Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακοινώσεις
Επ. Ερευνών

Προσκλήσεις Προτάσεων

Προσκλήσεις
Ερευνητών

Αποτελέσματα Ερευνητών

Προκηρύξεις
Προμηθειών

Διαβουλεύσεις

Γενικά Νέα

e-max.it: your social media marketing partner

Νέα

Ανακοινώσεις Επ. Ερευνών
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕ Βρείτε συνημμένα τη σχετική απόφαση για "ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕ"...
Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των διακοπών ρεύματος και προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία και η ακεραιότητα των συστημάτων και των δεδομένων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ (Servers, Η/Υ, λοιπός εξοπλισμός και συστήματα λογισμικού), τα ηλεκτρονικά συστήματα της υπηρεσίας μας...
Ανακοινώνεται το με αρ. πρωτ. 5965/11-12-2020 (αρ. πρωτ. Επ. Ερ. 48464/14-12-2020) Απόσπασμα Πρακτικών της Συνεδρίας της Συγκλήτου αριθμ. 1099/08-12-2020, το οποίο αφορά αύξηση του ποσοστού του συνολικού προϋπολογισμού των έργων, που κρατείται για έξοδα λειτουργίας του ΕΛΚΕ και το λειτουργικό...
Προσκλήσεις Προτάσεων
Δημιουργία, ανάπτυξη ή αναβάθμιση υποδομών έρευνας και καινοτομίας από δημόσιους ερευνητικούς φορείς για την βελτίωση της ικανότητας παραγωγής καινοτομίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, στους...
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021, υπογράφτηκε, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η υπ΄ αριθ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/1...
:Αναφορικά με την Πρόσκληση «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» (ΕΔΒΜ113), σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 1.
Προσκλήσεις Ερευνητών
Ανάπτυξη μεθοδολογιών για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό βιοδραστικών μορίων/ή και μεταβολιτών του εκχυλίσματος στο τελικό προϊόν. ...
Ολοκλήρωση, βελτίωση του συστήματος ProxiTour και επικύρωση της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας. ...
Πληροφορική Υποστήριξη ομάδας έργου, υποστήριξη σε θέματα διαχειριστικής υλοποίησης και στη διοικητική οργάνωση του έργου - ΠΕ7. ...
Αποτελέσματα Ερευνητών
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 396/13-01-2021, έχοντας υπόψη: το άρθρο 64. παρ. 3, του Ν. 4485/2017, την με αρ. πρωτ. 44633/26-11-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης...
Μετά την παραπάνω συζήτηση, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, ………………………………………………………………………………………………………………………… 3. εγκρίνει την επιλογή των κ.κ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΖΙΟΡΕΛΛΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΓΟΥΔΑ και ΠΑΤΡΟΥΛΑΣ ΝΤΑΛΑΚΟΥ για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου στο πλαίσιο...
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 396/13-01-2021, έχοντας υπόψη: το άρθρο 64. παρ. 3, του Ν. 4485/2017, την με αρ. πρωτ. 24546/02-07-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης...
Προκηρύξεις Προμηθειών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 3693/22-01-2021) με την διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 3723/22-01-2021) με την διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 47154/07-12-2020) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών...
Διαβουλεύσεις
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια «Εξοπλισμού Εργαστηρίων Πανεπιστημίου...
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια «Εξοπλισμού Εργαστηρίων Πανεπιστημίου...
Παράταση Διαβούλευσης (17-4-2018) Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχοντας υπόψη: 1. Την απόφασή του στη Συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 68/28-3-2018 για τη διενέργεια...
Γενικά Νέα
KINDLY REMINDER! Dear Ladies and Gentlemen, following the email below, we kindly remind you : The Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes, on behalf of the Programming Committee in the framework of...
Βρείτε παρακάτω μερικές Urgent αναζητήσεις συνεργατών για τα Calls του Green Deal, Αν ενδιαφέρεστε κατεβάστε και συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ και στείλτε την στο megas@ekt.gr Δείτε επίσης συνημμένα και...
Δείτε συνημμένα ανακοίνωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όσον αφορά διακοπές ρεύματος που θα πραγματοποιηθούν Σάββατο 16/01/2021 & Κυριακή 17/01/2021 ::episinapsi_pollaplwn_article_nea::1::/episinapsi_pollaplwn_article_nea::::episinapsi_article_nea|0|episinapsi_pollaplwn_article_nea::diakopes-revmatos-1.doc::/episinapsi_article_nea|0|episinapsi_pollaplwn_article_nea::::episinaptomena_links_article_nea::0::/episinaptomena_links_article_nea::...