Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

Εκμετάλλευση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων/παραπροϊόντων, φυτικών πρωτεασών και οινοποιητικών ζυμών για παραγωγή προϊόντων τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας
08-01-2019
23-01-2019
Ανεύρεση σχήματος οινοποιητικών ζυμών διαφόρων γενών, προς παραγωγή οίνων με βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο του ΠΕ3: Χρήση πολλαπλών συνδυασμών οινοποιητικών ζυμών προς παραγωγή οίνων με βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Διαύγαση λευκών και ερυθρών οίνων με ελεγχόμενη επίδραση πρωτεολυτικών ενζύμων στο πλαίσιο του ΠΕ4: Βιολογική αποδόμηση βιομηχανικών παραπροϊόντων μέσω χρήσης μικροοργανισμών προς παραγωγή βιομάζας και πρεβιοτικών ενώσεων Συντονισμός, Διαχείριση κα...

A multidisciplinary approach for the stratification of patients with carotid artery disease (TAXINOMISIS)
07-01-2019
22-01-2019
Ιdentification of biomarker profiles that distinguish symptomatic from asymptomatic patients, Characterization of disease endotypes for patient stratification, Computational model of plaque progression, (Task 2.2, Task 2.3, Task 3.1)...

A multidisciplinary approach for the stratification of patients with carotid artery disease (TAXINOMISIS)
07-01-2019
22-01-2019
Coordination of the prospective clinical study and data collection, Project Management and Administration (Task 5.3, Task 8.1)...

A multidisciplinary approach for the stratification of patients with carotid artery disease (TAXINOMISIS)
07-01-2019
22-01-2019
Stratification of symptomatic and asymptomatic patients from blood and plaque biomarkers, Integration of plaque molecular signatures with circulating biomarker profiles, imaging and clinical data, 3D carotid artery reconstruction and blood flow modeling for plaque progression (Task 2.2, Task 2.3, Task 3.1)...

mHealth Σύστημα για την Αυτοδιαχείριση του Διαβήτη Τύπου 1 βασιζόμενο στην Προσαρμοστική Μηχανική Μάθηση του Μεταβολισμού της Γλυκόζης (GlucoseML)
07-01-2019
22-01-2019
ΕΕ1-Εξατομικευμένη Προβλεπτική Μοντελοποίηση της Γλυκόζης στο Διαβήτη Τύπου 1, ΕΕ2- Ανάπτυξη Σύστηματος Τεχνητής Όρασης για τη Διατροφική Ανάλυση Γευμάτων, ΕΕ3- Σχεδίαση και Ανάπτυξη της ICT Υποδομής του GlucoseML....

HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjögren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy making — HarmonicSS
07-01-2019
22-01-2019
Integration, refinements and usability evaluation of big data mining services, Stratification model for classifying pSS patients (Task 5.7, Task 6.1)...

mHealth Σύστημα για την Αυτοδιαχείριση του Διαβήτη Τύπου 1 βασιζόμενο στην Προσαρμοστική Μηχανική Μάθηση του Μεταβολισμού της Γλυκόζης (GlucoseML)
07-01-2019
22-01-2019
ΕΕ1-Εξατομικευμένη Προβλεπτική Μοντελοποίηση της Γλυκόζης στο Διαβήτη Τύπου 1, ΕΕ2- Ανάπτυξη Σύστηματος Τεχνητής Όρασης για τη Διατροφική Ανάλυση Γευμάτων....

HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjögren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy making — HarmonicSS
07-01-2019
22-01-2019
Services integration, refinement and usability evaluation, Scenarios of unmet needs in primary Sjogren’s Syndrome (Task 5.7, Task 6.1, Task 6.2, Task 6.3)...

Αξιοποίηση της βιομηχανικής κάνναβης (Cannabis sativa l.) για την ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων φαρμακευτικών και κοσμετολογικών προϊόντων
07-01-2019
22-01-2019
Έλεγχος και ανάδειξη της φαρμακολογικής δράσης των καινοτόμων φυτικών εκχυλισμάτων βιομηχανικής κάνναβης, απομονωμένων ουσιών και κανναβέλαιου....

