Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Παρουσίαση Προγραμμάτων

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει βασικά στοιχεία των προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

logo Perifereia Header BIG

Modern kiwi quality assessment system, traceability of kiwi products and intelligent supply chain management based on advanced it applications ICT - FOODAWARE
61833
Στύλιος Χρυσόστομος
25-09-2018
13-05-2022
57.614,21
Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Στα πλαίσια του έργου  θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ιχνηλασιμότητας το οποίο θα ενσωματώνει μια καινοτόμα επικεντρωμένη μεθοδολογία ιχνηλασιμότητας για την ακτινιδιά, με σήμανση των παραγόμενων ακτινιδίων, μέσω τεχνολογίας GS1 DataBar και μια διαδικτυακή πλατφόρμα,τα οποία θα αξιοποιούνται τόσο από τη βιομηχανία συσκευασίας ακτινιδίου όσο και από το καλλιεργητή και το τελικό καταναλωτή. Το σύστημα ιχνηλασιμότητας θα περιλαμβάνει μια εφαρμογή, όπου ο καλλιεργητής ακτινιδίου θα μπορεί να καταχωρεί και να επεξεργάζεται όλες τις παραμέτρους της καλλιέργειάς του από την λίπανση και την  άρδευση έως και μετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής όπου βρίσκεται η καλλιέργεια. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση των απωλειών και βελτιστοποίηση της ποιότητας του παραγόμενου φρούτου. Επιπλέον ο καταναλωτής, μέσα από αυτή τη πλατφόρμα, θα έχει τη δυνατότητα, να αντλεί πληροφορίες και δεδομένα για το ακτινίδιο που επιθυμεί να αγοράσει, που θα αφορούν π.χ επωνυμία του προμηθευτή, του παραγωγού, το τόπο προέλευσης, τις καλλιεργητικές τεχνικές κτλπ Αυτό θα συμβάλει ώστε ο καταναλωτής να έχει μια πιο πλήρη εικόνα του ακτινιδίου που θα καταναλώσει,βελτιώνοντας κατά πολύ την αγοραστική του εμπειρία. Επιπρόσθετα, η βιομηχανία συσκευασίας του ακτινιδίου θα μπορεί να καταχωρεί στοιχεία συσκευασίας και σήμανσης τα οποία θα τη βοηθήσουν στο πλήρη έλεγχο της παραγωγικής αλυσίδας.

Στόχος του έργου είναι η  ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας, βασισμένο σε προηγμένες τεχνικές υπολογιστικής νοημοσύνης , με την συνεργασία εξειδικευμένων δενδροκόμων, γεωπόνων και τεχνικών πληροφορικής, το οποίο θα παρακολουθεί όλη την παραγωγική διαδικασία του προϊόντος (ακτινιδίων) από το κομμάτι της καλλιέργειας στον αγρό μέχρι την συσκευασία του και τη διάθεσή του στον τελικό καταναλωτή.

Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι :

 • Η δημιουργία μιας εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα, ώστε να χρησιμοποιηθεί από τον καταναλωτή για προβολή πληροφοριών σχετικών με τα προϊόντα και τον παραγωγό για την εισαγωγή δεδομένων που αφορούν στην παραγωγή.
 • Η δημιουργία ηλεκτρονικής διαδικτυακής πλατφόρμας εύρεσης πληροφοριών για το προϊόν.
 • Η εφαρμογή προηγμένων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και τεχνικών εξόρυξης δεδομένων για την εξαγωγή γνώσης συνδεδεμένη με την ποιότητα προϊόντος και της παραγωγής του.

Η σήμανση των προϊόντων και η διασφάλιση ακριβέστατης ιχνηλασιμότητας με σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους, όπως η τεχνολογία GS1 DataBar.

Production of novel Debina wines with reduced levels of alcohol and sulfites and improved dietary characteristics
82469
Άννα – Ειρήνη Κούκκου
24-09-2018
23-09-2021
36.000,00€
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Η παρούσα πρόταση στοχεύει στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων οινοποίησης, προς παραγωγή οίνων ποικιλίας Ντεμπίνα με καινοτόμες ιδιότητες ως προς το περιεχόμενό τους σε αιθανόλη, θειώδη και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, καθώς και οίνους υψηλότερης διατροφικής αξίας (υπερποτά). Προς τούτο θα συνεργαστούν δύο επιχειρήσεις εδραζόμενες στην Περιφέρεια Ηπείρου και δύο ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που θα υλοποιήσουν τα ακόλουθα:

1) Παραγωγή οίνων ποικιλίας Ντεμπίνα με χαμηλή περιεκτικότητα σε αιθανόλη από συνδυασμούς οινοποιητικών ζυμών ή/και του βακτηρίου Zymomonas mobilis.

2) Απομόνωση και χαρακτηρισμός οξυγαλακτικών βακτηρίων με αντιμικροβιακή δράση από γλεύκος ποικιλίας Ντεμπίνα και παραγωγή οίνων (χαμηλής και υψηλής περιεκτικότητας σε  αιθανόλη) με μειωμένη συγκέντρωση θειωδών, μέσω χρήσης των παραπάνω βακτηρίων και χυμού των καρπών αρώνιας, ως αντιοξειδωτικού αντιδραστηρίου.

3) Αξιολόγηση όλων των οίνων μέσω χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων καθώς επίσης και ελέγχου των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών.

4) Πραγματοποίηση πιλοτικών οινοποιήσεων με τα αποδοτικότερα πρωτόκολλα ζυμώσεων.

 • Παραγωγή νέων και βελτιωμένων οίνων με παραδοσιακό και αυθεντικό χαρακτήρα.
 • Παραγωγή νέων οίνων με χαμηλή περιεκτικότητα σε αιθανόλη.
 • Παραγωγή νέων οίνων με μειωμένη συγκέντρωση θειωδών.
 • Παραγωγή νέων οίνων χαμηλής περιεκτικότητας σε αιθανόλη και μειωμένης συγκέντρωσης θειωδών.

Τα αποτελέσματα της παρούσας πρότασης θα είναι νέοι και βελτιωμένοι οίνοι με παραδοσιακό και αυθεντικό χαρακτήρα που θα προστεθούν στην αλυσίδα των προϊόντων που προωθούνται από την Περιφέρεια Ηπείρου με σκοπό την ανάδειξη των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας ως εξής:

Οίνοι χαμηλής περιεκτικότητας σε αιθανόλη. Οι οίνοι αυτοί απευθύνονται σε άτομα νεαρής ηλικίας άνω των 18 ετών, είναι ελκυστικοί διότι αφενός μεν περιέχουν χαμηλό ποσοστό αιθανόλης (όχι πάνω από 6 %), ενώ παράλληλα διαθέτουν πλούσιο αρωματικό προφίλ, στοιχεία που οφείλονται σε οινοποιητικούς  μικροοργανισμούς αποκλειστικά μη σακχαρομύκητες οι οποίοι εμπλέκονται στα αρχικά στάδια της ζύμωσης μέχρι η ποσότητα της αιθανόλης να φθάσει το 4 – 6% παράγοντας ταυτόχρονα τα ιδιαίτερα αρώματα που εντοπίζονται στην αρχή της ζυμωτικής διαδικασίας.

Οίνοι με μειωμένη συγκέντρωση θειωδών. Οι οίνοι αυτοί θα έχουν επιτευχθεί με την ταυτόχρονη εφαρμογή δύο προσεγγίσεων: α) του εμβολιασμού από την αρχή της ζύμωσης με αυτόχθονα στελέχη LAB με αντιμικροβιακή δράση και ενδεχομένως νέα επιθυμητά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά σε οίνους ποικιλίας Ντεμπίνα, και β) της προσθήκης στο γλεύκος χυμού καρπών αρώνιας που διαθέτουν υψηλές και ευεργετικές αντιοξειδωτικές ιδιότητες, άρα ο παραχθείς οίνος θα διαθέτει αφενός μεν αυξημένη αντιοξειδωτική ικανότητα και αφετέρου νέα ευχάριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Κατά συνέπεια αναμένεται να μειωθεί σημαντικά ή και να εξαλειφθεί η προσθήκη θειωδών τα οποία χρησιμοποιούνται ως αντιοξειδωτικό και αντιμικροβιακό συστατικό κατά την οινοποίηση και έχουν ενοχοποιηθεί για πρόκληση αλλεργιών σε καταναλωτές.

