Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

STONE ART -"Ανάπτυξη του Θεματικού Πολιτιστικού Τουρισμού μέσω της Διαφύλαξης της Οικοδομικής Τέχνης της Πέτρας"
13-04-2021
28-04-2021
Architect / Ψηφιακή παραγωγή και έντυπη έκδοση (εικονογραφημένο άλμπουμ) του Πολιτιστικού Άτλαντα του έργου, ο οποίος θα περιέχει ιστορικά, κοινωνικά και πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής του έργου, σχετικά με την πέτρα χειροτεχνίας και διάφορα μνημεία. Εκπόνηση επιστημονικής έρευνας για την επιλογή σημαντικών μνημείων – παροχή όλων των υποστηρικτικών πληροφοριών - δημιουργία περιεχομένου – εκπόνηση εργασιών επεξεργασίας της έντυπης έκδοσης του Atlas....

STONE ART -"Ανάπτυξη του Θεματικού Πολιτιστικού Τουρισμού μέσω της Διαφύλαξης της Οικοδομικής Τέχνης της Πέτρας"
13-04-2021
28-04-2021
Architect / Επιστημονικό προσωπικό που θα πραγματοποιήσει έρευνα / εργασία για τον εμπλουτισμό του αποθετηρίου για την ελληνική πλευρά (συλλογή υλικού από την LB, ψηφιοποίηση του υλικού)....

STONE ART -"Ανάπτυξη του Θεματικού Πολιτιστικού Τουρισμού μέσω της Διαφύλαξης της Οικοδομικής Τέχνης της Πέτρας"
13-04-2021
28-04-2021
Architect / Επιστημονικό προσωπικό που θα επιμεληθεί την παραγωγή ενός εικονογραφημένου οδηγού, ο οποίος σχετίζεται με τον τρόπο που εφαρμόζονται οι πέτρινες παραδοσιακές τεχνικές στην κατασκευή μιας μικρής τοιχοποιίας....

STONE ART -"Ανάπτυξη του Θεματικού Πολιτιστικού Τουρισμού μέσω της Διαφύλαξης της Οικοδομικής Τέχνης της Πέτρας"
13-04-2021
28-04-2021
Βοηθός επεξεργασίας κειμένου/ Προσωπικό πλήρους απασχόλησης που θα εργαστεί στο έργο υποστηρικτικά στην επεξεργασία και επιμέλεια των κειμένων του εικονογραφημένου οδηγού, ο οποίος σχετίζεται με τον τρόπο που εφαρμόζονται οι πέτρινες παραδοσιακές τεχνικές στην κατασκευή μιας μικρής τοιχοποιίας....

STONE ART -"Ανάπτυξη του Θεματικού Πολιτιστικού Τουρισμού μέσω της Διαφύλαξης της Οικοδομικής Τέχνης της Πέτρας"
13-04-2021
28-04-2021
Project manager / Προσωπικό πλήρους απασχόλησης που θα εργαστεί στο έργο ως Διαχειριστής του έργου. Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν τη διοικητική παρακολούθηση καθώς και τη στρατηγική διαχείριση του έργου σε καθημερινή βάση....

Aνάπτυξη βιοδυναμικής στη διαχείριση υπολειμμάτων αμπελώνων και οινολάσπης για την παραγωγή βιοενεργού οργανικού λιπάσματος, το οποίο θα εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με μυκοριζικό μύκητα για τη βελτίωση της βιολογικής καλλιέργειας αμπέλου
12-04-2021
27-04-2021
Ένας (1) ερευνητής Γεωπόνος, Υποψήφιος διδάκτορας σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάτοχος ΜΔΕ ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο με αντικείμενο τη δημιουργία καινοτόμου μεθοδολογίας βιώσιμης καλλιέργειας φυτών, με βάση τις οινολάσπες από οινοποιήσεις γλεύκους βιολογικών σταφυλιών Ηπείρου σε συνδυασμό με εφαρμογή μυκοριζικού μύκητα καθώς και με την αξιολόγηση της μεθοδολογίας παραγωγής βιοενεργού οργανικού λιπάσματος και της εφαρμογής του σε συνδυασμό με μυκοριζικούς μύκητες ως μια βιώσιμη πρ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
12-04-2021
27-04-2021
Μελέτη μοριακών βιοδεικτών με προγνωστική και προβλεπτική αξία σε νεοπλάσματα....

