Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΖΥΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
19-03-2021
05-04-2021
Ενζυμικά καταλυόμενη σύνθεση προσθέτων τροφίμων (αρωμάτων και βελτιωτικών της γεύσης) υψηλής προστιθέμενης αξίας στο πλαίσιο του ΠΕ1: Εκμετάλλευση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων για παραγωγή προσθέτων τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Διαύγαση λευκών και ερυθρών οίνων με ελεγχόμενη επίδραση πρωτεολυτικών ενζύμων στο πλαίσιο του ΠΕ2: Διαύγαση λευκών και ερυθρών οίνων με χρήση πρωτεασών φυτικής προέλευσης. Συντονισμός, Διαχείριση και Οργάνωση της Υποδομής στο πλαίσιο του ΠΕ5: Συντονισμός, Δια...

ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ - PD_PAL
19-03-2021
05-04-2021
Πακέτο εργασίας «WP4, T4.2 – Massive open online course (MOOC) για την παρηγορητική/ανακουφιστική φροντίδα ασθενών με την νόσο του Πάρκινσον»....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
19-03-2021
05-04-2021
Υποστήριξη της Μονάδας Ανάλυσης Βιομοριακών Αλληλεπιδράσεων....

embeddiNg kEts and Work based learning into MEchaTROnic profile (NEW METRO)
19-03-2021
05-04-2021
Συμμετοχή στην εφαρμογή και αξιολόγηση του διακρατικού μαθησιακού μοντέλου για θέματα μηχανοτρονικής, συμμετοχή στον έλεγχο λειτουργίας της πιλοτικής εφαρμογής και την οργάνωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και μαθήματων (επιπέδου 5) για θέματα μηχανοτρονικής (WP5)....

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - RecomARhotel
18-03-2021
02-03-2021
«Συμμετοχή στην εκπόνηση τεχνικής έκθεση και μελέτης σκοπιμότητας για την ανάλυση των απαιτήσεων του Πληροφοριακού Συστήματος και στην Ανάλυση Σκοπιμότητας για τον σχεδιασμό ολοκληρωμένου και καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης του συστήματος συστάσεων για το ξενοδοχείο (ΠΕ2). Συμμετοχή στην ομάδα συλλογής, καταγραφής, ανάλυσης διαδικασιών και επεξεργασίας των δεδομένων και στον σχεδιασμό και υλοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας και στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήμ...

SEEK & GO: ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
18-03-2021
02-04-2021
Μέρος του Παραδοτέου Π5.1: Αποτίμηση απόδοσης της υπηρεσίας – Βελτιστοποίηση....

SEEK & GO: ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
18-03-2021
02-04-2021
α) μέρος του Παραδοτέου Π3.1 Διεπαφές για τελικούς χρήστες. β) μέρος του Παραδοτέου Π3.2 Διεπαφές για χρήστες φορητών συσκευών....

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - EUKREAS
18-03-2021
02-04-2021
Συμμετοχή στη ολοκλήρωση της ανάπτυξης λογισμικού για εφαρμογές  φορητών συσκευών και ολοκλήρωση της διασύνδεσης των διαδικτυακών εφαρμογών με την πλατφόρμα cloud (ΠΕ2). Συμμετοχή στην ολοκλήρωση της ανάπτυξη και υλοποίησης των υπηρεσιών ιστού και διαδικτυακών υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων (ΠΕ3). Σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας ενημέρωσης και υποστήριξη των δοκιμών του συστήματος (ΠΕ4)....