Οίνοι χαμηλής περιεκτικότητας σε αιθανόλη και μειωμένης συγκέντρωσης θειωδών. Οίνοι με μειωμένη συγκέντρωση αιθανόλης και εξάλειψη των θειωδών μέσω της παραπάνω διαδικασίας θα δώσουν στην αγορά ένα ποτό με ιδιαίτερα ευχάριστη και αρωματική γεύση, χαμηλή περιεκτικότητα σε αιθανόλη και αυξημένο διατροφικό δυναμικό.

logo Perifereia Header BIG

Advanced Traceability of Epirus Meat to Improve Productivity,Quality and Hygiene by Using Intelligent Logistics Management System - EUKREAS
61490
Στύλιος Χρυσόστομος
25-09-2018
13-05-2022
118.800,00
Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Σε μια εποχή όπου ο καταναλωτής μπαίνει στη διαδικασία αναζήτησης και έρευνας αγοράς όσο των δυνατών υγιεινότερων τροφών για το τραπέζι του, η δημιουργία ενός συστήματος που θα του παρέχει όλες τις πληροφορίες που αναζητά καθίσταται ως  επιτακτική ανάγκη. Το γεγονός ότι ένας καταναλωτής θα έχει την δυνατότητα να γνωρίζει ένα προϊόν από το σημείο προέλευσης(φάρμα) έως τη θέση λιανικής πώλησης αποτελεί σημαντικό στοιχείο ανάπτυξης εμπιστοσύνης μεταξύ του καταναλωτή και της επιχείρησης.

Σκοπός του έργου είναι να προσδώσει αξία στο κρέας και τα κρεατοσκευάσματα της Περιφέρειας Ηπείρου κάνοντάς τα πιο ανταγωνιστικά στην αγορά μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ως προς όφελος, τόσο της εταιρείας όσο και του τελικού καταναλωτή.

Επιδίωξη είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση μιας πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που θα καλύπτει την εφοδιαστική αλυσίδα στο κρέας και κρεατοσκευάσματα από την φάρμα του παραγωγού έως το ράφι του σημείου λιανικής πώλησης.

EPIRUS HEALTH STUDY
82462
ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25-09-2018
24-09-2021
98.989,23€

Η Μελέτη Υγείας Ηπείρου (Epirus Health Study) είναι μια πρωτοποριακή προοπτική μελέτη που θα διερεύνησει την αιτιολογία χρόνιων πολυπαραγοντικών νοσημάτων με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της υγείας των Ηπειρωτών και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο χώρο της υγείας.

Οι επιμέρους στόχοι της μελέτης περιλαμβάνουν:

- την προσέλκυση 10.000 κατοίκων της Ηπείρου ηλικίας 25 έως 70 ετών.

- τη συγκέντρωση εκτενών φαινοτυπικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων.

- την προοπτική παρακολούθηση των συμμετεχόντων για πιθανή εμφάνιση χρόνιων

νοσημάτων.

- τον σχεδιασμό υπό-μελετών που θα περιλαμβάνουν άτομα σε πρώιμα στάδια (π.χ.

παχυσαρκία, αντοχή στην ινσουλίνη, υπέρταση, υπερχοληστερολαιμία) σημαντικών νοσημάτων.

- την ανάδειξη και επιβεβαίωση νέων εξατομικευμένων μεθόδων πρόληψης, πρώιμης

διάγνωσης, θεραπείας και πρόγνωσης σημαντικών νοσημάτων.

Η ΜΥΗ θα επιτρέψει την καταγραφή ενός μεγάλου εύρους φαινοτυπικών χαρακτηριστικών που σε συνδυασμό με την μακροχρόνια παρακολούθηση των ατόμων θα επιτρέψουν τη διερεύνηση παραγόντων κινδύνου που συσχετίζονται με σημαντικά νοσήματα, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού.

Η ΜΥΗ θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο χώρο της υγείας μέσω της ανάδειξης και επιβεβαίωσης νέων εξατομικευμένων μεθόδων πρόληψης, πρώιμης διάγνωσης, θεραπείας και πρόγνωσης. Η παρούσα μελέτη αναμένεται να διαφωτίσει παράγοντες κινδύνου που συσχετίζονται με σημαντικά νοσήματα και να βελτιώσει την κατανόηση της βιολογικής βάσης των νοσημάτων αυτών.

Intelligent teleMedicine Platform for Locomotive and Balance RehabilitatiOn based-On Virtual rEality
82470
Πλούμης Αβραάμ
25-09-2018
24-09-2021
391697,00€
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Η αποκατάσταση των αθλητικών τραυματισμών, της κίνησης/ισορροπίας των ηλικιωμένων ατόμων με κινητικά προβλήματα και των ατόμων με πληγίες, συνιστά θεμελιώδη πυλώνα στην ανάκτηση της σωστής λειτουργίας, και της κινητικότητας των μελών των πασχόντων. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η αποκατάσταση παρέχεται σε εξειδικευμένα κέντρα αποκατάστασης, μέσω υπηρεσιών και προγραμμάτων αποθεραπείας που πραγματοποιούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κατά την παραμονή του ασθενή στο κέντρο αποκατάστασης, χρησιμοποιούνται επαγγελματικά συστήματα ανάλυσης βάδισης και ισορροπίας για την εκτίμηση της κατάστασης του.

Τα συστήματα αυτά είναι συνήθως ακριβά, δύσχρηστα, και δεν μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα από χαμηλότερου κόστους συσκευές που να παρέχουν την ίδια ποιότητα και αξιοπιστία. Η προσθήκη ευφυΐας με μηχανική μάθηση ή/και τεχνητή νοημοσύνη σε συνδυασμό με έξυπνες συσκευές χαμηλού κόστους στις διαδικασίες της αποκατάστασης, δύναται να παρέχουν αξιόπιστη εκτίμηση του εκάστοτε περιστατικού και επιπρόσθετες δυνατότητες. Επιπρόσθετα, η υιοθέτηση τεχνολογιών Εικονικής/Επαυξημένης Πραγματικότητας (VR/AR) παρέχει την δυνατότητα για την εφαρμογή νέων θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Ωστόσο, συχνά η παρεχόμενη φροντίδα δεν επαρκεί, και η αποκατάσταση συνεχίζεται και εκτός του θεραπευτικού περιβάλλοντος. Η μεταφορά των αθλητών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με πληγίες στο κέντρο αποκατάστασης είναι αντικειμενικά δύσκολη και δαπανηρή, με αποτέλεσμα η απομακρυσμένη παρακολούθησή τους να είναι μείζονος σημασίας.

Το έργο απευθύνεται σε αθλητές οι οποίοι υπέστησαν κάποιο τραυματισμό, σε ηλικιωμένους με κινητικά προβλήματα, και σε ασθενής με πληγίες. Η ιδέα βασίζεται στην εξαγωγή εξατομικευμένης γνώστης από ευφυές πληροφοριακό σύστημα κατά την διάρκεια της παραμονής του ασθενούς στο κέντρο αποκατάστασης. Οι εξατομικευμένες δοκιμασίες τους ασθενούς θα καθοδηγούνται από Σύστηματα VR/AR, ενώ το σύστημα θα αξιοποιεί την γνώση όταν ο ασθενής αποχωρήσει από την μονάδα αποκατάστασης. Τα δεδομένα επεξεργάζονται σε πλατφόρμα νέφους, παρέχοντας σε ασθενή, οικείους του και τηλεματικά στο ιατρικό προσωπικό πλήρη εικόνα της αποκατάστασης. Το προϊόν αφορά ασθενής οι οποίοι αρχικά φιλοξενούνται σε κέντρα αποκατάστασης και στην συνέχεια ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας στον χώρο διαμονής τους. Σκοπός είναι να συμβάλει στην ενεργή συμμετοχή των ασθενών, και στην πληρέστερη εικόνα το ειδικών για την κατάστασης τους

φροντίδα δεν επαρκεί, και η αποκατάσταση συνεχίζεται και εκτός του θεραπευτικού περιβάλλοντος. Η μεταφορά των αθλητών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με πληγίες στο κέντρο αποκατάστασης είναι αντικειμενικά δύσκολη και δαπανηρή, με αποτέλεσμα η απομακρυσμένη παρακολούθησή τους να είναι μείζονος σημασίας.

