Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 37375/2021
30-07-2021
23-08-2021
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - AntiAging
82983

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βιολόγος ή Χημικός ή συναφούς ειδικότητας

Βαθμός πτυχίου Χ 2 μόρια (μέγιστο: 20)

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές με το πτυχίο αντικείμενο

ON/OFF

Ερευνητική εμπειρία στον προσδιορισμό της βιολογικής (αντιοξειδωτικής, αντιγηραντικής, αντιφλεγμονώδους) δράσης φυσικών προϊόντων

ON/OFF

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2)

10(καλή)/15(πολύ καλή)/20 (άριστη)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο της θέσης

Έως 20 μόρια (0:καθόλου συνάφεια, 10:χαμηλή συνάφεια, 20:υψηλή συνάφεια)

Εργαστηριακή εμπειρία σε τεχνικές απομόνωσης, χαρακτηρισμού και ανάπτυξης μικροοργανισμών

20 μόρια

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά ή Βιβλία (Διεθνείς Εκδόσεις)/ Ανακοινώσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια συναφείς με το επιστημονικό πεδίο του έργου

Αριθμός δημοσιεύσεων Χ 5 μόρια, Αριθμός παρουσιάσεων σε συνέδριο Χ 2,5 μόρια

(μέγιστο: 20)

Αξιολόγηση της βιοδραστικότητας εκχυλισμάτων καλλιεργειών επιλεγμένων στελεχών με βιολογική δράση (αντιγηραντική, αντιμικροβιακή, αντιοξειδωτική και μη κυτταροτοξική δράση) (συμμετοχή στο πακέτο εργασίας του έργου ΕΕ3).

e-max.it: your social media marketing partner