Support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in peripheral, remote and sparsely populated areas with resilient heritage offers and place based investments in the Cultural and Creative Industries (SMARTiMONY)
12-04-2021
27-04-2021
Συμμετοχή στη διεξαγωγή επιτόπιας της Έρευνας και συνεντεύξεων με εκπροσώπους stakeholders, για θέματα αναφορικά με τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, καταγραφή και συλλογή ερωτηματολογίων και απαντήσεων από εκπροσώπους και επαγγελματίες του τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού. Επεξεργασία των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων και συνεισφορά στην δημιουργία έκθεσης με προτάσεις αναπτυξιακής πολιτικής για το σχεδιασμό και ανάπτυξη του κλάδου της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
12-04-2021
27-04-2021
Ταυτοποίηση νέων ογκογόνων κινασών στον καρκίνο του πνεύμονα και ανάπτυξη αντικαρκινικών θεραπειών. Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ταυτοποίηση νέων ειδικών πρωτεϊνικών κινασών ως βιομαρτύρων και στόχων αντικαρκινικών θεραπευτικών προσεγγίσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του NSCLC....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
09-04-2021
26-04-2021
Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΠΕ2 και ΠΕ3 με αντικείμενο τη λήψη, επεξεργασία και αποθήκευση βιολογικών δειγμάτων και επιδημιολογικές αναλύσεις....

FOODOMICS: ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
09-04-2021
26-04-2021
Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση, Συντονισμός. Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 2: Δικτύωση, Σύνδεση με Ενδιαφερόμενους Φορείς, Διάδοση-Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων. Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 6: Πρωτόκολλα 2: Πρωτεωμική. Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 9: Συνδυαστική ανάλυση "acrossomics", Βάσεις δεδομένων. Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 10: Εφαρμογή 1. Μελέτες για τη Βελτίωση της Θρεπτικής Αξίας, Ποιότητας, Ανάδειξη Ταυτότητας Τροφίμων. Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 11: Εφαρμογή 2....

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
08-04-2021
23-04-2021
Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6):Π6.1 Επίδειξη λειτουργίας διεπιφάνειας υποστήριξης λειτουργικοτήτων - ΘΗ ΙΣΥ δομής.                                                                                                   &nbs...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
08-04-2021
23-04-2021
Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών Δομών για ΘΗ ΙΣΥ.(ΕΕ2):          Λειτουργικότητες & Προδιαγραφές αυτόνομης Μη Καταστροφικής Αξιολόγησης (ΜΚΑ) σε περιβάλλον λειτουργίας.         2. Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6):         Επίδειξη λειτουργίας διεπιφάνειας υποστήριξης λειτουργικοτήτων - ΘΗ ΙΣΥ δομής....

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
08-04-2021
23-04-2021
Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6): Π6.1 Επίδειξη λειτουργίας διεπιφάνειας υποστήριξης λειτουργικοτήτων - ΘΗ ΙΣΥ δομής. Π6.2 Οριστικές κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού, εκτίμησης & πιστοποίησης λειτουργίας ΘΗ ΙΣΥ. ...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ IR-ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (DRONES)
08-04-2021
23-04-2021
Ολοκλήρωση συστήματος και πιλοτική λειτουργία (ΕΕ5): Εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα. Έκθεση αξιολόγησης συστήματος. ...

Καινοτόμες ζωοτροφές με άλευρα εντόμων, τα οποία θα εκτρέφονται σε υπόστρωμα εμπλουτισμένο με λειτουργικά συστατικά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας, για εκτρεφόμενες τσιπούρες, ορνίθια και χοιρίδια (InsectFeedAroma)
08-04-2021
23-04-2021
Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: 1) «ΕΕ1: Μελέτη και παραγωγή εντομάλευρων Ελληνικής προέλευσης, σε υπόστρωμα εμπλουτισμένο με αιθέρια έλαια αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών και έλαια πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα». 2) «ΕΕ2: Διερεύνηση της χρήσης σιτηρεσίων με προσθήκη δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων εμπλουτισμένου εντομάλευρου στις αποδόσεις εκτρεφόμενης τσιπούρας, κρεοπαραγωγών ορνιθίων και παχυνόμενων χοιριδίων». 3) «ΕΕ3: Διερεύνηση της επίδρασης των σιτηρεσίων με προσθήκη δύο...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
08-04-2021
23-04-2021
Καθορισμός απαιτήσεων, διαχείρισης βιομηχανικών πόρων, υπηρεσιών, κωδικοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών βιομηχανικής συντήρησης και υποστηρικτικές δράσεις, στις ενότητες του έργου που αφορούν: Ε1-Δημιουργία Τρισδιάστατου μοντέλου βιομηχανικών υποδομών & αλγορίθμου προσδιορισμού θέσης. Ε2-Κωδικοποίηση διαδικασιών βιομηχανικής συντήρησης και διαχείριση βιομηχανικών πόρων. Ε3-Εγκατάσταση βιομηχανικών αισθητήρων και λογισμικό αναγνώρισης βιομηχανικών πόρων. Ε4-Σύστημα βιομηχανική...