Το έργο απευθύνεται σε αθλητές οι οποίοι υπέστησαν κάποιο τραυματισμό, σε ηλικιωμένους με κινητικά προβλήματα, και σε ασθενής με πληγίες. Η ιδέα βασίζεται στην εξαγωγή εξατομικευμένης γνώστης από ευφυές πληροφοριακό σύστημα κατά την διάρκεια της παραμονής του ασθενούς στο κέντρο αποκατάστασης. Οι εξατομικευμένες δοκιμασίες τους ασθενούς θα καθοδηγούνται από Σύστηματα VR/AR, ενώ το σύστημα θα αξιοποιεί την γνώση όταν ο ασθενής αποχωρήσει από την μονάδα αποκατάστασης. Τα δεδομένα επεξεργάζονται σε πλατφόρμα νέφους, παρέχοντας σε ασθενή, οικείους του και τηλεματικά στο ιατρικό προσωπικό πλήρη εικόνα της αποκατάστασης. Το προϊόν αφορά ασθενής οι οποίοι αρχικά φιλοξενούνται σε κέντρα αποκατάστασης και στην συνέχεια ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας στον χώρο διαμονής τους. Σκοπός είναι να συμβάλει στην ενεργή συμμετοχή των ασθενών, και στην πληρέστερη εικόνα το ειδικών για την κατάστασης τους

Με το προτεινόμενο σύστημα, η αποκατάσταση γίνεται μέρος της καθημερινότητας ενός ασθενούς, που μπορεί να εκτελεί με περισσή διάθεση στους οικείους χώρους του σπιτιού του. Παράλληλα, το σύστημα IMPROVE μέσω των τεχνολογιών νέφους (cloud-based platform) που θα ενσωματωθούν, θα παρέχει μια διαρκή υποστήριξη στον ασθενή και αμφίδρομη επικοινωνία, μεταφέροντας τα δεδομένα της αποκατάστασης στο εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτό με τη σειρά του θα μπορεί να παρεμβαίνει τροποποιώντας κατάλληλα τη δυσκολία, διάρκεια και ένταση των ασκήσεων. Επιπλέον, η καινοτομία του IMPROVE θα μεγιστοποιηθεί από ένα ευφυές σύστημα για την παρακολούθηση των ασθενών (patient expert system), και την συσχέτιση τους με τα τυπικά πρότυπα ανά κατηγορία ασθενούς. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία εφαρμογών επαυξημένης/εικονικής πραγματικότητας για την καθοδήγηση των διαδικασιών αποκατάστασης που θα συμβάλουν στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση και την αφοσίωση του ασθενούς.

Exploitation of pharmaceutical and aromatic plants of the Region of Epirus for the development of anti-aging preparations and functional dairy products
82477
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
25-09-2018
24-09-2021
115437,85€
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Η Περιφέρεια Ηπείρου αν και πλούσια σε χλωρίδα λόγω ειδικών γεωγραφικών- κλιματολογικών συνθηκών, ο πλούτος αυτός μένει αναξιοποίητος ως προς την ανακάλυψη φυτών με διατροφική, καλλυντική και φαρμακευτική δράση. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον στη χρήση φυτικών σκευασμάτων με διατροφική ή και θεραπευτική αξία. Το προτεινόμενο έργο έχει σαφή στόχο την ανάπτυξη, μέσω επιστημονικού σχεδιασμού, πειραματικού ελέγχου και ανάλυσης, καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας:

1) φαρμακευτικών αντιγηραντικών παρασκευασμάτων για δερματική χρήση (λειτουργικών δερμοκαλλυντικών) και

2) γαλακτοκομικών λειτουργικών τροφίμων από φαρμακευτικά φυτά της Ηπείρου. 

Η παρασκευή των προϊόντων έχει τεράστια σημασία αφού θα συμβάλλει στην περεταίρω ανάπτυξη των εταιρειών, ενώ θα συνεισφέρει στην ενδυνάμωση της πρωτογενούς παραγωγής της περιοχής μας σχετικά με την επέκταση και διάδοση των καλλιέργειών βοτάνων δίνοντας προστιθέμενη αξία στην αγροτική εκμετάλλευση και βελτίωση στο εισόδημα του παραγωγού.

1) Προώθηση των βοτάνων της Ηπείρου ως αξιοποιήσιμες πρώτες ύλες μέσω της διερεύνησης των φαρμακευτικών τους ιδιοτήτων και

2) Δημιουργία καινοτόμων προϊόντων με συγκεκριμένη ταυτότητα και μοναδικότητα.

Στο πλαίσιο του έργου θα αξιοποιηθεί πλήθος φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάπτυξη αντιγηραντικών σκευασμάτων και λειτουργικών γαλακτοκομικών τροφίμων.

Creation of an interactive electronic database for medicinal plants- Preclinical and clinical investigation of the potential beneficial effect of herbs on Mild Cognitive Impairment and Alzheimer's disease
82474
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
25-09-2018
24-09-2021
68415,78€
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Το ενδιαφέρον πολλών ερευνητικών κέντρων στρέφεται και πάλι στα φαρμακευτικά φυτά, αναζητώντας νέα μόρια ή και εκχυλίσματα βοτάνων με θεραπευτικές εφαρμογές σε νοσήματα, για τα οποία η παραδοσιακή θεραπευτική προσέγγιση με συμβατικά φάρμακα δεν είναι πολύ αποτελεσματική ή ενέχει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Η καλλιέργεια βοτάνων επομένως, θα μπορούσε να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της Ηπείρου. Θεωρούμε λοιπόν, ότι σε αυτή την προσπάθεια θα συνεισέφερε τα μέγιστα η δημιουργία μιας διαδραστικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τα φαρμακευτικά φυτά, που μέσω διασύνδεσης με άλλες ηλεκτρονικές βάσεις, θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο. Παράλληλα, στα πλαίσια προκλινικής και κλινικής μελέτης θα διερευνηθεί η πιθανή νευροπροστατευτική δράση εκχυλισμάτων βοτάνων, που φύονται στην Ήπειρο, σε νευρικά κύτταρα, στη συνέχεια σε ζωικά μοντέλα νόσου Alzheimer’s και σε επόμενο βήμα σε ασθενείς με την νόσο.

Στόχος είναι να αναδειχθεί το βότανο ή το κοκτέιλ βοτάνων, που θα μπορούσε να αναπτυχθεί ως φυτικό φάρμακο και να χορηγηθεί σε ασθενείς για την βελτίωση των νοητικών λειτουργιών τους, επιβραδύνοντας ταυτόχρονα την νευροεκφυλιστική διαδικασία. Τα μέχρι τώρα ευρήματα αλλά και τα αναμενόμενα πιστεύουμε ότι θα αποτελέσουν τη βάση για τον σχεδιασμό της περαιτέρω ανάπτυξης της Εταιρίας NEURON ENERGY SOLUTIONS αλλά και της Φαρμακευτικής Εταιρίας HELP. Η πολυεπίπεδη προτεινόμενη μελέτη θα συντελέσει στην εμπέδωση της εύρυθμης συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών ομάδων, βασικών και κλινικών επιστημόνων με δυναμικές επιχειρηματικές ομάδες και θα δημιουργήσει την βάση για περαιτέρω ωρίμανση και εμβάθυνση αυτής της συνεργασίας

1) Στο πλαίσιο της προκλινικής μελέτης αναμένεται να αναδειχθούν τα εκχυλίσματα βοτάνων ή το κοκτέιλ των εκχυλισμάτων, που θα έχει τη μεγαλύτερη νευροπροστατευτική δράση σε νευρικά κυτταρικά μοντέλα (in vitro), που στη συνέχεια θα δοκιμαστούν σε ζωικό μοντέλο της νόσου Alzheimer’s (in vivo).

2) Η in vitro και in vivo προκλινική μελέτη θα αναδείξει το εκχύλισμα βοτάνου ή το κοκτέιλ εκχυλισμάτων βοτάνων, που θα χορηγηθεί κατά την κλινική μελέτη σε ασθενείς με Ήπια Νοητική Διαταραχή και νόσο Alzheimer’s.

3) Τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης αναμένεται να δείξουν σε ασθενείς με Ήπια Νοητική Διαταραχή και νόσο Alzheimer’s, που θα λάβουν τον συνδυασμό βοτάνων α) την πιθανή βελτίωση των νοητικών λειτουργιών τους (μνήμη, λόγος, προσανατολισμός κλπ) και β) την πιθανή επιβράδυνση στην εξέλιξη της νόσου, σε σχέση με ασθενείς που χρησιμοποιούν άλλο εγκεκριμένο για την νόσο φάρμακο ή δεν λαμβάνουν κανένα φάρμακο.