Διερεύνηση καινοτόμων στρατηγικών διατροφής με βάση τα βότανα, ώστε να μειωθεί η χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην παραγωγή του χοιρινού και ορνίθειου κρέατος με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιδράσεις
18-03-2021
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 11486/04-03-2021 έγγραφο του κ. Ιωάννη Σκούφου με θέμα «Αίτημα ακύρωσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 7881/2021 για το έργο 61291 «GREENPRO»» ομόφωνα εγκρίνει την ανάκληση της 7881/16-02-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, για τους λόγους που επικαλείται ο Επιστημονικά Υπεύθυνος στο με αρ. πρωτ. 11486/04-03-2021 έγγραφό του....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
17-03-2021
01-04-2021
Διεπιστημονική προσέγγιση/Αξιοποίηση Αντικειμένων Εξαιρετικής Πολιτισμικής Αξίας, Δ. Οργανολογία 3D scanner και υπολογιστών. Ανάλυση, μελέτη και αποτύπωση της μορφολογίας-δομής αντικειμένων, κατασκευών, δομημένων χώρων Πολιτισμικής Κληρονομιάς, και μεταγραφή της σε ψηφιακά επεξεργάσιμα αρχεία CAD ή άλλων σχεδιαστικών προγραμμάτων υπολογιστή, με στόχο την εικαστική ερμηνεία και ανάπλασή τους, ώστε να μπορούν να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα ψηφιακά σενάρια αφήγησης....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
17-03-2021
01-04-2021
(α) έρευνα για την ανάπτυξη μοντέλου μετασχηματισμού των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν και (β) επικοινωνία της επιστήμης/διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και εμπλουτισμός της εμπειρίας – ίδρυση σταθμών ενημέρωσης – προβολής – διάχυσης – σεμινάρια – επιμορφωτικές δράσεις....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
17-03-2021
01-04-2021
(α) έρευνα σε υλικά, μνημεία, μουσεία και άυλα στοιχεία πολιτισμού που σχετίζονται με τα υλικά και ακολουθούν τα υδάτινα οικοσυστήματα (δρόμοι του νερού – γεφύρια –οικισμοί κ.ά.) /κεφαλαιοποίηση μελετών και (β) έρευνα σε υδάτινα περιβάλλοντα εξαιρετικής σπουδαιότητας για την Ήπειρο (λίμνες – ποτάμια κ.ά.). Έρευνα στην αλληλεπίδραση των αειφορικών τρόπων διαχείρισης των υδάτινων οικοσυστημάτων με την αειφορική χρήση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ιστορικά ή (επανα)χρησιμοποιούνται στην τοπική κο...

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
16-03-2021
31-03-2021
Υπεύθυνος/η για το περιεχόμενο και την οργάνωση των πληροφοριών που θα διαχέονται στα Κοινωνικά Δίκτυα του έργου, αξιοποίηση προηγμένων τεχνικών προώθησης με βάση τη σημασιολογία των πληροφοριών, για την στρατηγική προώθηση του έργου αλλά και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος δράσης και αλληλεπίδρασης των ενδιαφερόμενων μελών (stakeholders), Διοργάνωση δύο (2) περιηγήσεων σε επιλεγμένα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην Άρτα που θα απευθύνονται σε εκπροσώπους ΜΜΕ (WP2). Στα πλαίσια υλοποίησης...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
16-03-2021
31-03-2021
Υποστήριξη συντονισμού υλοποίησης έργου με προετοιμασία των εντύπων προσλήψεων και πληρωμών προσωπικού, εντύπων άλλων δράσεων και εξόδων, παρακολούθηση προϋπολογισμού, επικοινωνία με την συντονιστική επιτροπή και τις υπηρεσίες υλοποίησης του έργου, προγραμματισμό δράσεων προβολής....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
16-03-2021
31-03-2021
Ασφαλής διαμοιρασμός επιστημονικών συνόλων δεδομένων, φιλοξενία υπολογιστικών υπηρεσιών φορέων και ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας....

ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΖΩΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΜΥΣ FMR1 KO
12-03-2021
29-03-2021
Προκλινικός συμπεριφορικός και νευροβιολογικός διαφυλικός ενδοφαινότυπος αυτισμού, στον επίμυ Fmr1KO: ανασχετική δράση κανναβινοειδών (εκχύλισμα κάνναβης, κανναβιδιόλη, ριμοναμπάντη)....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
12-03-2021
29-03-2021
Ανάλυση δικτύων πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων κομβικών μορίων του αναπτυξιακού μονοπατιού Hedgehog με αναδιοργανωτές της χρωματίνης....

Aνάπτυξη βιοδυναμικής στη διαχείριση υπολειμμάτων αμπελώνων και οινολάσπης για την παραγωγή βιοενεργού οργανικού λιπάσματος, το οποίο θα εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με μυκοριζικό μύκητα για τη βελτίωση της βιολογικής καλλιέργειας αμπέλου
10-03-2021
26-03-2021
Ένας (1) Βιολόγος ή Χημικός ή Βιοτεχνολόγος, υποψήφιος διδάκτορας σε τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με MSc και εμπειρία στην ενζυμική τεχνολογία και την ανάπτυξη βιοκαταλυτικών διεργασιών, ο οποίος θα ασχοληθεί με την παρασκευή οινολάσπης απαλλαγμένης φαινολικών συστατικών και με την τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργητικών αποβλήτων βιολογικών αμπελώνων και οινολάσπης από οινοποίηση σταφυλών (αμπέλου) βιολογική...

Aνάπτυξη βιοδυναμικής στη διαχείριση υπολειμμάτων αμπελώνων και οινολάσπης για την παραγωγή βιοενεργού οργανικού λιπάσματος, το οποίο θα εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με μυκοριζικό μύκητα για τη βελτίωση της βιολογικής καλλιέργειας αμπέλου
10-03-2021
26-03-2021
Ένας (1) Βιολόγος ή Χημικός ή Βιοτεχνολόγος, υποψήφιος διδάκτορας σε τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με MSc και εμπειρία στην ενζυμική τεχνολογία και την ανάπτυξη βιοκαταλυτικών διεργασιών, ο οποίος θα ασχοληθεί με την παρασκευή οινολάσπης απαλλαγμένης φαινολικών συστατικών και με την τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργητικών αποβλήτων βιολογικών αμπελώνων και οινολάσπης από οινοποίηση σταφυλών (αμπέλου) βιολογική...

ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
10-03-2021
26-03-2021
1. Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών ΘΗ Ενισχυτικών Δομών (ΕΕ2): Μέθοδοι, τεχνικές και πρωτόκολλα χημικής τροποποίησης & νανοεπικαλύψεων ινών άνθρακα. ΘΗ χαρακτηρισμός ινών άνθρακα και βελτιστοποίηση ΘΗ συμπεριφοράς. 2. Υλικά με βάση το τσιμέντο: Αξιολόγηση ΘΗ συμπεριφοράς-λειτουργικότητας, μηχανικών ιδιοτήτων (ΕΕ3): Μέθοδοι τροποποίησης τσιμεντόπαστας με νανοϋλικά και Χαρακτηρισμός Τεχνολογία παρασκευής ΝΑΝΟ-ΙΣΤ, ΘΗ & ηλεκτρικές ιδιότητες και Μηχ...

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
09-03-2021
24-03-2021
Αλληλεπίδραση δεσμών laser με την ύλη....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
09-03-2021
24-03-2021
Διαμεμβρανικές πρωτεΐνες LPPR και νευρωνική διαφοροποίηση και ανάπτυξη στο ΚΝΣ....

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
08-03-2021
23-03-2021
Σμμετοχή στο task 03.2. Pilot experimentation και στο task 06.1. HEIs- Company partnerships....

ΕΞΥΠΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
08-03-2021
23-03-2021
Υποστήριξη σε θέματα που αφορούν γλωσσικά ελλείματα σε αναπτυξιακές διαταραχές και διαδικασίες πρόληψης διάγνωσης και παρέμβασης και συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΕΕ4, ΕΕ10....

ΕΞΥΠΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
08-03-2021
23-03-2021
Υποστήριξη σε θέματα που αφορούν γλωσσικά ελλείματα σε αναπτυξιακές διαταραχές και διαδικασίες πρόληψης διάγνωσης και παρέμβασης και συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΕΕ4, ΕΕ10....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
06-03-2021
22-03-2021
Μελέτη γονιδίων που συσχετίζονται με διαταραχές λόγου και κροσσοπάθειες. Διαχωρισμός κυτταρικών πληθυσμών περιφερικού αίματος και ανάλυση βιοδεικτών  που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκαιρη διάγνωση....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
06-03-2021
22-03-2021
Μελέτη του γενετικού και επιγενετικού προφιλ ατόμων με διαταραχές λόγου πριν και μετά την λογοθεραπευτική παρέμβαση. Ανάλυση πιθανών βιοδεικτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκαιρη διάγνωση....