Aνάπτυξη βιοδυναμικής στη διαχείριση υπολειμμάτων αμπελώνων και οινολάσπης για την παραγωγή βιοενεργού οργανικού λιπάσματος, το οποίο θα εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με μυκοριζικό μύκητα για τη βελτίωση της βιολογικής καλλιέργειας αμπέλου
07-04-2021
22-04-2021
Ένας (1) Χημικός ή Περιβαλλοντολόγος υποψήφιος διδάκτορας σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάτοχος ΜΔΕ, ο οποίος θα ασχοληθεί με τον προσδιορισμό της χημικής σύστασης της ενζυμικά τροποποιημένης οινολάσπης και με την τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργητικών αποβλήτων βιολογικών αμπελώνων και οινολάσπης από οινοποίηση σταφυλιών. Ειδικότερα θα απασχοληθεί στα ΠΕ 1 και ΠΕ 4 με συμμετοχή στα παραδοτέα Π1.3 Έκθεση γ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
07-04-2021
22-04-2021
Ανάκτηση πρωτεϊνών και φυτικών ινών από όσπρια. Βελτιστοποίηση πράσινων διεργασιών εκχύλισης για ανάκτηση πρωτεϊνών από όσπρια και φυτικών ινών από φλούδες οσπρίων (συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ1)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
07-04-2021
22-04-2021
Παραγωγή πρωτεϊνών υψηλής διατροφικής σύστασης από εδώδιμα στελέχη βασιδιομυκήτων. Βελτιστοποίηση παραγωγής πρωτεϊνών από εδώδιμα στελέχη βασιδιομυκήτων σε βυθισμένες καλλιέργειες (συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ2). Τεχνοοικονομική ανάλυση και περιβαλλοντική αξιολόγηση των διεργασιών και προϊόντων. Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω ΑΚΖ, και τεχνοοικονομική αξιολόγηση των διεργασιών (συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ6). ...

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
06-04-2021
21-04-2021
1.       Η διεξαγωγή βιολογικών δοκιμασιών των νανουλϊκών και νανογαλακτωμάτων σε in vitro/in vivo συστήματα (συμμετοχή στο πακέτο εργασίας του έργου ΕΕ3: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ) 2.       Έλεγχος ολοκληρωμένου διαγνωσο-θεραπευτικού συστήματος (συμμετοχή στο πακέτο εργασίας του έργου ΕΕ5: ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)...

i-Thea - Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων και Χώρων ως Επώνυμος Προορισμός
06-04-2021
21-04-2021
Financial Manager: Existing full-time staff that will be working on the project as Financial Manager / Προσωπικό πλήρους απασχόλησης που θα εργαστεί στο έργο ως Οικονομικός Διευθυντής. Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν: διαχείριση των δραστηριοτήτων του εταίρου, συνεργασία & επικοινωνία με τους επικεφαλής και τους δικαιούχους του έργου, συνεισφορά στην έκθεση προόδου του έργου, συμμετοχή στις συναντήσεις & εκδηλώσεις του έργου κ.λπ., προετοιμασία του πίνακα δαπανών του δικαιούχου κ.λπ....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
05-04-2021
20-04-2021
Συμμετοχή στο πακέτο εργασίας ΠΕ4 με αντικείμενο τη συλλογή και ανάλυση δειγμάτων υγρής βιοψίας ασθενών με καρκίνο μαστού με αλληλούχιση επόμενης γενιάς....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
05-04-2021
20-04-2021
Εφαρμογή και ανάπτυξη νέων στατιστικών μεθόδων επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας και όγκου. Ειδικότερα, η ανάπτυξη μεθοδολογίας και η εφαρμογή στατιστικών μεθοδολογιών για την επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας και όγκου. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υποστήριξης των ερευνητικών ομάδων του προγράμματος αντικείμενο απασχόλησης είναι η υποστήριξη στον σχεδιασμό και στην ανάλυση εργαστηριακών πειραμάτων, προκλινικών δοκιμών, την μοντελοποίηση και ανάλυση των παραγόμ...