HOLOgrams for personalised virtual coaching and motivation in an ageing population with BALANCE disorders (HOLOBALANCE), EU Framework Program for Research and Innovation action H2020-SC1-2016-2017/H2020-SC1-2017-CNECT-1 / GA: 769574
07-01-2019
22-01-2019
WP1 – Task 1.3: technical and integration management, Task 1.6: gender equality monitoring, WP4 – Task 4.3: behavioral modeling, WP5 Task 5.2: user experience (acceptance and satisfaction) and feedback, WP6 – Task 6.2: retrospective data analysis....

Αξιοποίηση της βιομηχανικής κάνναβης (Cannabis sativa l.) για την ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων φαρμακευτικών και κοσμετολογικών προϊόντων
07-01-2019
22-01-2019
Προμήθεια πρώτης ύλης βιομηχανικής κάνναβης από συλλογή δειγμάτων καλλιεργειών διαφορετικών τοποθεσιών της χώρας και καλλιέργειας σε σύστημα βιολογικής γεωργίας. Εκχύλιση, απομόνωση και χαρακτηρισμός των δραστικών συστατικών της βιομηχανικής κάνναβης. Έλεγχος και ανάδειξη της φαρμακολογικής δράσης των καινοτόμων φυτικών εκχυλισμάτων βιομηχανικής κάνναβης, απομονωμένων ουσιών και κανναβέλαιου. Ανάπτυξη καινοτόμων συνθέσεων από τα εκχυλίσματα βιομηχανικής κάνναβης. Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων...

Αξιοποίηση της βιομηχανικής κάνναβης (Cannabis sativa l.) για την ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων φαρμακευτικών και κοσμετολογικών προϊόντων
07-01-2019
22-01-2019
Έλεγχος και ανάδειξη της φαρμακολογικής δράσης των καινοτόμων φυτικών εκχυλισμάτων βιομηχανικής κάνναβης, απομονωμένων ουσιών και κανναβέλαιου....

Αξιοποίηση του καρπού και του βλαστού του φραγκόσυκου στοχεύοντας σε καινοτόμες χρήσεις σε τρόφιμα
07-01-2019
22-01-2019
Ποιοτικός και ποσοτικός χαρακτηρισμός χρωστικών με τεχνικές HPLC, NMR και UV στις ενότητες εργασίας: ΕΕ1. Ξήρανση φραγκόσυκου ΕΕ2. Χρωστικές και ενθυλάκωση τους ΕΕ3. Αξιοποίηση αποβλήτων ΕΕ4. Ανάπτυξη μοντέλων-τροφίμων...

Q3D: Διασφάλιση Ποιότητας στην 3Δ Εκτύπωση
07-01-2019
22-01-2019
α) Επισκόπηση παραμέτρων και προβλημάτων τεχνολογιών 3Δ εκτύπωσης (μέρος του Παραδοτέου Π1.1: Παράμετροι επίδρασης 3Δ εκτύπωσης). β) Προσδιορισμός του τύπου των δεδομένων, του τρόπου αποθήκευσής τους και της διαδικασίας επεξεργασίας τους που θα καταγράφονται κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης (μέρος του παραδοτέου Π2.1: Προσδιορισμός δεδομένων μεγάλου όγκου)....

Προηγμένη τεχνολογία συγκομιδής Θερμοηλεκτρικής ενέργειας από Ιεραρχικά Σύνθετα Υλικά για τον αυτοτροφοδοτούμενο και αυτόνομο έλεγχο υγιούς λειτουργίας
07-01-2019
22-01-2019
Σχεδιασμός Χάρτη Δράσης: Καθορισμός Υλικών, Διεργασιών Απαιτήσεων & προϋποθέσεων....

