Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16308/2023
27-03-2023
06-04-2023
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
82740

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών

Βαθμός Πτυχίου Χ 3 Μονάδες

(μέγιστη βαθμολογία: 30 μονάδες)

Πιστοποιητικό γνώσεων αγγλικής γλώσσας Β2 ή ανώτερο

ON/OFF

Εμπειρία στη χρήση κλιματολογικών και ιδιαίτερα δορυφορικών δεδομένων

Μήνες εμπειρίας Χ μονάδες

(μέγιστη βαθμολογία: 20 μονάδες)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες

Βαθμός ΜΔΕ Χ 1 Μονάδα

(μέγιστη βαθμολογία: 10 μονάδες)

Δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή και εθνικά επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων με αντικείμενο σχετικό με τη Φυσική της ατμόσφαιρας

Αριθμός δημοσιεύσεων X 2 μονάδες (μέγιστη βαθμολογία: 20 μονάδες)

Διπλωματικές Εργασίες με αντικείμενο σχετικό με τη Φυσική της ατμόσφαιρας

Αριθμός εργασιών X 1 μονάδα (μέγιστη βαθμολογία: 10 μονάδες)

Εμπειρία/απασχόληση/εξάσκηση σε θέματα σχετικά με την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον

Μήνες εμπειρίας / απασχόλησης/εξάσκησης Χ 5 μονάδες

(μέγιστη βαθμολογία: 10 μονάδες)

Συλλογή πληροφοριών και αναλυτική και ολοκληρωμένη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με έντονα καιρικά φαινόμενα στην Ήπειρο (ΠΕ1).

e-max.it: your social media marketing partner