SEEK & GO: ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
05-04-2021
20-04-2021
Δοκιμή και αποτίμηση των υπηρεσιών και διορθωτικές παρεμβάσεις με στόχο τη βελτιστοποίηση (μέρος του Παραδοτέου Π5.1 Αποτίμηση απόδοσης της υπηρεσίας – Βελτιστοποίηση)....

SEEK & GO: ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
05-04-2021
20-04-2021
Σχεδιασμός και δοκιμές δομών δεδομένων και αλγορίθμων για δρομολόγηση (μέρος του Παραδοτέου Π2.1 Σχεδιασμός Υπηρεσίας - Αρχιτεκτονική Συστήματος)....

ΕΞΥΠΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
05-04-2021
20-04-2021
Υποστήριξη σε θέματα που αφορούν γλωσσικά ελλείματα σε αναπτυξιακές διαταραχές και διαδικασίες πρόληψης διάγνωσης και παρέμβασης και συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΕΕ4, ΕΕ10....

ΕΞΥΠΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
05-04-2021
20-04-2021
Υποστήριξη σε θέματα που αφορούν γλωσσικά ελλείματα σε αναπτυξιακές διαταραχές και διαδικασίες πρόληψης διάγνωσης και παρέμβασης και συμμετοχή στο πακέτο εργασίας ΕΕ4....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
01-04-2021
16-04-2021
Μελέτη των διαμεμβρανικών μεταφορέων νουκλεοσιδίων και/ή νουκλεοτιδικών βάσεων του ανθρώπινου μικροβιώματος που συνδέονται με την επαγωγή χημειοανθεκτικότητας έναντι του φαρμάκου gemcitabine....

i-Thea - Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων και Χώρων ως Επώνυμος Προορισμός
30-03-2021
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 13471/18-03-2021 έγγραφο του κ. Άγγελου Παπαγεωργίου με θέμα «Ακύρωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 1236/2021 που αφορά στη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου» εγκρίνει, απέχοντος του κ. Άγγελου Παπαγεωργίου, την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 1236/07-01-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, για τους λόγους πο...

Aνάπτυξη βιοδυναμικής στη διαχείριση υπολειμμάτων αμπελώνων και οινολάσπης για την παραγωγή βιοενεργού οργανικού λιπάσματος, το οποίο θα εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με μυκοριζικό μύκητα για τη βελτίωση της βιολογικής καλλιέργειας αμπέλου
29-03-2021
13-04-2021
Ένας (1) έμπειρος ερευνητής Βιολόγος μεταδιδάκτορας με ερευνητική και εργαστηριακή εμπειρία ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο με αντικείμενο τη δημιουργία καινοτόμου μεθοδολογίας βιώσιμης καλλιέργειας φυτών, με βάση τις οινολάσπες από οινοποιήσεις γλεύκους βιολογικών σταφυλιών Ηπείρου σε συνδυασμό με εφαρμογή μυκοριζικού μύκητα καθώς και με την αξιολόγηση της μεθοδολογίας παραγωγής βιοενεργού οργανικού λιπάσματος και της εφαρμογής του σε συνδυασμό με μυκοριζικούς μύκητες ως μια βιώσιμη πρακτική κ...

IN SILICO TRIALS FOR DRUG TRACING THE EFFECTS OF SARCOMERIC PROTEIN MUTATIONS LEADING TO FAMILIAL CARDIOMYOPATHY — SILICOFCM
26-03-2021
12-04-2021
Πακέτο εργασίας «WP7/ T7.3 Refinement» το οποίο σχετίζεται με την ανάπτυξη της πλατφόρμας τεχνολογίας νέφους για in-silico κλινικές δοκιμές....

