Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Επιτροπή Ερευνών

H Επιτροπή Ερευνών (Προφίλ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συγκροτείται σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΚΥΑ 679/96 και αποτελεί το όργανο διοίκησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύματος:

 

 

e-max.it: your social media marketing partner