Development of on line toolkits and innovative on-line services for the implementation of Design Thinking methodology and Augmented Reality technology to support research and innovation in small and medium-sized enterprises
82478
Νίκου Χριστόφορος
25-09-2018
24-09-2021
87874,00€
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Δημιουργία οn line καινοτόμων εργαλείων (on Line toolkits) καθώς και καινοτόμων υπηρεσιών που θα βασίζονται σε μια on line πλατφόρμα για την εφαρμογή της μεθοδολογίας «Σχεδιαστικής Σκέψης» (Design Thinking) στην ανάπτυξη της καινοτομίας και των νέων καινοτόμων προϊόντων και της τεχνολογίας Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality) για την εφαρμογή της καινοτομίας ιδιαίτερα από τον κλάδο των Δημιουργικών Βιομηχανιών όπως η εκτυπωτικές βιομηχανίες. Με την ανάπτυξη των καινοτόμων εργαλείων για την εφαρμογή της μεθοδολογίας «Σχεδιαστικής Σκέψης» (Design Thinking) για την ενίσχυση και υποστήριξη της έρευνας και της εφαρμογής καινοτομίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις προωθείτε άμεσα η συνέργεια των επιχειρήσεων και των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Πολιτισμού, Τουρισμού, και Δημιουργικών Βιομηχανιών με άλλους θεματικούς τομείς με στόχο την δημιουργία νέων αλυσίδων αξίας.

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία οn line καινοτόμων εργαλείων για την εφαρμογή της μεθοδολογίας «Σχεδιαστικής Σκέψης» (Design Thinking) και για την εφαρμογή της τεχνολογίας Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality). Με την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου προτείνουμε τη δημιουργία ενός one stop shop agency για MME που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Δημιουργικών Βιομηχανιών, του Πολιτισμού και του Τουρισμού που θέλουν να καινοτομήσουν. Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι: α) Η δημιουργία on line πλατφόρμας για την εφαρμογή της μεθοδολογία της «Σχεδιαστικής Σκέψης» με κόστος προσιτό για τα μεγέθη των ΜΜΕ. Β)Η ανάπτυξη on line εργαλείου που θα συνδράμει στην ανάπτυξη πολυμεσικών παρουσιάσεων μέσω επαυξημένης πραγματικότητας. Γ)Η ανάπτυξη εφαρμογής ανάγνωσης και προβολής επαυξημένης πραγματικότητας, επιτρέπει στους πολίτες όταν στρέφουν την κάμερα του κινητού τους προς τα έντυπα να βλέπουν πολυμεσικές πληροφορίες. Δ)Η προσφορά ολοκληρωμένης υπηρεσίας, όπου ο πελάτης θα μπορεί να παραγγείλει και να λάβει εκτυπωμένα τα έντυπα που δημιούργησε καθώς και την εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας που τα συνοδεύει.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του προτεινόμενου ερευνητικού έργου μπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα:

- Ανάπτυξη εργαλείων και διαδικασιών για την εφαρμογή του design thinking σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου δημιουργικών βιομηχανιών, τουρισμού και πολιτισμού

- Δημιουργία one stop shop agency για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Δημιουργικών Βιομηχανιών, του Πολιτισμού και του Τουρισμού που θέλουν να καινοτομήσουν αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν το κόστος

- Δυνατότητα αξιοποίησης τεχνολογίας προβολής επαυξημένης πραγματικότητας έντυπων μέσων επικοινωνίας και διεπαφή (API) για την διάθεση πολυμεσικού υλικού από οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα τουρισμού-πολιτισμού καθώς και των δημιουργικών βιομηχανιών

- Σημαντική μείωση του κόστους για την εφαρμογή της μεθοδολογίας design thinking στις Κωδικός Πράξης: ΗΠ1ΑΒ-00228 22 επιχειρήσεις

- Ενίσχυση και διάδοση της εφαρμογής του Design Thinking

- Όλο και περισσότεροι οργανισμοί θα μπορούν να υιοθετήσουν την μεθοδολογία design thinking στο σχεδιασμό κα ανάπτυξη των προϊόντων τους.

- Όλο και περισσότεροι οργανισμοί θα μπορούν να δημιουργήσουν και να παρέχουν καινοτόμα έντυπα που θα συνδέονται με εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας

- Καλλιέργεια ενός νέου τρόπου σκέψης από τους ιδιοκτήτες και managers των επιχειρήσεων σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ανάπτυξης νέων προϊόντων/υπηρεσιών

- Η ενίσχυση της σύνδεσης Πανεπιστημίου – αγοράς εργασίας.

- Η δημιουργία μιας πολύ μεγάλης βάσης δεδομένων από designers και experts που θα μπορεί να αξιοποιηθεί προκειμένου να συνδέονται απευθείας οι ανάγκες των επιχειρήσεων με άτομα που διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες.

- Η βελτίωση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των συμμετεχόντων φορέων καθώς μετά το πέρας του έργου θα δημιουργήσουμε ένα One stop shop agency που θα διαθέτει προϊόντα και υπηρεσίες που θα μπορούν να σταθούν με αξιώσεις στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

- Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε όλους τους συμμετέχοντες φορείς με την πρόσληψη νέων καταρτισμένων επιστημόνων αποφεύγοντας έτσι και το φαινόμενο brain drain που με τόση ένταση παρατηρείται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

PREventing COPD URgent States Of Relapse (PRECURSOR)
82534
Aθανάσιος Κωνσταντινίδης
25-09-2018
24-09-2021
49835,00€
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) αποτελεί σε παγκόσμια κλίμακα την 3η αιτία θανάτου, ενώ στην Ελλάδα υπολογίζεται πως περισσότερα από 500.000 άτομα πάσχουν από τη νόσο. Η ΧΑΠ χαρακτηρίζεται από παροξύνσεις, στη διάρκεια των οποίων υπάρχει σημαντική επιδείνωση των συμπτωμάτων του ασθενή, νοσηλείες, αύξηση της θνητότητας και σημαντική απώλεια πνευμονικής λειτουργίας. Επιπλέον, οι ασθενείς με ΧΑΠ έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων και καρδιακών αρρυθμιών, όπως κολπικής μαρμαρυγής.

Στόχος του έργου PRECURSOR είναι  η ανάπτυξη μοντέλου έγκαιρης πρόβλεψης των παροξύνσεων της ΧΑΠ, καθώς επίσης και πρώιμης ανίχνευσης καρδιακών συνοσηροτήτων, μέσω τηλεπαρακολούθησης. Μέσω κατάλληλων συσκευών τηλεπαρακολούθησης θα γίνεται συνεχής καταγραφή 4 ζωτικών παραμέτρων-βιοσημάτων: κορεσμoύ αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο  (sP02), ηλεκτροκαρδιογραφήματος, σφύξεων και αριθμού αναπνοών.

 • Ανάπτυξη καινοτόμου υπηρεσίας τηλεϊατρικής για την  πρόβλεψη επερχόμενων παροξυσμικών επεισοδίων της ΧΑΠ και πρώιμης ανίχνευσης καρδιακών αρρυθμιών.
 • Βελτίωση της ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας των ασθενών με ΧΑΠ.
 • Συνεισφορά στην ιατρική έρευνα με δράσεις διάχυσης και δημοσιότητας των αποτελεσμάτων του Έργου, μέσω ανακοινώσεων και  δημοσιεύσεων σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια και Περιοδικά.

Development of a Prototype Industrial Poultry Farming Unit
82464
Δημόκριτος Τσουκάτος
25-09-2018
24-09-2021
66739,20€
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Θα σχεδιαστεί και θα κατασκευαστεί Πρότυπη Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής Εκτροφής, αποτελούμενη κυρίως από ειδικά διαχωρισμένο θάλαμο εκτροφής πτηνών. Ο θάλαμος θα προσεγγίζει σε δυναμικότητα πτηνοτροφείο παραγωγικής κλίμακας (1000-5000 πτηνών) και θα διαθέτει τουλάχιστον 4 όμοιους υποθαλάμους. Θα διαθέτει ειδικό εξοπλισμό καταγραφών περιβαλλοντικών και βιολογικών παραμέτρων εκτροφή. Θα χωροθετηθεί και θα σχεδιαστεί σε υψηλά επίπεδα βιοασφάλειας ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει ακόμη και δοκιμές με μικροοργανισμούς δυνητικά παθογόνους για τα πτηνά.

