Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 33478/2021
09-07-2021
26-07-2021
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
82871

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Χημείας, Βιολογίας

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο αντικείμενο της Κλινικής Χημείας ή σχετικό αντικείμενο

0-10

Υποψήφιος διδάκτορας σε σχετικό με τη θέση αντικείμενο

ON/OFF

Γνώσεις και εμπειρία στην ανάλυση της σύστασης βιολογικών υγρών με φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR ) και ανάλυση των δεδομένων με τεχνικές αναγνώρισης προτύπων.

ON/OFF

Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΠΕ1, ΠΕ3 και ΠΕ5 με αντικείμενο την καταγραφή και χαρακτηρισμό του μεταβολώματος που σχετίζεται με την υγιή γήρανση.

e-max.it: your social media marketing partner