Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15393/2023
21-03-2023
31-03-2023
ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η2 ΑΠΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ-C1
83108

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χημεία ή Χημεία και Τεχνολογία Υλικών ή Ιατρική Χημεία

ON/OFF

Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον Γ1/C1)

10/100

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερευνητική, εργαστηριακή εμπειρία σε καταλυτικές αντιδράσεις, μοριακή κατάλυση παραγωγής Η2 χαμηλών θερμοκρασιών, στη σύνθεση και χαρακτηρισμό καταλυτικών υλικών

40/100

Ερευνητική, εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών (FTIR, UV-Vis, DRS)

25/100

Ερευνητική, εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση αναλυτικών και δομικών τεχνικών (HPLC, MS, UPLC-MS, LCMS, Photoluminescence(PL), SEM)

25/100

  • Synthesis of Substrate-Specific Molecular Catalysts (WP1).
  • Synthesis of hybrid nanocatalysts (WP2).
  • Physicochemical Characterization (WP3).
  • Catalytic evaluation & optimization (WP4).
  • Catalytic optimization for continuous cooperation (WP5).
  • Dissemination of results (WP6).
  • Project management and evaluation (WP7).
e-max.it: your social media marketing partner