Θα διαθέτει ειδικούς υποστηρικτικούς χώρους και υποδομές για τις επιστημονικές μελέτες που θα εκπονούνται εκεί. Οι δυνατότητες πειραματικών εκτροφών θα περιλαμβάνουν πεδία όπως η διατροφή των πτηνών, κτηνιατρικές μελέτες βελτίωσης της υγείας και της ευζωίας των πτηνών, μελέτες τεχνικών και συστημάτων διαχείρισης εκτροφής, βελτίωση απόδοσης εκτροφών, μελέτες σε σμήνη αναπαραγωγής πτηνών, περιβαλλοντικό αποτύπωμα εκτροφής, βελτίωση μεθόδων υγιεινής-απολύμανσης, κ.α.. Συμπληρωματικό αντικείμενο του έργου, αποτελεί η βελτίωση της διεργασίας κομποστοποίησης στα υφιστάμενα πτηνοτροφεία και στη συνέχεια η βελτιστοποίησή της στη Μονάδα Κομποστοποίησης της πρότυπης μονάδας βιομηχανικής πτηνοτροφικής εκτροφής.

1. Σχεδιασμός και κατασκευή πρότυπης μονάδας βιομηχανικής πτηνοτροφικής εκτροφής, αποτελούμενη κυρίως από ειδικά διαχωρισμένο θάλαμο εκτροφής πτηνών. 

2. Εξέταση της επίδρασης της διατροφής των πτηνών, στα επίπεδα της αντιοξειδωτικής κατάστασης.

3. Επεξεργασία-αναβάθμιση προστιθέμενης αξίας παραπροϊόντων / αποβλήτων.

i) Κατασκευή πρότυπης μονάδας βιομηχανικής πτηνοτροφικής εκτροφής.

ii) Αντιβιοτική χρήση φυσικών προϊόντων με σκοπό την βελτίωση στην απόδοση των σφαγίων στην Πρότυπη Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής εκτροφής.

iii) Βελτιστοποίηση της διεργασίας κομποστοποίησης για μεγιστοποίηση του ποσοστού χουμοποίησης-(ΑΚ-1) μέσω φυσικοχημικών παραμέτρων.

iv) Βελτιστοποίηση ποσοστού αζώτου, φωσφόρου, καλίου, νατρίου (ΑΚ-2)

logo Perifereia Header BIG

TREATMENT OF EPIRUS MEAT WITH MEDICINAL PLANTS AND HERBS TO PRODUCE BIO-FUNCTIONAL MEAT
82483
Μαρία-Ελένη Λέκκα
25-09-2018
24-01-2023
173000
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Η πρόταση αφορά στην παραγωγή ιδιαίτερων τοπικών προϊόντων νωπών κρεάτων ΠΟΠ, τα οποία θα έχουν επεξεργαστεί με μοναδικούς συνδυασμούς μιγμάτων ΦΑΦ. Αυτό θα επιφέρει βελτίωση της ποιότητάς των, των οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών και της θρεπτικής τους αξίας και την ανάδειξή τους ως βιολειτουργικών τροφίμων. Επιπλέον με την ειδική επεξεργασία θα αυξηθεί ο χρόνος συντήρησης των νωπών κρεάτων σε θερμοκρασίες ψύξης έτσι ώστε να μπορούν να εξαχθούν στο εξωτερικό. Όλα τα είδη κρεάτων που θα χρησιμοποιηθούν στην έρευνα θα έχουν προέλευση από το γεωγραφικό διαμέρισμα της Ηπείρου, ενώ τα μίγματα των φυσικών ΦΑΦ που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι προστατευμένα για να δηλωθούν για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Επιπλέον, όσον αφορά στο χοιρινό κρέας, θα γίνει χρήση των ΦΑΦ και στη διατροφή ενός αριθμού χοίρων έτσι ώστε να συγκρίνουμε τη διαφορά στην επίδραση των ΦΑΦ στο κρέας μεταξύ της διατροφής του ζώου και κατεργασίας του κρέατος δευτερογενώς με τα ΦΑΦ.

Η ερευνητική πρόταση περιλαμβάνει την επεξεργασία και κατεργασία νωπών κρεάτων (χοιρινού, βόειου, κοτόπουλου, αμνοερίφιων και αιγοπρόβειου) με αυτούσια ΦΑΦ ή/και μίγματα ή αιθέρια έλαια αυτών με στόχο την αύξηση του χρόνου συντήρησης του νωπού κρέατος σε θερμοκρασίες ψύξης, τη βελτίωση της ποιότητάς του, των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών και της θρεπτικής του αξίας και την ανάδειξή του ως βιολειτουργικού τροφίμου. Κύριος σκοπός του έργου είναι η επεξεργασία των κρεάτων με φυσικές ουσίες του φυτικού βασιλείου και την αποφυγή κατεργασίας τους με ουσίες όπως ο καπνός και τα χημικά συντηρητικά οι οποίες είναι επιβλαβείς και τοξικές για τον ανθρώπινο οργανισμό. Επιπλέον, οι περισσότερες φυσικές ουσίες του φυτικού βασιλείου, περιέχουν όπως είναι γνωστόν, πολλά ωφέλιμα συστατικά όπως ισχυρότατες αντιοξειδωτικές ουσίες οι οποίες προστατεύουν τον οργανισμό του ανθρώπου από την οξείδωση και τη φθορά και εξουδετερώνουν τις καρκινογόνες ελεύθερες ρίζες που παράγονται στα κύτταρα αυτού. Όλα τα είδη κρεάτων που θα χρησιμοποιηθούν στην έρευνα θα έχουν προέλευση από το γεωγραφικό διαμέρισμα της Ηπείρου. Επίσης όσον αφορά στο χοιρινό κρέας, θα γίνει εκτροφή χοίρων με χρήση μιγμάτων ΦΑΦ επιπλέον των συμβατικών σιτηρεσίων και θα συγκριθεί το κρέας που θα παραχθεί με τον τρόπο αυτό με το κρέας που θα έχει επεξεργαστεί δευτερογενώς με τα ΦΑΦ.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της ερευνητικής πρότασης είναι τα εξής:

1. Η χρήση ΦΑΦ θα επιδράσει θετικά στη διασφάλιση της υγιεινής και της ποιότητας των κρεάτων κυρίως μέσω αύξησης της αντοχής τους στην οξείδωση κατά τη διάρκεια συντήρησής τους σε θερμοκρασίες ψύξης και θα ενισχύσουν τη γεύση τους. Το κύριο αποτέλεσμα της παρούσας ερευνητικής πρότασης είναι η απόδειξη ότι τα προϊόντα θα διαθέτουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής σε νωπή κατάσταση, με βελτιωμένα οργανοληπτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, χωρίς καμία απώλεια της θρεπτικής τους αξίας, έτσι ώστε να έχουν τον χρόνο να προωθηθούν στις αγορές του εσωτερικού αλλά κυρίως στις αγορές εξωτερικού.

2. Οι χημικές αναλύσεις που αφορούν στη στοχευμένη ποσοτική μέτρηση ουσιών οι οποίες περιέχονται μεν στα ΦΑΦ αλλά μεταναστεύουν στο κρέας είτε λόγω επεξεργασίας του είτε λόγω διατροφής του ζώου πριν τη σφαγή, θα αποκαλύψει την περιεκτικότητα των κρεάτων σε ουσίες υγιεινές και χρήσιμες, με φαρμακευτική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό, καθιστώντας τα κρέατα αυτά βιολειτουργικά.

3. Οι μικροβιολογικές αναλύσεις θα εφαρμοστούν για την παρακολούθηση κυρίως του μικροβιολογικού περιεχομένου των κρεάτων και πώς αυτό μεταβάλλεται κατά την αλλοίωση σε συνθήκες συντήρησης. Θα διασφαλισθεί λοιπόν το επίπεδο υγιεινής των προϊόντων και θα δειχθεί ότι τα επεξεργασμένα προϊόντα με ειδικά μίγματα ΦΑΦ αναπτύσσουν χαμηλότερο μικροβιακό φορτίο κατά τη συντήρηση.

4. Το προφίλ (ή αποτύπωμα) των πτητικών ουσιών των επεξεργασμένων και συντηρημένων συσκευασμένων και μη κρεάτων, αποτελεί δείκτη παρακολούθησης της αλλοίωσης των κρεάτων αλλά και της γεύσης τους. Θα αποδείξουμε ότι τα επεξεργασμένα με ΦΑΦ κρέατα αλλοιώνονται πιο αργά, είναι γευστικότερα και απολύτως ασφαλή να συντηρηθούν και να μεταφερθούν σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

5. Η πιστοποίηση και σήμανση ποιότητας θα δώσει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τα οποία θα έχουν ονομασία προέλευσης ή/και γεωγραφικής ένδειξης και θα μπορούν να εξαχθούν στο εξωτερικό, στην Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες.

6. Τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν σε ελληνικά και διεθνή μέσα.

logo Ypourgeio ependyseisFLNEAETPA 003

«Developing biodynamics in vineyards residues and wine lees management for the production of a bioactive organic fertilizer and its application in combination with a mycorrhizal fungus for the grapevine' s οrganic cultivation improvement»
61385
ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20-11-2020
19-05-2023
395.700,00 €

Το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικών μεθοδολογιών για τη παρασκευή ενός νέου βιοενεργού οργανικού λιπάσματος το οποίο προκύπτει από μια ολοκληρωμένη διαχείριση υπολειμμάτων οινοποιείων και υποπροϊόντων βιολογικών αμπελώνων και εφαρμογή του σε συνδυασμό με μυκοριζικούς μύκητες και ορθολογικής διαχείρισης άρδευσης για τη βελτίωση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των φυτών.  Επειδή σε μια αμπελουργική ζώνη, όπως π.χ. η ευρύτερη περιοχή της Ζίτσας αλλά και της Ηπείρου γενικότερα, τα οργανικά καλλιεργητικά υπολείμματα που προκύπτουν από τα κλαδέματα και κυρίως η οινολάσπη ως υποπροϊόν οινοποίησης, καταλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό, το οποίο  όχι μόνο δεν αξιοποιείται, αλλά η οινολάσπη που απορρίπτεται στο περιβάλλον έχει τοξικές ιδιότητες λόγω της παρουσίας φαινολικών μεταβολιτών. Στο πλαίσιο αυτό θα αναπτυχθεί σε ημιπιλοτική κλίμακα μεθοδολογία βιοδυναμικής διαχείρισης της οινολάσπης  μέσω ενζυμικής τροποποίησης και κομποστοποίησης με τα υπόλοιπα  υπολείμματα  βιολογικών αμπελώνων και  στη συνέχεια θα διερευνηθεί η επίδραση του παραγόμενου προϊόντος ως βιοενεργό λίπασμα σε συνδυασμό με μυκοριζικούς μύκητες στην φυσιολογία-ανάπτυξη  φυτών αμπέλου γηνενούς ποικιλίας Ηπείρου, με προοπτική την επέκταση  χρήσης της καινοτόμου αυτής πρακτικής και σε άλλες καλλιέργειες.

 • Βελτίωση της απόδοσης των φυτών αμπέλου, μείωση του ενεργειακού κόστους της καλλιέργειας, μείωση των εισροών και βέλτιστη διαχείριση άρδευσης της καλλιέργειας
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργητικών αποβλήτων βιολογικών αμπελώνων και οινολάσπης
 • Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος παραγωγής προϊόντων αμπέλου - οίνου.
 • Παρασκευή οινολάσπης απαλλαγμένης φαινολικών συστατικών, τα οποία δρουν τοξικά για τα φυτά, ώστε στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί μέσω κομποστοποίησης και εμβολιασμού με μυκόριζες ως υπόστρωμα ανάπτυξης για τα φυτά αμπέλου της μεταχείρισης του έργου
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας κομποστοποίησης της ενζυμικά τροποποιημένης οινολάσπης μαζί με καλλιεργητικά υπολείμματα αμπελώνων (κλιματίδες, ξερά φύλλα, κορυφολογήματα) και άλλα απόβλημα οινοποιείων (στέμφυλα) για την παρασκευή οργανικού λιπάσματος).
 • Προσδιορισμός του καταλληλότερου υποστρώματος με βάση το οργανικό λίπασμα, προϊόν της κομποστοποίησης της οινολάσπης μαζί με καλλιεργητικά υπολείμματα αμπελώνων/απόβλητα οινοποιείων, για την ανάπτυξη φυτών αμπέλου καλλιεργημένων σε γλάστρες.
 • Δημιουργία καινοτόμου μεθοδολογίας βιώσιμης καλλιέργειας φυτών σε γλάστρες είτε σε πεδίο (αμπελώνα), με βάση τις οινολάσπες από οινοποιήσεις γλεύκους βιολογικών σταφυλιών Ηπείρου και σε συνδυασμό με εφαρμογή μυκοριζικού μύκητα. Η μεθοδολογία αποβλέπει στην βελτίωση της απόδοσης των φυτών, τη μείωση του ενεργειακού κόστους της καλλιέργειας, την μείωση των εισροών και την βέλτιστη διαχείριση άρδευσης της καλλιέργειας.
 • Τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας (ημιπιλοτική κλίμακα) ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργητικών αποβλήτων βιολογικών αμπελώνων και οινολάσπης από οινοποίηση σταφυλών (αμπέλου) βιολογικής καλλιέργειας, για την παραγωγή βιοενεργού οργανικού λιπάσματος, το οποίο θα εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με μυκοριζικούς μύκητες με σκοπό τη α) βελτίωση της καλλιέργειας αμπέλου και β) τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος παραγωγής προϊόντων αμπέλου-οίνου.
 • Δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.

logo Perifereia Header BIG

Dairy Products Supplemented with Natural Substances from Epirus
82466 (MIS 5033110)
Αλέξανδρος Τσελέπης
25-09-2018
24-09-2021
66.762.40
Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Η Ήπειρος, και ιδιαίτερα οι ορεινές περιοχές της διαθέτουν έναν μεγάλο αριθμό ενδημικών και αυτοφυών φαρμακευτικών φυτών. Τα φυτά αυτά περιέχουν ένα σύνολο βιοδραστικών συστατικών, η αξιοποίηση των οποίων θα μπορούσε να συμβάλει θετικά στην πρόληψη και θεραπεία πολλαπλών νοσημάτων. Παράλληλα, η αλλαγή του τρόπου ζωής και η κατανάλωση ολοένα και περισσότερο επεξεργασμένων τροφίμων, καθιστά αναγκαία -όσο ποτέ άλλοτε- την ύπαρξη εμπλουτισμένων, με βιοδραστικά συστατικά, τροφίμων (όπως πχ. γαλακτοκομικών προϊόντων). Από τα φαρμακευτικά φυτά της Ηπειρωτικής χλωρίδας, η εχινάκεια και οι καρποί των μούρων έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, λόγω των βιοδραστικών ενώσεων που περιέχουν, όπως φαινολικά οξέα, ιριδοειδή, ανθοκυανίνες, καροτενοειδή, φλαβονοειδή και βιταμίνες. Επιπροσθέτως, πολύτιμα βιοδραστικά συστατικά υψηλής διατροφικής αξίας περιέχονται τόσο στην ελιά όσο και στα προϊόντα αυτής (ελαιόλαδο και βρώσιμη ελιά), η φαινολική σύσταση των οποίων είναι αρκετά ευμετάβλητη καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως: γεωγραφική περιοχή, ποικιλία, καλλιεργητικές πρακτικές κλπ. Ουσίες όπως η υδροξυτυροσόλη, η τυροσόλη καθώς και τα παράγωγά τους (ολεασίνη, ολεοκανθάλη, κλπ) είναι μερικά από τα φαινολικά συστατικά της ελιάς και του ελαιολάδου για τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ασφάλεια των τροφίμων (EFSA) έχει γνωμοδοτήσει υπέρ της χρήσης τους (ΕΚ 432/2012), αναδεικνύοντας την πολύτιμη βιολογική αξία τους.

Το παρόν ερευνητικό έργο έχει τους παρακάτω στόχους:

1. Αξιοποίηση του φυτικού πλούτου της Ηπείρου για την παραγωγή φυτικών εκχυλισμάτων πλούσιων σε βιοδραστικές ενώσεις, αξιοποιώντας τη βιοποικιλότητα της Ηπείρου των οποίων η βιολογική δραστικότητα  θα διερευνηθεί τόσο in vitro, όσο και in vivo σε πειραματικά μοντέλα.

2. Παραγωγή καινοτόμων γαλακτοκομικών προϊόντων εμπλουτισμένων με βιοδραστικά φυτικά εκχυλίσματα.

