Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14134/2023
16-03-2023
05-04-2023
ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2022 -2023 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
83181

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

 

Λήψη διδακτορικού διπλώματος (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1/1/2012.

ON/OFF

Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας για κάθε Μάθημα του Επιστημονικού Πεδίου

ON/OFF

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κριτήριο 1. Σχεδιαγράμματα Διδασκαλίας Μαθημάτων Ομάδας

Συνάφεια σχεδιαγραμμάτων του συνόλου των μαθημάτων με το Επιστημονικό Πεδίο.

0-30

Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας στη διδασκαλία των μαθημάτων του Επιστημονικού Πεδίου.

0-20

Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης στη διδασκαλία των μαθημάτων του Επιστημονικού Πεδίου.

0-10

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1

0-60

Κριτήριο 2 Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/υποψηφίας

Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια.

Μοριοδοτούνται μόνο οι δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς με το επιστημονικό πεδίο

0-10

1 μονάδα για κάθε δημοσίευση σε περιοδικό αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και

0,5 μονάδα για κάθε μία από τις λοιπές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις

Μεταδιδακτορική ερευνητική εμπειρία.

H ερευνητική εμπειρία αποδεικνύεται με την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών του φορέα απασχόλησης (σχετική σύμβαση και βεβαίωση απασχόλησης). Η διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται.

0-10

Μοριοδοτείται μόνο η ερευνητική εμπειρία σε συναφές επιστημονικό πεδίο με 2 μονάδες ανά εξάμηνο.

Συνάφεια διδακτορικής διατριβής με το Επιστημονικό Πεδίο.

0-10

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 2

0-30

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίων 1 και 2

0-90

Προσαύξηση 20% όπου έχει εφαρμογή

0-18

Συνολική Βαθμολογία

0-108

Διδασκαλία Μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023.

e-max.it: your social media marketing partner