Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακοινώσεις
Επ. Ερευνών

Προσκλήσεις Προτάσεων

Προσκλήσεις
Ερευνητών

Αποτελέσματα Ερευνητών

Προκηρύξεις
Προμηθειών

Διαβουλεύσεις

Γενικά Νέα

e-max.it: your social media marketing partner

Νέα

Ανακοινώσεις Επ. Ερευνών
Σας πληροφορούμε πως έχει αντικατασταθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο Δ.5-Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών Δ.5-Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών (Έκδοση 11) Η ισχύς του εντύπου ορίζεται στις 13/05/2020...
Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας, διενεργεί Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών για το έτος 2019, ως συνέχεια των αντίστοιχων ερευνών που έχουν διενεργηθεί τα προηγούμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό...
Σας πληροφορούμε ότι, το γραφείο παραλαβής εντολών (γραφ.6) στην Ε.Ε. θα παραλαμβάνει εντολές για την εξόφληση αμοιβών έως την Τετάρτη 15/04/2020. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης...
Προσκλήσεις Προτάσεων
We would like to confirm that formal decision has been taken to postpone the deadlines of the calls as in the following table: DG CNECT...
Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Erasmus+ Βασική Δράση 2/KA2 έως τις 23 Απριλίου 2020, 12.00 Ώρα Βρυξελλών για τις...
Ενημερωθείτε από τη συνημμένη επιστολή του ΕΛΙΔΕΚ για την αναστολή της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση...
Προσκλήσεις Ερευνητών
Σύνθεση και χαρακτηρισμός μεταλλοργανικών πλεγμάτων Zr4+ για ρόφηση βαρέων μετάλλων από υδατικά διαλύματα. ...
ΕΕ1- Project Management 1.1. Project reports per 6 month intervals (total 6-month reports: 5) 1.2. Analytical Intermediate Project Report: Μ15 1.3. Analytical Final Project Report: Μ30 ΕΕ 2- Polymer Synthesis and Molecular Characterization 2.1. Synthesis protocols for samples PB1,4-b-PS-b-PDMS and PB1,2-b-PS-b-PDMS: Μ12 2.2. Synthesis protocols for...
Συμμετοχή στη διοργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πλαίσια δυο (2) μελετών επίσκεψης σε Άρτα και Ηγουμενίτσα με στόχο τη δημιουργία του τουριστικού κινήτρου επίσκεψης και τη δημιουργία της ποιοτικής τουριστικής εμπειρίας. Συμβολή στη δημιουργία δέκα (10) «Δηλώσεων Σημαντικότητας», που θα...
Αποτελέσματα Ερευνητών
:Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 132/13-05-2020, έχοντας υπόψη: το άρθρο 64. παρ. 3, του Ν. 4485/2017, την με αρ.
:Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 132/13-05-2020, έχοντας υπόψη: το άρθρο 64. παρ. 3, του Ν. 4485/2017, την με αρ.
:Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 132/13-05-2020, έχοντας υπόψη: το άρθρο 64. παρ. 3, του Ν. 4485/2017, την με αρ.
Προκηρύξεις Προμηθειών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 18162/12-05-2020) με την διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 18158/12-05-2020) με την διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 17933/08-05-2020) με την διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την...
Διαβουλεύσεις
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια «Εξοπλισμού Εργαστηρίων Πανεπιστημίου...
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια «Εξοπλισμού Εργαστηρίων Πανεπιστημίου...
Παράταση Διαβούλευσης (17-4-2018) Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχοντας υπόψη: 1. Την απόφασή του στη Συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 68/28-3-2018 για τη διενέργεια...
Γενικά Νέα
Έναρξη λειτουργίας της ιστοσελιδας ElevateGreece για Νεοφυείς επιχειρήσεις ::episinapsi_pollaplwn_article_nea::1::/episinapsi_pollaplwn_article_nea::::episinapsi_article_nea|0|episinapsi_pollaplwn_article_nea::preview324422.pdf::/episinapsi_article_nea|0|episinapsi_pollaplwn_article_nea::::episinaptomena_links_article_nea::0::/episinaptomena_links_article_nea::...
Μείναμε όλοι σπίτι!Παίζουμε όμως μουσική, και τη μοιραζόμαστε μαζί σας… Καμεράτα -Ορχήστρα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων https://www.uoi.gr/panepistimiaki-zoi/politismos/kamerata/ :/introtext::::episinapsi_pollaplwn_article_nea::0::/episinapsi_pollaplwn_article_nea::::episinaptomena_links_article_nea::1::/episinaptomena_links_article_nea::::link_article_nea|0|episinaptomena_links_article_nea::::/link_article_nea|0|episinaptomena_links_article_nea::...
Αγαπητοί δικαιούχοι, Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στον ιστοσελίδα της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ (http://www.eyde-etak.gr) η 2η Έκδοση του βοηθητικού εγχειριδίου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ της ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Το...