IN SILICO TRIALS FOR DRUG TRACING THE EFFECTS OF SARCOMERIC PROTEIN MUTATIONS LEADING TO FAMILIAL CARDIOMYOPATHY — SILICOFCM
26-03-2021
12-04-2021
Παροχή εργασίας στο πακέτο εργασίας «WP8/ T8.4 Development report tool», πακέτο εργασίας «WP9/ T9.2 Connection to industry and external representation»....

ΈΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΦΟΡΕΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ (Smart Insole)
26-03-2021
12-04-2021
«ΕΕ4 Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και πιλοτικών εφαρμογών» «ΕΕ5 Ολοκλήρωση υποσυστημάτων και πειραματική επιβεβαίωση λειτουργίας»...

SEEK & GO: ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
26-03-2021
12-04-2021
Δοκιμή και αποτίμηση των υπηρεσιών και διορθωτικές παρεμβάσεις με στόχο τη βελτιστοποίηση (μέρος του Παραδοτέου Π5.1 Αποτίμηση απόδοσης της υπηρεσίας – Βελτιστοποίηση)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
24-03-2021
08-04-2021
Ταυτοποίηση νέων ογκογόνων κινασών στον καρκίνο του πνεύμονα και ανάπτυξη αντικαρκινικών θεραπειών. Αναμενόμενα αποτελέσματα: 1. Ταυτοποίηση νέων ειδικών πρωτεϊνικών κινασών ως βιομαρτύρων και στόχων αντικαρκινικών θεραπευτικών προσεγγίσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του NSCLC; 2. Διερεύνηση του μηχανισμού δράσης των νέων πρωτεϊνικών κινασών στην ανάπτυξη NSCLC;3. Ταυτοποίηση καθοδικών στόχων των κινασών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη NSCLC; 4. Βιοπληροφορική ανάλυση των ογκογόνων σηματο...

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ICT - FOODAWARE
24-03-2021
08-04-2021
Συμμετοχή στη σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών συλλογής δεδομένων και διασφάλισης επικοινωνίας με τους σταθμούς δεδομένων όπως οι μετεωρολογικοί σταθμοί συλλογής αγρομετεωρολογικών δεδομένων (ΕΕ3), συμμετοχή στη σχεδίαση και δημιουργία των τμημάτων του πληροφοριακού συστήματος και στην ανάπτυξη και παραμετροποίηση της εφαρμογής smartphone (ΕΕ4)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
23-03-2021
07-04-2021
ΠΕ.3-1: Μιτοχόνδρια και ο ρόλος τους στο ψυχολογικό στρες. Xειρισμός πειραματοζώων (πρωτόκολλα στρες, ανάλυση συμπεριφοράς, πρωτόκολλα φαρμακολογικής χορήγησης in vivo, συλλογή ιστού)....

Αύξηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και καινοτομικής ικανότητας της Σερβίας στον τομέα της μοντελοποίησης πολλαπλών κλιμάκων και της ιατρικής πληροφορικής στη βιοϊατρική μηχανική - SGABU
23-03-2021
07-04-2021
Πακέτο εργασίας «WP1/Task 1.3 Quality Assurance and Risk management», Πακέτο εργασίας «WP4/Task 4.2 Collaborative academic activities, Task 4.3 Collaborative industrial activities» και Πακέτο εργασίας «WP5/Task 5.3 Define the architecture of innovative computational platform, Task 5.4 Define protocols for communication and integration of models and solutions into innovative computational platform»....

Αύξηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και καινοτομικής ικανότητας της Σερβίας στον τομέα της μοντελοποίησης πολλαπλών κλιμάκων και της ιατρικής πληροφορικής στη βιοϊατρική μηχανική - SGABU
23-03-2021
07-04-2021
Πακέτο εργασίας «WP2/Task 2.2 Exploitation plan development.», Πακέτο εργασίας «WP5/Task 5.3 Define the architecture of innovative computational platform, Task 5.4 Define protocols for communication and integration of models and solutions into innovative computational platform» και Πακέτο εργασίας «WP6/Task 6.2 Collection of multiscale models and solutions for the Bioengineering computational platform....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ (ΣΤΕΝΤ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
23-03-2021
07-04-2021
«EE4- Ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου»....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ (ΣΤΕΝΤ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
23-03-2021
07-04-2021
«EE4- Ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου»....

