Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15474/2023
21-03-2023
31-03-2023
ΓΚΩΛΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
83205

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Θετικών Επιστημών

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή αντίστοιχο

ON/OFF

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας – επίπεδο Γ2

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Προϋπηρεσία σε έργα σχετικά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας  

5 μονάδα ανά μήνα εμπειρίας

Μέγιστη Βαθμολογία: 60 μονάδες

Συνέντευξη

 

Κριτήρια Αξιολόγησης Συνέντευξης:

-       Επικοινωνιακές Ικανότητες

-       Οργανωτικές Ικανότητες

-       Ικανότητα Εργασίας σε ομάδα

-       Γνώση Επιστημονικής Περιοχής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

0-5 μονάδες για κάθε κριτήριο. Μέγιστη Βαθμολογία: 20 μονάδες

  • Εκσυγχρονισμός Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας: Εκπαίδευση μέσω λογισμικού επιχειρηματικής εκπαίδευσης – Στήριξη επισκέψεων σε επιχειρήσεις.
  • Ανοιχτή Ενεργός Επιχειρηματική Εκπαίδευση: Συμμετοχή στη λειτουργία Θεματικών Φυτώριων Καινοτομίας – Innovation Labs - UIoannina Living Lab.
  • Δράσεις Ωρίμανσης-Επώασης και Συμβουλευτική: Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας – Συμμετοχή στην ανάπτυξη δικτύου μεντόρων-Δράσεις επιχειρηματικής διερεύνησης (scouting).
e-max.it: your social media marketing partner