτων και συνθετικών νημάτων....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
10-02-2021
25-02-2021
Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομίας ειδών συσκευασίας, ειδών αγροτικής χρήσης....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
10-02-2021
25-02-2021
Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομίας ειδών συσκευασίας, ειδών αγροτικής χρήσης κ.ά....

SMART TOUR - ΕΥΦΥΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
09-02-2021
24-02-2021
Παραδοτέο 3.1.5 Ανάπτυξη λογισμικού διαδραστικών εμπειρικών διεπαφών, SMART USER Interactive Experiential Interfaces. Παραδοτέο 5.1.1. Ανάπτυξη λογισμικού βιωματικής ταυτότητας UNESCO, UNESCO Roots Experiential Identity. Παραδοτέο 5.1.4. Σύνταξη μελέτης πιλοτικής αξιολόγησης και στρατηγικής κεφαλαιοποίησης, Pilot Evaluation and Capitalization Strategy. ...

SMART TOUR - ΕΥΦΥΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
09-02-2021
24-02-2021
Παραδοτέο 3.1.4: Ανάπτυξη λογισμικού πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας, SMART Reality Platform....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
09-02-2021
24-02-2021
Μελέτη του ρόλου του μικροπεριβάλλοντος στην ανάπτυξη χημειοανθεκτικότητας στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
09-02-2021
24-02-2021
Μελέτη του ρόλου του μεταβολισμού στην ανάπτυξη χημειοανθεκτικότητας στον καρκίνο του μαστού....

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
09-02-2021
24-02-2021
Ανάπτυξη του αισθητήρα γλυκόζης και παρασκευή συστήματος ανίχνευσης (συμμετοχή στην ενότητα εργασίας ΕΕ1). Παρασκευή συστήματος αποδέσμευσης υπογλυκαιμικών ουσιών (συμμετοχή στην ενότητα εργασίας ΕΕ2). Βιολογικές δοκιμασίες των συστημάτων ανίχνευσης και αποδέσμευσης (συμμετοχή στην ενότητα εργασίας ΕΕ3). Έλεγχος λειτουργίας συστημάτων και πιλοτική ανάπτυξη προϊόντος (συμμετοχή στην ενότητα εργασίας ΕΕ5). ...

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
09-02-2021
24-02-2021
Η διεξαγωγή βιολογικών δοκιμασιών των νανουλϊκών και νανογαλακτωμάτων σε κυτταρικά συστήματα (Συμμετοχή στην ΕΕ3 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ)....

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
08-02-2021
23-02-2021
Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6) • Επίδειξη λειτουργίας διεπιφάνειας υποστήριξης λειτουργικοτήτων - ΘΗ ΙΣΥ δομής...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
08-02-2021
23-02-2021
Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6): • Επίδειξη λειτουργίας διεπιφάνειας υποστήριξης λειτουργικοτήτων - ΘΗ ΙΣΥ δομής...

Ανάπτυξη Αυτόνομου Καταγραφέα Ατμοσφαιρικού Ηλεκτρικού Πεδίου για Πλοία
08-02-2021
23-02-2021
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας «Προδιαγραφές και αρχιτεκτονική του συστήματος» με έμφαση στις προδιαγραφές ενεργειακής αυτονομίας. Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας «Σχεδίαση Μονάδας Διαχείρισης Ισχύος (Power Management Unit)» με έμφαση στην δράση «Θερμοηλεκτρική και Ηλιακή Πηγή Τροφοδοσίας». Η συμμετοχή αφορά στην σχεδίαση του συστήματος συγκομιδής ενέργειας και (κυρίως) του αλγορίθμου εκτίμησης και εξασφάλισης του ενεργειακού ισοζυγίου του συστήματος. Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας «Σχεδία...

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ICT - FOODAWARE
05-02-2021
22-02-2021
Ένας (1) έμπειρος ερευνητής, Γεωπόνος με MSc και προϋπηρεσία για συμμετοχή στις δράσεις που αφορούν στην εισαγωγή δεδομένων και πληροφορίας στον διαδικτυακό τόπο που θα αναπτυχθεί για την ενημέρωση σχετικά με το ολοκληρωμένο σύστημα ιχνηλασιμότητας που θα αναπτυχθεί και το δείκτη περιβαλλοντικής απόδοσης καλλιεργητικών διεργασιών (Υδατικό Αποτύπωμα) που θα υπολογίζεται στο πλαίσιο του ΠΕ5 «Δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας ιχνηλασιμότητας προϊόντων»....

