Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Εγκαταστάσεις ΕΛΚΕ

Η Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υπσοτήριξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στεγάζεται στο κτίριο Διοίκησης των Β' Φοιτητικών Κατοικιών της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων:

 

Τα Τμήματα, οι Μονάδες και τα Γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων βρίσκονται στο Ισόγειο και τον 1ο όροφο του Κτιρίου Διοίκησης Β' Φοιτητικών Κατοικιών, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 


 katopsi ktiriou 1os orofos


 

 

e-max.it: your social media marketing partner