Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 33438/2021
09-07-2021
26-07-2021
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
82871

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Βιολογίας, Χημείας,

ON/OFF

Τεκμηριωμένη Γνώση χρήσης φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR )

ON/OFF

Γνώσεις ανάλυσης της σύστασης βιολογικών υγρών με φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR ) και επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

ON/OFF

Υποψήφιος διδάκτορας σε σχετικό με τη θέση αντικείμενο

ON/OFF

Γνώσεις ανάλυσης του μεταβολόματος των βιολογικών υγρών με τεχνικές αναγνώρισης προτύπων και ανάλυσης των μεταβολικών δρόμων

0-10

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις.

2 μονάδες/δημοσίευση και 1 μονάδα/ανακοίνωση με μέγιστο το 10.

Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΠΕ1, ΠΕ3 και ΠΕ5 με αντικείμενο την καταγραφή και χαρακτηρισμό του μεταβολώματος που σχετίζεται με την υγιή γήρανση.

e-max.it: your social media marketing partner