Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

ΕΞΥΠΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
05-04-2021
20-04-2021
Υποστήριξη σε θέματα που αφορούν γλωσσικά ελλείματα σε αναπτυξιακές διαταραχές και διαδικασίες πρόληψης διάγνωσης και παρέμβασης και συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΕΕ4, ΕΕ10....

ΕΞΥΠΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
05-04-2021
20-04-2021
Υποστήριξη σε θέματα που αφορούν γλωσσικά ελλείματα σε αναπτυξιακές διαταραχές και διαδικασίες πρόληψης διάγνωσης και παρέμβασης και συμμετοχή στο πακέτο εργασίας ΕΕ4....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
01-04-2021
16-04-2021
Μελέτη των διαμεμβρανικών μεταφορέων νουκλεοσιδίων και/ή νουκλεοτιδικών βάσεων του ανθρώπινου μικροβιώματος που συνδέονται με την επαγωγή χημειοανθεκτικότητας έναντι του φαρμάκου gemcitabine....

i-Thea - Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων και Χώρων ως Επώνυμος Προορισμός
30-03-2021
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 13471/18-03-2021 έγγραφο του κ. Άγγελου Παπαγεωργίου με θέμα «Ακύρωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 1236/2021 που αφορά στη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου» εγκρίνει, απέχοντος του κ. Άγγελου Παπαγεωργίου, την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 1236/07-01-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, για τους λόγους πο...

Aνάπτυξη βιοδυναμικής στη διαχείριση υπολειμμάτων αμπελώνων και οινολάσπης για την παραγωγή βιοενεργού οργανικού λιπάσματος, το οποίο θα εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με μυκοριζικό μύκητα για τη βελτίωση της βιολογικής καλλιέργειας αμπέλου
29-03-2021
13-04-2021
Ένας (1) έμπειρος ερευνητής Βιολόγος μεταδιδάκτορας με ερευνητική και εργαστηριακή εμπειρία ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο με αντικείμενο τη δημιουργία καινοτόμου μεθοδολογίας βιώσιμης καλλιέργειας φυτών, με βάση τις οινολάσπες από οινοποιήσεις γλεύκους βιολογικών σταφυλιών Ηπείρου σε συνδυασμό με εφαρμογή μυκοριζικού μύκητα καθώς και με την αξιολόγηση της μεθοδολογίας παραγωγής βιοενεργού οργανικού λιπάσματος και της εφαρμογής του σε συνδυασμό με μυκοριζικούς μύκητες ως μια βιώσιμη πρακτική κ...

IN SILICO TRIALS FOR DRUG TRACING THE EFFECTS OF SARCOMERIC PROTEIN MUTATIONS LEADING TO FAMILIAL CARDIOMYOPATHY — SILICOFCM
26-03-2021
12-04-2021
Πακέτο εργασίας «WP7/ T7.3 Refinement» το οποίο σχετίζεται με την ανάπτυξη της πλατφόρμας τεχνολογίας νέφους για in-silico κλινικές δοκιμές....

IN SILICO TRIALS FOR DRUG TRACING THE EFFECTS OF SARCOMERIC PROTEIN MUTATIONS LEADING TO FAMILIAL CARDIOMYOPATHY — SILICOFCM
26-03-2021
12-04-2021
Παροχή εργασίας στο πακέτο εργασίας «WP8/ T8.4 Development report tool», πακέτο εργασίας «WP9/ T9.2 Connection to industry and external representation»....

ΈΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΦΟΡΕΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ (Smart Insole)
26-03-2021
12-04-2021
«ΕΕ4 Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και πιλοτικών εφαρμογών» «ΕΕ5 Ολοκλήρωση υποσυστημάτων και πειραματική επιβεβαίωση λειτουργίας»...

SEEK & GO: ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
26-03-2021
12-04-2021
Δοκιμή και αποτίμηση των υπηρεσιών και διορθωτικές παρεμβάσεις με στόχο τη βελτιστοποίηση (μέρος του Παραδοτέου Π5.1 Αποτίμηση απόδοσης της υπηρεσίας – Βελτιστοποίηση)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
24-03-2021
08-04-2021
Ταυτοποίηση νέων ογκογόνων κινασών στον καρκίνο του πνεύμονα και ανάπτυξη αντικαρκινικών θεραπειών. Αναμενόμενα αποτελέσματα: 1. Ταυτοποίηση νέων ειδικών πρωτεϊνικών κινασών ως βιομαρτύρων και στόχων αντικαρκινικών θεραπευτικών προσεγγίσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του NSCLC; 2. Διερεύνηση του μηχανισμού δράσης των νέων πρωτεϊνικών κινασών στην ανάπτυξη NSCLC;3. Ταυτοποίηση καθοδικών στόχων των κινασών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη NSCLC; 4. Βιοπληροφορική ανάλυση των ογκογόνων σηματο...

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ICT - FOODAWARE
24-03-2021
08-04-2021
Συμμετοχή στη σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών συλλογής δεδομένων και διασφάλισης επικοινωνίας με τους σταθμούς δεδομένων όπως οι μετεωρολογικοί σταθμοί συλλογής αγρομετεωρολογικών δεδομένων (ΕΕ3), συμμετοχή στη σχεδίαση και δημιουργία των τμημάτων του πληροφοριακού συστήματος και στην ανάπτυξη και παραμετροποίηση της εφαρμογής smartphone (ΕΕ4)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
23-03-2021
07-04-2021
ΠΕ.3-1: Μιτοχόνδρια και ο ρόλος τους στο ψυχολογικό στρες. Xειρισμός πειραματοζώων (πρωτόκολλα στρες, ανάλυση συμπεριφοράς, πρωτόκολλα φαρμακολογικής χορήγησης in vivo, συλλογή ιστού)....

Αύξηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και καινοτομικής ικανότητας της Σερβίας στον τομέα της μοντελοποίησης πολλαπλών κλιμάκων και της ιατρικής πληροφορικής στη βιοϊατρική μηχανική - SGABU
23-03-2021
07-04-2021
Πακέτο εργασίας «WP1/Task 1.3 Quality Assurance and Risk management», Πακέτο εργασίας «WP4/Task 4.2 Collaborative academic activities, Task 4.3 Collaborative industrial activities» και Πακέτο εργασίας «WP5/Task 5.3 Define the architecture of innovative computational platform, Task 5.4 Define protocols for communication and integration of models and solutions into innovative computational platform»....

Αύξηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και καινοτομικής ικανότητας της Σερβίας στον τομέα της μοντελοποίησης πολλαπλών κλιμάκων και της ιατρικής πληροφορικής στη βιοϊατρική μηχανική - SGABU
23-03-2021
07-04-2021
Πακέτο εργασίας «WP2/Task 2.2 Exploitation plan development.», Πακέτο εργασίας «WP5/Task 5.3 Define the architecture of innovative computational platform, Task 5.4 Define protocols for communication and integration of models and solutions into innovative computational platform» και Πακέτο εργασίας «WP6/Task 6.2 Collection of multiscale models and solutions for the Bioengineering computational platform....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ (ΣΤΕΝΤ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
23-03-2021
07-04-2021
«EE4- Ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου»....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ (ΣΤΕΝΤ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
23-03-2021
07-04-2021
«EE4- Ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου»....

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ (YESS)
23-03-2021
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 12448/10-03-2021 έγγραφο του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεώργιου Γκωλέτση με θέμα «Ανάκληση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με κωδικό Επ. Ερ. 82337» ομόφωνα εγκρίνει την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 7345/11-02-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, για τους λόγους που επικαλείται ο Επιστημονικά Υπεύθυνος στο με αρ. πρωτ. 12448/10-03-...

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
23-03-2021
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 12518/10-03-2021 έγγραφο της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας. Ιωάννας Τζουλάκη με θέμα «Αίτημα ανάκλησης της υπ’ αριθμόν 11444-05/03/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας» ομόφωνα εγκρίνει την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 11444/05-03-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, για τους λόγους που επικαλείται η Ε...

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
22-03-2021
06-04-2021
Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας 1 και 3 με αντικείμενο τη συσχέτιση ωμικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας με φαινότυπους σχετικούς με την υγιή γήρανση....

ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
22-03-2021
06-04-2021
Οργάνωση της διαδικασίας σχεδιασμού, και οργάνωση της μελέτης για την ανάλυση της αρχιτεκτονικής του συστήματος και οργάνωση της διαδικασίας περιγραφής των απαιτήσεων του συστήματος (ΠΕ1), οργάνωση της μονάδας διαχείρισης και λειτουργίας του ΚΕΕΠΗ και οργάνωση της μεθοδολογίας σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού (Software) και υλικού (Hardware) για εικονικά περιβάλλοντα και καθοδήγηση στη συγγραφή εκθέσεων πεπραγμένων (ΠΕ2), οργάνωση του σχεδιασμού και της διαδικασίας ανάπτυξη και δημιουργίας τη...

ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
22-03-2021
06-04-2021
Υποστήριξη της ομάδας έργου στην υλοποίηση της μελέτης για την αρχιτεκτονικής του συστήματος και στην ανάλυση και καταγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων και των τεχνικών προδιαγραφών (ΠΕ1), συμμετοχή στην μονάδας τεχνικής υποστήριξης και λειτουργίας του ΚΕΕΠΗ και συμμετοχή στο σχεδιασμό και ανάπτυξη λογισμικού (Software) και υλικού (Hardware), απαραίτητου λογισμικού /υλικού για την υλοποίηση του έργου- συγγραφή εκθέσεων πεπραγμένων (ΠΕ2), εύρεση υλικού για την επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του Κ...

MEGATRON: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ 3D ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
22-03-2021
06-04-2021
Σχεδιασμός και υλοποίηση ευφυών μεθόδων, Διαλειτουργικότητα και Διασύνδεση Συστημάτων, αξιολόγηση των μεθόδων σε πραγματικούς ασθενείς με χρήση μεθόδων ανάλυσης βάδισης: Σχεδιασμός Ευφυών Μεθόδων, Διαλειτουργικότητα και Διασύνδεση Συστημάτων. Επικουρικό έργο στην Υλοποίηση ευφυών μεθόδων εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς. Αξιολόγηση των μεθόδων σε Πραγματικούς Ασθενείς. ...

MEGATRON: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ 3D ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
22-03-2021
06-04-2021
Επεξεργασία σημάτων και εικόνων από ετερογενείς πηγές: Προδιαγραφές και αξιολόγηση συστήματος υπερυπολογιστή. Επεξεργασία Σημάτων και Εικόνων από ετερογενείς πηγές για τον παρακολούθηση. ασθενών με κινητικές διαταραχές. Εξαγωγή Χαρακτηριστικών και δεδομένων από τα σήματα. Αξιολόγηση των μεθόδων σε Πραγματικούς Ασθενείς. ...

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΖΥΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
19-03-2021
05-04-2021
Ενζυμικά καταλυόμενη σύνθεση προσθέτων τροφίμων (αρωμάτων και βελτιωτικών της γεύσης) υψηλής προστιθέμενης αξίας στο πλαίσιο του ΠΕ1: Εκμετάλλευση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων για παραγωγή προσθέτων τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Διαύγαση λευκών και ερυθρών οίνων με ελεγχόμενη επίδραση πρωτεολυτικών ενζύμων στο πλαίσιο του ΠΕ2: Διαύγαση λευκών και ερυθρών οίνων με χρήση πρωτεασών φυτικής προέλευσης. Συντονισμός, Διαχείριση και Οργάνωση της Υποδομής στο πλαίσιο του ΠΕ5: Συντονισμός, Δια...

ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ - PD_PAL
19-03-2021
05-04-2021
Πακέτο εργασίας «WP4, T4.2 – Massive open online course (MOOC) για την παρηγορητική/ανακουφιστική φροντίδα ασθενών με την νόσο του Πάρκινσον»....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
19-03-2021
05-04-2021
Υποστήριξη της Μονάδας Ανάλυσης Βιομοριακών Αλληλεπιδράσεων....

embeddiNg kEts and Work based learning into MEchaTROnic profile (NEW METRO)
19-03-2021
05-04-2021
Συμμετοχή στην εφαρμογή και αξιολόγηση του διακρατικού μαθησιακού μοντέλου για θέματα μηχανοτρονικής, συμμετοχή στον έλεγχο λειτουργίας της πιλοτικής εφαρμογής και την οργάνωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και μαθήματων (επιπέδου 5) για θέματα μηχανοτρονικής (WP5)....

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - RecomARhotel
18-03-2021
02-03-2021
«Συμμετοχή στην εκπόνηση τεχνικής έκθεση και μελέτης σκοπιμότητας για την ανάλυση των απαιτήσεων του Πληροφοριακού Συστήματος και στην Ανάλυση Σκοπιμότητας για τον σχεδιασμό ολοκληρωμένου και καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης του συστήματος συστάσεων για το ξενοδοχείο (ΠΕ2). Συμμετοχή στην ομάδα συλλογής, καταγραφής, ανάλυσης διαδικασιών και επεξεργασίας των δεδομένων και στον σχεδιασμό και υλοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας και στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήμ...

SEEK & GO: ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
18-03-2021
02-04-2021
Μέρος του Παραδοτέου Π5.1: Αποτίμηση απόδοσης της υπηρεσίας – Βελτιστοποίηση....

SEEK & GO: ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
18-03-2021
02-04-2021
α) μέρος του Παραδοτέου Π3.1 Διεπαφές για τελικούς χρήστες. β) μέρος του Παραδοτέου Π3.2 Διεπαφές για χρήστες φορητών συσκευών....

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - EUKREAS
18-03-2021
02-04-2021
Συμμετοχή στη ολοκλήρωση της ανάπτυξης λογισμικού για εφαρμογές  φορητών συσκευών και ολοκλήρωση της διασύνδεσης των διαδικτυακών εφαρμογών με την πλατφόρμα cloud (ΠΕ2). Συμμετοχή στην ολοκλήρωση της ανάπτυξη και υλοποίησης των υπηρεσιών ιστού και διαδικτυακών υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων (ΠΕ3). Σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας ενημέρωσης και υποστήριξη των δοκιμών του συστήματος (ΠΕ4)....

Διερεύνηση καινοτόμων στρατηγικών διατροφής με βάση τα βότανα, ώστε να μειωθεί η χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην παραγωγή του χοιρινού και ορνίθειου κρέατος με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιδράσεις
18-03-2021
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 11486/04-03-2021 έγγραφο του κ. Ιωάννη Σκούφου με θέμα «Αίτημα ακύρωσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 7881/2021 για το έργο 61291 «GREENPRO»» ομόφωνα εγκρίνει την ανάκληση της 7881/16-02-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, για τους λόγους που επικαλείται ο Επιστημονικά Υπεύθυνος στο με αρ. πρωτ. 11486/04-03-2021 έγγραφό του....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
17-03-2021
01-04-2021
Διεπιστημονική προσέγγιση/Αξιοποίηση Αντικειμένων Εξαιρετικής Πολιτισμικής Αξίας, Δ. Οργανολογία 3D scanner και υπολογιστών. Ανάλυση, μελέτη και αποτύπωση της μορφολογίας-δομής αντικειμένων, κατασκευών, δομημένων χώρων Πολιτισμικής Κληρονομιάς, και μεταγραφή της σε ψηφιακά επεξεργάσιμα αρχεία CAD ή άλλων σχεδιαστικών προγραμμάτων υπολογιστή, με στόχο την εικαστική ερμηνεία και ανάπλασή τους, ώστε να μπορούν να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα ψηφιακά σενάρια αφήγησης....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
17-03-2021
01-04-2021
(α) έρευνα για την ανάπτυξη μοντέλου μετασχηματισμού των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν και (β) επικοινωνία της επιστήμης/διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και εμπλουτισμός της εμπειρίας – ίδρυση σταθμών ενημέρωσης – προβολής – διάχυσης – σεμινάρια – επιμορφωτικές δράσεις....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
17-03-2021
01-04-2021
(α) έρευνα σε υλικά, μνημεία, μουσεία και άυλα στοιχεία πολιτισμού που σχετίζονται με τα υλικά και ακολουθούν τα υδάτινα οικοσυστήματα (δρόμοι του νερού – γεφύρια –οικισμοί κ.ά.) /κεφαλαιοποίηση μελετών και (β) έρευνα σε υδάτινα περιβάλλοντα εξαιρετικής σπουδαιότητας για την Ήπειρο (λίμνες – ποτάμια κ.ά.). Έρευνα στην αλληλεπίδραση των αειφορικών τρόπων διαχείρισης των υδάτινων οικοσυστημάτων με την αειφορική χρήση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ιστορικά ή (επανα)χρησιμοποιούνται στην τοπική κο...

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
16-03-2021
31-03-2021
Υπεύθυνος/η για το περιεχόμενο και την οργάνωση των πληροφοριών που θα διαχέονται στα Κοινωνικά Δίκτυα του έργου, αξιοποίηση προηγμένων τεχνικών προώθησης με βάση τη σημασιολογία των πληροφοριών, για την στρατηγική προώθηση του έργου αλλά και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος δράσης και αλληλεπίδρασης των ενδιαφερόμενων μελών (stakeholders), Διοργάνωση δύο (2) περιηγήσεων σε επιλεγμένα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην Άρτα που θα απευθύνονται σε εκπροσώπους ΜΜΕ (WP2). Στα πλαίσια υλοποίησης...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
16-03-2021
31-03-2021
Υποστήριξη συντονισμού υλοποίησης έργου με προετοιμασία των εντύπων προσλήψεων και πληρωμών προσωπικού, εντύπων άλλων δράσεων και εξόδων, παρακολούθηση προϋπολογισμού, επικοινωνία με την συντονιστική επιτροπή και τις υπηρεσίες υλοποίησης του έργου, προγραμματισμό δράσεων προβολής....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
16-03-2021
31-03-2021
Ασφαλής διαμοιρασμός επιστημονικών συνόλων δεδομένων, φιλοξενία υπολογιστικών υπηρεσιών φορέων και ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας....

ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΖΩΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΜΥΣ FMR1 KO
12-03-2021
29-03-2021
Προκλινικός συμπεριφορικός και νευροβιολογικός διαφυλικός ενδοφαινότυπος αυτισμού, στον επίμυ Fmr1KO: ανασχετική δράση κανναβινοειδών (εκχύλισμα κάνναβης, κανναβιδιόλη, ριμοναμπάντη)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
12-03-2021
29-03-2021
Ανάλυση δικτύων πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων κομβικών μορίων του αναπτυξιακού μονοπατιού Hedgehog με αναδιοργανωτές της χρωματίνης....

Aνάπτυξη βιοδυναμικής στη διαχείριση υπολειμμάτων αμπελώνων και οινολάσπης για την παραγωγή βιοενεργού οργανικού λιπάσματος, το οποίο θα εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με μυκοριζικό μύκητα για τη βελτίωση της βιολογικής καλλιέργειας αμπέλου
10-03-2021
26-03-2021
Ένας (1) Βιολόγος ή Χημικός ή Βιοτεχνολόγος, υποψήφιος διδάκτορας σε τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με MSc και εμπειρία στην ενζυμική τεχνολογία και την ανάπτυξη βιοκαταλυτικών διεργασιών, ο οποίος θα ασχοληθεί με την παρασκευή οινολάσπης απαλλαγμένης φαινολικών συστατικών και με την τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργητικών αποβλήτων βιολογικών αμπελώνων και οινολάσπης από οινοποίηση σταφυλών (αμπέλου) βιολογική...

