Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15493/2023
21-03-2023
31-03-2023
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΑ ΠΟΛΥ-ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΟΣΟ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (TO_AITION)
82773

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Βιολογίας ή ισότιμος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Βαθμός πτυχίου*10 μονάδες

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάπτυξη συστημάτων διαστρωμάτωσης ασθενών στην καρδιαγγειακή νόσο.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση δεδομένων.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ενέργειες διάχυσης και εμπορευματοποίησης.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένων γλωσσών: κατά προτίμηση η Αγγλική

ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: 10 μονάδες

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ:30 μονάδες

ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ 50 Μονάδες

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Δημοσιεύσεις x 20 μονάδες με max 200 μονάδες

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια

Ανακοινώσεις x 50 μονάδες με max 500 μονάδες

  • Τ1.1 Cloud infrastructure setup and maintenance (WP1).
  • 3 Identification of causal relationships, rules and patterns (WP3).
  • 3 Integration of the model’s outcomes and delivery of the new risk stratification tool (WP6).
  • 1 Monitoring legal, ethical, data protection, privacy and security issues (WP7).
  • 1 Detailed planning of the Dissemination Strategy & implementation of dissemination activities, T8.3 Exploitation plan» (WP8).
  • Task 9.1 – Work plan delineation, Task 9.2 – Work progress monitoring and periodic reporting. Task 9.4 – Day-to-day management, Task 9.5 – Consortium meetings organisation and follow-up, Task 9.6 – Implementation of gender equality policy Deliverable: D9.6 Agenda and minutes of fourth annual physical meeting.
e-max.it: your social media marketing partner