INSPIRED - THE NATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURES ON INTEGRATED STUCTURAL BIOLOGY, DRUG SCRRENING EFFORTS AND DRUG TARGET FUNCIONAL CHARACTERISATION
05-02-2021
22-02-2021
Aνίχνευση και ποσοτικοποίηση πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων με τεχνολογίες αιχμής. Δημιουργία πειραματικής πλατφόρμας («virtual laboratory») για τη μελέτη της δομής, δυναμικής και των αλληλεπιδράσεων βιομορίων. Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός πρωτεϊνών/πεπτιδίων με βιοφυσικές μεθόδους - Πλατφόρμα επιλογής βέλτιστων συνθηκών για δομική ανάλυση. Εκτίμηση σταθερότητας και αναδίπλωσης βιομορίων-στόχων μέσω αποδιάταξης/αναδιάταξης βιοφυσικές μεθόδους. ...

ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΖΩΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΜΥΣ FMR1 KO
04-02-2021
19-02-2021
Προκλινικός συμπεριφορικός και νευροβιολογικός διαφυλικός ενδοφαινότυπος αυτισμού, στον επίμυ Fmr1KO: ανασχετική δράση κανναβινοειδών (εκχύλισμα κάνναβης, κανναβιδιόλη, ριμοναμπάντη)....

embeddiNg kEts and Work based learning into MEchaTROnic profile (NEW METRO)
04-02-2021
19-02-2021
Υποστήριξη ομάδας έργου σε διαχειριστικά θέματα, διοικητική και οικονομική οργάνωση του έργου και της ομάδας, συμμετοχή στη δημιουργία της e-learning πλατφόρμας, η οποία θα αποτελέσει ένα εύκολο και ασφαλές διαδικτυακό εκπαιδευτικό εργαλείο, φιλικό προς το χρήστη που θα του παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε γνώση, δεξιότητες και δράσεις Εκμάθησης στο Χώρο Εργασίας που εστιάζουν σε τεχνολογίες αιχμής, οι οποίες παρέχονται από τα προγράμματα σπουδών των κέντρων κατάρτισης (WP7)....

embeddiNg kEts and Work based learning into MEchaTROnic profile (NEW METRO)
04-02-2021
19-02-2021
Υπεύθυνος/η οικονομικού έργου, οικονομοτεχνική οργάνωση, υποστήριξη, παρακολούθηση και διαχείριση έργου, επικοινωνία με επικεφαλής εταίρο, αρχή πιστοποίησης, υπεύθυνος/η για την υποβολή οικονομικών αναφορών (WP7)....

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
04-02-2021
19-02-2021
Συνεισφορά στο σχεδιασμό και υιοθέτηση τεχνικών gamification της πολιτιστικής κληρονομιάς εστιάζοντας σε επιλεγμένα μνημεία της Άρτας και της ευρύτερης περιοχής. Οργάνωση της διαδικασίας αξιοποίησης των υπαρχόντων πολιτιστικών πόρων και υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμες από  κινητές συσκευές και να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη βιωματική πολιτιστική εμπειρία του χρήστη (D.5.1.3) Σχεδιασμός και δημιουργία Σχεδίου Marketing, αναφορικά με την αξιοποίηση της π...

ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΖΩΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΜΥΣ FMR1 KO
04-02-2021
19-02-2021
Προκλινικός συμπεριφορικός και νευροβιολογικός διαφυλικός ενδοφαινότυπος αυτισμού, στον επίμυ Fmr1KO: ανασχετική δράση κανναβινοειδών (εκχύλισμα κάνναβης, κανναβιδιόλη, ριμοναμπάντη)....