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ [PROSFORA]
05-03-2021
22-03-2021
Συμμετοχή στην Ανάπτυξη, Συντήρηση και Επικαιροποίηση του Δικτυακού Τόπου του Προγράμματος - Διαχείριση και Ανάλυση Γεωχωρικών Δεδομένων (D.2.1.5, Participation in the development, maintenance and updating of Project  Web Site)....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
05-03-2021
22-03-2021
Αλληλούχιση με Next Generation Sequencing-NGS τεχνικές μοναδιαίων ανθρώπινων κύτταρων διαφόρων γενετικών νοσημάτων, βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων NGS, γονοτύπηση και ανάλυση δειγμάτων με μικροσυστοιχιές νέας γενιάς με υψηλή ευκρίνεια (SNP arrays). Θα συμμετάσχει στα Πακέτα Εργασίας: ΠΕ2 Μοριακό προφίλ γονιδιώματος που σχετίζεται με την υγιή γήρανση και ΠΕ3 Δια-ομικός (cross-omics) χαρακτηρισμός της υγιούς γήρανσης. ...

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
05-03-2021
22-03-2021
Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΠΕ2: Μοριακό προφίλ γονιδιώματος που σχετίζεται με την υγιή γήρανση και ΠΕ3: Δια-ομικός (cross-omics) χαρακτηρισμός της υγιούς γήρανσης με αντικείμενο την πρωτογενή και δευτερογενή βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων NGS και GWAS για τη διεξαγωγή του μοριακού προφίλ γονιδιώματος και τον δια-ομικό (cross-omics) χαρακτηρισμό της υγιούς γήρανσης....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
05-03-2021
22-03-2021
Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας 1 και 3 με αντικείμενο την συσχέτιση ωμικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας με φαινότυπους σχετικούς με την υγιή γήρανση....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ Η2 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ (Eco-Bio-H2-FCs)
05-03-2021
22-03-2021
Η σύνθεση και ο δομικός, μορφολογικός και φυσικοχημικός χαρακτηρισμός προσροφητικών και καταλυτικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν ως υπομονάδες του συστήματος (ΕΕ1 έργου)....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
05-03-2021
22-03-2021
Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας 1 και 3 με αντικείμενο τη συσχέτιση ωμικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας με φαινότυπους σχετικούς με την υγιή γήρανση....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
05-03-2021
22-03-2021
Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΠΕ2 και ΠΕ3 με αντικείμενο «Βιοπληροφορική ανάλυση “omics” δεδομένων»....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
05-03-2021
22-03-2021
Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΠΕ1 και ΠΕ3 με αντικείμενο την συλλογή δεδομένων με έμφαση στην ψυχολογική εκτίμηση των συμμετεχόντων....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
05-03-2021
22-03-2021
Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΠΕ1 και ΠΕ3 με αντικείμενο την συλλογή δεδομένων με έμφαση στην διατροφολογική εκτίμηση των συμμετεχόντων....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
05-03-2021
22-03-2021
Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4 και ΠΕ5 με αντικείμενο τον συντονισμό, την διασφάλιση ποιότητας και την διαχείριση προγράμματος της Μελέτης Υγείας Ηπείρου....

Support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in peripheral, remote and sparsely populated areas with resilient heritage offers and place based investments in the Cultural and Creative Industries (SMARTiMONY)
26-02-2021
15-03-2021
Συνεισφορά στο σχεδιασμό και υιοθέτηση τεχνικών gamification της πολιτιστικής κληρονομιάς εστιάζοντας σε επιλεγμένα μνημεία της Άρτας και της ευρύτερης περιοχής. Οργάνωση της διαδικασίας αξιοποίησης των υπαρχόντων πολιτιστικών πόρων και υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμες από  κινητές συσκευές και να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη βιωματική πολιτιστική εμπειρία του χρήστη (D.5.1.3) Σχεδιασμός και δημιουργία Σχεδίου Marketing, αναφορικά με την αξιοποίηση της π...