Aνάπτυξη βιοδυναμικής στη διαχείριση υπολειμμάτων αμπελώνων και οινολάσπης για την παραγωγή βιοενεργού οργανικού λιπάσματος, το οποίο θα εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με μυκοριζικό μύκητα για τη βελτίωση της βιολογικής καλλιέργειας αμπέλου
10-03-2021
26-03-2021
Ένας (1) Βιολόγος ή Χημικός ή Βιοτεχνολόγος, υποψήφιος διδάκτορας σε τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με MSc και εμπειρία στην ενζυμική τεχνολογία και την ανάπτυξη βιοκαταλυτικών διεργασιών, ο οποίος θα ασχοληθεί με την παρασκευή οινολάσπης απαλλαγμένης φαινολικών συστατικών και με την τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργητικών αποβλήτων βιολογικών αμπελώνων και οινολάσπης από οινοποίηση σταφυλών (αμπέλου) βιολογική...

ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
10-03-2021
26-03-2021
1. Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών ΘΗ Ενισχυτικών Δομών (ΕΕ2): Μέθοδοι, τεχνικές και πρωτόκολλα χημικής τροποποίησης & νανοεπικαλύψεων ινών άνθρακα. ΘΗ χαρακτηρισμός ινών άνθρακα και βελτιστοποίηση ΘΗ συμπεριφοράς. 2. Υλικά με βάση το τσιμέντο: Αξιολόγηση ΘΗ συμπεριφοράς-λειτουργικότητας, μηχανικών ιδιοτήτων (ΕΕ3): Μέθοδοι τροποποίησης τσιμεντόπαστας με νανοϋλικά και Χαρακτηρισμός Τεχνολογία παρασκευής ΝΑΝΟ-ΙΣΤ, ΘΗ & ηλεκτρικές ιδιότητες και Μηχ...

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
09-03-2021
24-03-2021
Αλληλεπίδραση δεσμών laser με την ύλη....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
09-03-2021
24-03-2021
Διαμεμβρανικές πρωτεΐνες LPPR και νευρωνική διαφοροποίηση και ανάπτυξη στο ΚΝΣ....

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
08-03-2021
23-03-2021
Σμμετοχή στο task 03.2. Pilot experimentation και στο task 06.1. HEIs- Company partnerships....

ΕΞΥΠΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
08-03-2021
23-03-2021
Υποστήριξη σε θέματα που αφορούν γλωσσικά ελλείματα σε αναπτυξιακές διαταραχές και διαδικασίες πρόληψης διάγνωσης και παρέμβασης και συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΕΕ4, ΕΕ10....

ΕΞΥΠΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
08-03-2021
23-03-2021
Υποστήριξη σε θέματα που αφορούν γλωσσικά ελλείματα σε αναπτυξιακές διαταραχές και διαδικασίες πρόληψης διάγνωσης και παρέμβασης και συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΕΕ4, ΕΕ10....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
06-03-2021
22-03-2021
Μελέτη γονιδίων που συσχετίζονται με διαταραχές λόγου και κροσσοπάθειες. Διαχωρισμός κυτταρικών πληθυσμών περιφερικού αίματος και ανάλυση βιοδεικτών  που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκαιρη διάγνωση....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
06-03-2021
22-03-2021
Μελέτη του γενετικού και επιγενετικού προφιλ ατόμων με διαταραχές λόγου πριν και μετά την λογοθεραπευτική παρέμβαση. Ανάλυση πιθανών βιοδεικτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκαιρη διάγνωση....