Αξιοποίηση του καρπού και του βλαστού του φραγκόσυκου στοχεύοντας σε καινοτόμες χρήσεις σε τρόφιμα
07-01-2019
22-01-2019
Ποιοτικός και ποσοτικός χαρακτηρισμός χρωστικών με τεχνικές LC-MS/MS, HPLC και UV στις ενότητες εργασίας:   ΕΕ2. Χρωστικές και ενθυλάκωση τους ΕΕ3. Αξιοποίηση αποβλήτων ΕΕ4. Ανάπτυξη μοντέλων-τροφίμων ΕΕ5. Ανάπτυξη προϊόντων εμπορικής σύστασης & αξιολόγηση αποτελεσμάτων...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
21-12-2018
10-01-2019
D5.1.3, Testing, calibration and corrective D5.1.2, actions for the mise-en-scene of the interactive, artistic installations...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
21-12-2018
10-01-2019
D5.1.5, Overall testing and valorisation...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
21-12-2018
10-01-2019
D5.1.4, Overall connection of installations to the app and mapping database...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
21-12-2018
10-01-2019
D4.1.3, Calibration of pre-existing material and crowd sourced narratives and plot to space time specifications, in Greece...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
21-12-2018
10-01-2019
D5.1.2, Implementation and adaptation of Interactive, artistic installations in selected sites (Greece)...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
21-12-2018
10-01-2019
D4.1.2, Planning and selection of areas in Greece for implementation: Construction of cartographical narrative: ArtPlot in Map...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
21-12-2018
10-01-2019
D4.1.4, Competition and Workshop for the design of artistic, interactive, site specific installations to be selected for implementation...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
21-12-2018
10-01-2019
D3.1.5, Elementary schools' crowd sourcing workshops inquest for transgenerational, collective memory narratives (in Greece)    ...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
21-12-2018
10-01-2019
D4.1.1, Elaboration of collected material in Greece. Analysis of temporal and spatial characteristics of crowdsourcing stories...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
21-12-2018
10-01-2019
D3.1.1, Mapping Database setup: Collection and categorization of preexisting material, design of mapping layers...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
21-12-2018
10-01-2019
D2.1.4 Newsletters...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
21-12-2018
10-01-2019
D2.1.3 Public engagement: Presentation of PALIMPSEST in academic and educational contexts  ...

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
10-12-2018
07-01-2019
Αντικείμενο σύμβασης 1: συμμετοχή στο task 4.4.1, Organization of meetings in Universities/Research centers/startups communities Αντικείμενο σύμβασης 2: συμμετοχή στο task 4.4.3, Definition of Training path and organization of training sessions Αντικείμενο σύμβασης 3: συμμετοχή στο task 4.4.5, Participation and promotion of incubation services Αντικείμενο σύμβασης 4: συμμετοχή στο task 4.4.2, Selection of startups/business ideas Αντικείμενο σύμβασης 5: συμμετοχή στο task 5.4.3, Implementatio...

Ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και αυτοφυών οπωροφόρων δέντρων και θάμνων (EcoVariety)
06-12-2018
21-12-2018
Η συνεργασία αφορά συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 1 στο/α πακέτο/α εργασίας: 1.2: Έκθεση αποτελεσμάτων συλλογής ποικιλιών οπωροφόρων δένδρων (για την περιοχή της Ηπείρου) και 1.3: Έκθεση αποτελεσμάτων συλλογής αυτοφυών καρποφόρων φυτών (για την περιοχή της Ηπείρου)...

Ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και αυτοφυών οπωροφόρων δέντρων και θάμνων (EcoVariety)
06-12-2018
21-12-2018
Η συνεργασία αφορά συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 1 και 4 στο/α πακέτο/α εργασίας: 1.1: Έκθεση αποτελεσμάτων καταγεγραμμένων ποικιλιών, 1.2: Έκθεση αποτελεσμάτων και 4.5: Καλλιεργητικός Οδηγός για τις προτεινόμενες ποικιλίες οπωροφόρων δέντρων....

Visible Light Communications in Communications, Marketing, Transport, Logistics, Cultural and Tourist Industries - VIOLIN
06-12-2018
21-12-2018
Ανάλυση απαιτήσεων συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Αρχιτεκτονική του συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Σχεδίαση πλατφόρμας υποστήριξης του συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Υλοποίηση του λογισμικού του εξυπηρετητή και του λογισμικού των τελικών χρηστών. Διενέργεια δοκιμών του συστήματος και έκδοση προτύπου προϊόντος....

Earthquake disasters management integrated system – ERMIS
06-12-2018
21-12-2018
Συλλογή δεδομένων πεδίου και επεξεργασία αυτών για την αποτύπωση κατολισθητικών φαινομένων σε σχέση με τα είδη δασοκάλυψης....