Το ερευνητικό έργο αναμένεται να αποτελέσει τη βάση ανάπτυξης νέων καινοτόμων προϊόντων που αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τη θέση των εταιρειών της Ηπείρου που συμμετέχουν στο παρόν έργο στην ελληνική αγορά, έχοντας παράλληλα σημαντικό αντίκτυπο τόσο στην τοπική οικονομία της Ηπείρου, όσο και στην περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση της πλούσιας χλωρίδας της. Ειδικότερα για τις εταιρείες, οι θετικές επιδράσεις του έργου θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς: i) τα προϊόντα που θα παραχθούν αναμένεται να τύχουν εξαιρετικής αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό αφού πέραν της διατροφικής αξίας τους θα έχουν σημαντικά οφέλη στην υγεία και ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό σύστημα, εξαιτίας των αντιοξειδωτικών, αντιφλεγμονωδών και καρδιοπροστατευτικών ιδιοτήτων του. ii) Οι πρώτες ύλες, τόσο το γάλα όσο και το φυτικό εκχύλισμα/επιμέρους συστατικά, θα είναι ελληνικής και ιδιαίτερα ηπειρώτικης προέλευσης, ένα σημαντικό πλεονέκτημα για το καταναλωτικό κοινό, το οποίο έχει πλέον την συνείδηση της αναζήτησης τοπικών προϊόντων ονομασίας προέλευσης. iii) Η Ηπειρωτική προέλευση των εκχυλισμάτων είναι ένα επιπλέον πλεονέκτημα, καθώς η περιοχή είναι πλούσια σε βότανα με θεραπευτικές ιδιότητες. iv) Θα ενδυναμωθεί το εταιρικό προφίλ και η ανταγωνιστικότητα των εταιρειών στην ελληνική αγορά. v) Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Το ερευνητικό έργο θα έχει επίσης θετικές επιδράσεις στους ερευνητικούς φορείς που συμμετέχουν όπως: i) η διεύρυνση των ερευνητικών τους πεδίων και η ανάπτυξη συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα και ii) η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τέλος, σημαντικές θα είναι και οι επιδράσεις στην τοπική κοινωνία της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς: i) θα παραχθεί ένα νέο προϊόν προερχόμενο από φυτά της Ηπείρου, ii) θα αποτελέσει την αφορμή για περεταίρω εκμετάλλευση του φυτικού πλούτου της Ηπείρου, iii) οι τοπικοί παραγωγοί θα δύναται να προωθήσουν τις φυτικές τους καλλιέργειες ως πρώτες ύλες για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.

logo Perifereia Header BIG

Integrated information system for monitoring, prevention, management, and timely notification on the risk of floods in the greater Arachthos area-Arachthos
60890
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
08-05-2017
30-06-2021
203.738,42
Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Η Πράξη αποσκοπεί στη δημιουργία ενός  ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος  που θα περιλαμβάνει χάρτες της περιοχής παρέμβασης/ενδιαφέροντος (λεκάνη απορροής του ποταμού Αράχθου). Κορμός του συστήματος θα είναι μια βάση γνώσης όπου θα περιέχεται πλήρης περιγραφή των πλημμύρων που σημειώθηκαν κατά το παρελθόν, θα εξεταστεί το πώς και γιατί προκλήθηκαν. Σημαντικό τμήμα του συστήματος αποτελεί το γραφικό περιβάλλον του που θα αναπτυχθεί με βάση τη φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (WebGIS), & θα αφορά χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας. Οι χάρτες θα απεικονίζουν τα δεδομένα που θα συλλέγονται & τις χωρικές ζώνες επικινδυνότητας σε πραγματικό χρόνο. 

Ενίσχυση της ικανότητας της Περιφέρειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών

Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης αναμένεται να παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη & φορέα/υπηρεσία :

-Παρακολούθηση των βροχοπτώσεων & στάθμης του ποταμού Αράχθου σε πραγματικό χρόνο μέσω κατάλληλου δικτύου τηλεμετρικών σταθμών που καλύπτουν την περιοχή ενδιαφέροντος

-Μετάδοση σε πραγματικό χρόνο των δεδομένων ,παρακολούθηση της περιοχής ενδιαφέροντος με την αξιοποίηση Drones & αυτόματη ενημέρωση του Συστήματος

-Έγκαιρες ειδοποιήσεις για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων

-Εντοπισμός περιοχών με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων

-Διάρκεια & βαθμός επικινδυνότητας πλημμυρικών επεισοδίων

-Παρουσίαση χαρτών με την προσβασιμότητα σε περιοχές διαβαθμισμένου κινδύνου.

logo Perifereia Header BIG2

WEB-BASED PLATFORM FOR AUTOMATED EARLY INFORMATION OF THE PUBIC AND LOCAL AUTHORITIES ABOUT SEVERE WEATHER EVENTS
82740
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣ.
01-11-2019
31-10-2022
200.000,00€
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου αφορά στην ανάπτυξη &αδιάλειπτη λειτουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας έγκρισης ενημέρωσης & προειδοποίησης για έντονα καιρικά φαινόμενα στη γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου με τη χρήση ενός αλγόριθμου δορυφορικού εντοπισμού & βραχείας πρόγνωσης (nowcasting) δυνητικά επικίνδυνων νεφικών συστημάτων. Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα αποτελεί ένα καινοτόμο και αυτοματοποιημένο εργαλείο βασισμένο σε δορυφορικές παρατηρήσεις, αναπτυγμένο με τις πιο σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ)& προσαρμοσμένο στην έγκυρη, αναλυτική & αυτοματοποιημένη ενημέρωση των επιχειρήσεων,των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α), καθώς & του ευρέως κοινού της Ηπείρου.

Το Έργο αποσκοπεί σε τελικό στάδιο στην παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:

-           Παρακολούθηση & ενημέρωση σε πυκνή χρονική ανάλυση (τουλάχιστον 30-min) της εξελικτικής πορείας δυνητικά επικίνδυνων καιρικών φαινομένων τα οποία συνδέονται με την ανάπτυξη & εξέλιξη νεφικών συστημάτων

-           Βραχεία πρόγνωση (χρονική προέκταση στο μέλλον τουλάχιστον μιας ώρας) της εξελικτικής πορείας ακραίων καιρικών φαινομένων που προκαλούνται από την καταιγιδοφόρο δραστηριότητα μέσω της αυτοματοποιημένης ανάλυσης μετεωρολογικών δορυφορικών εικόνων

-           Οπτικοποιημένη πληροφορία δυνητικά επικίνδυνων νεφικών συστημάτων  (ένταση & διάρκεια φαινομένων)

-           Αυτοματοποιημένη προειδοποίηση (μέσω email ή/& SMS) για πιθανή εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων σε τελικούς χρήστες οι οποίοι θα είναι καταχωρημένοι στη βάση δεδομένων της διαδικτυακής πλατφόρμας

Ανάρτηση ενημερωτικών εκθέσεων αναφορών (2 φορές ετησίως), σχετικά με την εκδήλωση των ακραίων καιρικών φαινομένων σε ολόκληρο το γεωγραφικό διαμέρισμα της Ηπείρου.

 • Αναβάθμιση των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α Ηπείρου αναφορικά με την προστασία των υποδομών τους & τη βελτίωση στο συντονισμό επιχειρήσεων σε περιπτώσεις καταστροφών από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
 • Έγκυρη, αξιόπιστη & αυτοματοποιημένη προειδοποίηση μέσω email ή/& γραπτών μηνυμάτων (SMS) για τελικούς χρήστες όπως επιχειρήσεις τουριστικού & γεωργικού χαρακτήρα των οποίων οι υπηρεσίες & τα προϊόντα πλήττονται άμεσα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
 • Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος & συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ήπειρο μέσα από την έγκυρη πρόληψη, το σχεδιασμό & την υλοποίηση έργων υποδομής, καθώς επίσης &την ενημέρωση για την αντιμετώπιση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
 • Αξιοποίηση σύγχρονων & αυτοματοποιημένων πληροφοριακών εργαλείων για την τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ο.Τ.Α Ηπείρου.

logo Perifereia Header BIG2

Integrated monitoring system for the creation of time series, models and reports regarding floods in the city of Igoumenitsa
61210, 61211, 61212, 61213
ΒΑΡΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
01-07-2017
30-06-2019
310.334,20 €
Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Η Πράξη αποσκοπεί στην εφαρμογή και αξιολόγηση μίας ολοκληρωμένης λύσης για καταγραφή δεδομένων στάθμης και παροχής σε ρέματα και αγωγούς ομβρίων στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Ηγουμενίτσας και τη συσχέτιση των υδρολογικών πληροφοριών με την πράσινη υποδομή σε αστικό και περιαστικό επίπεδο.

