Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 3 της ΚΥΑ 679/96, τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η Επιτροπή Ερευνών και η Γραμματεία.

Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας:

  1. Αποτελείται από Τμήματα, Μονάδες και Γραφεία, σύμφωνα με το λειτουργικό της Οργανόγραμμα.
  2. Στελεχώνεται από προσωπικό, σύμφωνα με το Ονοματόγραμμά της.
  3. Στεγάζεται στο Ισόγειο και τον 1ο Όροφο του Κτιρίου Διοίκησης Β' Φοιτητικών Κατοικιών της Πανεπιστημιούπολης.
  4. Υπάρχουν διαθέσιμες αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης στις εγκαταστάσεις της.
  5. Υπάρχουν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία Επικοινωνίας με το προσωπικό των Τμημάτων, Μονάδων και Γραφείων.
e-max.it: your social media marketing partner