Ολιστική Διαχείριση πόρων και εκτάκτων καταστάσεων σε αυτοκινητοδρόμους και Οδικές Σήραγγες μέσω ενός ολοκληρωμένου ευφυούς τεχνολογικού συστήματος.
06-12-2018
21-12-2018
Καθορισμός απαιτήσεων, σχεδιασμός και ολοκλήρωση υπηρεσιών συστήματος και πιλοτική λειτουργία, στις ενότητες του έργου που αφορούν: Σχεδιασμός και υλοποίηση της εφαρμογής Διαχείρισης πόρων και απεικόνισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης Κωδικοποίηση Ευρημάτων της Έρευνας σε θέματα ασφάλειας και εκπαίδευσης χρηστών μέσω κατάλληλου λογισμικού Σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσίας αναγνώρισης επικίνδυνων φορτίων και διασύνδεσης αυτής με το σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης (Incidentresponsesystem-tactica...

ΕΞΕΥΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ (EXPLORAL)
06-12-2018
21-12-2018
μέρος του Παραδοτέου D5.1.1: Design of all buttons, messages, navigation menus, and other interactive widgets. The interfaces should be user friendly, while it should encourage the user to navigate through the platform easily....

Αξιοποίηση του καρπού και του βλαστού του φραγκόσυκου στοχεύοντας σε καινοτόμες χρήσεις σε τρόφιμα
05-12-2018
20-12-2018
Ποιοτικός και ποσοτικός χαρακτηρισμός χρωστικών με σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές (LC-MS/MS) στις ενότητες εργασίας:   ΕΕ1. Ξήρανση φραγκόσυκου ΕΕ2. Χρωστικές και ενθυλάκωση τους ΕΕ3. Αξιοποίηση αποβλήτων ΕΕ4. Ανάπτυξη μοντέλων-τροφίμων ΕΕ5. Ανάπτυξη προϊόντων εμπορικής σύστασης & αξιολόγηση αποτελεσμάτων...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΝΑΝΟΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
05-12-2018
20-12-2018
-      Ανάπτυξη βιοκαταλυτικών εργαλείων και διεργασιών για τη στοχευμένη μετατροπή βιοδραστικών συστατικών προς υδροξυτυροσόλη και παράγωγά της (Βιοκαταλυόμενη παραγωγή υδροξυτυροσόλης και παραγώγων της από εκχυλίσματα φύλλων ελιάς, Χαρακτηρισμός της δομής, της αντιοξειδωτικής και αντιμικροβιακής δράσης των παραγώγων της υδροξυτυροσόλης) -      Οικονομοτεχνική μελέτη και Ανάλυση Κύκλου Ζωής (Ανάλυση Κύκλου Ζωής των προτεινόμενων μεθόδων ανάπτ...

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Εκπαίδευση επιμορφωτών Β' επιπέδου ΤΠΕ) - Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ως επιμορφωτών στις Φυσικές Επιστήμες και τις Κ
05-12-2018
20-12-2018
Γραμματειακή Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων...

Comparing effectiveness of self-management interventions in 4 high priority chronic diseases in Europe-COMPAR-EU
05-12-2018
20-12-2018
Διενέργεια μετα-αναλύσεων δικτύου και ανάπτυξης μεθοδολογίας για μετα-αναλύσεις δικτύου (WP5)...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΝΑΝΟΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
05-12-2018
20-12-2018
Ανάπτυξη συστημάτων νανοεγκλεισμού των βιοδραστικών ενώσεων και των παραγώγων τους....

Υποέργο 7: Σύνθεση και χαρτογράφηση με φασματοσκοπικές μεθόδους υψηλής ανάλυσης υλικών και δομών
05-12-2018
20-12-2018
«Φασματοσκοπική μελέτη προηγμένων υλικών και δομών»...

Comparing effectiveness of self-management interventions in 4 high priority chronic diseases in Europe-COMPAR-EU
05-12-2018
20-12-2018
Αντικείμενο κάθε μιας από τις δυο (2) συμβάσεις: Διενέργεια μετα –αναλύσεων δικτύου και ανάπτυξης μεθοδολογίας για μετα-αναλύσεις δικτύου (WP5)...