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
26-02-2021
15-03-2021
Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας 1 και 3 με αντικείμενο την συσχέτιση ωμικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας με φαινότυπους σχετικούς με την υγιή γήρανση....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
26-02-2021
15-03-2021
Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας 1 και 3 με αντικείμενο την συσχέτιση ωμικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας με φαινότυπους σχετικούς με την υγιή γήρανση....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
25-02-2021
12-03-2021
Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας 1 και 3 με αντικείμενο την διαχείριση βιολογικών δειγμάτων, βιοχημικών μετρήσεων και βιοτράπεζας στη Μελέτη Υγείας Ηπείρου....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
25-02-2021
12-03-2021
Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΠΕ2 και ΠΕ3 με αντικείμενο τη μελέτη των παραλλαγών του γονιδιώματος που αναπτύσσονται λόγω ηλικίας ή λόγω νοσημάτων που συνδέονται με την γήρανση και μελέτη των μοριακών υπογραφών που συσχετίζονται με το υγιές μεταβόλωμα....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
25-02-2021
12-03-2021
Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4 και ΠΕ5 με αντικείμενο την συσχέτιση ωμικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας με φαινότυπους σχετικούς με την υγιή γήρανση....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
25-02-2021
12-03-2021
Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4 και ΠΕ5 με αντικείμενο την συσχέτιση ωμικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας με φαινότυπους σχετικούς με την υγιή γήρανση....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
25-02-2021
12-03-2021
Συμμετοχή στο πακέτο εργασίας ΠΕ4 με αντικείμενο τη συλλογή και ανάλυση δειγμάτων υγρής βιοψίας ασθενών με καρκίνο μαστού με αλληλούχιση επόμενης γενιάς....

MEGATRON: Ανάλυση Μεγαδεδομένων Ρομποτικού συστήματος υποβοηθούμενης βάδισης και 3D συστήματος καμερών για βέλτιστη κινητική αποκατάσταση - Υποέργο 1: Υλοποίηση και Αξιολόγηση
24-02-2021
11-03-2021
Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού και επεξεργασία δεδομένων για την αξιολόγηση της κατάστασης ασθενών με κινητικά προβλήματα.   Προδιαγραφές και αξιολόγηση συστήματος υπερυπολογιστή. Ανάπτυξη λογισμικού παρασκηνίου. Εξαγωγή Χαρακτηριστικών και επεξεργασία δεδομένων και σημάτων. Αξιολόγηση των μεθόδων σε Πραγματικούς Ασθενείς. ...

Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0 (Planet4)
23-02-2021
10-03-2021
Ο/η συνεργάτης θα συμμετάσχει στην αναζήτηση & αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης & I4.0 και στον σχεδιασμό και ανάπτυξη taxonomy για το συγκεκριμένο πρόβλημα τυποποίησης των προβλημάτων που οι εταιρείες μπορούν να επιλύσουν χρησιμοποιώντας Τεχνική Νοημοσύνη. O συνεργάτης θα συμμετάσχει στον σχεδιασμό, δημιουργία ερωτηματολογίων και τη συλλογή πληροφοριών από τις ομάδες στόχους (ακαδημαϊκή κοινότητα και εταιρίες) για τον καθορισμό της ανάλυσης των αναγκών...

Υλικά απελευθέρωσης ιόντων για επαγωγή αγγειογένεσης και αναγέννησης του δέρματος
22-02-2021
09-03-2021
Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: «WP3: Fabrications of collagen-based devices for first burned skin treatment» «WP4: Characterization and loading of the MILnCs and collagen-based 3D constructs and thermoresponsive sprays/microgels» «WP5: In vitro studies of collagen-based 3D constructs and thermoresponsive sprays/microgels» «WP6: Validation of 3D scaffolds by human skin equivalent in vitro models» «WP7: In vivo assessment per ISO / EU regulations requirements» «WP8: Management, di...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
19-02-2021
08-03-2021
Μονάδα Ανάλυσης Μοναδιαίων Κυττάρων (Single Cell Analysis Unit): Ανάλυση μεταγραφημάτων μοναδιαίων κυττάρων (single cell transcriptomics)....

ΈΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΦΟΡΕΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ (Smart Insole)
19-02-2021
08-03-2021
«ΕΕ5: Ολοκλήρωση υποσυστημάτων και πειραματική επιβεβαίωση λειτουργίας»....