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ (YESS)
23-03-2021
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 12448/10-03-2021 έγγραφο του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεώργιου Γκωλέτση με θέμα «Ανάκληση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με κωδικό Επ. Ερ. 82337» ομόφωνα εγκρίνει την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 7345/11-02-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, για τους λόγους που επικαλείται ο Επιστημονικά Υπεύθυνος στο με αρ. πρωτ. 12448/10-03-...

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
23-03-2021
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 12518/10-03-2021 έγγραφο της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας. Ιωάννας Τζουλάκη με θέμα «Αίτημα ανάκλησης της υπ’ αριθμόν 11444-05/03/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας» ομόφωνα εγκρίνει την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 11444/05-03-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, για τους λόγους που επικαλείται η Ε...

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
22-03-2021
06-04-2021
Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας 1 και 3 με αντικείμενο τη συσχέτιση ωμικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας με φαινότυπους σχετικούς με την υγιή γήρανση....

ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
22-03-2021
06-04-2021
Οργάνωση της διαδικασίας σχεδιασμού, και οργάνωση της μελέτης για την ανάλυση της αρχιτεκτονικής του συστήματος και οργάνωση της διαδικασίας περιγραφής των απαιτήσεων του συστήματος (ΠΕ1), οργάνωση της μονάδας διαχείρισης και λειτουργίας του ΚΕΕΠΗ και οργάνωση της μεθοδολογίας σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού (Software) και υλικού (Hardware) για εικονικά περιβάλλοντα και καθοδήγηση στη συγγραφή εκθέσεων πεπραγμένων (ΠΕ2), οργάνωση του σχεδιασμού και της διαδικασίας ανάπτυξη και δημιουργίας τη...

ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
22-03-2021
06-04-2021
Υποστήριξη της ομάδας έργου στην υλοποίηση της μελέτης για την αρχιτεκτονικής του συστήματος και στην ανάλυση και καταγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων και των τεχνικών προδιαγραφών (ΠΕ1), συμμετοχή στην μονάδας τεχνικής υποστήριξης και λειτουργίας του ΚΕΕΠΗ και συμμετοχή στο σχεδιασμό και ανάπτυξη λογισμικού (Software) και υλικού (Hardware), απαραίτητου λογισμικού /υλικού για την υλοποίηση του έργου- συγγραφή εκθέσεων πεπραγμένων (ΠΕ2), εύρεση υλικού για την επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του Κ...

MEGATRON: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ 3D ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
22-03-2021
06-04-2021
Σχεδιασμός και υλοποίηση ευφυών μεθόδων, Διαλειτουργικότητα και Διασύνδεση Συστημάτων, αξιολόγηση των μεθόδων σε πραγματικούς ασθενείς με χρήση μεθόδων ανάλυσης βάδισης: Σχεδιασμός Ευφυών Μεθόδων, Διαλειτουργικότητα και Διασύνδεση Συστημάτων. Επικουρικό έργο στην Υλοποίηση ευφυών μεθόδων εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς. Αξιολόγηση των μεθόδων σε Πραγματικούς Ασθενείς. ...

MEGATRON: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ 3D ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
22-03-2021
06-04-2021
Επεξεργασία σημάτων και εικόνων από ετερογενείς πηγές: Προδιαγραφές και αξιολόγηση συστήματος υπερυπολογιστή. Επεξεργασία Σημάτων και Εικόνων από ετερογενείς πηγές για τον παρακολούθηση. ασθενών με κινητικές διαταραχές. Εξαγωγή Χαρακτηριστικών και δεδομένων από τα σήματα. Αξιολόγηση των μεθόδων σε Πραγματικούς Ασθενείς. ...

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΖΥΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
19-03-2021
05-04-2021
Ενζυμικά καταλυόμενη σύνθεση προσθέτων τροφίμων (αρωμάτων και βελτιωτικών της γεύσης) υψηλής προστιθέμενης αξίας στο πλαίσιο του ΠΕ1: Εκμετάλλευση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων για παραγωγή προσθέτων τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Διαύγαση λευκών και ερυθρών οίνων με ελεγχόμενη επίδραση πρωτεολυτικών ενζύμων στο πλαίσιο του ΠΕ2: Διαύγαση λευκών και ερυθρών οίνων με χρήση πρωτεασών φυτικής προέλευσης. Συντονισμός, Διαχείριση και Οργάνωση της Υποδομής στο πλαίσιο του ΠΕ5: Συντονισμός, Δια...