Υποέργο 7: Σύνθεση και χαρτογράφηση με φασματοσκοπικές μεθόδους υψηλής ανάλυσης υλικών και δομών
05-12-2018
20-12-2018
«Φασματοσκοπική μελέτη προηγμένων υλικών και δομών»...

Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών 2
05-12-2018
20-12-2018
«Πλατφόρμα δεδομένων και εφαρμογών τελικού χρήστη» και ειδικότερα «Σχεδίαση και υλοποίηση της πειραματικής και επιχειρησιακής σύνθεσης του συστήματος διαχείρισης δεδομένων και εφαρμογών.»...

Ευφυές Σύστημα Παρακολούθησης Εξωνοσοκομειακών Ασθενών κατά την Κινητική Αποκατάστασή τους στο Διαδικτυακό Νέφος
05-12-2018
20-12-2018
Καθορισμός απαιτήσεων χρηστών, προδιαγραφών και αρχιτεκτονικής συστήματος. Συλλογή και στατιστική ανάλυση απαιτήσεων χρηστών Καθορισμός προδιαγραφών του ευφυούς συστήματος Καθοδήγηση σχεδιασμού αρχιτεκτονικής του συστήματος. ...

Έξυπνο σύστημα παρακολούθησης της φυσιολογικής διαβίωσης ηλικιωμένων σε αστικές και αγροτικές περιοχές
05-12-2018
20-12-2018
«Ανάλυση δεδομένων και λήψη αποφάσεων» και ειδικότερα «Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος παράλληλης επεξεργασίας σημάτων πραγματικού χρόνου.»...

Ευφυής τηλεϊατρική πλατφόρμα για την αποκατάσταση κίνησης και ισορροπίας με χρήση Εικονικής Πραγματικότητας
05-12-2018
20-12-2018
Καθορισμός απαιτήσεων και αξιολόγηση συστήματος επαυξημένης εικονικής πραγματικότητας με χρήση μεθόδων ανάλυσης βάδισης. Συλλογή απαιτήσεων χρηστών Ιατρική καθοδήγηση στην υλοποίηση του ευφυούς συστήματος Ιατρική καθοδήγηση για την υλοποίηση των εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας Χρηστικότητα πλατφόρμας νέφους Αξιολόγηση ασθενών ...

Ευφυές Σύστημα Παρακολούθησης Εξωνοσοκομειακών Ασθενών κατά την Κινητική Αποκατάστασή τους στο Διαδικτυακό Νέφος»
05-12-2018
20-12-2018
Καθορισμός απαιτήσεων και αξιολόγηση συστήματος επαυξημένης εικονικής πραγματικότητας με χρήση μεθόδων ανάλυσης βάδισης. Συλλογή απαιτήσεων χρηστών Ιατρική καθοδήγηση στην υλοποίηση του ευφυούς συστήματος Ιατρική καθοδήγηση για την υλοποίηση της φορέσιμης συσκευής ανάλυσης και καταγραφής σημάτων κίνησης ...

Ευφυής τηλεϊατρική πλατφόρμα για την αποκατάσταση κίνησης και ισορροπίας με χρήση Εικονικής Πραγματικότητας
05-12-2018
20-12-2018
Καθορισμός απαιτήσεων και αξιολόγηση συστήματος επαυξημένης εικονικής πραγματικότητας με χρήση μεθόδων ανάλυσης βάδισης. Στατιστική ανάλυση απαιτήσεων χρηστών Επικουρικό έργο στην υλοποίηση του ευφυούς συστήματος Ιατρική καθοδήγηση για την υλοποίηση της φορέσιμης συσκευής και της χωροθέτησης των αισθητήρων Ιατρική καθοδήγηση για την υλοποίηση της πλατφόρμας νέφους Αξιολόγηση ασθενών ...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
04-12-2018
19-12-2018
Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών Δομών για ΘΗ εφαρμογές. Παρασκευή ΘΗ ΙΣΥ σε επίπεδο ινών, δεσμίδων & υφασμάτων, Αρχιτεκτονική πολύστρωτων ΘΗ ΙΣΥ - Ανθεκτικότητα & ΘΗ απόδοση υπό μηχανικές & Περιβαλλοντικές καταπονήσεις, Λειτουργικότητες & Προδιαγραφές αυτόνομης ΜΚΑ σε περιβάλλον λειτουργίας ...