Καινοτόμες ζωοτροφές με άλευρα εντόμων, τα οποία θα εκτρέφονται σε υπόστρωμα εμπλουτισμένο με λειτουργικά συστατικά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας, για εκτρεφόμενες τσιπούρες, ορνίθια και χοιρίδια (InsectFeedAroma)
04-02-2021
19-02-2021
Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: 1) «ΕΕ3: Διερεύνηση της επίδρασης των σιτηρεσίων με προσθήκη δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων εμπλουτισμένου εντομάλευρου σε δείκτες υγείας και ευζωίας της εκτρεφόμενης τσιπούρας, κρεοπαραγωγών ορνιθίων και χοιριδίων» 2) «ΕΕ4: Ανίχνευση του μικροβιώματος του εντέρου χρησιμοποιώντας αλληλουχία 16S με μεταγενετική ανάλυση νέας γενιάς σε εναλλακτικά συστήματα διατροφής της τσιπούρας, των κρεοπαραγωγών ορνιθίων και των χοιριδίων.» 3) «ΕΕ5: Διερεύνηση της επίδ...

Καινοτόμες ζωοτροφές με άλευρα εντόμων, τα οποία θα εκτρέφονται σε υπόστρωμα εμπλουτισμένο με λειτουργικά συστατικά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας, για εκτρεφόμενες τσιπούρες, ορνίθια και χοιρίδια (InsectFeedAroma)
04-02-2021
19-02-2021
Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: 1) «ΕΕ1: Μελέτη και παραγωγή εντομάλευρων Ελληνικής προέλευσης, σε υπόστρωμα εμπλουτισμένο με αιθέρια έλαια αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών και έλαια πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα» 2) «ΕΕ2: Διερεύνηση της χρήσης σιτηρεσίων με προσθήκη δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων εμπλουτισμένου εντομάλευρου στις αποδόσεις εκτρεφόμενης τσιπούρας, κρεοπαραγωγών ορνιθίων και παχυνόμενων χοιριδίων» 3) «ΕΕ3: Διερεύνηση της επίδρασης των σιτηρεσίων με προσθήκη δύο δι...

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
03-02-2021
18-02-2021
Υπεύθυνος/η για το περιεχόμενο και την οργάνωση των πληροφοριών που θα διαχέονται στα Κοινωνικά Δίκτυα του έργου, αξιοποίηση προηγμένων τεχνικών προώθησης με βάση τη σημασιολογία των πληροφοριών, για την στρατηγική προώθηση του έργου αλλά και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος δράσης και αλληλεπίδρασης των ενδιαφερόμενων μελών (stakeholders), Διοργάνωση δύο (2) περιηγήσεων σε επιλεγμένα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην Άρτα που θα απευθύνονται σε εκπροσώπους ΜΜΕ (WP2). Στα πλαίσια υλοποίησης...

Καινοτόμες ζωοτροφές με άλευρα εντόμων, τα οποία θα εκτρέφονται σε υπόστρωμα εμπλουτισμένο με λειτουργικά συστατικά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας, για εκτρεφόμενες τσιπούρες, ορνίθια και χοιρίδια (InsectFeedAroma)
03-02-2021
18-02-2021
Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: 1) «ΕΕ2: Διερεύνηση της χρήσης σιτηρεσίων με προσθήκη δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων εμπλουτισμένου εντομάλευρου στις αποδόσεις εκτρεφόμενης τσιπούρας, κρεοπαραγωγών ορνιθίων και παχυνόμενων χοιριδίων». 2) «ΕΕ3: Διερεύνηση της επίδρασης των σιτηρεσίων με προσθήκη δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων εμπλουτισμένου εντομάλευρου σε δείκτες υγείας και ευζωίας της εκτρεφόμενης τσιπούρας, κρεοπαραγωγών ορνιθίων και χοιριδίων». 3) «ΕΕ5: Διερεύνηση της επίδρασης των...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΦΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ (Epirustonic)
03-02-2021
18-02-2021
Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση φυτοχημικών συστατικών και βιοδραστικών ενώσεων των εκχυλισμάτων μέσω UHPLC-MS/MS, στην ΕΕ2. Ανάλυση εκχυλισμάτων - ανάλυση DNA επιλεγμένων φυτών....

ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
03-02-2021
18-02-2021
Δειγματοληψία/Στρατολόγηση, εκτενείς μετρήσεις φαινοτυπικών χαρακτηριστικών στους συμμετέχοντες της Μελέτης Υγείας Ηπείρου, στο πλαίσιο της ενότητας εργασίας ΕΕ2: Στρατολόγηση, δειγματοληψία, και φαινοτυπικές μετρήσεις....