Η πράξη αφορά την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού, την εγκατάσταση και συντήρηση του τηλεμετρικού δικτύου, τη μεθοδολογία μοντελοποίησης των ροών, μέτρησης και αξιοποίησης των πληροφοριών καθώς και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων και των ροών δεδομένων που θα προκύψουν.

Με την ολοκλήρωση της πράξης υπάρχουν διαθέσιμα:

1) Λειτουργικό δίκτυο τηλεμετρικών σταθμών υδρολογικών δεδομένων και διαδικτυακή εφαρμογή πρόσβασης στα σχετικά δεδομένα και πληροφορίες, καθώς και σύστημα ειδοποίησης για κίνδυνο υπερχείλισης ρεμάτων και αγωγών ομβρίων.

2) Υλικό τεκμηρίωσης σχετικά με την αρχική επιλογή θέσεων εγκατάστασης, την αξιολόγηση και την πιλοτική λειτουργία του συστήματος καθώς και πρωτόκολλα και εργαλεία παρακολούθησης, μέτρησης και προειδοποίησης.

3) Ορθοεικόνες, ψηφιακό μοντέλο επιφανείας και ψηφιακό μοντέλο εδάφους, μοντέλο και χάρτες πλημμυρικού κινδύνου της περιοχής μελέτης και προτάσεις για βέλτιστες θέσεις σταθμών μέτρησης.

4) Υλικό από τις εκδηλώσεις διάδοσης των αποτελεσμάτων.

Ενίσχυση της ικανότητας της Περιφέρειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών

Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης αναμένεται να παρέχει την αναγκαία τεκμηρίωση για τη μελέτη των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή της Ηγουμενίτσας με αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων μέσων με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της πολιτικής προστασία στην περιοχή εφαρμογής. Τα αποτελέσματα της προτεινόμενης πράξης αναμένεται να αξιοποιηθούν ως μοντέλο για την ανάπτυξη παρόμοιων εφαρμογών και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου αλλά και άλλων περιοχών.

logo Perifereia Header BIG2

61040
ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25-10-2017
08-02-2020
1.000.000,00 €
Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Το Φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση των σπουδών στα τμήματα του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου και περιλαμβάνει:

 

Α. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1. Σύστημα εγκεφαλικού ερεθισμού με νευροπλοήγηση (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ)

2. Ένα σύστημα HEAD IMPULSE TEST

3. Ένα σύστημα POSTUROGRAPHY (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΖΙΑΒΡΑ ΝΑΥΣΙΚΑ)

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ - EYE TRACKING (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ)

 

Β. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1.Πρόπλασμα νοσηλευτικής εκπαίδευσης

2.Ταμπλέτα προσομοίωσης

3.Πρόπλασμα – χέρι προσομοίωσης για την διαδικασία της μέτρησης, της μη επεμβατικής αρτηριακής πίεσης (NIBP)

 

Γ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1. Αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης μικροοργανισμών (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΚΟΥΦΟΣ Ι.)

2. Εργαστηριακή ρομποτική συσκευή για τον προσδιορισμό της κατανομής μεγέθους σωματιδίων του εδάφους (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι.)

3. Ρομποτικός αναλυτής για μέτρηση με ηλεκτρόδιο pH και EC σε δείγματα εδάφους (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι.)

4. Πειραματικό ελαιουργείο (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΝΟΣ Γ.)

 

Δ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.:

1. Υποδομή Ανάλυσης Σημάτων Συνεργατικών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (HyperMIMO).(ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ Κ.)

2. Σύστημα UAV

3. VIDEO TEST (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΟΥΜΕΝΗΣ Γ.)

4. Splicer Οπτικών Ινών

5. Σετ Εργαλείων Προετοιμασίας Οπτικών Ινών (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ)

6. Server

7. UPS

8. IP KVM Switch

9. Network Attached Storage (NAS)

10. Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης ή Ψηφιακός Σαρωτής Πλακιδίων (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΖΑΛΑΣΑ.)

 

Ε. ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση  

Η προμήθεια του προτεινόμενου εξοπλισμού έχει αναβαθμίσει σημαντικά την εκπαιδευτική διαδικασία, με αποτέλεσμα το επίπεδο των σπουδών των άμεσα ωφελούμενων φοιτητών να αναβαθμίζεται σημαντικά

logo Perifereia Header BIG2

UNIVERSITY OF IOANNINA LABORATORY EQUIPMENT
82176
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
12-12-2019
31-12-2020
3.100.000,00 €
Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει η απόκτηση Επιστημονικών Οργάνων, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων, Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού, Περιφερειακών Συσκευών και Λογισμικού, Οπτικοακουστικού Εξοπλισμού και Εποπτικών Μέσων καθώς και Επιστημονικών Εργαλείων, προκειμένου με την εγκατάσταση αυτών, να ενισχυθούν και να αναβαθμιστούν τα εργαστήρια και να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των παρακάτω Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

•Τμήμα Φιλολογίας

•Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

•Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

•Τμήμα Μαθηματικών

•Τμήμα Φυσικής

•Τμήμα Χημείας

•Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

•Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

•Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

•Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

•Τμήμα Ιατρικής

•Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

•Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Ενίσχυση και αναβάθμιση των εργαστήριων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τους.

Απόκτηση επιστημονικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών, οπτικοακουστικού εξοπλισμού, λογισμικού, επιστημονικών εργαλείων καθώς και λοιπού εξοπλισμού, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαστηρίων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

GAINING ACADEMIC TEACHING EXPERIENCE FOR YOUNG PHD SCIENTISTS AT THE UNIVERSITY OF IOANNINA 2018-2019
Κωδ. Έργου Επ. Ερ. 82387 Κωδ. MIS 5029877
Καθηγητής Ρίζος Ιωάννης
01-10-2018
31-12-2019
865.150,00 €
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Τομεακά ΕΠ, ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» - Τομέας Εκπαίδευσης, Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας (2018 - 2019)

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων σε επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 αντιστοιχούν συνολικά 65 θέσεις ωφελουμένων.
Σχετική Ιστοσελίδα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/2385-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-14368-2018

Στόχοι της Πράξης είναι οι ακόλουθοι:
• Η πρόσληψη Νέων Επιστημόνων Κατόχων Διδακτορικού, στους οποίους θα ανατεθεί η διδασκαλία μαθημάτων
• Η Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού

Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης είναι τα ακόλουθα:
• Η Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού
• Η Ολοκλήρωση διδασκαλίας μαθημάτων

GAINING ACADEMIC TEACHING EXPERIENCE FOR YOUNG PHD SCIENTISTS AT THE UNIVERSITY OF IOANNINA 2017-2018
Κωδ. Έργου Επ. Ερ. 82166 Κωδ. MIS 5008011
Καθηγητής Ρίζος Ιωάννης
01-10-2017
31-12-2018
368.000,00 €
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Τομεακά ΕΠ, ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» - Τομέας Εκπαίδευσης

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018, αντιστοιχούν συνολικά 80 θέσεις διδασκόντων.
Σχετικές Ιστοσελίδες Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/2049-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-12889-2017
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/2182-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-1423-2018

Στόχοι της Πράξης είναι οι ακόλουθοι:
• Η πρόσληψη Νέων Επιστημόνων Κατόχων Διδακτορικού, στους οποίους θα ανατεθεί η διδασκαλία μαθημάτων
• Η Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού

Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης είναι τα ακόλουθα:
• Η Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού
• Η Ολοκλήρωση διδασκαλίας μαθημάτων

GAINING ACADEMIC TEACHING EXPERIENCE FOR YOUNG PHD SCIENTISTS AT THE UNIVERSITY OF IOANNINA
Κωδ. Έργου Επ. Ερ. 82028 Κωδ. MIS 5001021
Καθηγητής Ρίζος Ιωάννης
01-10-2016
30-09-2017
306.807,68 €
Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Τομεακά ΕΠ, ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» - Τομέας Εκπαίδευσης

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017, αντιστοιχούν συνολικά 80 θέσεις διδασκόντων.
Σχετικές Ιστοσελίδες Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/1753-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-12957-2016
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/1910-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-3268-2017

Στόχοι της Πράξης είναι οι ακόλουθοι:
• Η πρόσληψη Νέων Επιστημόνων Κατόχων Διδακτορικού, στους οποίους θα ανατεθεί η διδασκαλία μαθημάτων
• Η Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού

Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης είναι τα ακόλουθα:
• Η Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού
• Η Ολοκλήρωση διδασκαλίας μαθημάτων