Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Δημόσια διαβούλευση για την οριστικοποίηση του σχεδίου του τεύχους της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Υπηρεσιών «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΆΡΤΗΣ “Ο ΣΚΟΥΦΑΣ”»
10-05-2021
Επίκ. Καθηγήτρια κ. Βασιλική Λιάγκου (2681050234)
«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΆΡΤΗΣ “Ο ΣΚΟΥΦΑΣ”»
ΑΠΟ 11-05-2021 ΕΩΣ 26-05-2021

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Υπηρεσιών «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΆΡΤΗΣ “Ο ΣΚΟΥΦΑΣ”», συνολικού προϋπολογισμού 534.688,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΆΡΤΗΣ “Ο ΣΚΟΥΦΑΣ”» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 10/02/2021 (Α.Π.: 200) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 03_ΕΠΑΝΕΚ (Α/Α ΟΠΣ 4695) ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Π): «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ» ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01Σ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ)».

Παρακαλείται κάθε ενδιαφερόμενος να διατυπώσει τις προτάσεις / παρατηρήσεις του και να τις γνωστοποιήσει στην υπηρεσία μας είτε α) μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα http://www.promitheus.gov.gr ή β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. χρησιμοποιώντας το επισυναπτόμενο έντυπο προτάσεων / παρατηρήσεων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων www.rc.uoi.gr.

Για τεχνικής φύσεως πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Επίκ. Καθηγήτρια κ. Βασιλική Λιάγκου (2681050234).

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ πρωτ. 22070/10-05-2021, ΑΔΑ: 6ΚΘ3469Β7Η-9ΝΖ απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η διαβούλευση θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ και θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) ημέρες.

Αναρτήθηκε στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε μοναδικό κωδικό 21DIAB000016837.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner