Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13267/2023
13-03-2023
23-03-2023
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82685

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Απόφοιτος Τμήματος Χημείας

100 μονάδες

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης στη Χημεία Βιομορίων

ON/OFF

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος ειδίκευσης στη Βιοχημεία και Βιολογικές Επιστήμες

ON/OFF

Άριστη γνώση τεχνικών Βιοχημείας όπως τεχνικές προσδιορισμού πρωτεϊνών (Lowry, Bradford), HPLC, GC, φασματομετρία μάζας, MTT, καλλιέργειες ευκαρυωτικών κυττάρων, αναλύσεις λιπιδίων

Μήνες εμπειρίας Χ 10 μονάδες

Άριστη γνώση της τεχνικής της ποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (qRT-PCR)

Μήνες εμπειρίας Χ 10 μονάδες

Γνώση Χειρισμού Η/Υ

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πιστοποιημένη Γνώση της αγγλικής γλώσσας

Άριστη γνώση: 100 μονάδες

Πολύ καλή γνώση: 70 μονάδες
Καλή γνώση: 40 μονάδες

Έκφραση SPLA2-2A σε καρκινικά κύτταρα μαστού.

e-max.it: your social media marketing partner